Proč je levhart levhart?

10. červen 2010

Tato kočkovitá šelma, žijící v řadě poddruhů v Africe a v Asii, byla ve středověku pokládána za křížence lva a pardála, a to se odráží i v jejím pojmenování. Slovo levhart se do češtiny dostalo ze střední horní němčiny (lewehart), do níž bylo přejato z latiny (leopardus - ‚lev-pardál‘). Druhou část složeného německého pojmenování -hart na místě latinského -pardus lze vysvětlit analogicky – stará němčina měla řadu složených osobních jmen, v nichž se na druhém místě objevoval právě tento komponent (např. Leonhart, Bernhart). Jeho význam byl ‚tvrdý, silný‘.

S využitím:
Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, Academia, Praha 1968
Josef Holub – Stanislav Lyer, Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím, 2. rozšířené vydání, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978
Jiří Rejzek, Český etymologický slovník, 1. vydání, Leda, Voznice 2001

Obrázky pocházejí z učebnice Živočichopis pro nižší třídy škol středních, která vyšla v roce 1910 - ukazují tedy představu o zvířatech před 100 lety.

autoři: Milan Harvalík , Ústav pro jazyk český AV ČR
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

Karel Klostermann Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Koupit

Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.