Radkin Honzák: Když stůně tělo, stůně něco i na duši

25. červenec 2018

Patří mezi nejznámější a nejzkušenější psychiatry u nás. Za 55 let v medicíně zjistil o pacientech mnoho. Výsledek jeho bádání je jednoduchý: Duše a tělo spolu souvisí. Napsal o tom i Psychosomatickou prvouku. Jak se toto spojení projevuje?

„Lidi mají takovou představu, že když něčemu dají jméno, tak ono to je. Před více než 2000 lety rozdělili člověka na tělo a duši, přičemž člověk je jedinec, který je tělo i duše dohromady. Nemůžeme si představit duši bez těla a tělo bez duše. Spojitost tam je více než těsná,“ říká Radkin Honzák.

Jak sám připomíná, emoce jsou tělesné děje, které máme stejné jako naši nejbližší i nejvzdálenější kamarádi z živočišné říše. „Když například vezmu emoci strachu, která tu je asi nejdéle. Tak spolu s tím je celý bohatý tělesný doprovod strachu. Tam patří bušení srdcem, napětí, divné pocity, husí kůže, rozšířené zornice a tak. To vše je emoce úzkosti nebo strachu, která je prožívaná jako hrůza a děs nebo mírněji jako obavy a předtuchy. Funguje to vše dohromady jako jednota. To stejné u kladných emocí.“

Co se jako student dozvěděl o těle a duši? Jak se dá vykompenzovat naše hektická doba? Jaké jsou pro Honzáka stěžejní události na poli psychosomatiky? Poslechněte si ze záznamu.

Radkin Honzák
autoři: Marie Retková , Radkin Honzák
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?