Přepis: Jak to vidí Tomáš Halík – 17. února

17. únor 2016

Hostem byl teolog Tomáš Halík.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den a dobrý poslech pořadu Jak to vidí přeje Zita Senková. Ve studiu vítám profesora Tomáše Halíka, teologa, prezidenta České křesťanské akademie. Dobrý den.

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Dobré ráno.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Čím si vysvětlit velkou popularitu papeže u Čechů? Sílí v Česku i v Evropě radikalismus? Kde jsou jeho kořeny? Vznikají tu nová uskupení, ze kterých bychom měli mít strach? Přestává být v Česku bezpečné vyznávat konkrétní víru a zastávat určitý typ názorů? Aktuální otázky a pohled dnešního hosta. Papež František se na Kubě sešel s ruským patriarchou Kirillem. Je to vlastně poprvé po tisíci letech od církevního rozkolu, pane profesore.

Čtěte také

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
No, není to první kontakt s pravoslavnou církví. Ten první a zásadní kontakt byl v době druhého vatikánského koncilu v roce 1963, kdy papež Pavel VI. se setkal s patriarchou Athenagorem, konstantinopolským patriarchou, a odvolali ty vzájemné kletby, které byly v roce 1056, a zahájili proces, který by mohl v roce 2056, až bude tisíc let po tom rozkolu, vést k úplné jednotě mezi pravoslavnou a katolickou církví. Dneska víme, že na mnoha místech ve světě dochází vlastně ke genocidě křesťanů. Mluví se o ekumenismu krve, protože tam jsou zabíjeni křesťané bez ohledu na vyznání, jestli jsou to katolíci, protestanti, pravoslavní. Takže i tohle to je sjednocuje a je to velká výzva k tomu, aby křesťané ve světě byli jednotní. A katolíci a římští katolíci a pravoslavná církev mají k sobě svým způsobem nejblíž.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak je ten vztah mezi východní a západní církví, pane profesore?

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ano. Víte, tady je třeba si uvědomit, že ta pravoslavná církev nemá jednu hlavu. Nemá jednoho mluvčího, jako je papež v katolické církvi. Tam jsou jednotlivé patriarcháty, z nichž nejvýznamnější je ten nejstarší patriarchát, to je konstantinopolský. Ten ruský je významný tím, že zastupuje největší počet pravoslavných křesťanů. Lidé, kteří stojí v čele těchhle těch patriarchátů, jsou velmi rozliční. V čele konstantinopolského patriarchátu stojí velmi úctyhodná krásná postava patriarchy Bartholomewa, který byl osobním přítelem papežů Jana Pavla II., Benedikta a nyní papeže Františka. To je skutečně duchovní a intelektuální postava. Ten patriarcha Kirill, to je něco úplně jiného. To je Putinova loutka. Víte, tam je, totiž ten, to sblížení se skutečně do té doby dálo především mezi Římem a Konstantinopolí. Moskevský patriarchát vždycky bojkotoval to sblížení, protože jednak byl ovládán těmi politickými silami z Kremlu a jednak se bál intelektuálního vlivu katolické církve v Rusku. Tohle to má svoje dávné kořeny. Už v době, kdy papež v roce 1773 zakázal jezuitský řád dočasně, tak dva nekatoličtí mocnáři, pruský král Fridrich a Kateřina Ruská, pozvali ty jezuity, kteří velice úspěšně působili v těchhle těch. Voltaire hrál šachy s páterem Adamem, a ačkoliv nenáviděl katolickou církev, na jezuity nedal dopustit. A podobně za Kateřiny ti jezuité v Rusku velmi významně působili. Takže i dnes, když katolická církev vstoupila nějak na ruské území, tak si velmi brzy získala ruskou inteligenci, která oceňovala, že je to přece jenom církev, která je intelektuálnější. Já si strašně vážím těch určitých intelektuálních plodů ruského pravoslaví. Zejména těch, kteří odešli do exilu k nám, potom do Paříže nebo zemřeli v těch gulacích. Ale ta pravoslavná církev byla vystavena v Rusku naprosté decimaci. Pak se to změnilo za druhé světové války, kdy najednou Stalin si uvědomil, že Rusové nejsou ochotni bojovat za komunismus a že mnohé ty národy a pohraničí vítaly vlastně německá vojska jako osvoboditele. Takže v té chvíli předefinoval vlastně tu válku jako Velkou vlasteneckou válku, použil pravoslavnou církev tak, že v čele Rudé armády šli popové s ikonami, a slíbil jim potom svobodu. To samozřejmě nedodržel. A od té doby vlastně ti představitelé církve byli často, byli často prostě členové a spolupracovníci KGB. Takže já si myslím, že mnozí ti pravoslavní představitelé jsou bývalí Putinovi kolegové z KGB. Takže právě proto jaksi tohle to je historické setkání, protože před velkým sněmem pravoslavných církví ta ruská, ten ruský patriarchát potřebuje určitou podporu. No, a samozřejmě tím, že navázal kontakt s papežem, takže získává určitou, určitou kartu. A...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Z čeho vycházíte, pane profesore, nebo na základě čeho usuzujete, že patriarcha Kirill, jak jste ho nazval, je loutkou prezidenta Putina?

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
To je, to je, to je...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
On sám třeba před v roce 2012 vyzval k politickým změnám v Rusku.

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
No, oni teďka také se trošičku snaží, ale jinak to je celá aktivita toho patriarchátu, že jo. Tam je jeho pravá ruka ten arcibiskup Čaplin, který objíždí prostě církve v Evropě a tvrdí, že Putin je nový svatý Konstantin, který zničí bezbožný Západ a nastolí jaksi nový křesťanský řád. A já jsem byl svědkem toho na jedné mezinárodní konferenci v Hnězdně, kdy jejich ministr zahraničí, také arcibiskup Ilarion říkal, tak teďka udeřila chvíle, kdy se musí sjednotit muslimové, pravoslavní a katolíci proti protestantům a Západu a liberálnímu Západu, prostě fundamentalisté všech náboženství spojte se. Takže tam je ... A samozřejmě i ten celkový jeho životní styl, že jo, to je úplně něco jiného než, než styl papeže Františka. Takže to jsou skutečně rozdílné osoby a on nazval třeba teďka to velice neblahé ruské působení v Sýrii, že jo, kdy prchají teďka lidé ze Sýrie, protože ty jejich města jsou vybombardována ruskými zakázanými zbraněmi, tříštivými bombami a Rusové tam vnáší neuvěřitelný, neuvěřitelný zmatek do té situace. Takže on to nazval Svatou válkou Kirill tohle to. Takže ta podpora Putinovi je velmi, velmi výrazná. No, a to propojení prostě těchhle těch špiček s těmi, s těmi strukturami KGB z minulého režimu, to je věc evidentně známá. Samozřejmě bylo to také u nás.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Papež se také nedávno setkal s íránským prezidentem Rúháním, který jezdil po Evropě. Vatikán pak oznámil, že během toho rozhovoru vyšly najevo jejich společné duchovní hodnoty. A právě někteří religionisté naznačují, že ten rozkol mezi šíitským a sunnitským islámem je v něčem podobný právě mezi rozdělením katolického a protestantského křesťanství. Co si o tom myslíte?

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ale dalo by se tam, dalo by se tam určité období, samozřejmě vždycky ty analogie jsou v něčem podobné, v něčem nepodobné, že.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Občas pokulhávají třeba.

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ale, ale je pravda, že dneska probíhá ohromné, probíhají ohromné změny v islámu. Víte, všecko špatné je pro něco dobré. A dneska všechny ty velké autority islámu jednoznačně odsoudily ten takzvaný Islámský stát, a z těch hlavních intelektuálních a duchovních center islámu, zejména z Univerzity al-Azhar, kterou znám, jsem tam kdysi, kdysi jsem ji navštívil a mluvil jsem s tím velkým muftím, tak ty vyzvaly k určité reformě islámu a zejména k uznání k tomu, aby všechny, všichni muslimové, kteří a imámové, kteří působí v těch neislámských zemích, naprosto respektovali prostě právní zásady těch zemí a že je třeba začít číst korán v historickém kontextu. Tohle je obrovsky důležitá věc, protože to je ten největší problém islámu jako takového, že neprošel něčím, jako prošlo křesťanství na západě osvícenstvím, čili nutností číst ty posvátné texty v určitém historickém kontextu. Ty posvátné texty jsou prostě světy, mnohovýznamné světy, najdeme tam nádherné pasáže jak v bibli, tak v koránu, a najdeme tam taky strašné pasáže. I ve Starém zákoně. Ale koneckonců jisté scény Nového zákona, prostě to potrestání těch dvou, kteří neodevzdali svůj majetek církvi a tak dále, mohou být také chápány, když je zlá vůle, velmi, velmi, velmi, velmi negativně. Takže záleží vždycky na té interpretaci těch posvátných textů. A já si myslím, že v islámu nyní skutečně jde určitý proud a zasahuje ty významné představitele, že je třeba islám určitým způsobem "modernizovat". To nedávné velké zasedání islámských představitelů, kde byl i zástupce Vatikánu jako pozorovatel, a tam se dějí velké změny. Takže já stále ukazuji, že to, co je naprosto zásadní v téhle té, v téhle té situaci a v tom, když vznikl tenhle ten islamistický terorismus, jasně rozlišovat mezi těmi islamistickými extremisty a islámem jako takovým, protože to, oč jde, ale tohle to bysme měli slyšet každý den a stále si opakovat to, oč jde těm islamistům, těm islámským extrémistům, to není to zabíjení lidí, to je jenom prostředek. Jim jde o to vyvolat válku mezi islámem a Západem. Nyní se hraje o postoje jedné celé šest miliardy muslimů. A oni jim chtějí namluvit, že Západ je nenávidí, že Západ nenávidí islám jako takový. Je proti islámu. Západ je proti extremistům, není proti islámu. Ale ti lidé, kteří ztotožňují islám, a ty islamisty nerozlišují mezi tím, ti vlastně naprosto plní to, oč jde těm, těm, těm islamistům. Čili napomáhají tomu střetu civilizací, že jo. Ta představa střetu civilizací byl takový sebenaplňující se proroctví. A v to věří ti islamisté a v to věří ti islamobijci také u nás a v Evropě, kteří útočí na islám jako takový. Tohle to nerozlišování je strašně, strašně nebezpečné.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A pro vás, pane profesore, dotazy dva od posluchačky Elišky Leciánové. "Muslim by měl dodržovat, co se píše v koránu, potom by ale bylo lidsky správné v Evropě zakázat ty části koránu, které jsou v rozporu s demokratickými hodnotami. Například o tom, že muslim může beztrestně bít svou ženu, když to uzná za vhodné, nebo že muslim může beztrestně lhát jinověrcům, je-li to v zájmu šíření islámu. Myslíte, že by se to mělo udělat?"

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
To je samozřejmě nesmysl. To bysme museli zakázat také bibli a museli bysme zakázat prostě celou řadu klasické literatury, kde najdeme věci, které se dají vytrhnout z kontextu, a takhle, takhle je, takhle je zneužít. Takže prostě nemůžeme zakazovat posvátné texty. Ale záleží na té interpretaci, že je to, o čem jsme teďka mluvili.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Záleží, říkáte, na interpretaci a také kdo to jak interpretuje?

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
No, samozřejmě.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm. Otázka druhá. "Prezident Obama a jiní říkají, že islám je náboženstvím lásky. Korán tak ale hovoří tehdy, když se jedná o vztazích muslimů k sobě navzájem. Když se ale jedná o jinověrce, kteří se muslimy stát nechtějí, korán mučením hlásá krutost a ponižující pravidla. Kdy je tedy islám náboženstvím lásky?"

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ono to takhle taky je, taky, taky není. V tom koránu samozřejmě najdeme to, když by si zabil jednoho nevinného člověka, a to se nevztahuje jenom na muslima, je to, jakoby si zabil celé lidstvo a tak dále. Takže proti těm hlasatelům té nenávisti najdeme spoustu věcí v koránu. Samozřejmě jsou tam ty věci, které za určitých okolností mohou být, mohou být zneužity. Ale to je prostě v celé řadě té, té starší literatury, která prostě obráží také, že jo, to je samozřejmě, to je samozřejmě to rozdílné pojetí knihy, že v bibli, bibli křesťané dneska už nechápou jako něco, co hotové spadlo z nebe, ale kde je určitá boží inspirace a kde je také podíl prostě toho, těch lidských autorů, kteří tam vnášejí představy své doby. Tohle to podobné je také v koránu. Ovšem to převažující chápání bylo, že korán je přímý diktát z nebe, a proto je třeba dodržovat tyhle ty všechny věci. Proti tomu je to jaksi inteligentnější chápání, že jo, které se pomalu prosazuje, že je třeba vidět, že tyhle ty věci jsou také určitým způsobem historicky podmíněné, a tak je třeba je číst a vykládat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní inženýrka Marie Fialová napsala. "Prosím, nepomlouvejte pravoslavné duchovní. Myslíte si, že Svatý otec by se sešel s loutkou?"

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
No, bohužel ano, protože prostě je třeba si uvědomit, že ten člověk, ať je jakýkoliv, tak reprezentuje, reprezentuje prostě to ruské pravoslaví, které je velmi silné a které má, jak jsem řekl, obrovské taky duchovní hodnoty. Ale skutečně ti představitelé, i u nás je to samozřejmě veliký rozdíl mezi těmi, kteří jsou těmi autenticky pravoslavnými, a těmi, kteří jsou prostě dirigováni z Moskvy. Takže to jsou velké, velká napětí a boje také mezi pravoslavnými u nás. Takže já se, já se skutečně domnívám, že, že ten Kirill v mých očích není příliš věrohodná postava, ale přesto všecko je to reprezentant prostě toho ruského pravoslaví a je to důležité s těmito lidmi jednat, a možná že i ten kontakt s papežem také ho může určitým způsobem změnit. To, to charisma a autorita papeže je něco, co je v tomto světě nesporné. A myslím si, že i ti ostatní náboženští představitelé se nad tím musí, musí zamyslet. Prostě ten patriarcha, který má své rekreační sídlo ohromné a svojí jachtu, a byly ty legrace, že jo, s těmi hodinkami za 30 tisíc dolarů, které se objevily na jeho fotografii, potom je patriarchát vymazal z té fotografie, ale pořád zůstaly na tom odlesku. Takže o tom se hodně psalo. To jsou komické věci, ale přece jenom ukazují ten úplně jiný styl života, styl přístupu těchhle těch dvou představitelů církve. Ale kdo ví, možná že je ten patriarcha, že na něj nějakým způsobem to charisma papeže Františka, který opravdu pravdivě žije toho ducha evangelia a skromnosti, může taky nějak působit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vzpomněla jsem si teď na katolického kněze. A pokud se nepletu, z diecézi v Limburgu...

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
No, no. Ano, ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
...který měl snad zlaté kohoutky ve svém domě za mnoho milionů.

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Také ho, také ho samozřejmě papež odvolal, že jo, z toho úřadu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V čele žebříčku popularity se podle nedávného průzkumu agentury STEM, který se zaměřil na vztah české veřejnosti ke světovým státníkům, ocitl, ocitla hlava katolické církve, a to napříč vlastně všemi skupinami českého obyvatelstva. Ta vysoká popularita papeže Františka je vlastně neměnná. Jak to vnímáte právě? Není to na naše, řekněme, sekulární poměry svým způsobem překvapivé?

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Je to překvapivé, protože podívejte se, tady 40 let nebyla vlastně žádné objektivní solidní vzdělání v náboženství a na to nastoupily prostě bulvární zprávy o skandálech v církvi. Takže představa, kterou lidé mají o církvi a náboženství, většina lidí, kteří ty věci nestudují nebo nemají nějakou svoji zkušenost, jsou tragicky směšné, že jo, kdyby ta církev byla to, co ti lidé si představují, tak já jsem první, kdo z ní uteče. Ale přesto v ní tito lidé, přece jenom ti naši lidé mají určité rozeznávání hodnot, že vidí tu vnitřní pravdivost tohoto hluboce skromného papeže. Já myslím, že ten jeho mediální obraz, který je sympatický a v tom smyslu pravdivý, ale je značně povrchní. Tam uniká to, že je to skutečně spirituální člověk, že je to především člověk modlitby a ducha. Jistě, to je velké, velké, velké odvahy také to, že prostě bez ochranky a pancéřových vozů jezdí na ta nejohroženější místa světa. To přece musí oslovit každé srdce, a to není prostě nějaká, aby si dělal nějakou popularitu. On prostě žije podle evangelia. Já si myslím, že tady v Evropě končí určitý typ křesťanství, ať se nám to líbí, nebo nelíbí, a že s papežem Františkem přichází nová kapitola křesťanských dějin, nové čtení evangelia, nové důrazy. A několik takových velkých přechodů v dějinách křesťanství už bylo. Vždycky to ale vyžaduje určitou novou interpretaci, nové čtení evangelia, toho bylo několik v dějinách.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co třeba v čem, pane profesore, by byla nebo v čem by spočívala ta nová etapa?

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
No, především to odpoutání od takového neurotického soustředění na ty věci okolo, okolo, okolo, okolo sexu. To, že někteří křesťané udělali z křesťanství vlastně politický zápas a kriminalizaci potratů, proti gay marriage a tak dál. Tohle jsou věci, o kterých je třeba diskutovat, ale nejsou to zásadní hodnoty evangelia. Těmto lidem vlastně tahle ta agenda úplně překryla to, s čím přichází papež František, který otevřeně řekl, tohle to přeexponování té sexuální problematiky, to je neurotická obsese. A je třeba ukázat prostě tu stránku milosrdenství, tu stránku odpovědnosti za, za chudé, odpuštění, smíření mezi civilizacemi, odpovědnost za, za stvoření, za přírodu. To jsou ty důrazy, které přináší, přináší papež František.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, když se podíváme na ten průzkum, jestli je to vlastně v nějakém rozporu s tím, že papež František opakovaně se zastává uprchlíků, vyzývá k mezináboženskému dialogu, říká, že by se nemělo rozlišovat mezi ekonomickými a válečnými uprchlíky. A je vlastně v Česku, kde ty nálady nejsou příliš nakloněné vůči migraci, nejpopulárnější, alespoň tedy podle toho průzkumu.

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Řekla jste to velmi zdvořile, že nejsou příliš nakloněné. Oni jsou šílené. Já jsem opravdu hluboce otřesen stavem české společnosti a tomu, jak se některým demagogům včetně prezidenta republiky podařilo morálně zkazit prostě tu, tu, to klima v naší společnosti. Tady de facto, já jsem od počátku říkal, to je zbytečná hysterie okolo uprchlíků, že jo, tady téměř žádní uprchlíci nejsou, uprchlíci o nás nestojí, uprchlíci od nás spíš utíkají. A nějaká...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale lidé mají obavu, pane profesore.

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ano, ano, samozřejmě, ale to je právě, to je právě to pozoruhodné, že tady, kde lidé neviděli muslima, kde přišlo prostě 40 křesťanů, tak vesnice demonstruje, my je tady nechceme, viděl jsem přenos z toho zasedání zastupitelstva, kde lidé křičí, je jich tady 40, za rok jich bude milion a tak dále. Jsou tady masové demonstrace proti muslimům, je už pobodaný muslim, vypálené středisko, to skutečně začíná tak, jak začínal nacismus. Ti lidé, kteří pokřikují nadšeně, když k nim mluví lidé, jako Bartoš a Konvička, to jsou lidé, kteří čekají na nového Hitlera. Víte, všichni by se měli podívat na ten nádherný televizní film Zločin v Polné o té Hilsneriádě. To je jako přenos z dnešní doby. Stačí nahradit ty Židy muslimy a jsme v dnešní době. To, co hlásá pan prezident Zeman, že prostě ty, ti, ti uprchlíci, to je řízená invaze, která má, která má poislámštit Evropu. To je prostě nesmysl. Je to stejný nesmysl...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale víte, říká to mnoho lidí.

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ano, no, tím se to nestává méně nesmyslem, tím je to nebezpečnější. To je přesně to, jak tenkrát se říkalo, že Židé potřebují krev křesťanských panen do macesů, to má přesně stejnou hodnotu, není to pravda a je to poplašná zpráva vyvolávající strach a nenávist. Tohle to, co tam to bylo přesně vidět, že jo, ten Masaryk musel mít odvahu se postavit proti většinovému mínění českého národu, kteří ho prohlašovali za zrádce, ničemu vypískávali a napadali. To je přesně totéž. Kdybych já vám ukázal ty neobyčejně sprosté a agresivní maily, které dostávám každou hodinu. Víte, můj otec byl editorem bratří Čapků a jednou mu paní Scheinpflugová půjčila takovou nůši těch dopisů, které, kterým uštvali Čapka k smrti na konci ty dopisy, to je úplně totéž, co já dneska dostávám, včetně těch gramatických chyb, to je stejná, stejný, stejný duch lidí, kteří mě nikdy neviděli, možná mě někdy zahlédli v televizi, nečetli žádnou moji knihu, ale prostě proklínají mě, přejí mně smrt a tak dále. No, víte, na jedné straně mě to těší, si říkám, zaplaťpánbůh, že tihle ti lidé mně nefandí. Kdyby tihle ty lidé mně tleskali, tak to bych se zděsil. Ať tleskají Zemanovi, ať tleskají Klausovi, ať tleskají, tleskají tomu, já jsem skutečně na morálně a intelektuálně na druhém břehu. To je v pořádku, že ty, ti, ti lidé mě nenávidí. Ale přesto jaksi mně se zmocňuje taková strašná lítost, v jakém světě agresivity, hlouposti, zloby, ignorance tito lidé žijí a že se to šíří skutečně jako virus. Já, když jsem posledně šel na to vysílání sem, tak jsem říkal, na cestě mě napadl opilec, který volal: Smrt Americe! Smrt inteligentům! Ať žije Zeman! Ať žije Rusko! Já jsem měl pocit jako z té poslední scény Války s mloky, kdy se vynoří ten mlok z té Vltavy a já myslím, že těch mloků je tady stále více a je povinností každého myslícího člověka se proti tomuto postavit. Tihle ti demagogové vyvolávají démony, kteří mohou tu společnost naprosto zničit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Už jenom poprosím krátce, pane profesore. Jak tedy ale na ty démony? Máte pocit, že se tady opravdu diskutuje, nebo jenom nálepkuje?

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Nediskutujete, křičí. Tihle ti lidé bohužel nejsou, nejsou schopni přijmout rozumové, rozumové argumenty, že tady se jasně ukázalo, co tady dělá ruská propaganda, která by prostě za peníze, tam lidé říkají o těch strašných věcech uprchlíků, že celá ta legenda o té znásilněné dívce, která byla naprostou nepravdou. Ano, ruská propaganda, Rusko proti nám vede skutečně silnou propagandistickou válku a chce využívat taky tenhle ten, tuhle tu otázku těch, těch muslimů a podrývání západoevropské unie. Spoustu lidí u nás na to skáče, je to tragédie a je povinností každého myslícího člověka se nebát. Lidé se začínají bát u nás, začínají se bát mluvit. Je třeba se nebát a postavit rozum proti hysterii.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Konstatuje a prezentuje svůj pohled na věc profesor Tomáš Halík. Já vám děkuji a přeji vám hezký den. Na slyšenou.

Prof. Tomáš HALÍK, teolog, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Také vám a posluchačům na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zítra se můžete těšit na názory gerentoložky docentky Ivy Holmerové. Zita Senková přeje dobrý den.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio