Radkin Honzák: Když stůně tělo, stůně něco i na duši

25. červenec 2018

Patří mezi nejznámější a nejzkušenější psychiatry u nás. Za 55 let v medicíně zjistil o pacientech mnoho. Výsledek jeho bádání je jednoduchý: Duše a tělo spolu souvisí. Napsal o tom i Psychosomatickou prvouku. Jak se toto spojení projevuje?

„Lidi mají takovou představu, že když něčemu dají jméno, tak ono to je. Před více než 2000 lety rozdělili člověka na tělo a duši, přičemž člověk je jedinec, který je tělo i duše dohromady. Nemůžeme si představit duši bez těla a tělo bez duše. Spojitost tam je více než těsná,“ říká Radkin Honzák.

Jak sám připomíná, emoce jsou tělesné děje, které máme stejné jako naši nejbližší i nejvzdálenější kamarádi z živočišné říše. „Když například vezmu emoci strachu, která tu je asi nejdéle. Tak spolu s tím je celý bohatý tělesný doprovod strachu. Tam patří bušení srdcem, napětí, divné pocity, husí kůže, rozšířené zornice a tak. To vše je emoce úzkosti nebo strachu, která je prožívaná jako hrůza a děs nebo mírněji jako obavy a předtuchy. Funguje to vše dohromady jako jednota. To stejné u kladných emocí.“

Co se jako student dozvěděl o těle a duši? Jak se dá vykompenzovat naše hektická doba? Jaké jsou pro Honzáka stěžejní události na poli psychosomatiky? Poslechněte si ze záznamu.

Radkin Honzák
autoři: Marie Retková , Radkin Honzák
Spustit audio