Přepis: Jak to vidí teolog Tomáš Halík – 16. listopadu

16. listopad 2016

Hostem byl teolog Tomáš Halík.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobré ráno a nerušený poslech vám přeje Karolína Koubová. Dnes se ptáme jak to vidí profesor Tomáš Halík, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie, dobré ráno, vítejte.

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Hezké ráno.

Čtěte také

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak bilancovat 27 let svobody a demokracie u nás? Co přinese zítřejší 17. listopad? Jaký společenský trend naznačuje pro brexi..., po brexitu zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem? Nejen o tom budeme mluvit v příštích minutách. Pane profesore, vy jste hostem Jak to vidí zhruba po půl roce, co jste za tu dobu prožil podnětného?

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Děkuji. Já vždycky váhám, jestli člověk má takhle mluvit o sobě a o tom, co prožil, ale ono to má asi smysl z jednoho důvodu. Já také vždycky, když někomu naslouchám, tak si kladu otázku, z čeho vycházejí ty jeho názory, co prožil, co viděl. Jedna americká teoložka začíná svojí knihu - než začneš říkat, co vidíš, řekni mně, kde stojíš, když se díváš a proč tam stojíš, takže z tohohle důvodu asi má smysl ten kontext té aktuální zkušenosti nějakým způsobem naznačit. Ano, já procházím teďka takovým procesem určité sebereflexe a přehodnocování víc věcí. Já jsem v minulém roce byl půl roku na jedné americké univerzitě a přinesl jsem si odtamtaď spoustu inspirací a nových podnětů. Ty moje aktivity se přesouvají trošku víc na to mezinárodní pole. Já si uvědomuju, že posluchači tohohle pořadu si můžou myslet, že se věnuju většinou nějakému politickému komentování, ale já nejsem ani politický aktivista, ani politický komentátor, tohle to jsou věci, které zabírají tak 1 % mých aktivit a kapacity.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A jsou asi nejpatrnější kolikrát, pane profesore.

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Je to nejpatrnější, samozřejmě, pro ty, pro ty, pro ty média, ale asi je dobré si uvědomit, že i ty moje názory na ty aktuální věci vycházejí z něčeho jiného, z té mé práce. Já jsem se v Americe stal viceprezidentem mezinárodní rady pro výzkum hodnot a filozofie a nositelem několika rozsáhlých mezinárodních výzkumů, především týkajících se role náboženství v dnešním světě, vztahu náboženství k politice, ke kultuře, a to je věc, která dneska strašně hýbe světem, takže abych ty věci viděl nějakým způsobem z různých stran, tak to je důvod, proč tolik v poslední době cestuju, dělám přednáškové cesty. Já jsem měl celou řadu přednáškových cest po Evropě. Navštívil jsem čtenáře v Portugalsku, v Holandsku, měl jsem celou řadu přednášek v Německu, ale také v Austrálii, kde jsem měl velkou přednáškovou cestu v létě po řadě australských měst, a pak také jsem zamířil do Asie. Do Asie mně teďka otvírají cestu mé knížky, byly přeloženy od čínštiny a korejštiny a chystá se i do dalších těch asijských jazyků, takže jsem navštívil Hongkong, navštívil jsem Vietnam, navštívil jsem Thajsko a teďka se chystám do Afriky na začátku roku na jedno asi hodně významné a podnětné setkání několika evropských teologů a několika předních afrických teologů na pozvání arcibiskupa v Luandě. Tak pak bych se chtěl zase vrátit do té americké univerzity a všecko ještě to reflektovat a napsat jednu knížku.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A to mi řekněte, pane profesore, z těchto různých destinací, jak se tedy mění ta vaše perspektiva, to, kde stojíte? Říkáte, procházíte významnou sebereflexí.

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Mění se, mění se hodně. Já si uvědomuju, že není možné mluvit o náboženství v jednoduchých formulkách, dobré, špatné a tak dále, že mluvíme-li o náboženství, musíme mluvit v určitém historickém a kulturním kontextu. Náboženství se strašlivě mění. Někdy zůstávají ta vyznání víry, ty svaté texty, ale mění se, jak jim lidé rozumí a jak je integrují do svého života. A to závisí na těch konkrétních podmínkách, jednak těch vnějších podmínkách, ale jednak i na tom, co ti lidé osobně prožili. Já teďka připravuju takový výzkumný /nesrozumitelné/, možná z toho bude část mé knížky, jakým způsobem ty obrazy boha v jednotlivých náboženství a u jednotlivých lidí jsou podmíněny zkušeností. Jednak tou osobní zkušeností, co člověk sám prožil, a jednak tou určitou historickou zkušeností jednotlivých kultur. Ty obrazy boha a pojetí náboženství jsou trošku jiná v zemích, které prošly válkou, tragédiemi, jsou jiná v těch relativně stabilních společnostech a já jsem dospěl k tomu, a teďka to i v kázáních se snažím nějakým způsobem předávat, že je velmi aktuální ta věta německého středověkého mystika - vnitřní člověk má vnitřního boha, vnější člověk má vnějšího boha. Ti lidé, kteří žijí ..., a ještě jedna důležitá věc, víte, ukazuje se, že náboženství není věc jenom nějaké skupiny lidí, těch věřících, a že to není jenom nějaký jeden světový názor mezi jinými, on každý člověk má nějaký vztah k tomu, co považuje za nejdůležitější pro svůj život. Martin Luther řekl - to, co je pro člověka nejdůležitější, to je jeho bůh. I ateista má svou představu o bohu, kterou odmítá a i ta je zajímavá, i ta z něčeho vyrůstá. Takže jakým způsobem tyhle ty náboženské názory nepadají přímo z nebe, jak si to myslí fundamentalisté, ale byť věřící věří a já věřím, že je tam nějaká inspirace božská, tak je tam také ohromný podíl toho lidského, projekce těch lidských zkušeností. A těmi je třeba se zabývat, protože na tom záleží, jestli nějaký typ náboženství bude rozvíjet tu pozitivní etickou energii, a to je tak, jestli je to ten vnitřní bůh toho vnitřního člověka. Vnitřní člověk je ten, který nežije na povrchu, který se snaží o určitou hloubku, pak i ta jeho víra reflektuje tu hloubku. Jestliže člověk žije na povrchu, tak i to jeho náboženství je povrchní a často se lehce stává jenom nějakým instrumentem jiných zájmů, politických zájmů nebo nějakého zájmu udržení statu quo a tak dále. A tady je docela zajímavé vzít vážně i tu kritiku náboženství ze strany řady ateistů, protože ti také postihují část pravdy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když právě mluvíte o tom, že jde především o vlastně projekci lidské zkušenosti, také jsem četla vaše vyjádření, že spojit náboženství s politickou mocí je ohromné pokušení, tak dá se vlastně věřit tomu, že dnešní politici a náboženští představitelé tomuto odolají, se svou zkušeností?

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Je to strašně těžké, protože já to vidím u těch sekulárních politiků, kteří se nehlásí k žádné víře, že jestliže chtějí vyjádřit něco opravdu silného, tak ten sekulární jazyk na to nestačí. Takže i oni sáhnou často k tomu náboženskému jazyku. Ten protivník najednou je velký satan a tak dále. No a tam se tyhle ty pojmy stávají destruktivními právě tehdy. I já si myslím, že ta, ten sekulární svět podcenil tu sílu náboženství, podcenil tu pozitivní sílu, která je přece jenom důležitá, aby i ta liberální demokracie měla jakýsi poukaz k těm věcem nadčasovým, ale podcenil i tu možnou negativní. No a samozřejmě jsou pokusy udělat z náboženství jenom jakýsi přívěšek moci, jenom jakousi ozdobu, no a to je něco, co diskredituje náboženství. A to jde přes hranice náboženství, s tím se setkáváme v křesťanství i v naší domácí církvi, s tím se setkáváme v ostatních náboženstvích, čili není možné říct, tady je jedno dobré náboženství, jedno špatné náboženství, často lidé, kteří sedí v jedné kostelní lavici, mají strašně rozdílné představy o bohu a strašně rozdílné osobní náboženství. A já si myslím, že tohle je věc, kterou je třeba zkoumat. A samozřejmě i ti ateisté mají svojí představu o bohu a mají také v uvozovkách svého boha. No a to nás, kteří se zabýváme nějakým způsobem náboženstvím, také musí zajímat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Určitě vás také zajímá, jak tyto představy sloučit, aby ta náboženství a vlastně interpretace mohly existovat vedle sebe v míru. Jeho svatost dalajláma na Foru 2000 řekl, že právě náboženství mají hledat cestu, jak vedle sebe existovat v míru. Jde to ale vůbec v tom dnešním světě, který, jak víme, je tak velmi polarizován i právě kvůli náboženským otázkám?

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
O tomhle jsme právě s dalajlámou diskutovali, když jsem měl s ním ten závěrečný panel na Foru 2000. Já si myslím, že je to velice obtížný úkol. Já nevěřím v nějaké univerzální náboženství, které by bylo jakýmsi esperantem, ale přece jenom jaksi v tom rozhovoru těch vážných náboženských myslitelů se něco ukazuje, že je třeba nahradit ten důraz na pravdu v tom smyslu, že pravda je to, co my vlastníme, na důvěru, ale jedna věc jsou ty intelektuální rozhovory těch náboženských představitelů, druhá věc je, jakým způsobem ti představitelé a reprezentanti náboženství mohou ovlivnit ty lidi v těch, v té, v té, v té, v té bázi, ty lidi, kteří žijí to každodenní náboženství, čili tady je obrovsky důležité to vzdělání těch náboženských reprezentantů, těch kazatelů a tak dále.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to právě se daří ovlivňovat lidi v té bázi? To, o čem mluvíte, že je klíčové a zvlášť třeba v naší české společnosti?

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Tak v naší české společnosti já bych nebyl tak, tak skeptický, já mám před sebou konkrétní zkušenost z akademické farnosti, kde stále přibývají lidé, stále přibývají mladí lidé, stále přibývají vzdělaní lidé. Teďka bylo jedno evropské setkání univerzitních kaplanů a ti naši zástupci, kteří tam byli, říkali - to, co jsme viděli v Praze, nevidíme nikde v Evropě. Tady se říká ateistický stát a tady stále přibývá lidí, je tam velmi živá farnost, která ale ono je třeba se i v té české kotlině trošku o to náboženství starat, to znamená není možné jenom předkládat nějaké teze formou žer ptáčku, nebo chcípni, ale je třeba s těmi lidmi hovořit, diskutovat, rozumět jim, je třeba také pracovat velmi s kulturou a učit lidi meditaci, spiritualitě, je dneska lidi nezajímají dogmata a zajímá je určitý způsob, jakým ten spirituální impuls vtělit do svého každodenního života. Teďka zrovna jsme prožili víkend s takovým velkou skupinou mladých lidí, kteří se připravují na křest, jakým způsobem mít takovou tu spiritualitu všedního dne. Já si myslím, že je hrozně důležitá proto, aby rozpouštěla i takové ty strachy a frustrace, které jsou v lidech. To je možná, už souvisí s tím tématem, o kterém budeme hovořit, protože ti demagogové právě pracují s těmi strachy a frustracemi a tady náboženství může trošku pomoci.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Posledně jste se Zitou Senkovou mluvil o tom, jak vás nepříjemně překvapil brexit, s jakými pocity jste přijal zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem? Vidíte tam nějaký společný jmenovatel?

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Vidím tam společný jmenovatel. Tak samozřejmě ty pocity, přesně to, o čem jsem před chvílí mluvil. Potřeboval jsem to, tu spirituální, ten spirituální impuls, abych ty pocity zpracoval. Svatý Ignác z Loyoly jednou řekl - kdybych se dozvěděl nějakou tragickou věc, třeba že můj řád je zrušen, potřebuju čtvrt hodiny, abych se zase uvedl do, do, do, do klidu a harmonie, tak já nejsem tak dobrý jako svatý Ignác, já potřebuju vždycky, když prožiju něco těžkého, ať v osobním životě, ale i v tom, protože na mě doléhají samozřejmě všecky ty věci, které se dějí ve světě, strašně na mě doléhají, ale ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A až takto tragické to pro vás bylo tato zpráva?

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ale já potřebuju právě tu chvíli toho zpracování. No takhle, ne tragická, já jsem se dočetl teďka zase v nějakém, na nějakém serveru nebo na tom titulek - Halík šel do kolen, tak já jsem nešel do kolen, já se hned tak neleknu a nepropadám ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak jestliže to bylo v té modlitbě, pane profesore, proč ne.

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Nepropadám, nepropadám panice, ale je to pro mě důvod k vážnému zamyšlení. Ano, tady je něco společného s tím brexitem. Já si myslím, že v obou případech prohrál rozum a zvítězily emoce. S tím brexitem, já jsem ho zažil přímo v Anglii, v Oxfordu, a vidím teďka, jak celá řada Britů si uvědomuje, ano, my jsme vlastně naletěli, my jsme naletěli falešným statistikám, falešným údajům o Evropské unii a hledají nějakou cestu, jak to zbrzdit. Samozřejmě se to týká mnoha lidí, s kterými já přicházím do styku, lidi v té oblasti vědecké a akademické, protože přece jenom ty evropské fondy a evropská spolupráce je nezbytná pro výzkum, pro sdílení v té akademické oblasti, pro výměnu studentů, díky těm evropským fondům spoustu nadaných českých studentů studovalo v Británii, ty nemají možnost si zaplatit na Oxfordu ty ohromné, ohromné částky, takže ten stínový efekt toho drobení Evropy je dneska mnoha střízlivým lidem jasný, ovšem ti lidé, kteří třeba tleskali Trumpovi, no tak to jsou ti lidé, kteří tohle to nechtějí vidět, kteří to naopak vítají. A já se snažím hledat nějaké taky ty vždycky ty pozitivní věci, takže já nenaříkám, nepanikařím, já si myslím, že Amerika nemůže se radikálně změnit ani pod tímto, pod tímto prezidentem. On je to především herec, že jo, on hrál tu roli toho klauna, který prostě čeřil právě ty spodní vrstvy v lidech, tu naštvanost, neuspokojenost, strach a i na tom získal, že jo, jako na tom získávají ti populisté všude ve světě, ale právě proto, že je herec, tak možná bude schopen hrát i trošku jinou roli a snad se obklopí kvalitnějšími lidmi, má velmi kvalitního viceprezidenta.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Mika Pence?

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ano?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Mika Pence. Ale řekněte mi, pane profesore, když mluvíte o tom, že je Donald Trump hercem, tak nemůže se přece jenom opakovat třeba to, co nastalo se zvolením Ronalda Reagana v roce 1980, kterému bylo také vyčítáno jako hollywoodské star, že nemá zkušenosti, nakonec je jeho prezidentská éra vnímána pozitivně, nedělá se tu na stranu druhou z Donalda Trumpa vlastně svým způsobem ten satan, jak vy jste říkal, a nenahrálo mu to víceméně potom při jeho zvolení? Protože lidé už jsou třeba takové interpretaci opravdu na ní alergičtí.

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Rádi bysme to tak viděli. Přece jenom ten Ronald Reagan byl herec trošku jiného typu. Ten se v té, i v té předvolební kampani nikdy neuchyloval k roli takového klauna, nikdy tam nebyla takováhle vulgarita, nikdy tam nebylo to, co vypočítali ty analytici, že asi 80 % tvrzení Donalda Trumpa byly, byly lži. Tohle to Ronald Reagan nedělal. Ale samozřejmě to, že přichází člověk z jiného oblasti, ovšem tam to byl profesionální herec, tady je to takový herec amatér, že jo, tady je to především byznysman, což je ovšem taky zajímavý jev, protože do politiky dneska hodně přicházejí byznysmeni a uvidíme, co to udělá. Prezident Kiska je také člověk, který vzešel, je úplně jiný typ tedy než, než Donald Trump, ale je to člověk, který vzešel také vlastně z byznysu a je to prezident, kterého slušní lidé v Čechách strašně Slovákům závidí. Já jsem měl možnost s ním hovořit, a to je velice ušlechtilý, inteligentní, rozumný člověk.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A když se vrátím k Donaldu Trumpovi, tak někteří politologové se shodují v tom, že nejdůležitější je, aby americký prezident byl silný a toto si od Donalda Trumpa alespoň slibují, nebo ne?

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Já se spíš bojím opaku, že on tu Ameriku oslabí v několika ohledech. Jednak přece jenom vždycky má, mají velkou roli lidé, vzdělaní a mladí lidé, a ti, jak ukázaly ty výzkumy, tak ti z 90 % byli proti Trumpovi. Samozřejmě měli špatnou alternativu. Ani Hillary Clintonová skutečně nebyla nějakou osobností, s kterou by se tito lidé mohli ztotožnit, takže pokud jí volili, tak jí často volili jenom proto, aby se nestal Trump, anebo nešli vůbec k těm volbám. Ale, že jo, tady jsou různě ve světě a také u nás takové útoky na vzdělané lidi, to se dneska nosí, to je jakási odtržená elita a tak dále, ono to tak přesně není, ale je to nebezpečí, že právě tihle ti, tihle ti demagogové, kteří často útočí na ty vzdělané lidi, protože ti se nenechají tak rychle od nich zmanipulovat, tak že získávají prostě to, co je v lidech nejnižší. Víte ..., ano, pardon?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, pane profesore, že vám do toho vstupuji, ale už Josef Čapek na konci 30. let napsal - lidé musí a chtějí být vedeni, po hříchu jsou nejsnáze strženi těmi, kdo se obracejí na jejich nemyslivost. Není to tedy v pravdě lidské jednání, přirozené? Jak na něj reagovat?

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Bohužel, bohužel. Tady ti lidé někdy říkají, tak jaksi skloňme hlavu, je to vůle lidu, je to vůle většiny, no i ty, i Hitler prošel vůlí lidu ve volbách, i komunismus u nás po válce zvítězil v demokratických volbách, takže pozor na to. Nestačí jenom ta vůle většiny a před tím se sklonit, je třeba tady, aby bylo to kritické zvažování.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
17. listopad zítra, atmosféra ve společnosti je už od událostí okolo 28. října značně napjatá, jak vy hodnotíte ten stav společnosti 27 let po sametové revoluci?

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Společnost je v téhle chvíli rozdělena víc, než byla asi kdykoliv předtím. Samozřejmě tyhle ty věci mají své kořeny, už v opoziční smlouvě, už, která zrušila vlastně, to byl takový první takový krok po listopadu, který zrušil tu přirozenou dynamiku opozice a vlády a vytvořil jakýsi mocenský kartel a otevřel cestu k obrovské korupci, tu neviditelnou ruku trhu, kterou mnozí adorovali, nahradila ta neviditelná ruka korupce. Pak samozřejmě se společnost dále štěpila okolo prezidentských voleb. Ukazuje se, že ta přímá volba je něco, co se ukazuje jako problematické, jestliže nebyla v ústavě připravena ještě dalšími zákony, jako možnost odvolání prezidenta a tak dále, to byl takový populistický krok hodit tu přímou volbu bez těch doplňujících zákonů a možností. No a teďka okolo toho 28. září ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Října.

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Října se skutečně společnost velice, velice rozdělila. Byly to ty záležitosti okolo, okolo, okolo dalajlámy. Já tady, skutečně pro mě jako vyvstal, možná že jste o tom už mluvili v těch pořadech, ale vyvstal jako velmi zajímavý člověk někdo, koho si velmi vážím, znám ho 20 let, ministr Herman, kterého znám jako člověka velmi diplomatického, ale člověka, který řekne, když něco jde proti mému svědomí, tak nemohu. Tohle to dělal v době, kdy byl mluvčím Biskupské konference, také některé věci nemohl překousnout, protože byly proti jeho svědomí, a teď taky. Já myslím, že udělal vlastně pro Českou republiku velmi mnoho, protože to byl důležitý signál směrem k té Číně. Já si myslím, že byl vlastně velmi pozitivní, já dost znám lidi, kteří se zabývají čínskou kulturou, říkají, Číňané si velmi váží hrdých lidí, to je hrdá, to je hrdá společnost. A já si myslím, že to byl takový test, jak oni teďka bubnovali okolo toho dalajlámy, oni by nic neudělali. Ani nebudou nějaké represe vůči Slovensku, kde prezident přijal dalajlámu, protože ta Čína spíš potřebuje nás a chce, abychom byli jakousi, trošičku takovým Trojským koněm čínských zájmů v Evropské unii a na Západě, ale takže oni spíš potřebují nás. A já myslím, že oni spíš testovali, jestli ta Česká republika si zachová svoji hrdost, jestli bude stát za svými hodnotami, nebo jestli se bude chovat lokajsky. Ten dokument, který poslali ti čtyři, tu omluvu Číně, že jsme si dovolili, ještě dřív, než ta Čína zadupala, tak oni stahovali kalhoty a začali se omlouvat, že jsme si dovolili vůbec jako ministr suverénního státu se setkat s ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, oni ústavní činitelé to samozřejmě interpretují tak, že museli kvůli kroku, který udělal Daniel Herman, ale mě by spíš zajímalo, pane profesore, když dovolíte, jenom ještě váš názor na ten stav společnosti aktuálně. Neunavuje naši společnost právě třeba nejvíc to, že se obrana těch demokratických principů a svobody často scvrkává pouze a jen na kritiku prezidenta Zemana a na demonstrace proti Hradu? A poprosím stručnou odpověď.

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Je to pravda. Já myslím, že ty věci musíme vidět ve větším kontextu. Samozřejmě teďka prezident Zeman vyvolal zvláště u těch mladých lidí odpor k tomu, jakým způsobem se chová a vyjadřuje, jakým způsobem vlastně to kormidlo dává na východ a tak dále. To zejména mladé lidi strašně irituje. A bude to vidět zřejmě zítra, ale jistě je třeba ty věci vidět v kontextu. Ti všichni populisté přece jenom čerpají z něčeho, co je ve společnosti nemocné. Tam je nějaký druh strachu. A psychologové říkají, kdo podléhá strachu, stává se zlým člověkem. A tady si myslím, že je právě ta, ta role i těch lidí, kteří mají odpovědnost za tu duchovní a morální atmosféru společnosti, ty strachy nějakým způsobem rozpouštět. Samozřejmě, strach je někdy a obava je někdy zdravým, zdravým signálem, že je nějaké reálné nebezpečí, víte, ale ta zvláštní frustrace, která je v lidech a na kterou ti demagogové všude, ať je to Trump, ať je to Zeman, ať jsou to, ať je to Le Pen, působí, tím je třeba se zabývat. Proč jsou lidé nešťastní? Vlastně to není, to nejsou sociální příčiny, že naše společnost je ekonomicky na tom velmi dobře, máme velmi nízkou nezaměstnanost a tak dále, nikdo nás neohrožuje, žádní uprchlíci tady prakticky nejsou, takže ta frustrace je někde jinde. Jsou pokryty ty materiální potřeby a lidé možná mají nějaké ještě jiné potřeby, které pokryty nejsou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A na té frustraci, té bychom se mohli věnovat příště, pane profesore. Takový byl, takové bylo dnešní Jak to vidí s panem profesorem Tomášem Halíkem, teologem, filozofem, prezidentem České křesťanské akademie. Děkuji vám za návštěvu, na shledanou.

Tomáš HALÍK, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Děkuji také a pěkný 17. listopad.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio