Přepis: Jak to vidí Tomáš Němeček – 26. února

26. únor 2014

Hostem byl Tomáš Němeček.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den a dobrý poslech u pořadu Jak to vidí přeje Zita Senková. Ve studiu vítám pana Tomáše Němečka, právníka a publicistu. Dobrý den.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V posledních letech v Česku výrazně vzrostl počet lidí, o které se starali opatrovníci. Soudy omezily, nebo úplně zbavili svéprávnosti více než 35 tisíc osob. Od ledna ale platí nový občanský zákoník, který posiluje práva duševně nemocných lidí. Už tedy nebude možné je úplně zbavit svéprávnosti, pane Němečku?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Ano, líbí se mi, že jste použila ten staronový obnovený termín svéprávnost, tak se tomu má správně říkat a úderem 1. 1. 2014 už není v naší zemi nikdo, kdo by byl zcela zbaven, všichni jsou pouze omezeni a ve tříleté lhůtě je nyní třeba přezkoumat všechna ta dosavadní omezení, jinak by úderem 1. 1. 2017 všichni tito lidé nabyli, nebo ti, kteří nebudou přezkoumáni, tak se jim obnoví svéprávnost v plném rozsahu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ten institut zbavení svéprávnosti už dříve kritizoval nejen ombudsman, ale například také Evropský soud pro lidská práva. Je to tedy podle vás krok tím správným směrem?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Samozřejmě. Já to dokonce vidím v první linii, protože pracuji v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, toto je součást mojí práce, například, že pomůžu klientovi sepsat návrh na přezkum rozsahu omezení svéprávnosti. Například teďko jeden chtěl vyměnit svou opatrovnici, jiný si stěžoval, že ho soud zbavil i volebního práva a že by ho chtěl vrátit, takže to byly třeba dva podněty, které jsem psal k soudu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co, pane Němečku, obnáší, jak obvyklé, byť je to samozřejmě individuální, trvá posuzování jednoho případu?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Byl jsem překvapenej, jak, jak je to dlouhé. Teď vlastně třetí klient se mě požádal, vystavil mi plnou moc, abych se šel podívat do jeho spisu, proč už mu to trvá dva roky. Tam je nutno ale na obranu soudu říct, že z toho polovinu času zabralo to, že pán byl tulák a nemohli ho nikde dostihnout soudní obsílky, ale potom to už vlastně šlo relativně rychle, tedy, že byl povolán znalec, nebo znalkyně z oboru psychiatrie, ta si vyžádala ještě psycholožku, protože pána považovala za složitější případ, v září se vyjádřil ustanovený opatrovník, provedli přezkum rodiny, no zkrátka trvalo to asi rok a nyní se to myslím už blíží k určení opatrovníka k určení rozsahu té omezené svéprávnosti. Čili, také jsem si myslel, že by se to dalo vyřídit do půl roku, ale vidím, že ten rok je spíš častější.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy už jste řekl, že soudci musí teď během tří let znovu přezkoumat všechny ty případy postižených pacientů. Nebude to předpokládám snadné, protože to je vysoké číslo a máme vůbec dostatek soudních znalců v oboru psychiatrie, nebo kdo všechno může, možná i podle toho nového zákoníka přezkoumat stav pacienta, nebo osoby?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
No, měli by to být soudní znalci z oboru psychiatrie, nebo psychologie. Je otázka, protože se vlastně potom to má do budoucna v těch 3letých obdobích znovu přezkoumávat, aby vlastně se o člověku nerozhodlo jednou pro vždy nadosmrti, což je taky vlastně docela humánní opatření, velmi moderní ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jenom vám do toho, promiňte, vstoupím, jestli je teda dáno kolikrát, nebo v jaké periodicitě se ty posudky obnovují?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Za tři roky by měl soud přezkoumávat ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Každé tři roky.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
... s tím, že by měl, si myslím vidět vždycky toho člověka, o kterém takto závažně rozhodne. Je otázka jestli se bude do budoucna vždy vlastně vytvářet další a další znalecký posudek, jestli nebude stačit odborné vyjádření psychologa, ošetřujícího lékaře, že stav se nezměnil.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mění se tím novým občanským zákoníkem také pojetí toho samotného opatrovníka. Myslím, že správně se mu teď říká, nebo nově říká podpůrce.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Ne, ne, ne, to se ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
... to jsou různé instituty. Podpůrce je nově zřízený, to je člověk pro případy, že ten určitému člověku brání jeho duševní porucha v rozhodování, ale není omezen, není omezen ve svéprávnosti, ale může si požádat a soud mu schválí podpůrce. Takový podpůrce vlastně pomáhá tomu člověku při rozhodování, vyřizuje za něj jeho věci a tak. Čili to je ještě vlastně úplně nový institut, docela opět moudrý, zavedený tím novým občanským zákoníkem ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže opatrovník zůstává?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Opatrovník zůstává. A to je možná hrozně důležité téma, které jste teď otevřela, protože přátelé z Ligy lidských práv tam vidí jenom to A, jenom ten první díl, jakože vidí těch 35 tisíc lidí s omezením, nebo zbavením, dříve tedy zastarale způsobilosti k právním úkonům, a chtějí jaksi vysvobodit. A nedomýšlejí jaksi to, že slavně jsme je tedy vysvobodili, pustili do světa a tam se ti lidé druhý stanou obětí různých podvodníků a chytráků, kteří jim odsají majetek, jaksi, to je to B, které je třeba neustále dodávat, že já vidím v nemocnici ty lidi těsně nad čarou svéprávnosti, kteří by ale potřebovali pomoc při tom rozhodování. Nejsou prostě schopni se sebrat a jít na poštu, dát trvalý příkaz v bance, vyřizovat některé své věci, které jsou na ně náročnější, jo, prostě s pacientkou jsem dohadoval splátkový kalendář a ona i odepsala, já jsem měla celý den depresi a nebyla jsem schopna přijít. Jo. A člověk se na ní nemůže zlobit, jo, čili když se o tom bavíme, tak nemůžeme se jenom spokojit s tím, že cílem je všem nejlépe tedy v co největším rozsahu obnovit práva, protože jsou ti lidé často zranitelní, mohou se stát něčí obětí a jako najít a vybalancovat dobře jim vlastně ten jejich právní rámec, to je velký úkol.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co myslíte, podle vašich informací i zkušeností, nakolik jsou na tu novou situaci připraveny léčebny, ústav? Co to pro ně také znamená v praxi?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
No, psychiatrické nemocnice asi docela dobře. Naše sociální pracovnice, nebo velká většina z nich tady v Bohnicích vědí, co mají udělat, komunikujeme celkem svižně, snaží se opravdu jim vyjít vstříc a vyřizovat jejich běžné denní potřeby. Byl jsem teď nedávno na semináři ombudsmana, kde upozorňovali, že velký problém jsou ústavy sociální péče, ale spíš bych měl říct "načerno" zřizované ústavy sociální péče, tedy zařízení, které jsou provozované spíš jako penziony a kam se se soukromými provozovateli a kam se na dlouho třeba odkládají staří lidé těmi rodinami. Řekl jsem to teď brutálně, ale tak to je. A ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Někteří bohužel k tomu takhle přistupují, ale ne všichni.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
A nechci rovnou nasazovat těm provozovatelům penzionů psí hlavu, ale může se prostě stát, že oni nestačí na ten úkol, že vlastně nedomyslí, co to všechno obnáší a pak to může skončit tím, co, na co upozorňovali lidé z kanceláře veřejného ochránce práv, že tam prostě staří klienti leží nadupaní těmi prášky, aby nerušili.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono právě, jak už jste se zmínil o té kanceláři ochránce veřejných práv, tak v polovině ze 14 zařízení, abychom byli konkrétní péče o seniory s demencí, zaznamenali špatné zacházení, často také v těchto zařízeních chybí respekt, nebo odbornost, dochází tam, jak už jste se o tom zmínil k nadužívání tlumících léků. Většinou ale to nemusí být jaksi zlá vůle, nebo úmysl, ale třeba malá odbornost, nebo také nedostatek financí.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Ale to ještě to, o čem jste se zmiňovala, ty ústavy sociální péče zřizované asi zpravidla krajem, tak ty ještě podléhají nějaké kontrole vnitřní, mají nějaké řízení kvality péče, někdo na ně dohlíží, to je ještě dobré, ale horší jsou vlastně, myslím jako ty, ty černé penziony, které jsou tak trochu mimo dozor a mimo oči veřejnosti vlastně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jsme se už zmínili o kanceláři veřejného ochránce práv, tak máme novou ombudsmanku paní Annu Šabatovou. Jak vy vidíte roli vůbec tohoto institutu? Mimochodem paní Šabatová se chce zasadit o rozšíření svých kompetencí ombudsmanky také o to, aby byly její názory respektovány i politiky.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Já myslím, že ti předchozí dva ombudsmani, Otakar Motej a Pavel Varvařovský ukázali, že i skeptikům, že to může být velmi důležitá instituce. Já na ni oceňuji její bezplatné právní poradenství, které poskytuje lidem. Když se podívám na tu statistiku dotazů, které vyřídili, tak ta je imponující a říkám si, že si těch, já nevím 109 milionů je teďko rozpočet kanceláře veřejného ochránce práv, jestli je to náš příplatek za větší důvěru v náš stát. Tak celkem jsem ochoten tady tuto daň z důvěry zaplatit. Plus je to daň z toho, že moderní státy jsou tak složité, že někteří lidé občas potřebují zkratku těmi institucemi a ombudsman může být jako tím navigátorem, nebo tím vlídným průvodcem, který je provede příliš komplikovaným třeba systémem, já nevím, dávek důchodového zabezpečení a v tom se vlastně trošku vracím na úvod k té, k té svéprávnosti a k tématu lidí, kteří jsou těsně nad čarou svéprávnosti.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy znáte, pane Němečku, různé případy ze života seniorů. Teď bych se ráda dostala k problematice zneužívání starých lidí, kteří v dobré víře často naletí a nemám na mysli jenom různé prodejce.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Zcela nedávno, teď vlastně v lednu to bylo 2014 jsme měli takový případ, který doputoval k soudu a byl myslím nakonec rozhodnut i docela rozumně. Šlo o to, že starý muž, náš pacient svěřil podpisová práva dceři a naše lékařka a sociální pracovnice poměrně brzy zjistily, že něco nehraje a v tom řízení tehdy ještě způsobilosti k právním úkonům navrhovaly, že opatrovnicí by rozhodně neměla být tato dcera. A nyní se ukázalo na podzim loňského roku, že dcera vůbec dcerou nebyla, byla to prostě paní, která se na něj přisála a on ve své duševní poruše ji za svou dceru považoval. Tak to je věc, která vás nenapadne, dokonce ani v psychiatrické nemocnici, protože většinou ještě svoje příbuzné, ty nejbližší lidé poznávají a vědí, jestli dceru mají nebo nemají. No a teď jsme stáli vlastně před úkolem, jak se s tou lžidcerou vypořádat, protože jsme s ní neměli žádný přímý závazkový vztah, tak, no, tak já jsem nakonec vymyslel konstrukci, že ona odpovídá za škodu způsobenou jednáním proti dobrým mravům, protože všechny uváděla v omyl a soud mi ji schválil a přinutil tedy dámu v rámci soudního smíru, že tedy zaplatí vlastně všechny ty úroky z prodlení, které tím nastaly a ty potíže. Tak tam jsem měl pocit, že jsme vykonali spravedlnost. Obvodní soud pro Prahu 4 a, a my a že ta paní jaksi dostala takovou jako přátelskou životní lekci, že tohle už ne. Další pokračování toho příběhu je už asi pro kriminální policii, ale první část jsme odvedli.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se mohou, pane Němečku, chránit senioři, jak mohou odolat těmto nástrahám, rozpoznat je?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Otázka, no tak jako, ale první linií obrany vždycky byla a bude samozřejmě rodina. No a předpokládáme prostě, že to pouto mezi příbuznými je nakonec to, na co se dá nejvíc spolehnout. A ukazuje se přes všechny výhrady a přes různé jako odstrašující protipříklady, že nakonec ti opatrovníci, že matky jsou fajn, jo, když matky se jsou opatrovníci těch dětí s tou omezenou svéprávností, potomci zpravidla také. Já mám vlastně překvapivě dobrou zkušenost s těmi, nebo překvapivě, vím, že byli v minulosti kritizováni, ale nyní jako mi velmi imponovali veřejní opatrovníci z úřadu městských částí jednak v Praze, ale i z městských úřadů velkých měst. Což jsou často mladé dívky, často jsou to dívky tedy jako těsně po škole, které jsou nevyhořelé, zapálené a za toho svého člověka opravdu bojují. Tam si říkáme, že ten institucionální opatrovník, který taky je v nějakém systému kontroly, vykazování toho případu, je proškolený, že vlastně může odvést docela dobrou práci, no. Ale tohle je hodně velký úkol, myslím pro nás všechny a nekončící. Jako najít vlastně ten slušný způsob, jak s nimi jednat, ale musíme se o to pořád snažit, protože to civilizační příkaz a jinak bychom to nebyli my.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Viděl byste ten deficit, nebo ještě rezervy právě v systému těch kontrol? Ať už je to institut svéprávnosti nebo když jsme hovořili o seniorech a o těch různých domovech a přístupům některých pracovníků?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Takhle, já to vidím, že za každým opatrovníkem musí být ještě jeden kontrolor, jo, jakože nevěřím na četníka za každým bukem. V podstatě si myslím, že všichni máme dělat to co, to, co je naším úkolem. Nemocnice má dávat pozor, když tam přijde pacient, rodina se má starat, opatrovník má dbát na svoje povinnosti a taky soudce má zpozornět, když mu náhodou připutuje případ, kdy vidí, že opatrovník selhává. Čili nevidím tam jednoho zodpovědného člověk, myslím si, že je to úkol pro nás všechny, abysme v tom systém včetně náhodných kolemjdoucích, sousedů.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Ivana Zemanová se rozhodla pomoci dětem v nouzi a založit vlastní nadaci. Vedou jí k tomu především smutné statistiky. Loni v České republice na následky týrání totiž zemřelo 28 dětí. Podle první dámy je problematika ohrožených dětí u nás dlouhodobě na okraji zájmu. Jak vy to vidíte, pane Němečku?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Já myslím si, že máločemu se věnuje taková pozornost, jako případům týraných dětí, že je tady řada neziskových organizací, které se jim velmi dobře věnují a nemyslím teď na prvním místě Fond ohrožených dětí, ale třeba STŘEP, ROSU, pro pomoc týraným ženám ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesto ale těch případů je opravdu hodně, protože ...

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Určitě.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
... třeba podle Fondu ohrožených dětí prožívá nějakou formu násilí 40 tisíc dětí ročně.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
No vskutku, to ale není téma, které by bylo nějak na pokraji veřejného zájmu. Naopak si myslím, že jestli je něco pro novináře tím příběhem, který přitahuje pozornost, tak jsou to právě ty případy týraných dětí. Takže samozřejmě jsem rád, že paní Zemanová chce napřít svoji energii pro veřejné dobro a jistě je to úctyhodný cíl, nicméně její předchůdkyně si uměly vybírat i taková méně prvoplánová témata. Ale budiž. Je to samozřejmě pro veřejné dobro. Francis Fukuyama v knize Velký rozvrat k tomu má docela dobrou poznámku, že statisticky nejbezpečnější prostředí pro dítě je jeho biologická rodina. A teď, prosím, na mě nevytahujte různé protipříklady, kdy něco provedl zkažený otec, nebo, nebo matka, ale mluvím tím skutečně o statisticky velkých číslech na to, kolik biologických rodin je tady v tom, že je to pořád nejbezpečnější prostředí. Čili ten úkol možná pro tvůrce politik, je jak ekonomicky, právně a jinak podpořit lidi, aby do manželství vstupovali, měli děti a vydrželi v těch manželstvích, přinejmenším, dokud ty děti nevyrostou. To je docela úkol pro legislativce.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesto jsou to velmi často samotní rodiče, příbuzní, nebo prostě lidi, které to dítě zná a které tomu dítěti ubližují.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Teď řeknu velmi takovou věc, kterou ale prosím, přijměte s pochopením a s citlivostí a ne, nerozumějte jí špatně. Znovu teda se opřu o Fukuyamovy statistiky a říká, že vlastně to rizikové prostředí s nevlastním rodičem. Nikoliv nutně proto, že bych nějak podsouval těm otčímům a macechám špatné chování, ale možná někdy právě proto, upozorňuje Fukuyama, že jsou, protože vědí, že to není biologicky jejich dítě, takže jsou trochu nejistí, co všechno si mohou vůči němu dovolit a jsou spíš jaksi mírnější, povolí mu možná jako to, co by vlastnímu dítěti nedovolili. I riskantnější věci. No, takže tím jsem zpátky u toho, ano může to ohrožení přijít od těch blízkých lidí, ale když se bavíme o dlouhodobém výhledu, o velkých číslech, o statistice, tak je to biologická rodina.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ze zákona vlastně máme povinnost oznámit úřadům, pokud víme o týraném dítěti. Nemají ale lidi často strach, zdráhají se tak učinit?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
To nevím. Na to asi nejde dobře odpovědět, protože je tam velká latence, my nevíme, co všechno je pod hladinou, neumíme odhadnout, jak velký je ten ledovec, z kterého vidíme jenom, jenom špičku, ale spíš se zdá, že těch případů přibývá, takže lidé jsou ochotni oznámit. Možná, že v něčem, je to, byl to strašnej případ, že jo, ta kuřimská kauza těch týraných chlapců, ale tam to bylo soused, který asi si to vybavujete ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesně tak.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
... který, který oznámil to podezření na to týrání a teďka fakt nechci, aby to vyznělo nějak cynicky, ale jaksi, že to mohlo podnítit i jiné lidi, aby byli v tom ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Všímavější?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
... odvážnější, všímavější, aby šli do toho konfliktu, který je nepříjemný samozřejmě, protože máte oznámit třeba souseda třeba.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že je jistý, díky té všímavosti, pozornosti okolí, těch případů méně, že i samotné děti dovedou možná více odvahy upozornit na něco špatného, co se děje v jejich životě?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Já nevím. Tohle je asi otázka na přátele z Linky bezpečí, kteří myslím, že odvádějí za hodně málo peněz hodně muziky i v tom středoevropském srovnání a zdá se, že toho hlášení spíše více, pokud jsem se dobře díval do těch statistik, takže to asi funguje. Ale jako bude to problém všude. Píseň Susanne Vega My name is Luka není o ničem jiném, než tedy o týraném dítěti z jiného patra, že jo, prostě to je problém, který nikdy nezmizí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hoste dnešního vydání Jak to vidí je právník a publicista Tomáš Němeček. Téměř 160 poslanců před volbami podepsalo, že v případě zvolení do sněmovny se zasadí o přijetí zákona o registru smluv, který prosazuje protikorupční iniciativa Rekonstrukce státu. Její zástupci tvrdí, že poslanci prý doufají, že veřejnost na Rekonstrukci státu a její zákony, nebo priority zapomene. Jak vy se na to díváte?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Já nejdřív vyjevím svůj střet zájmu, jsem ve správní radě Transparency International, která je jedním tedy z tahounů té iniciativy Rekonstrukce státu. S tím zákonem o registru smluv a s jeho krásným a jednoduchým principem, tedy, že ta smlouva ve veřejném sektoru, ať už je to ministerská, nebo obecní, nebo dopravního podniku, nebo České televize, Českého rozhlasu, platí jen tehdy, když je zveřejněna zmínkou pracovních smluv a s několika odůvodněnými výjimkami. Takže vlastně musí se zveřejnit, jinak neplatí. Tak ten princip je jednoduchý, aplikovaný na Slovensku, funguje, má to smysl a naopak bez toho ten zákon nemá smysl. No a je pravda, že poslanci podepsali, že ten zákon podpoří a nyní usilovně jednají o tom, jak tuto jeho klíčovou zásadu z toho zákona vyjmout. /nesrozumitelné/ zpravodaj zákon pan sociálně demokratický poslanec Chvojka, tak říká, že vlastně ten princip by se mohl nahradit tím, že by bejvala jenom pokutička za to, když se ta smlouva nezveřejní. Tak takové verzi by ten zákon smysl tak měl.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Každopádně ale, rozumím-li tomu správně, je to pořád v jednání.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Je a mimochodem, když to projde, tak potom teprve nastává ta práce. Jako viz zase zkušenost slovenských přátel, protože najednou se na vás začnou sypat ale tisíce těch smluv, které budou zveřejňované v tom veřejném registru a práce s nimi, vyhodnocování těch dat, zpracování, analýza, to je velký úkol. A upozorňování na ty, na ty nejvýraznější přešlapy, protože když chcete schovat mrtvolu, říká stará kriminalistická zásada, musíte vytvořit hodně mrtvol kolem, takže jedna podezřelá smlouva nejlépe zapadne v množství jiných smluv, které jsou zveřejněny ve stejný den. Takže na Slovensku vzniklo několik projektů na datovou analýzu, na vyhodnocování těch smluv, které jsem se inspirativní. Ale to je bude ještě úkol pro všechny novináře.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaká další opatření Rekonstrukce státu navrhuje? Možná, kdybychom se podívali do koaliční smlouvy, tak co všechno se v ní odráží z těch myšlenek, z těch priorit platformy?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
No, Rekonstrukce státu chce změnit zákon o financování politických stran, tedy politika bez tajných sponzorů, chce tedy dávat smlouvy na Internet, chce zrušit anonymní akcie, což už se stalo, to je vlastně první z těch 9 zákonů, kterej byl prosazen, chce změnit obsazování statutárních orgánů v podnicích kontrolovaných státem, tedy v uvozovkách "konec trafik", chce odpolitizovat státní správu, což je zkratka pro zákon o státní službě, služební zákon, chce nezávislé vyšetřování korupce, což je zase mediální zkratka pro nový zákon o státním zastupitelství a chce změnit pravidla legislativního procesu tak, aby se nepřijímaly přílepky a podobně. Čili ty ostatní znějí tak jako trochu šedivě, úřednicky a samozřejmě tam hodně záleží na konkrétním provedení. Zrovna teď nedávno jsme o tom debatovali ve správní radě Transparency, kde jsem namítal, že nemá zase smysl se upínat na jeden model toho, jak má třeba vypadat soustava státního zastupitelství, jestli má být protikorupční speciál nebo nemá být, jestli nakonec se neukazuje, že konkurence Ivo Ištvána a Lenky Bradáčové je v něčem zdravá a že je možná dobře, když máme dvě vrchní státní zastupitelství, která se předhánějí, kdo dřív zatkne pana Rittiga a podobně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to úkol na plné 4 roky, nebo ještě na delší období, schválit všechny tyto zákony, změny?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Já vlastně lidem z Rekonstrukce státu namítám, nebo upozorňuju, že je trošku riskantní mluvit o tom, že toto je dobrý zákon, který ... jo? Jeden zákon, který vyřeší vše, že ten všechno pokryje, to je ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proto je jich několik.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
... jednak je samozřejmě každý zákon můžete vymýšlet v různých alternativách, které jsou stejně, mohou být stejně přesvědčivé. A potom je jedna věc, ještě si to napsat a druhá je potom to uplatnit v praxi. Jako takhle je spousta bezvadných zákonů, které ale zůstaly třeba na papíře, nebo neuplatní se tak, jak by mohly.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte tedy, že dojde k realizaci, k prosazení a k realizaci těchto všech zákonů? Četla jsem, že nejnadějněji to vypadá s rekonstrukčním zákonem, který zprůhledňuje legislativní proces

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Jako věřím, že tato vláda na konci, pokud se dožije tedy 4 let, takže na konci 4letého období, že oznámí, že všechno bude mít krásně odškrtané, že nějaké zákony přijaty byly, v tomto smyslu. A teď jde o to, co na to řeknou iniciativy z Rekonstrukce státu, mohou také říct, že sice byly, ale natolik se liší od té původní představy, že mohou být třeba až, až bezcenné, no. Pokud jde o to zrušení přílepků, tak o tom vlastně rozhodl Ústavní soud, že tato stará praktika je, je nepřípustná, protože zneprůhledňuje celý ten proces, ale asi to vždycky budou poslanci zkoušet a nevymizí to z ničeho. Myslím si, že ani americký Kongres dokonale nevymýtil, tady tyto divoké jezdce, jak se říká těm legislativním návrhům nebo přílepky počesku.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vám osobně chybí ještě, nebo viděl byste zákon, který, nebo nařízení, pravidlo, které by zlepšilo politickou kulturu v Česku?

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
No, si nemyslím, že se má všechno řešit přijímáním zákonů, naopak bych byl docela rád, kdyby byl vyhlášen legislativní stop stav, jak to navrhovala iniciativa několika senátorů, kteří, že si dáme na nějakou dobu pauzu a že budeme spíš třeba i rušit některé zákony, které jsou spíš na překážku a odborný blok Jiné právo vytipoval několik zákonů, které by byly takovým kandidátem na zrušení. Kde by se spíš čistil ten právní rámec, možná, že by to bylo užitečnější. A speciálně teď, když jsme teda přijali tak obrovské sousto, jako je nový občanský zákoník, který upravuje tolik oblastí života, tak myslím si, že chvilku opravdu potřebujeme ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Si vydechnout od paragrafů ...

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
... strávit, no, klidně ano, no a vlastně zkusit osahat si některá jeho ustanovení, prosmýčit jeho zákoutí, která třeba ještě ani nevíme, jak budou v praxi fungovat. Jako není, myslím teď nutné, dál ještě rozhazovat civilní právo, spíš jde o to teďko, abysme zkusili, jak to bude fungovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Tomáš Němeček, publicista a právník, host dnešního Jak to vidí. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den.

Tomáš NĚMEČEK, právník, publicista
--------------------
Na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zítra se bude Miroslav Dittrich ptát profesora Tomáš Zimy, rektora Karlovy univerzity. Dobrý den přeje Zita Senková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Tomáš Němeček
Spustit audio