Přepis pořadu Jak to vidí - 4.12.

4. prosinec 2008

Hostem pořadu Jak to vidí Českého rozhlasu 2 - Praha byl novinář a spisovatel PhDr. Ondřej Neff. (Od 1. září 2008 zveřejňujeme /až po 24 hodinách, u pátečního pořadu až v pondělí/ needitované přepisy půlhodinových talkshow našich hostů. Tento pořad zde také najdete ve zvukové podobě.)

Jak to vidí PhDr. Ondřej Neff

Robert TAMCHYNA, moderátor
--------------------
A ve čtvrtek 4. prosince je naším hostem v pořadu Jak to vidí publicista a novinář Ondřej Neff. Buďte vítán, dobrý den.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
Dobrý den.

moderátor
--------------------
První téma, které si pro dnešní Jak to vidí připravil a vybral, se týká reklamy a dětí ve školách, dokonce ve školkách. To jsme ostatně mohli tohle téma zaregistrovat už na začátku týdne v novinách.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
No, tak vůbec ten fenomén reklamy v té naší zemi je velice zajímavý právě tou, tou úplně rakovinovou rozlezlostí toho fenoménu. Ono se to netýká samozřejmě jenom školky nebo, nebo školy. Ta reklama nás tak obklopuje, že, že vlastně máme pocit někdy, třeba když jsem teď přicházel sem k rozhlasu a ty ulice jak jsou olepené i nad hlavou, jsou olepené reklamami, tak máme pocit jakési umělého světa, kde z každého rohu na nás křičí nějaký prodejce a něco nám chce nabídnout. A mě to překvapuje i mimo jiné z toho hlediska, že nikde, co jsem byl ve světě, nic podobného jsem neviděl. Takže jestli u nás jsou nějaké liberálnější zákony týkající se reklamy, nebo...

moderátor
--------------------
No, tak zákon to rozhodně nezakazuje, že by tedy nesmělo se nijakým způsobem ovlivňovat ve školách to, že by třeba reklamní leták nesměl být přiložen, já nevím, k potravinám nebo k nějaké nabídce pro děti, pokud to ředitelé vysloveně nezakáží. Je to na jejich /nesrozumitelné/.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
No, ne, ale mě právě překvapuje, když už teda hovoříme o těch dětech, postoj, postoj těch ředitelů. Poněvadž já si myslím, že, že dítě je podstatně méně soudné než, než dospělý člověk. Je ovlivnitelné daleko lépe než dospělý člověk. No, a logicky je předmětem reklamy. Samozřejmě zase na druhé straně, poněvadž já se trošku reklamou zabýval a v jistém smyslu zabývám, tak vím, že reklamní firmy, které vymýšlejí reklamy a zadávají reklamy, tak nerady se obracejí na děti, protože ti, to nejsou ti primární konzumenti. Nicméně ten, ten fenomén tady je a já osobně se domnívám, že škola by měla sloužit k jiným účelům než stát se tržištěm pro, pro spotřební zboží.

moderátor
--------------------
Ještě za perverznější považují odborníci reklamy, které děti prý vyzývají, aby třeba při koupi výrobku sbíraly body a přispěly tak na nákup školních počítačů. Takže nikoliv že na ty počítače není, ono je jakoby, ale kupujte si určité zboží.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
No, tak to je jeden, jeden z takových reklamních triků, kdy, kdy dnes na kdejakou komoditu máte všelijaké známky, body, soutěže a podobné nesmysly. Já ze svých školních dob si vzpomínám na jednu takovou akci, tehdy to bylo v padesátých letech, že, když jsem chodil do obecné školy, tak byly takzvané podniky místního hospodářství. To byly holiči a kominíci a takové. A tehdy se sbíraly takové, takové nálepky, kterých bylo asi padesát a některé byly vzácnější a některé méně byly nedostupné. A nikdy jsem neviděl celou tu kolekci hotovou, jo, celou prostě třeba neexistuje, nevím, je to takový můj nesplněný sen mít celou kolekci.

moderátor
--------------------
A dítě v reklamě, ještě k tomuto tématu, třeba i na produkty, které se dětí přímo netýkají?

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
No, tak samozřejmě tam se míří na, na to, a to je obzvlášť tedy potměšilé, že ty děti budou ovlivňovat rodiče. Zase je to problematické, je to diskutabilní, do jaké míry je to z té reklamní strategie rozumný, rozumný krok, poněvadž obvykle ti rodiče jsou alergické, alergičtí na to, když jejich ratolest je nutí k dalším výdajům. Ale samozřejmě reklamní firmy se snaží využít jakkoli štěrbiny k tomu, aby do ní pronikly s nějakými nabídkami.

moderátor
--------------------
Aby to neskončilo jenom jako váš komentář do vzduchu, do prostoru, myslíte si, že může nějakým způsobem pomoci rodina, že ještě tedy stačí nějakým způsobem o tom s dítětem mluvit nebo mu Večerníček pustit až ve chvíli, kdy je vlastně zbaven toho nánosu před a za, co vlastně zase děti má ovlivnit?

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
No, tak samozřejmě že, že fungující rodina může v tomhle tom směru udělat hodně dobrého. Hlavně, hlavně směrovat dítě k aktivitě a nikoli ke konzumu. To je podle mě to primární, vůbec to nejdůležitější, aby to dítě se zabavilo samo, se svými kamarády prostě hrou, akcí s kamarády a ne, že si něco koupím nebo že něco vyškemrám a že něco dostanu. To je aktuální hlavně teď před těmi, před těmi Vánocemi, že.

moderátor
--------------------
Ještě druhá rovina, kde je ta hranice toho, že vlastně ale uzavírám to dítě do jistého ideálního světa a ono potom vstoupí do reality? Protože na druhou stranu se musí naučit odmala žít, ten svět se kvůli němu nezmění, a ta reklama vedle něj bude stále agresivnější.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
No, tak reklama byla agresivní zřejmě vždycky. Je prostě míra agresivita, agresivity je naladěná na, na prostě atmosféru, atmosféru doby. A myslím si, že, že jako jeden z takových těch hlavních problémů související s tím, o čem se teď bavíme, je to, že se už vlastně od dětství rozdělují děti na ty, které mají značkové oděvy, pak neznačkové, že jo. Nebo má takový mobil a jiné dítě má levný mobil, a stydí se za něj a cítí se jaksi vyřazené ze společnosti těch, které mají lepší mobil. A to je, to je velmi, velmi neblahé, myslím.

moderátor
--------------------
Takže uniformy na školách třeba?

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
Ale to jsem zrovna chtěl, chtěl říct. Víte, ty uniformy na školách, potkával jsem třeba, třeba v Jihoafrické republice mají zavedené uniformy ve školách a tam prostě ty děti chodí po ulici a mají všechny stejné, stejné šatičky a jsou na to zvyklé. A myslím si, že to, že to je správné. Jako vždyť když si vzpomenu na, na, na Bradavice a na Harry Portera, tak tam taky vlastně mají ty, ty děti uniformy a je to elitní kouzelnická škola. Čili samozřejmě nepatří to k naší tradici, nemyslím si, že by se to mělo zavést zítra, ale přemýšlet by se o tom mělo. Rozhodně to vede jaksi, takhle řeknu, nebylo to zavedeno jenom z lásky k uniforem, k uniformám, bylo to jistě zavedeno i proto, aby ty děti měly stejnou startovací čáru. A to je, myslím, pro to dítě velmi důležité a velmi pozitivní.

moderátor
--------------------
Říká Ondřej Neff, novinář a publicista v pořadu Jak to vidí v půlhodince pro názory a přemýšlení našich hostů, kterou Český rozhlas 2 Praha vysílá denně od pondělí do pátku v premiéře od půl deváté ráno a v repríze potom po zprávách v třiadvacet hodin. Já ještě připomenu, že textový přepis tohoto pořadu najdete druhý den na webových stránkách rozhlas.cz/Praha, a to dnešní Jak to vidí s Ondřejem Neffem si tam můžete poslechnout už přibližně půl hodiny po odvysílání právě v tom našem rádiu na přání na našich webovkách. Ondřeji, vy jste milovníkem železnice, nebo jezdíte často vlakem?

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
Já jsem milovníkem železnice a nejezdím železnicí prakticky vůbec. Je to, je to tedy paradoxní, ale je to taky dané prostě mou životní praxí. Prostě není mi dáno jezdit, jezdit železnicí. A je to ovšem také dané stavem té železnice. Já třeba jezdím relativně často do Brna, že, protože naše firma tam má filiálku, a co je to platné, když já jsem v tom Brně autem dřív než když bych tam jel vlakem?

moderátor
--------------------
Skutečně i dnes při stavu D1 a nečekaných komplikacích na ní?

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
Já jsem teda měl štěstí, já jsem nikdy to žádného toho takového traffic jamu se nedostal a v létě tam jezdím na motocyklu. Takže i těmi traffic jamy projedu celkem bez ztráty kytičky. Ale když čtu, že, že...

moderátor
--------------------
A dodržujete předpisy?

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
Dodržuju předpisy, samozřejmě. To je tím, že na té motorce jedete pořád, že, i když jedete třeba pomalu. Kdežto Pendolino tam jede těch necelých dvě stě kilometrů dvě a půl hodiny, tak to mi přijde jako hodně, hodně malá, malá rychlost. Ale zase budiž třeba ta Ostrava je, je velmi dosažitelná teďka tím, tím vlakem. Ale další problém je samozřejmě ta pravidelnost. Další problém jsou, jsou nádraží. Musím tedy říci, že se ta situace hodně zlepšuje. A nicméně se domnívám, že železnice by měla být daleko pod větším tlakem veřejnosti, že on je to takový moloch zapouzdřený, který je obrněný těmi neblahými podle mého názoru železničářskými odbory.

moderátor
--------------------
Teď mluvíte o Českých drahách.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
O Českých drahách, ano, o Českých drahách. Jsou obrněné těmi železničářskými odbory, takže tam vlastně neproběhly do té míry všechny takové ty racionalizační ekonomické procesy, jako proběhly v celém našem hospodářství. A to je veliká chyba. Myslím si, že by měla být železnice pod velkým tlakem jaksi nevládních organizací, těch ekologických organizací Strany zelených. Mně připadá absurdní, že právě tato vrstva toho našeho veřejného života je zaměřená především na silniční dopravu a tu železnici, která by měla být tou ideální alternativou, v podstatě šanuje a vymýšlí si nesmysl, že se má nákladní doprava přestěhovat na koleje. Což je evidentně nerealizovatelné technicky. No, čili myslím si, že je spousta lidí, třeba já, kteří by velmi rádi jezdili železnicí, kdyby ta železnice byla na takovém stupni jaksi pohodlí a civilizanosti, jako je to naprosto běžné za našimi západními hranicemi.

moderátor
--------------------
Myslíte si, že to půjde jinak, než aby České dráhy měly časem nějakou konkurenci nejenom na těch některých malých místních regionálních drahách, ale i v tom celkovém obrazu?

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
No, tak ona je otázka, jestli ta konkurence vůbec jaksi realizovatelná v nějakém takovém rozsahu, jako by to bylo třeba, jo? To by znamenalo mít tady dva nebo tři podniky toho typu jako České dráhy a to si z technické povahy věci samé nedovedu dost dobře představit. Třeba je ta moje představivost malá, to za A. A za B, když si vezmeme třeba autobusovou dopravu, tak ani tam to není ideální řešení. Já bydlím ve Zvoli, že, tedy ve vesnici nedaleko Prahy. K nám jezdí teda soukromá firma, že, která zabezpečuje autobusovou dopravu. A taky to není zdaleka ideální servis. Jo, čili myslím, že ta konkurence za A není příliš realizovatelná a za B není, není všelékem. Co se ovšem té železnice týče, tak já si opravdu myslím, že, že ten tlak jak ze strany veřejnosti, tak ze strany tisku, což je vlastně součást veřejnosti, tak ze strany institucí, by měl být daleko vyšší a hlavně ty špičky by se měly bát o svá místa, měly by být daleko víc voláni k odpovědnosti ti vedoucí pracovníci té železnice. A když čtu, že na, na stavbě toho železničního koridoru se rozkradlo třicet procent vynaložených nákladů, a to jsou prostě multimiliardové investice, tak prostě mně jde hlava kolem.

moderátor
--------------------
Myslíte si, že se třeba málo píše o tom častém zdražování, nebo vlastně bezmožnosti právě konkurenčního tlaku neomezeném zdražování Českých drah?

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
No, tak to víte, to zdražování je věc, která je tak na tapetě a je, je jako hodně v centru pozornosti. Já si ale myslím, že ona ta železnice by neměla být takzvaně levná. Ona by měla teda samozřejmě odpovídat, to jízdné by mělo odpovídat nákladům a eventuálnímu, eventuálnímu rozumného zisku a měl by to být teda jeden z ekonomických nástrojů zaměřených k tomu, aby ta železnice fungovala déle. Já jsem zažil poměrně dost tedy na vlastní kůži takovou tu příměstskou dopravu newyorskou a tam to jízdné bylo velmi vysoké. To prostě bylo na naše peníze jaksi mnohonásobek toho, co vlastně...

moderátor
--------------------
Taky tam byly asi sankce, když třeba ten vlak nepřijel včas, ne?

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
To neexistuje, že by nepřijel včas.

moderátor
--------------------
Tak.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
To se prostě nestane. Rozumíte, to by bylo, já nevím, co by se stalo. Nová válka severu proti jihu. Ale to se prostě nestane.

moderátor
--------------------
Když bych citoval další povídku, tak Tma.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
Jo, to by byla Tma. Čili, čili tam, tam je ten servis naprosto dokonalý, ale je samozřejmě, samozřejmě jaksi nákladný a o třeba racionalitě, fungování toho systému svědčí třeba i fakt, že ta je jiné jízdné, ve špičce je vyšší jízdné než o dvě hodiny později, jo. Ale zásadněji, ne třeba dvojnásobek. Rozumíte? Čili už tohle zase racionalizuje tu dopravu, protože to tlačí lidi, kteří nemusí jet zrovna třeba v těch devět hodin ráno, tak ať, ať jedou za polovic v jedenáct, jo. A ta, ta, ten, ten tlak na, na tu železnici se tím vyrovná.

moderátor
--------------------
Nevím, jestli přičtete k dobru Českým drahám alespoň to nebo jestli jste se už byl podívat na obnoveném nebo rekonstruovaném hlavním nádraží. Ten titulek v novinách Pražský dopravní uzel prošel rekonstrukcí, zrychlilo se propojení pražských nádraží.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
To je rozhodně pozitivní krok, to je, o tom není sporu. Ta, ta stavba celá a celý ten systém, že, ty nové tunely a ty nové železniční tahy, to je opravdu vynikající věc. A tady zase by bylo velmi nespravedlivé, kdybychom toto neviděli a nějak to bagatelizovali. To vyžadovalo obrovské investice, obrovské úsilí a nepochybně...

moderátor
--------------------
V podstatě čtyřicet let to prý plán od plánu k realizaci.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
No, jistě, no, tak to víte, ústav staveb tohoto typu, které znamenají obrovský zásah do toho města a vyžadují obrovské prostředky, tak ono celkem je to, je to pochopitelná, pochopitelná věc. Ale rozhodně to té železniční dopravě jaksi velmi pomůže. Já když si vzpomenu, když jsem přijíždíval, jsem jezdil teda vlakem, tak takové to nervy deroucí čekání pod Vítkovem, až se uvolní nějaká kolej, která byla vzdálená půl kilometru a člověk tam čuměl čtyřicet minut kolikrát, tak, tak tahle ta stavba by toto měla odstranit. A to je samozřejmě nesmírně dobře. Velice vítám třeba, já jsem teda přípražský, že, že se zavedly ty ES vlaky, to znamená, je to vlastně náznak toho, že by se měla vybudovat teda ta příměstská doprava toho typu, jak jsem o tom hovořil v souvislosti s tím New Yorkem. Tak zatím teda přidali písmeno S. Ale zaplaťpánbůh za to, aspoň je to známka toho, že jsou si vědomy nutnosti té věci.

moderátor
--------------------
Ondřej Neff v dnešním Jak to vidí programu Českého rozhlasu 2 Praha. Posledním minuty dnešního Jak to vidí půlhodinky, kterou, jak znovu připomínám, můžete v repríze slyšet třeba i dnes po třiadvacáté hodině po zprávách ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha, věnujeme výrazu, pojmu, souvislostem skepse, skeptik. Teď se o tom hodně mluví v souvislosti ve spojení právě euroskepse, euroskeptik. Ondřeji, vy jste založením skeptik?

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
Absolutně opak. Já si...

moderátor
--------------------
Bytostní optimista?

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
Víte, já bych neřekl, že, že optimismus je opakem skepse. Já, já, já nevím, jestli skepse má nějaké slovní...

moderátor
--------------------
Ono pesimismus není skepse.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
No, pesimismus má opak optimismu, že pesimista si myslí, že to dopadne špatně a optimista si myslí, že to dopadne dobře, že.

moderátor
--------------------
Taky se říká, že pesimista je dobře informovaný optimista.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
No, jistě, tak to jsou takové, to jsou takové samozřejmě žerty. Ale skepse je vlastně postoj, že. Skepse je postoj člověka, který apriori, tedy dopředu má nedůvěřivý přístup k čemukoli. A euroskepticismus, když tedy o tom hovoříme, že, a hovoříme o tom v souvislosti s tím, že jak se dovídáme, mají v dohledné době vzniknout dvě politické strany, které mají nějakým způsobem snad odlákat členy a voliče Občanské demokratické strany. Tak oni mají nedůvěřivý postoj k naší roli v Evropské unii a vůbec k podobě Evropské unii, unie a fungování Evropské, Evropské unie. A já, já, víte, často chápu určité argumenty, poukazování na byrokracii a tak dále, je to prostě byrokracie, ať je bruselská nebo pražská, je vždycky jaksi dobrým objektem ke kritice. Ale mně tam vadí jedna věc. Mně vadí, že se nevnímají jaksi vrstvy důležitosti. A podle mého názoru to, že jsme začleněni do evropských institucí, že naši politici vlastně jsou součástí evropských institucí, je strašně důležité pro náš civilizační návrat do evropského kontextu. My jsme v něm byli v tom evropském kontextu, nikdo nepochyboval za Rakouska, že jsme prostě součást evropské hry. Nikdo nemohl pochybovat za První republiky, že jsme součást evropské hry. Pak přišel teda protektorát a pak přišla další katastrofa v podobě tedy přičlenění našeho prostoru k sovětskému impériu a my jsme po, po tři generace z něho byli vydrženi. To je obrovská civilizační rána pro nás a náš prvořadý úkol je, se tam vrátit, protože nám to prospívá. To, co je tady dobré, je vázáno na evropské souvislosti. A to je to, co pokládám za základní. A jestli někde si vymysleli, že mají být šišaté banány nebo že kdesi cosi, že se mají někam posílat nějaké výkazy, to je, dejme tomu, politováníhodné, ale ve srovnání s tímto základním imperativem mně to připadá úplně komické. A na tom zakládat skepsi, mně připadá dokonce politováníhodné.

moderátor
--------------------
Dobře, na druhou stranu můžeme říci, když taková politická strana vznikne, je jejím svatým právem vstoupit do toho politického souboje a sbírat hlasy a uvidíme, nakolik teda zvládne přesvědčit o svém programu voliče, ale chtěl jsem se zeptat, promiňte, prosím, kde cítíte ty hranice toho, že tím, že jsme jednou vstoupili a referendem dali svůj hlas, protože chceme být součástí Evropy, kde jsou ty hranice toho, že pak musíme slepě přijímat všechno, co bruselská centrála nařídí nebo vymyslí? A teď, protože jsem Lisabonskou smlouvu v celém tom fasciklu nečetl samozřejmě, mohu připomenout jenom roli malých států, hlasování a tak dále, a tak dále.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
Víte, to vaše slůvko slepě už výraz euroskepticismu. Jakýpak slepě? Naši, naši...

moderátor
--------------------
Já jsem ho použil, abych vám oponoval.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
Ano, dobře. Takže víte, naši politici, naši zástupci, naši úředníci jsou součástí té evropské mašinérie, která ostatně na počet osob je menší, než je pařížský magistrát, jak bylo tedy statisticky dokázáno. A čili tady nejde o žádné slepě přijímat. My jsme součástí toho všeho, máme v Evropském parlamentu své poslance. Máme prostě ve všech orgánech Evropské unie své, své lidi, a ať tam máme kvalitní lidi. My jsme tam samozřejmě, to je politováníhodné, měli vrcholně kvalitního člověka, Pavla Teličku. Ten byl tedy vystrnaděn odtamtud, to je projev teda naší žabomyší politiky. No, ale bylo vidět, že to je možné. A ten Pavel Telička tam tehdy hrál významnou úlohu. A byla velká chyba, že byl, že byl odvolán. Čili já bych o tom slepě nehovořil. Co se týče toho přijímání těch, těch evropských direktiv, které jsou přijímány i za naši součinnosti, tak zase myslím si, že by nás mělo zajímat především - pomáhají nám, nebo nám vadí? Já jsem od euroskeptiků slyšel mnoho nářků, ale nikdy jsem neslyšel, že by řekli: "Tak náš život v tomto a v tomto ohledu je v podstatě horší, neboť Brusel nařídil to či ono." Já jsem o ničem takovém neslyšel. Já, já jsem zaznamenal, že po našem vstupu do Evropské unie naše hospodářství jaksi nabylo obrátek a hovořilo o třicetiprocentním vzestupu. A to je něco podle mého názoru pozitivního, co tedy má pozitivní dopad na každého z nás.

moderátor
--------------------
Říká na závěr dnešního Jak to vidí Ondřej Neff. Doufám, že teď neshodím to, co jste řekl, když si vzpomenu na to, že prý jeden z nejnovějších překladů toho klasického "Cogito, ergo sum" není, myslím, tedy jsem, ale pochybuji, tedy jsem, že ta pochybnost je výrazem bytí člověka, schopnost přemýšlet v souvislostech a nebrat věci jako danost, ale právě je ve zdravém slova smyslu zpochybňovat.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
Ale určitě, tak pochybnost je, je důležitá a hlavně pochybnost sám o sobě. Já trávím mnoho času pochybováním o tom, co třeba říkám, a až odsud půjdu, tak budu zpytovat, jestli jsem tady nehlásal nějaké, nějaké bludy. Ale víte, já si myslím, že pochybnost je něco jiného než ta skepse. Já v té skepsi vidím určitou předpojatost, určitou zarytost, určitý negativní vztah k čemukoli, a to se mi nelíbí.

moderátor
--------------------
Tak s optimistickým pohledem do dnešního dne se loučím a děkuju a přeju hezký den. Na shledanou.

Ondřej NEFF, publicista, novinář
--------------------
Na shledanou.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Ondřej Neff
Spustit audio