Radioaktivní voda – recept na zdraví!

4. říjen 2016

Všeho moc škodí. U radioaktivity to platí obzvlášť. Ve vysokých dávkách je smrtelná. Ovšem v rozumném množství může být naopak zdraví velmi prospěšná. Koupel v mírně radioaktivní vodě se doporučuje například k léčbě bolestí a silných zánětů.


Meteor 1. 10. 2016
01:20 Objevena nejbližší exoplaneta
13:38 Umělé pohoří
17:02 Vykoupejte se v radioaktivním prameni!
33:34 Medozvěstky létají s člověkem na med
43:43 Pomozte hledat plcha velkého!
47:02 Jak byly objeveny krevní skupiny?

Léčbu radioaktivní vodou poskytují lázně na různých místech světa, u nás například v Jáchymově. Radioaktivní vodu ale můžeme najít i ve volné přírodě. Jen to chce vědět kde.

Jedno takové malé radioaktivní jezírko zná geolog Viktor Goliáš z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zavedl nás k němu a my jsme se rádi o zážitek podělili i s posluchači Meteoru.

Andělské prameny

Za zdravou radioaktivní vodou je možné se vydat do okolí Nového Města pod Smrkem na Liberecku, nedaleko polských hranic. Z města jsme se vydali po cestě směrem na obec Dětřichovec, v lese jsme pak pokračovali po stezkách podle mapy. Na té jsou vyznačené tři prameny s andělskými názvy: Rafael, Michael a Samuel. Názvy nejsou náhodné, nacházejí se totiž na úpatí Andělského vrchu.

My jsme se vydali k posledně jmenovanému. Trochu jsme ho hledali, stezky nejsou úplně přehledné, ale byli jsme úspěšní. „Stojíme v místech se zvýšenou radioaktivitou, pár centimetrů pod povrchem se ukrývá radioaktivní voda,“ hlásí geolog Viktor Goliáš.

Voda plná bahna

Kolem zdroje Samuel se nachází několik malých jezírek s na první pohled stojatou vodou. Jejich hloubka je od 70 cm do 1 metru a jsou ukončeny jílovitým dnem. Vodní plocha není větší než 2 na 2 metry.

„Voda ve skutečnosti není stojatá, je to vývěr z pramene, který ale není příliš silný. Vývěr nevyplavuje organické látky a ve vodě zůstává hodně bahna aktivovaného radioaktivitou,“ řekl Viktor Goliáš.

Jak se rodí radioaktivní voda

Radioaktivitu v rybníčku způsobuje radon. „Nejvíce radioaktivní z celé Země je zemská kůra, ne její nitro. Díky diferenciaci zemského tělesa, tedy při přerozdělení prvků při procesech formování se radioaktivní prvky jako uran, draslík a thorium dostávají do hornin, jako jsou žuly a v tomto případě ortoruly,“ vysvětlil Goliáš.

Viktor Goliáš z vodní hladiny rozhání listí a jehličí a promíchává bahno

Ortorula vznikla metamorfózou žul starých kolem 500 milionů let. „Ortorula obsahuje radioaktivní prvky, hlavně uran. A radon je jeden z členů uranové rozpadové řady, takže už přímým kontaktem s horninou se může část radonu rozpustit. Ale v tomto případě mají hlavní podíl tektonické struktury, na kterých je zřejmě vyvinutá uranová nebo rádiová mineralizace, která je v kontaktu s okolní vodou,“ dodal geolog.

Hlavní původ je tedy ve specifické hornině, která se kolem zmíněných jezírek nachází. To by ale samo o sobě nestačilo, jinak by byly zvýšeně radioaktivní i další prameny v okolí, a to nejsou. „Klíčovou roli tady hrají vazby v hornině. Vazba musí být volnější, aby se radionuklidy snadno uvolnily a přerozdělily na vhodná místa, kde pak může dojít k aktivaci,“ vysvětlil Goliáš.

Přírodovědná pozoruhodnost

„V tomto případě nastala nějaká specifická situace. Prameny se zvýšenou radioaktivitou jsou poměrně vzácné, je to skutečně přírodovědná pozoruhodnost,“ zdůraznil Viktor Goliáš.

Měli jsme s sebou detektor radioaktivity a přímo na místě nám sonda umístěná do bahna ukázala hodnotu zhruba 3000 nanograyů za hodinu, to jsou asi 3 mikrograye za hodinu. „To už je celkem slušná radioaktivita na přírodní poměry,“ řekl Goliáš.

Pro srovnání, jedná se o zhruba stejnou dávku radioaktivity, jakou bychom dostali při cestě dálkovým leteckým spojem v nejvyšší letové hladině, která se používá.

Jak radioaktivita pomáhá

Hlavní důvod, proč se radioaktivní voda používá v lázeňství, je aktivace reparačních mechanismů buněčné DNA. „Radioaktivita dokáže aktivovat opravy DNA. Radioaktivních lázní je po světě celá řada, u nás třeba Jáchymov. Radioaktivní voda má silný analgetický účinek. Léčí se s její pomocí bolesti a hluboké špatně léčitelné záněty v kloubech a na páteři,“ popsal Viktor Goliáš.

Elixír mládí

Další popsaný mechanismus se týká tzv. řízené buněčné smrti, neboli apoptózy. „Radioaktivita má sílu vyvolat buněčnou smrt u neaktivních buněk. Díky ozáření se podaří přesvědčit buňku, aby už skončila. Nahradí ji nová a mladá buňka, vlastně se dá říct, že dochází k omládnutí,“ dodal Viktor Goliáš. Nezanedbatelný je i pozitivní vliv radioaktivní vody na imunitu.

Zkouška odvahy

Kdo chce omládnout a zocelit své zdraví, může tedy využít radioaktivních lázní, anebo si najít nějaký vzácný přírodní radioaktivní pramen. Pro ponoření se do něj to chce ale notnou dávku odvahy. Samozřejmě platí, že jednorázová koupel moc nepomůže. Aby se účinek skutečně projevil, chtělo by to pravidelnou koupel jednou denně alespoň po dobu 14 dní.

Geolog Viktor Goliáš nám ukázal, jak taková koupel v přírodní radioaktivní vodě vypadá. Svlékl se, hráběmi rozehnal z hladiny listí, jehličí a větve a promísil bahno. V tu chvíli se na hladině objevily barevné skvrny jako od oleje. „To nám před očima oxidovalo železo dvojmocné na železo trojmocné,“ vysvětluje Goliáš.

Po radioaktivní koupeli vypadá geolog Goliáš jako hnědý vodník

Po promíchání vstoupil geolog do vody. Naštěstí dosáhl na pevné jílovité dno, nemělo by se stát, že by se propadl. Voda je ale hodně studená, má kolem 7 až 8 stupňů. Vydrží v ní chvíli, ponoří se až po krk, dál raději ne, aby se mu nedostalo všudypřítomné bahno do obličeje. Jakmile z vody vystoupí, vypadá jako hnědý vodník pokrytý bahnem. Špínu ze sebe potom smyje v nedalekém prameni Rafael.

Jak jsme se dozvěděli na závěr, radioaktivní voda se dá také pít. I její popíjení je zdraví prospěšné. O tom si ale povíme více ve vydání pořadu Meteor 15. října.

Tento i ostatní záznamy pořadu Meteor najdete v našem Archivu pořadů.

autoři: Petr Sobotka , Leona Matušková
Spustit audio