Spirituál Karla Zicha

28. srpen 2016

Talent, píle a mimořádný hudební kumšt. Na druhé straně pop-music, členství v KSČ a vztah udržovaný kvůli dětem. Jako by tu něco nehrálo. Poslechněte si dokument ze vzpomínek bývalých spoluhráčů a hudebních kritiků.

Karel Zich se narodil a vyrostl v mimořádně kulturní rodině, kde se po generace zušlechťovala vzácná kombinace vloh pro hudbu a vědu. Jeho otec, význačný matematik Otakar Zich, sestra, bratr a další příbuzní oplývali vysokoškolskými tituly a většina z nich aktivně provozovala komorní hudbu. U Karla Zicha převážilo jednoznačně hudební nadání.

Rodinná tradice?

Jeho přednostmi byly mimořádná hlasová dispozice, schopnost improvizace i hlubokého prožitku, dovednost a píle instrumentalisty a talent pro komponování. Nevydal se ovšem dle rodinné tradice cestou hudby vážné, nýbrž populární.

Výrazným znakem jeho hlasu byla až neuvěřitelná podoba s témbrem idolu jeho mladistvých let, Elvise Presleyho. Zatímco styl této americké ikony populární hudby mohl být dílem nápodoby, s podobným hlasem se Karel Zich prostě narodil.

Virtuózní samouk

Kromě talentu a zdravé ctižádosti vynikal i nezbytnou pílí. I když byl ve zpěvu i kytaře samoukem, platil v tuzemsku ve své době za absolutní špičku ve hře na 12strunnou kytaru.

V teorii hudby se vzdělával soukromě. Převážnou část písní si složil sám. Zatímco v hudební oblasti měl náročné profesní limity, u textů svých písní ponechával kvalitu na jejich tvůrcích, takže se měnila podle textaře a žánru.

Spirituál kvintet

Celý život na hraně

Rozhlasový dokument o Karlu Zichovi sleduje jeho oscilaci mezi kvalitou tvorby a slávou. Mezi pravdivostí občanského postoje a rezignací na ni. Mezi láskyplností partnerského vztahu a modelem svazku udržovaného kvůli dětem.

Tyto momenty jsou vyjádřeny jeho odchodem ze skupiny Spirituál kvintet na dráhu více či méně komerční pop-music. A v opětovném návratu ke skupině po téměř 20 letech. V jeho účelovém členství v KSČ, na které nebyl pyšný. I v jeho opuštění první rodiny s dětmi ve jménu lásky, k čemuž léta nenašel odvahu.

Jít přes mrtvoly

O těchto věcech Karel Zich mluvil nerad, což mohlo vzbuzovat dohady a spekulace. Pravda je taková, že rozhodně nebyl člověkem, který by šel takzvaně „přes mrtvoly“. Právě naopak. Přátelé i blízcí ve vzácné shodě vzpomínají na jeho přátelskou povahu, slušnost a obětavost.

Zaznamenávají i jeho lidské dozrání v průběhu času, které se obrazilo v kvalitě umělecké tvorby. Bylo mu však souzeno, že fáze zralosti bude v jeho případě začátkem i koncem nové etapy. Cílovou rovinkou, kterou – oslněn pohledem dopředu – považoval za jednu ze zastávek.

Skrytá hrozba

Naplněn nadějí a štěstím, ignoroval varovné příznaky skryté choroby tak dlouho, dokud to tělo vydrželo. Zemřel náhle. Na selhání srdce, ve zdánlivě skvělé fyzické kondici, ve věku 55 let.

Zanechal po sobě dceru a syna a písně, jejichž hodnotu prověřuje čas. Už teď se ale ukazuje, že k jeho nejlepším budou zřejmě patřit ty, které nazpíval se Spirituál kvintetem pod vedením Jiřího Tichoty.

Na Karla Zicha jako na umělce i člověka vzpomínají přátelé a kolegové ze Spirituál kvintetu Dušan Vančura a manželé Jiří a Zdenka Tichotovi, kamarád a spolupracovník z éry v oblasti pop music Stanislav Chmelík, hudební kritik s přátelskými vazbami na rodinu Jiří Černý a členové rodiny, sestra Marie Bořek-Dohalská a druhá manželka Jana Zichová.

autor: Šárka Skaláková
Spustit audio