Proč je levhart levhart?

10. červen 2010

Tato kočkovitá šelma, žijící v řadě poddruhů v Africe a v Asii, byla ve středověku pokládána za křížence lva a pardála, a to se odráží i v jejím pojmenování. Slovo levhart se do češtiny dostalo ze střední horní němčiny (lewehart), do níž bylo přejato z latiny (leopardus - ‚lev-pardál‘). Druhou část složeného německého pojmenování -hart na místě latinského -pardus lze vysvětlit analogicky – stará němčina měla řadu složených osobních jmen, v nichž se na druhém místě objevoval právě tento komponent (např. Leonhart, Bernhart). Jeho význam byl ‚tvrdý, silný‘.

S využitím:
Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, Academia, Praha 1968
Josef Holub – Stanislav Lyer, Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím, 2. rozšířené vydání, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978
Jiří Rejzek, Český etymologický slovník, 1. vydání, Leda, Voznice 2001

Obrázky pocházejí z učebnice Živočichopis pro nižší třídy škol středních, která vyšla v roce 1910 - ukazují tedy představu o zvířatech před 100 lety.

autoři: Milan Harvalík , Ústav pro jazyk český AV ČR
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.