Proč v Číně jedí netopýry? Od pověstí a mýtů o netopýrech až ke skutečnosti

29. srpen 2020

Málokteré zvíře se u lidí těší tak špatné pověsti, jako netopýr. V historii se stal synonymem zla a nečistých sil a i dnes se děti v pohádkách dozvídají, že ke zlé čarodějnici patří netopýr. Proto je to zvíře přinejmenším podezřelé.

Většina podobných mýtů kolem zvířat vznikala původně z nevědomosti a ze závisti. Jak netopýři, tak vlci a hadi totiž disponují vlastnostmi, které byly dříve pro člověka nevysvětlitelné. Proto  proti jejich nositelům bojoval. A u netopýrů je takových zvláštností hned několik.

Je to jediný savec, který umí létat, v zimním období hibernuje a díky echolokaci má schopnost komunikace i orientace v prostoru. 28. srpen je Mezinárodním dnem netopýrů a Expedice zamíří do jejich zvláštního světa.

Záhady kolem jejich vývoje

Netopýři se vyvinuli přibližně před 60 miliony let z primitivních hmyzožravců a vynikají akrobatickým letem o rychlosti 20–50 km/h. Jsou jedinými skutečně létajícími savci, ovšem dodnes přesně nevíme, proč. Vývoj nejstarších zástupců netopýrů a jejich postupná anatomická i fyziologická adaptace včetně echolokace patří dodnes k velkým záhadám paleontologie obratlovců.

Symbol štěstí i zla

Logo

Symbolika netopýra jako zvířete spojeného s temnými silami mu škodí dodneška. Už ve středověku evropští umělci používali netopýry a jejich křídla, aby zobrazovali ďábly a zlé démony. Zcela jiná situace ale byla v Číně. Bylo doloženo, že čínský obdiv k netopýrům začal už dávno před  Kristem.

Zvláštní je, že to, co Evropané shledávali jako krajně odpudivé, bylo pro Číňany symbolem pozitivním. Čínské označení netopýra (hláska „fu“) totiž zní stejně jako hláska, znamenající štěstí. Netopýru se v Číně říká nebeská krysa nebo noční vlaštovka a kromě štěstí je i symbolem dlouhověkosti. Tradičně se tam proto netopýři kreslili na obrazy, tapiserie, tkaniny, vzácné ozdoby, papír i porcelán.

Netopýří čínská symbolika

Důležitá byla i barva netopýrů a jejich počet. Jeden červený netopýr symbolizuje naprosté štěstí. Dva netopýři znamenají dvojnásobné štěstí. A pět netopýrů znamená pět požehnání života, tedy dlouhověkost, bohatství, zdraví, lásku a přirozenou smrt.

Logo

Často lze v čínském umění vidět netopýra letícího vzhůru nohama, protože se to vyslovuje stejně jako sousloví „štěstí přijelo“. Obraz netopýra sedícího na čínské minci znamená: „Štěstí je před tvýma očima.“ Netopýři se malovali i na krabičky šňupacím tabákem, aby měl každý své štěstí přímo v kapse. Netopýr namalovaný ve svastice znamenal  „deset tisíc požehnání“.

Čínský všelék

Logo

Netopýr hraje v Číně historicky zásadní roli, což se bohužel promítlo i do snahy získat jeho unikátní schopnosti. V tradiční čínské medicíně se proto netopýří krev, žluč a křídla používají jako prostředek k prodloužení života. Jeho maso se doporučuje pro zlepšení zraku.

To taky vysvětluje v Číně dodnes praktikované a pro nás Evropany nepochopitelné pojídání netopýrů, včetně konzumace jejich krve a vnitřností. To totiž ve finále vedlo ke zmutování koronaviru a jeho přenosu z netopýra na další hostitelské zvíře (luskoun nebo pes) a z něj pak na člověka. Pokud by lidé nebohé netopýry nepojídali, k přenosu viru by vůbec nedošlo.

Netopýří lokality v Česku

Netopýři jsou unikátní zvířata a málokdo si uvědomuje, že se mnohem víc podobají člověku, než myším: mají pouze jedno mládě nebo dvojčata, svá mláďata kojí, matky se o ně starají do doby, než jsou schopna samostatné existence, mají cosi jako zimní a letní byt a do obou se  pravidelně vracejí.

Expedice se za nimi vydá např. do Krkonošského národního parku se zoologem Jiřím Flouskem a do jeskyně Alkazar v Českém krasu s ekologem Jaroslavem Zeleným.

autoři: Josef Kluge , Markéta Ševčíková
Spustit audio

Související