Přepis: Jak to vidí Václav Malý – 6. září 2018

7. září 2018

Hostem byl Václav Malý.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Příjemný den přeje Zita Senková. Hostem dnešního vydání Jak to vidí je světící biskup pražský Václav Malý. Dobrý den.

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kde a jak bránit evropský kontinent? Jak se skandály se zneužíváním nezletilých kněžími podepsaly na důvěře lidí vůči církvi a na jejím renomé? Proč někteří více věří astrologům než duchovním? Inspirativní poslech. Přerozdělování běženců zůstává sporným bodem vztahů mezi Českem a Německem. To řekla včera německá kancléřka Angela Merkelová po jednání s českým premiérem Andrejem Babišem v Berlíně. Celkově ale oba politici vzájemné vztahy považují za výborné. Podle Andreje Babiše si Evropa nyní musí určit, kde bude bránit evropský kontinent. Řešením by mohl být mechanismus dohody, jaká je mezi Tureckem a Evropskou unií. Jaký je váš pohled, pane Malý?

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Ona ta slova pana Babiše sice zní hezky, ale Česká republika pro to nic nedělá. Já bych chtěl jenom poznamenat, že paní Merkelová byla v nedávné době v Africe v některých státech, z nichž také přichází mnoho a mnoho lidí do Evropy nebo chce přijít do Evropy. A tam se právě na místě zajímala o tu situaci, jaká je hospodářská situace, zároveň přislíbila investici v těch státech a přirozeně se musí přemýšlet o tom, vytvořit tam také tábory pro ty, kteří chtějí do té Evropy, ale tábory, které budou opravdu spravovány důstojným způsobem. Zatímco se mi zdá, že naši představitelé stále jako říkají - nikoho nepřijmeme, musí se to řešit, ale v podstatě jenom přihlížejí, co se bude dít. Ono nestačí jenom někam poslat nějakou částku peněz, ale opravdu aktivně se zapojit do tohoto řešení, není jednoduché.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co by bylo, pane Malý, ten aktivní přístup? Vy už jste řekl, že podle Andreje Babiše, on sám říká, že jsme s ostatními zeměmi v otázce migrace solidární proto, že těm zemím poskytujeme finanční prostředky a také říká, že jeho přístupu k migraci dává Evropa za pravdu.

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Tak pan Babiš by měl především jet do Afriky nebo ministr zahraničí. Víme, jak je to s ministerstvem zahraničí, že v čele ministerstva zahraničí stojí člověk, který zároveň řídí ministerstvo národní obrany, to je naprosto neudržitelná situace.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministerstvo vnitra.

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Teď to trvá už několik měsíců a v podstatě ta naše zahraniční politika je velmi tím poznamenána. Jet tam na tom místo, seznámit se, mluvit o tom s představiteli evropských států a samozřejmě potom se snažit také přispět nějakým svým nápadem, ale ne pořád z dálky střílet a populisticky, protože nás čekají volby, říkat my nebudeme nikoho přijímat, to není žádné řešení. Je to ostuda. Otázka kvót, ta už je vyřízena. Samozřejmě o tom se dalo diskutovat, ale na druhé straně ukázat alespoň část dobrá vůle, solidarity, že bychom přijali nějaké menší množství těch imigrantů, to myslím, že by nějak také dalo jistou důstojnost a dobrou pověst naší republice, a to se nestává. Pořád jenom zavřené hranice a pořád jenom rady do vzduchu, ale přitom za žádné konkrétní činy. Já to říkám takto tvrdě, protože tu situaci sleduji, znovu říkám, není to vůbec jednoduché. Ať jede tedy pan Babiš, ať jede někdo z ministerstva zahraničí přímo tam do té Afriky, seznámí se na místě i s těmi tábory, jsou tam někde také tábory, že jo, ti lidé přicházejí přes Libyi, i přes některé další státy severní Afriky a na místě se seznámit se situací. To bych radil jako první krok.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že jiní evropští politici často jezdívají do těch míst konfliktů a řeší to?

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Já myslím, že Evropa má dluhy, ale rozhodně ne v tomto smyslu. Paní Merkelová, víte, ona se stala znamením velikého odporu. Přitom ona byla jediná, už to tady podruhé opakuji, která měla v roce 2015 odvahu říci tak to musíme řešit a otevřela ty hranice do Německa. Německo je stále stabilní, teď jsme četli, že má přebytek zisku, Německo není otřeseno ani po tom obrovském množství těch imigrantů, kteří přišli. Jistě takto to řešit nelze pořád, to já neříkám. Ale stále paní Merkelová v očích i našich politiků je dobrým terčem, že nebudeme jako ona. Přitom ona se tedy snaží něco dělat, zatímco my jsme v tomhle velmi pasivní.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co bychom mohli dělat tedy konkrétně v těch jednotlivých místech, třeba v Africe? Nejenom odtud připlouvají migranti.

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
No, tak do těch táborů například dodat lékařskou pomoc. Případně, aby tam přišli také lékaři, protože když ti lidé jsou tam soustředěni, že jo, tak to není vůbec jako snadné, nejde nejenom o dodávání potravin, ale jde také o zdravotní pomoc. To myslím, že by mohla bát jako jedna z konkrétních pomocí. Přemýšlet i o těch investicích v některých těch státech, co bychom mohli, protože Afriku v podstatě svět přenechává Číně, ale Čína se nemusí vyrovnávat s tím, s čím se musí vyrovnávat Evropa, že mnoho tedy těch Afričanů směřuje do Evropy. Já prosím vás nemám rady pro všechno, já nejsem vševěd, já jenom jako přemýšlím jako zodpovědný občan a tak se snažím také posuzovat lidi, aby se dovedli podívat na tuto otázku trochu ze širšího hlediska.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Premiér včera uctil v Berlíně také památku obětí berlínské zdi. Českým novinářům řekl, po revoluci měla být zakázána komunistická strana. Novináři se ho ptali, jestli není zvláštní, že uctil památku komunistických obětí jako premiér vlády, kterou komunisté podpořili, načež pan Babiš řekl, že KSČM nemá na aktuální vládu vliv, že šlo o jednorázovou podporu.

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
No, to je taková výmluva, samozřejmě, že komunistická strana dneska má větší vliv, než by odpovídalo jejímu volebnímu výsledku, protože málo platné se musí s ní konzultovat různé kroky vlády koaliční, tak to není pravda, že je bez vlivu. A s tím zákazem komunistické strany. Víte, ono se to lehko povídá. To říkám já, který se zasazovat o lidská práva. Já si dobře pamatuju tu atmosféru těsně po listopadu 89 a ta atmosféra byla trošku jiná, lidé byli nadšení, lidé byli připraveni být velkorysí a po zákazu komunistické strany se zdaleka tolik nevolalo, protože se volalo především o tom, konečně se nám Evropa otevírá, konečně jsme součástí svobodné Evropy, konečně je před námi otevřena budoucnost. Takže já jsem v tomhle tom opatrný. To není ze sympatií ke komunistické strany, aby mě někdo nepodezříval, ale víte, lidé si často potom něco namlouvají, na to už zapomínají a to já jako nemám rád. Já mám jako rád, aby člověk tak dovedl analyzovat a zároveň, i když se třeba někdy sekl ve svém odhadu, tak aby to dovedl přiznat. Od pana Babiše to zní opravdu divně, ale to tady jako nebudu rozebírat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
U sochy maršála Ivana Koněva v Praze byla odhalena nedávno nová pamětní deska, která připomíná jeho roli před invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Maršál Koněv byl v roce 1945 s ukrajinským frontem osvobozoval Československo od nacistů a v roce 1956 řídil potlačení maďarského povstání. Co říkáte potřebě této doplňující pamětní desky?

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Já myslím, že by se nemělo zapomínat, že jde jenom o objektivní informaci, kdo to byl maršál Koněv. Ano, osvobodil naší vlast v roce 45, ale jeho další život zase také probíhal tím způsobem, jak je to tam v těch bodech poznamenáno, jak při potlačení budapešťského povstání, tak byl aktivní při berlínské zdi v roce 1961, tak také byl aktivní v roce 1968, kdy během měsíců Pražského jara navštívil tehdejší Československo a samozřejmě tady získával informace pro sovětskou tajnou službu, i pro sovětskou armádu. Proč to tedy nenapsat, to není žádná degradace, ale takové, bych řekl, vyrovnané zúčtování s tím jeho působením. Zase, když jsme mluvili o komunistické straně, komunistická strana protestovala. Proč tedy zalhávat dějiny? Ano, nikdo není jako bezvadný a padni komu padni a myslím si, že tam není nějaký nápis, který by urážel maršála Koněva, že tam je pouze konstatování některých jeho význačných kroků, které poznamenaly dějiny takzvané východní Evropy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle některých hlasů z KSČM je to prý přepisování dějin.

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
No, tak to je tedy zarážející, že někdo to může takto říci. To jsou naprosto prokazatelná fakta.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Srpnová návštěva Františka papeže v Irsku byla dlouho očekávanou událostí. Šlo o vůbec první návštěvu hlavy katolické církve v této kdysi jednoznačně katolické zemi po téměř 40 letech a to v době, která není lehká pro katolickou církev. Na celém světě vyplouvá na povrch jedna kauza sexuálního zneužívání nezletilých kněžími za druhou. Papež František požádal v Irsku o odpuštění za skandál a zradu, kterou cítili oběti jednotlivých případů. Jaká konkrétní opatření by měla následovat? Papež hovořil o potřebě pevných a rozhodných kroků.

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Já jenom bych chtěl poznamenat, ano, je to smutná záležitost, smutná kapitola. Jedná se také z velké části o tyto odporné činy v 80., 70. letech minulého století. To nic nemění na tom, že to je hrůzné, ale samozřejmě už činy, které se staly poměrně v nedávné době. Je třeba, když se přijde na tento případ, když je prokazatelný, aby ta duchovní osoba byla postavena mimo službu. A samozřejmě vydána světskému soudu, protože to jsou velmi závažné činy a nelze je tedy krýt. Víte, ono to souvisí trošku s takovou složitější záležitostí, protože poměrně do nedávné doby v katolické církvi kněz nebo řeholní sestra nebo řeholník byli automaticky nahlíženi jako morální autority. A věřící byli vedeni tedy k tomu, aby je respektovali už ze samého faktu, že jsou tedy toho svěcené, takzvané zasvěcené osoby, a ono se v některých případech mohlo stát, že když tato osoba se dopouštěla těchto odporných činů, takže ze strany toho věřícího to bylo vnímáno aha, když je to tedy ta autorita, tak asi na tom úplně tolik není. Prosím vás, to já vůbec neomlouvám. Zatímco dnes i v katolické církvi je samozřejmě dochází k emancipaci. Už to není tak, že by věřící automaticky bral autoritu jenom z toho důvodu, že je to posvěcená osoba, ale samozřejmě ta osoba si musí tu autoritu získat, takže ta celková situace, to klima i v katolické církvi se mění.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A asi i mít ta autorita tu morálku.

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
A samozřejmě k té autoritě patří také morálka. Pak bych chtěl říci, když se mluví o pohlavním zneužívání, že z velké části nejde o zneužívání dětí, ale spíše tedy dospívajících. To nic nemění na odpornosti toho činu, ale ono se to potom všechno dává do jedné hromady a je třeba rozlišovat, a bohužel samozřejmě i při tom pohlavním zneužívání u některých těch duchovních osob šlo o tento čin i vůči už tedy zletilým, například seminaristům, jo, takže jsou to různé stupně a ono přirozeně někdy se to velmi zjednodušuje. Znova říkám, ani jeden ten čin já neomlouvám. A byla snaha jistě některých tedy představených, biskupů, možná i řeholních představených, dejme tomu, toho člověka potom přeložit na jiné místo. Ale to není řešení. Je to porucha, je to nemoc, protože člověk, který je zdravý, i sexuálně zdravý, tak samozřejmě netouží po těchto stycích, kontaktech s nezletilými nebo dokonce tedy s dětmi. Je to nemoc, to je třeba nazvat, a samozřejmě tyto lidi je třeba izolovat a nepřipouštět, aby přicházeli do prostředí, kde jsou v takovém pokušení.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A proč tedy církevní úřady, když věděly o některých těch případech, něco neučinily?

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Víte, to je taková ta mentalita, aby to nepoškodilo církev jako takovou a ona nakonec pravda vyjde najevo a myslím, že papež František to teď jasně řekl i v Dublinu, že i během jeho tedy pontifikátu je jasná snaha o této očistě nic nekrýt. Je to nepříjemná situace pro církev, ale v pravdě je síla a samozřejmě bude trvat nějaký čas, než zase tedy církev získá potřebný kredit. Na druhé straně je třeba říci, že těmto odporným činům dochází, docházelo nejen ze strany duchovních osob, ale že k tomu dochází také i ze strany třeba učitelů, ze strany vedoucích různých táborů. To není omluva, ale o tom se v podstatě nemluví. Tím já jako nechci umenšovat tu odpornost těchto činů. A bohužel je mně líto, že teď bývalý tedy nuncius ve Spojených státech Vigano uveřejnil ten dopis, kde napadá Františka a zároveň tedy vytváří takové teorie jistých silových skupin ve Vatikáně, aniž pro to přináší nějaké důkazy. A myslím si, že je to součást útoků proti Františkovi, že se to některému křídlu nebo skupině v církvi hodí, střílet tedy na Františka a že je nedůvěryhodný, protože dokonce tento diplomat bývalý řekl, že by měl rezignovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle někdejšího vysokého představitele Vatikánu věděl prý papež František 5 let o podezřeních ze sexuálního zneužívání a vyzval ho z rezignace, k rezignaci. Papež tvrzení Vigana odmítl potvrdit nebo vyvrátit. Nakolik vůbec podle vás, pane biskupe, ta eskalace skandálu se podepisuje na pozici papež uvnitř katolické církve?

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Ano, je to snaha oslabit jeho autoritu a já myslím, že on je dost silný člověk, že se sám rozhodne, jak bude pokračovat, protože zatím má dost sil a rozhodně jeho pontifikát celkově vzato, byť je krátký, teprve 5 let, tak ukazuje pozitivní rysy a právě ukazuje pozitivní věci v tom, nic nepředstírat, že jsme bezvadní, přiznat si, že jsme také společenství lidí slabých, klesajících, ale lidí, kteří mohou také čerpat naději a kteří by měli být autentičtí. A to myslím, že je důležité a že rozhodně tedy není řešení to, že teď se bude střílet ze všech stran. Je to pro něj těžká situace a já věřím, já to řeknu tak civilně, že je opravdu chlap, že tohle unese. A ono se nakonec ukázalo, že ten diplomat Vigano, že s tím newyorským kardinálem velmi přátelsky tedy se bavil při nějaké veřejné akci, takže z jeho strany to je takové jako podivné a samozřejmě buďme upřímní, i v církvi jsou různé mocenské zájmy určitých skupin. Já to řeknu tak, jak to je. A to je třeba odkrýt, jestli je někdy takový útok je činěn z dobrého úmyslu očisty, nebo jestli jde o posílení nějaké vlastní pozice, nebo jestli jde o skryté zklamání, že nebylo učiněno zadost v kariéře některým jedincům. Jsme také lidi a týká se to v církvi všech nás a tomuto nebezpečí musí odolávat každý z nás.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se ty skandály podepisují na renomé církve? Když se třeba podíváme do studie hodnoty a postoje v České republice v letech 1991 až 2017, připravila ji Fakulta sociálních věd Masarykovy univerzity, tak například na otázku sociologů, zda jsou respondenti věřící, odpověděla ano 36 %. Jako přesvědčený ateista se označilo 14 % lidí. V co lidé vlastně věří? Co ukázal ten průzkum? Říká, že v něco.

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Já mám tu samou zkušenost, já se pohybuji nejen mezi lidmi katolické církve, ale jsem ve spojení i s mnoha lidmi, kteří se nehlásí k žádné náboženské tradici, že těch takových tvrdých ateistů, že poměrně ubývá a zvláště v mladé generaci, že je část těch mladých lidí, kteří touží po nějakém duchovním zakotvení. Ale někdy je to vedeno jenom takovou osobní snahou získat vnitřní klid, získat vnitřní pokoj, poznat sám sebe, což samo o sobě je dobré, ale ničím se tak jako nevázat. A to myslím, že je právě ten rozdíl potom oproti těm, kteří jdou dále a kteří potom, dejme tomu, z toho vyvozují i nějaké konkrétní důsledky pro svůj život, protože dneska v tom individualismu se pohybujeme a ten se přenáší i do té duchovní otázky především vyřešit sám pro sebe, a to ostatní mě tolik nezajímá. Samozřejmě má to roztodivné podoby, protože když člověk potom nějak tak dospěje k nějaké víře, která má nějaká pravidla v tom dobrém slova smyslu, tak to s sebou nese určitou vázanost a někdy právě v tomhle tom hledání zase někteří hledají nějakého vůdce, nějakého guru, někteří právě zase hledají společenství, za hranice jehož nevidí. To jsou také takové podoby. Někteří tomu dávají podobu až určitého determinismu, že dají na astrologii, že dají na různá proroctví, a ono jde o to, aby člověk se dovedl otevřít té duchovní rovině a aby dovedl z ní vyčíst tedy především to podstatné já nejsem středem světa, ale zároveň mám svoji důstojnost a zároveň mám svobodnou vůli.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A není to svým způsobem i důsledek toho, o čem jsme hovořili před chvílí o selhání těch morálních autorit?

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Jistěže to teď bohužel v této době, kdy se o tom hodně píše, nepřispívá k nějakému klidu církve. Tady chci jenom říci, že by se mělo mluvit také o mnohem pozitivní, co se v katolické církvi děje a co katolická církev činí, ale to bychom tady museli být dlouho. A znova říkám, já neomlouvám tyto odpornosti, které teď vycházejí najevo. Ale víte, dneska lidé nemají moc rádi instituci. I mladí lidé moc tak jako nechodí k volbám, protože politické strany, že jo, už pro ně často nějak mají podobu instituce a tak jako dají spíše na jednotlivé osoby, a ono se to odráží i v té oblasti duchovní, protože člověk, když potom se stane součástí třeba církve, tak přirozeně v té církvi nejsou jenom ideální lidé. Setká se s lidmi, že jo, kteří třeba podle křesťanských zásad úplně tak nežijí. Já to vím dobře, protože jsem poměrně pokřtil velké množství mladých lidí a část těch mladých lidí postupně třeba zase opustila církev, protože si představovali, že přicházejí do společenství, kde všecko duchovně frčí. A ono to tam je takové to každodenní rozhodování pro to dobré a to není vždy snadné.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co si vůbec slibujeme od náboženství, co od něj očekáváme?

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Tak pokud já mluvím za sebe, tak především to uvědomění, že žiju z daru. Já jsem si nedal život, je mi darován čas, je mi darována svobodná vůle, je mi darovaná jedinečnost, každá lidská osobnost je jedinečná a zároveň cítím, že žiji z daru, že to, čeho jsem součástí, že tedy je za tím ruka dárce. A zároveň, že je tady veliká nabídka, veliká důvěra ze strany toho dárce, že se mnou počítá při nejen udržování stvoření, ale při kultivování stvoření jako takového, při kultivování mezilidských vztahů. To velmi stručně a civilně vyjádřeno pro mě tedy znamená víra, to není vůbec žádný únik ze skutečnosti, právě naopak vzít tu skutečnost takovou, jaká je.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Otázka od paní Ivany na tělo: "Pane Malý," cituji, "proč se duchovní katolické církve vlastně nemohou ženit?"

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Jistě to je častá otázka, je to otázka disciplinární, která není závazná od začátku dějin církve, teprve od začátku druhého tisíciletí. O té otázce se dá diskutovat. Samozřejmě není to útěk před ženami, ten, kdo se rozhodne pro celibát, tedy pro žití bez vztahu vůči druhému pohlaví, tak se rozhoduje proto, aby mohl nějak své síly rozvinout ve vztahu k těm druhým. Nikoli, aby utíkal ze světa nebo aby byl veden strachem před tím druhým pohlavím.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní posluchačka se na to ptá i v kontextu, cituji: "Přece i uctívání Boha má různé vnější formy, i evangelíci přece uctívají Boha."

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
No, to já vůbec jako bych nepochyboval. Samozřejmě všechny křesťanské církve, spojuje nás to základní, že věří, že věříme v Ježíše, že se snažíme žít podle evangelia. Tam ty ostatní rozdílnosti vznikly během dějin, to tady nemůžeme rozebírat, nemáme čas, ale to podstatné nás spojuje, takže to já jako vůbec nepochybuju, že křesťané sesterských křesťanských církví se snaží žít autentické evangelium.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A dotaz od paní Čechové, cituji: "Pane Malý, když se mluví o Africe, není trochu v rozporu byznysové chování podnikatelů, kteří využívají levnou pracovní sílu? Evropa neumožňuje Africe konkurovat svými výrobky na trhu. Pak jsou třeba banány levnější než místní jablka. Navíc lidé se zkušeností s prací v Africe mají zkušenost s odlišnou mentalitou Afričanů. Ukázali jim, jak pracovat, a když odešli, ti lidé pracovat přestali. To jsou jistě jen střípky toho složitého problému. Není to v podstatě tak, že na jedné straně se přidává do ohně palivo, zatímco na druhé straně se chce omezovat kouř, který nutně a zákonitě z toho ohně pochází."

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Já celkem souhlasím, co tady ta paní říká. Já jsem byl v několika afrických státech a je pravda, že je třeba pomáhat těm lidem, aby se naučili hospodařit, aby se naučili něco produkovat, a to je velmi těžké, protože to není možno zvládnout během jedné generace, takže celkem souhlasím, co ta paní říká.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vracím se ještě k předchozímu tématu. V čem podle vás hledáme identitu, stabilitu?

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
No, tak já identitu hledat jednak, že člověk si uvědomí sám sebe, své klady a své zápory, že si nic nenamlouvá, že člověk si váží sám sebe, že neutíká od sebe, a v tomhle já tedy vidím identitu, tu kontinuitu svého života, kdy netěkám podle nějakých módních trendů, ale kdy dovedu také rozvažovat, co je pro můj život cenné. Tohle je pro mě spojeno s osobní identitou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Světící biskup pražský Václav Malý a jeho názory. Děkuji vám.

Václav MALÝ, světící biskup pražský
--------------------
Já vám také děkuji a posluchačům přeji příjemný konec tohoto týdne.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zítra se můžete těšit na rozhovor Vladimíra Kroce s geologem Václavem Cílkem. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Zita Senková
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.