Přepis: Jak to vidí Vladimíra Dvořáková – 27. října

27. říjen 2015

Hostem byl Vladimíra Dvořáková.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nerušený poslech i dobré ráno vám přeje Karolína Koubová. Hostem dnešního Jak to vidí je politoložka, předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakými tématy se dnes budeme zabývat? Protesty dnes už bývalých studentů oboru speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského. Mohou něco zvrátit na rozhodnutí neprodloužit tomuto oboru akreditaci? Jak si vede vláda premiéra Sobotky v polovině funkčního období, je jejím hlavním pozitivem to, že se každý den nemluví o jejím pádu? A zajímá nás také kauza olomouckého hejtmana Jiřího Rozbořila. Pojede se v daném regionu dál ve stávajícím obsazení, i když Ústřední výkonný výbor ČSSD vyzývá svého hejtmana k rezignaci? V sobotu zhruba 400 bývalých studentů speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského a jejich podporovatelů protestovalo před budovou ministerstva školství kvůli tomu, že jejich oboru komise neprodloužila akreditaci. Vy, paní profesorko, jako předsedkyně Akreditační komise divíte se jim?

Čtěte také

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Tak já se studentům nedivím, že se jim to nelíbí a nedivím se ani tomu, že jsou ve složité situaci, ale je to opravdu, ta situace, bych ji připodobnila k tomu, když si zaplatíte a necháte postavit dům a pak má, přichází kolaudace a statik vám řekne, že se tam nastěhovat nesmíte, protože ten dům je postaven špatně. Je otázka, jestli je vinen ten statik, který toto řekl. A to je stejný přístup vlastně Akreditační komise. Akreditační komise prostě konstatuje, že to tam není v pořádku a z tohoto důvodu akreditaci neprodloužila. Ten problém a ty protesty by asi měly být orientovány trochu někam jinam.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy byste je orientovala směrem k vedení školy?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Já si myslím, že studenti by se měli především podívat, jakou měli smlouvu, jestli vůbec měli nějakou smlouvu, protože zatím to jsem nezjistila, jestli vůbec se uzavíraly smlouvy se studenty a kdykoliv na to padlo slovo, tak vlastně vždycky bylo takové jako ticho. To znamená, jaké záruky jim škola dávala. Druhá věc je, ze zákona je škola povinna zajistit jim dostudování na své nebo jiné vysoké škole. Předpokládám, že by to měla být česká vysoká škola, tam asi ten právní názor není stejný.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Není, protože údajně se uvažuje o tom, že UJAK nechá své studenty dostudovat na Slovensku. Tuto variantu vnímáte jak?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Tato varianta, samozřejmě, pokud studenti budou s tím souhlasit, tak mohou dostudovat na Slovensku. Jenom zase je otázka, jestli se opravdu dobře informovali o té situaci, protože jde o pedagogické pracovníky a uznávání kvalifikace pedagogických pracovníků není automatické. Je nová smlouva vlastně z března tohoto roku a pokud by studenti chtěli potom, aby měli tedy kvalifikaci, tak by museli projít vlastně jakýmsi správním řízením před ministerstvem školství, jestli by jim to uznalo, že to odpovídá jejich kvalifikaci podle zákona o pedagogických pracovnících, takže to je situace, kterou si myslím, že by si měli dopředu velmi dobře zjistit, jaké jsou podmínky, aby nedostudovávali někde, a pak zjistili, že nemohou působit jako pedagogičtí pracovníci. Druhá věc, na Slovensku jsou akreditace trochu jiné nežli v České republice a především ty školy dostávají akreditaci na místo, kde mohou vyučovat. To znamená, pokud někde a já nevím, samozřejmě, jaké jsou úvahy, byla představa, že by ta slovenská škola vlastně jakoby učila přímo v Praze, tak by to bylo v rozporu pravděpodobně se slovenským zákonem, a to opět mohlo vyvolávat další obavy, takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli jsem to pochopila správně, tak by studenti měli cestovat na Slovensko, což se jim samozřejmě nelíbí.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Aby to bylo teda v souladu vlastně s tou slovenskou akreditací, nebo si minimálně zjistit, pro jaká místa má ta slovenská vysoká škola tu akreditaci udělenou, protože tam je to opravdu udělováno na místo, takže to by mohlo komplikovat tu jejich situaci poměrně jasně. A není mi moc zřejmé, když vlastně bylo dohodnuto, že se otevřou nějaká místa od letního semestru na českých veřejných vysokých školách, tak, proč by studenti chtěli jezdit na Slovensko.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono právě k této variantě ministerstvo školství říká, že už udělalo všechno proto, aby vyšlo vstříc tedy studentům, pomohlo jim. Studenti ten přechod na veřejné vysoké školy nepovažují za reálný, je tam určitě, hraje tam i roli to, že musí udělat přijímací zkoušky.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
To je ze zákona, prostě není možné je přijímat bez přijímacích zkoušek.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale oni tvrdí, že v podstatě přijímací zkoušky už udělali na jednu školu, kterou si vybrali, a teď jsou v podstatě tím stavem nuceni k tomu přejít na jinou.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
No, to zase je otázka té školy, která je přijala a ministerstvo, popravdě řečeno ministerstvo nemuselo udělat vůbec nic podle zákona.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Studenti jsou nespokojení. Obrací se tedy jejich jaksi zloba i proti Akreditační komisi. Bývá jí vyčítáno, že zkrátka udělila akreditaci Univerzitě Jana Amose Komenského, respektive tomu oboru speciální pedagogiky. Oni se tam v dobré víře přihlásili jako k akreditovanému oboru a investovali čas, peníze, dojížděli kolikrát a teď tedy jsou před touto situací.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Samozřejmě ta situace je složitá, ale ta akreditace se neuděluje na nekonečně a prostě záleží na té škole, jestli i v daném momentě, kdy se posuzuje reakreditace, jestli splňuje podmínky té akreditace.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A ta byly hlavní prohřešky kvůli počtu studentů, jak vy tvrdíte?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Podle nás tam byla řada věcí, které asi jsou odstranitelné, ale v zásadě ten největší problém, z kterého vyplývaly ty další problémy, byl neúměrný počet studentů a to ten neúměrný počet studentů jsme vnímali již před rokem, kdy bylo 450 studentů v prvním ročníku a vlastně tehdy jsme, nebo končícím prvním ročníku, a když jsme vlastně poprvé neprodloužili tu akreditaci v září loňského roku, tak oni nastupovali a přijímali do nového ročníku asi 900 studentů, to znamená, víceméně dvojnásob ještě toho, kterej se nám vlastně už zdál nezvládnutelný, aniž by výrazným způsobem se změnil počet vyučujících, změnily se podmínky, uzavřely se třeba smlouvy o provádění praxí a tak dále. To jsou prostě všechno věci, které jsou hodně složité a které je nutné zajistit pro určitou kvalitu, to znamená, zejména praxe a vedení diplomových prací vyžadují vlastně poměrně velký personál, aby mohl takovouhle, takovýhle počet lidí zvládnout.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Studenti píší otevřený dopis premiérovi. Vedení školy se také brání. Prorektor UJAK Petr Kolář oznámil, že v tomto smyslu, tedy protože oni považují to rozhodnutí Akreditační komise za nespravedlivé, takže už podali první žalobu. Jste připraveni na soudní spory?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Tak asi samozřejmě musíme být připraveni na soudní spory, ale já bych chtěla říci, že ty žaloby, výhrůžky žalobou a podobně nebo případně i některé soudní spory, tak už jsme také prožili, takže nemyslím si, že by to bylo něco zcela překvapivého. A samozřejmě v právním státě mají právo se bránit soudně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
UJAK chce akreditaci k tomuto oboru znovu získat. Jsou k tomu nějaké cesty, respektive jaké?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Tak, jakmile UJAK požádá žádost o novou akreditaci, tak se jí bude Akreditace jako jakoukoliv jinou žádostí zabývat, to je, prostě vyplývá z našich povinností, takže bude to probíhat standardním způsobem, pokud tu žádost podají.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Umíte si představit, že by splnili podmínky, aby mohla tato akreditace být znovu udělena?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Tak já si samozřejmě dokáži představit, že jsou splněné podmínky, ale zatím teda jsme žádné signály neviděli a neviděli jsme ani signály, které vlastně byly v momentě, kdy my jsme prodloužili už jednou tu akreditaci na dostudování do letošního září, abychom umožnili vlastně studentům druhého ročníku dokončit studium s tím, že tam byla garance zástupců pedagogických fakult, který měli dělat dohled. A ve svý podstatě záleželo na tom, jak oni se s doporučením těch expertů z pedagogických fakult, jak se škola vyrovná a na tom vlastně záleželo, jestli budem prodlužovat potom i možnou reakreditaci a umožnit dostudovat těm studentům, kteří nyní by šli do druhého ročníku. Ale bohužel podle našeho stanoviska UJAK vlastně ty, ta doporučení víceméně ignoroval, takže tam nebyla žádná záruka, že bychom mohli zajistit kvalitu pod tímto dozorem.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jsme v poločase vlády premiéra Sobotky, paní profesorko, jaká je vašima očima ta bilance po dvou letech?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Tak samozřejmě po dvou letech se bilancuje vždycky velmi obtížně, protože ten mandát je na 4 roky a uvidíme, co vláda ještě zvládne do konce toho čtyřletého období, na druhou stranu se ví, že prostě zásadní věci se vždycky mají zvládnout tak do toho, tak do té poloviny toho období a ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A podařilo se to?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Tam bych řekla, že mnoho věcí samozřejmě zůstává ve skluzu. Vláda udělala jednu věc, a to byly zejména realizovala ty sliby, které se týkaly té sociální oblasti, ať už se to týkalo navyšování mezd, podpora rodin s dětmi, snížení DPH, věci, zrušení poplatků a věci tohoto typu, které si myslím, že možná nebylo tak obtížné vlastně učinit a ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Protože šlo vlastně o rušení něčeho, co bylo zavedeno než zavádění něčeho nového.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Anebo, řekněme, zlepšení sociální situace, což v daných podmínkách si myslím, že prospělo české ekonomice, prospělo to i tomu, že vlastně ta spotřeba mohla nějakým způsobem růst a i řekněme se snížilo sociální napětí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli se to nedá vzít i opačně, paní profesorko, že vám do toho vstupuji, že zkrátka ten příznivý vývoj české ekonomiky velmi nahrává této vládě.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Samozřejmě. Ono to je něco, co bylo nastartováno nebo co možná nikdy nesouvisí ani přímo s vládou, ale s podmínkami, které jsou obecně, to znamená, i Evropa se začala vzpamatovávat z ekonomické krize, z finanční krize, která zde byla předtím, ale zároveň prostě určité škrty v jistém momentě vám tu ekonomiku mohou podvazovat, anebo mohou přispívat k jejímu dalšímu rozvoji. Já si osobně myslím, že ta sociální opatření, která byla učiněna, vlastně kromě, řekněme, toho lidského rozměru, který člověk vždycky vnímá. Je to vždycky příjemné, pokud teda se dostávají nějaké prostředky, tak ale, že to mělo i pozitivní dopad, že to vlastně podpořilo ten růst v tomhle směru, a to bych viděla celkově pozitivně. Pak tam byla celá řada dalších zákonů, které měly být přijímány nebo byly přijímány. Z mého hlediska vždycky jsou důležité ty, které vlastně by měly nějakým způsobem omezit korupční prostředí v české společnosti, v české politice, to znamená, vytvořit transparentnější prostředí. Z tohoto hlediska, řekněme, byl přijat zákon o státní službě, byla to naprostá ostuda, jak dlouho jsme ho neměli. Je mi líto, v jaké podobě nakonec byl přijat, protože si myslím, že ten prostor, který mohl zaplnit a vytvořit podmínky pro profesionalizaci státní správy byl de facto využit jen minimálně, ale bylo to také tím, že vlastně opozice se rozhodla dělat obstrukce a vlastně ten původní návrh, který vypadal podstatně lépe, nakonec, a my jsme ho s velkou radostí části koalice byl přijat ve velmi okleštěné podobě, byl to docela, myslím, problém, protože Evropská komise silně zvažovala, jestli tedy finanční prostředky, který nám má poskytovat, jestli toto lze považovat za skutečně ten zákon, jaký chtěla.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Zákon, který je potřeba.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Takže to bylo diplomaticky spíše potom vyjednáváno, že v nějaké podobě ano. Myslím si, že to byla dost ztracená příležitost.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A co další agenda, která je teda před vládní koalicí?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
No, je to agenda v mnoha různých krocích řekněme někde mírně úspěšná, někde spíše velmi, velmi omezená. My to někdy monitorujeme i ze školy v rámci určitého projektu společně a /nesrozumitelné/ na www.protikorupcnibarometr.cz, kde máme, jak ..., tak vlastně píšeme, o čem to je, proč to je, proč tyto zákony by měly být, seznam, dáváme tam dohromady všechny možné vlastně články, které k tomu byly napsány a sledujeme úspěšnost vlády v těhle těch prostorách. Není teda příliš zatím vysoká.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Připomeňme, že boj proti korupci byl jaksi velkým tématem koaličních partnerů.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Ano, boj proti korupci a on už byl v předchozí vládě boj proti korupci vždy velkým.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vždy vděčným tématem, ano.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Ono je to vždycky vděčné téma, ale problém je v tom, že tady prostě je ten základní princip, který je nutný dělat, je právě to nastavení. Nastavení určitých mechanismů, které prostě tomu budou přirozenou cestou bránit. V tomto smyslu třeba je snad v závěrečné fázi, jak změna týkající se Nejvyššího kontrolního úřadu, který, myslím, že dělá v posledních letech jako velice dobrou práci a je potřeba vlastně mu vytvořit i větší prostor a je potřeba i vytvořit prostor, aby s těmi výsledky se skutečně zodpovědně pracovalo a aby se přijímala opatření, na která tedy NKÚ upozorňuje. Je tam otázka zákona o veřejných zakázkách. Víme, že ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Zákon o střetu zájmů.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Zákony o střetu zájmů. Jsou tam zákony o financování politických stran, zákon o registru smluv, kdy třeba jde o to, aby opravdu ty registry se dostávaly ven, ale dostávaly se ven, aby zároveň poskytovaly nějaké informace, ne, aby se dostávaly ven a byly zveřejňovány, kdy všechny relevantní informace budou začerněny.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili dost práce ještě.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Je tam ještě hodně práce a část té práce je velmi silně rozpracovaná a je v různých fázích a my uvidíme, v jaké ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
V jaké podobě bude přijata.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
... podobě to nakonec bude přijato a jestli to bude přijato, protože ta tendence to nějakým způsobem vždycky okleštit ve stylu vlk se nažral a koza zůstala celá, tak to si myslím, že u nás docela dobře funguje a je to jedna z věcí, kterou, myslím, naše politická scéna velmi dobře umí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní profesorko, ještě mi řekněte, jak vy sama vnímáte tu spolupráci tří koaličních partnerů. Máme tady vlastně nový politický subjekt hnutí ANO plus dvě zavedené strany s jakkoliv, jakoukoliv historií tedy, když se podíváme, tak třeba ty různé výpady nebo to, že to vypadá, že často to pod tou pokličkou hodně vře, jak to vnímáte?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Tak samozřejmě to není situace ideální, na druhou stranu, a ono to asi nezní moc optimisticky, ale když si vezmeme, co se dělo v tom předchozím období, Věci veřejné, jakým způsobem vstupovaly na naši politickou scénu a co všechno jsme si zažívali, když si vzpomenu jenom ty odposlechy nejrůznější a vzájemné nahrávání a vydírání a tak dále, tak to, řekněme, ta vláda má jednu výhodu, že pořád ve srovnání s tím, co bylo minule, vypadá jako velmi stabilní loď, která někde pluje pod vedením svého kapitána. Samozřejmě napětí tam jsou obrovská a ta napětí se budou zvyšovat a budou se zvyšovat ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Máme před sebou krajské volby.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Především už příští rok začínají krajské volby a pak teda, pokud koalice vydrží, tak svým způsobem nás čekají i prezidentské volby, parlamentní volby, budou to teda velmi, velmi výrazné vlastně situace, které budou nutit k profilaci a vzhledem k tomu, že řada těch politických stran si, který jsou v koalici, si berou a přebírají vzájemně voliče, tak to napětí v tomto okamžiku okamžitě poroste. Já si pořád myslím, že ještě je šance, že ta vláda vydrží, také nedošlo k příliš velké výměně ministrů. To zase, když si vezmeme z minulé vlády ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jsou to 4 ministři, z toho tedy paní Jourová odešla na post eurokomisařky, tam se to tak nepočítá.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Ale to v tuhle tu dobu mám pocit, že u toho předchozího byla ta vláda vyměněná skoro jako všichni.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Komplet.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Jako to je zase něco, co působí pro lidi, řekněme, přijatelnějším způsobem, protože je občas čas hovořit i o problémech a nikoliv jenom o těch personálních věcech a skandálech, ustála ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Bylo něco, co jste si myslelo, promiňte, paní profesorko, že tato vláda neustojí, protože přece jenom byly tu dost ostré výpady kolikrát právě třeba hnutí ANO nebo rozpory ČSSD?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Tak za prvé vždycky můžeme hovořit, když posuzujeme vládu, tak máme teda opozici a vládní koalici. Samozřejmě velký problém je v momentě, kdy největší problémy si v sobě nese sama ta vládní koalice.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdy to vypadá, že koalice má ...

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Že vlastně je i zároveň sama sobě opozicí a kdy i zároveň uvnitř politické strany jsou vnitřní napětí, které mohou vlastně to destabilizovat. Situace v sociální demokracii samozřejmě není úplně jednoduchá a víme, že vlastně i samotný začátek, to znamená, po parlamentních volbách byl takový ten vnitřní pokus o puč v rámci sociální demokracie.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Který ustál Bohuslav Sobotka.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Který Bohuslav Sobotka ustál. Teď budou krajské volby, a tam bude vždycky takové to trochu dilema. Samozřejmě Sobotkova vláda nebo Sobotka sám potřebuje ty krajské volby byly úspěšné, ale zase nepotřebuje moc posilovat ty lidi, kteří jsou v těch krajích. Takže je to velmi složitý ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte hlavně v jihomoravském?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Je to možná Jihomoravský kraj, ale větší problém momentálně bude mít s Olomoucem.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
S Olomoucem, a to mu se hned věnujeme. Míříme tedy do Olomouckého kraje. Aktuálně včera hejtman Jiří Rozbořil objasňoval krajskému vedení KSČM svou pozici v údajné korupční kauze, nakonec nemusel ani žádat o důvěru svého koaličního partnera, protože komunisté neshledali důvod, aby o důvěře stíhanému hejtmanovi hlasovali. Vypadá to tedy, že koalice tam v podstatě jaksi je stabilní, tedy tato krajská. Váš komentář, paní profesorko?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Tak ona ta koalice může být klidně stabilní i s jiným hejtmanem. Tam si uvědomme, že jako vyměnit jednu osobu ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale koaliční partner to nepožaduje.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Ale protože to nepožaduje ani koaliční partner a protože vlastně to lidé v těch, v tom kraji tedy jako vlastně podpořili toho současného hejtmana, tak to vypadá, že to zůstane i s hejtmanem. Je nutno říci, že hejtman podle stanov vlastně nemůže být na kandidátce do dalších krajských voleb, to je asi jedna dobrá zpráva pro sociální demokracii, že se nebude muset vyrovnávat s tím, že by jim krajskou kandidátku vedl člověk, který je zároveň obviněn. A já chci ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale může to být i komplikace, nebo ne, personální, řekněme?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Spíše, že bude čas najít někoho, je otázka samozřejmě zase, kdo jaké frakce, jaké skupiny toto budou podporovat a to má i problém s koalicí, protože samozřejmě Olomouc, bych řekla, je určitým střetem zájmů mezi ČSSD a Babišovým ANO, takže ono to je ještě komplikovanější, než to na první pohled vypadá. Z mého hlediska je tu spíš určitý problém, řekněme, etický nebo politické kultury, osobně si myslím, že pokud je obvinění hejtmana, což vůbec neznamená, že je vinen a ta presumpce neviny je zde, tak by prostě měl z té funkce rezignovat, už jenom z toho důvodu, aby nebylo podezření, že se bude pokoušet někoho ovlivňovat. Máme momentálně dva hejtmany, uvědomme si, že v Libereckém kraji Martina Půtu také, kteří jsou a čelí obvinění, a to si myslím, že zase není dobrá zpráva o naší zemi.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Každopádně, řekněte mi, jak složitý by byl návrat? Máme na to politickou kulturu, kdy řekneme - ano, bylo by etické, aby obviněný hejtman odstoupil a v případě jeho neviny prokázané, nechť se vrátí na tu pozici. Ale neulpí tady už jednou provždy to stigma, řekněme?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Samozřejmě tohle to je obrovský problém pro ty lidi, že oni nevěří, že by se pak mohli vrátit do politiky. I vlastně to vyšetřování, které je poté staženo, nic neprokáže, stejně ponechává, řekněme, na těch lidech určité stigma a samozřejmě zhoršuje tu politickou kariéru. Samozřejmě by strany mohly mít jakousi pomoc v přechodném období nebo pomoci nalézt nějaké uplatnění pro ty lidi, kteří se dostali do takovéto situace. Ono se vyšetřuje u nás právě ty klientelistické vazby, které jsou velmi obtížné. Vlastně vyšetřit je obtížné, dokázat, u nás není ani kultura určitého jednání. To znamená, my se bráníme všem možným etickým kodexům a těmto věcem, že to není právně nevymahatelné, nebo právně vymahatelné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Právně vymahatelné.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
A je to tedy nevymahatelné, ale tady jde o to, že prostě při určitých jednáních by ti lidé si opravdu měli dávat pozor, s kým jednají, kdy jednají, za přítomnosti jakých svědků, jak je to dokumentováno, jak o tom ví veřejnost a podobně, protože to by je velmi silně vlastně ochránilo do budoucna a my víme, aspoň, když já se zabývám korupcí a klientelismem, tak je poměrně zřejmé, že často ty klientelistické sítě se snaží vlastně kromě lidí, kteří se opravdu dohadují o některých věcech, které se týkají pak třeba korupce, tak do toho dotáhnout, zatáhnout nějakým způsobem další lidi, kteří se tam ocitají a možná někdy ani netuší, jak, ale je to také dané zase tím, že tady ta kultura toho, s kým, kde a za jakých podmínek mohu jednat, v takovéhle pozici prostě by se měla nějakým způsobem dodržovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A co se na té aktuální kauze ukázalo ohledně těch dvou rovin krajské politiky a celostátní politiky, kdy k té rezignaci hejtmana Rozbořila vyzývá premiér, představenstvo ČSSD, politické grémium strany, ale Jiří Rozbořil se brání, že má podpory většiny sociálních demokratů olomouckého krajského výboru, a to je pro něj stěžejní. Jaká je ta hierarchizace tedy?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
No, to je právě ta otázka, jestli máme silné centrum nebo jestli máme silné kraje nebo v rámci decentralizace my víme, že vlastně i mnoha, díky mnoha faktorům, to znamená, včetně, včetně toho, že se vlastně provedla decentralizace, že přicházely velké evropské peníze a tak dále, teď se nám vytvořili lokální kmotři, finanční prostředky ty kraje získávají poměrně jasně, tak víme, že se nám zeslabuje centrum. Na druhé straně asi málokdo by chtěl, aby, aby prostě jsme měli silného vůdce typu generálního tajemníka, který co řekne, tak jako nutně vždycky musí platit, to asi není přesně to, co by bylo žádoucí najít tu ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Opět je potřeba jisté rovnováhy.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Najít tu rovnováhu a spíš pro mě je smutnou skutečností, že to krajské vedení vlastně hejtmana podporuje.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte mi ještě, co si myslíte o tom, že jsme si vysloužili kritiku vysokého komisaře OSN za náš přístup k migraci, k migrantům. Kritizoval i výroky premiéra, prezidenta Zemana, promiňte, váš komentář k celé kauze i k tomu, jaké byly následné reakce na to, že nás kritizuje vysoký komisař OSN.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Víte, u nás se potom prezentuje ve svý podstatě, jako kdyby po nás chtěli bůhví co, pomalu ubytovávat ty lidi v hotelu tříhvězdičkovém nebo pětihvězdičkovém hotelu. Ta, co je ta kritika, která je a která je velmi vážná a která si myslím, že hovoří především o nás a o naší společnosti, je, že my k těm migrantům přistupuje z hlediska spíš jakési dehumanizace, a tohle je hrozně nebezpečné a zvyšuje to jisté napětí. My vlastně jakoby ty lidi nevnímáme jako lidské bytosti. Jeden z výroků prezidenta bylo, když říká - ty děti, to jsou vlastně jako takové ty štíty, živé štíty, které používají jako určitý nástroj. Takže my se teďko nedíváme na to, že ty děti třeba v Bělé-Jezové jak ukazovala i ombudsmanka, vlastně jsou svědky toho, jak rodiče jim vedou v poutech, jsou svědky toho, jsou v noci buzeni a přepočítáváni a jsou tam třeba policisté, kteří jsou, kteří mají helmy a mají prostě, jsou ozbrojení. Tak představte si, že budíte pětileté dítě rozespalé, aby se přepočítal a teď tam vidí osoby tohoto typu. Že se tam prostě ve svý podstatě, to není o větších finančních prostředcích. To je o určité empatii a, řekněme, lidskému vztahu a v momentě, kdy se takto dehumanizujeme, my nejednáme o lidské bytosti, ale jsou to prostě jenom nějací teda štíty nebo kteří sem přicházejí, tak se může velmi výrazně zvýšit napětí a může potom docházet k excesům, které jsou velice nepříjemné. A když si klademe otázku, jak mohlo dojít třeba k tomu, co se dělo za nacismu, jak mohlo dojít k tomu, že Češi někde vyvražďovali v pohraničí potom Němce, jak mohlo dojít k tomu, že v Abú Ghrajbu se mučili vězni, tak je to přesně tato dehumanizace, nedíváme se na to jako na lidské bytosti a zároveň i /nesrozumitelné/ ty lidi, kteří tam působí, to znamená, jakmile je policista v kuklách, tak už také to není vlastně, on se nemusí chovat jako lidská bytost, takže místo toho ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná toto je velice záslužný experiment, jen velmi stručně, nebo vládní projekt HateFree Culture, kultury bez nenávisti, kdy do středočeského Kolína a několika okolních obcí poslali syrskou rodinu s malým dítětem, a pak se ukázalo, že vlastně, když lidé byli tváří v tvář té situaci, tak většinou tedy pomohli.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Ano, samozřejmě. To je právě to, že vidíte lidské bytosti. A zase na druhou stranu říkat - to jsou všichni andělé, kteří sem přicházejí, to je taky vlastně ne příliš jako dobré. Představte si svůj barák, který by někam prchal a potkáte tam lidi, který nemáte rádi, protivná ženská, nevychovaný děti, to je, jsou to normální lidé, a to je to podstatné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká politoložka Vladimíra Dvořáková, která byla dnešním hostem Jak to vidí. Děkuji. Na shledanou.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze, předsedkyně Akreditační komise
--------------------
Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio