Proč je chobotnice chobotnice?

20. květen 2010

Jméno inteligentního hlavonožce, schopného měnit barvy a takřka se protáhnout uchem jehly se do češtiny dostalo ze srbochorvatského výrazu hobotnica. Slovo chobot v naší mateřštině zdomácnělo poté, co jej jako název sloního nosu přejal tvůrce českého přírodopisného názvosloví 19. století – Jan Svatopluk Presl z ruštiny. Tam slovo chobot označuje také ocas hadů a ještěrek. Také stará polština znala toto slovo jako obecný výraz pro ocas. V češtině je chobot horní (protáhlý, úzký) konec rybníku, podobný výběžek pole, louky, pytlovitý přívěsek u prostředka jistých vlečných sítí, odkud se už chycené ryby nedostanou. Původní význam asi ‚přívěsek‘, souvisí s litevskými kabù kabeti ‚viset‘).

S využitím:
Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, Academia, Praha 1968

Obrázky pocházejí z učebnice Živočichopis pro nižší třídy škol středních, která vyšla v roce 1910 - ukazují tedy představu o zvířatech před 100 lety.

autoři: Milan Harvalík , Ústav pro jazyk český AV ČR
Spustit audio