Přepis: Jak to vidí Pavel Kosatík – 8. prosince

8. prosinec 2016

Hostem byl spisovatel Pavel Kosatík.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem dnešního Jak to vidí je spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Dobrý den.

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Veřejný zájem, diskreditace, elitářství i vděčnost, po této ose se budeme dnes pohybovat. Připojte se k nám, dobrý den. Otázka na tělo, pane Kosatíku, jaké kouzlo má pro vás advent, užíváte si ho? A v čem je třeba letos pro vás jiný než ty předchozí?

Čtěte také

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Teď třeba dneska konkrétně tady ráno v rozhlase jsem zaskočen tím, klik tady všude máte vánočních věnců včetně stolu, přes který se na sebe koukáme, to teda není vyloženě věnec, to je spíš taková vánoční, jak to nazvat, roláda možná. Ale ty čtyři adventní svíčky jsou v jedné řadě za sebou, tak to je radikální řešení.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V našich barvách.

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
No, ty barvy, ty se bohužel nedodržujou. Ono správně to má být růžová a modrá, že jo. To, co jsem tady viděl po chodbách, tak jsou většinou červené a takhle, ale nebudu pedant, je dobře, že se ten zvyk drží, i když možná nemusí mít u každého z těch, kdo se ho účastní přes nepochopení pro tu symboliku z toho já bych takovou vědu nedělal, ale ono víte, ono vždycky před těmi Vánoci, jak já aspoň pamatuju, tak se hartusilo na to, že takové to tradiční usebrání, které k tomu adventu mělo patřit, že tak už dávno k němu nepatří a že spíš lidi ještě mnohem víc, než po celý ten předchozí rok v práci, v soukromém životě vyšilujou. No, a teď se mi zdá, že letos tak nějak podivuhodně, asi je to náhoda nebo chodím do nesprávných prostředí, ale tak se mi zdá, že je to takovej klidnej advent, tak snad nevím, jestli se otáčí kormidlem zpět k tradici, ale ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
K tomu usebrání.

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
No, ale potkávám spíš lidi, kteří, nejsou to teda křesťani, ale jsou to přesto lidi, kteří na sebe ten smysl těch svátků nechávají působit, i když, já nevím, o Vánocích do kostela nepůjdou nebo maximálně na půlnoční na Štědrej den, ale není to tak hrozný, jak člověk na základě jakýchsi automatismů z minulosti by předpokládal. No, tak teď jsem nedodal žádnou závažnou informaci, jenom mírný optimismus.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Neslýcháte kolem sebe - nestíhám, nemám dárky, nemám napečeno?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Ale tak to jo, to jo, ale tak zase, jak já už sám stárnu, tak možná potkávám podobně postižený lidi častěji a v tomto malinko už pokročilým věku už zřejmě je víc těch lidí, kteří ty stresy dokážou řešit a ti, kteří nedokázali, tak ti už padli na cestě, takže se to vyselektovalo nějakým způsobem drsně řečeno.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jaké je to poselství pro vás, v čem vy ho vidíte celého toho předvánočního období?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
No, to jsem už se snažil naznačit. Tam by člověk, on je to vlastně začátek roku, že jo, jako od první adventní neděle začínal liturgický rok a z hlediska našeho teda jako občanského kalendáře je to přesně naopak, ale ať tak či tak, tak je to opravdu období k bilanci nebo člověk by měl trošku víc přemýšlet o tom, o čem se tak minutu dumává před spaním, než člověk usne, čili jaký to mělo smysl to, co dělal a jestli někomu třeba i dokonce prospěl a k čemu to pinožení bylo, jestli kromě zmnožení něčeho, taky nějaká nová kvalita vznikla, je to dobrý období tady pro toto a snažím se ho využívat takhle, ano, a využívám teda.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když se ohlédnete vlastně za tím rokem uplynulým 2016, co bylo pro vás takové možná výjimečné nebo z čeho jste se třeba poučil?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
To se těžko odpovídá. Já to nemám takhle srovnaný v hierarchii, abych hned sypal z rukávu. Když mi nabídnete čtyři možnosti, tak já je seřadím A, B, C, D, ale ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
S čím si nejspíš asi, co byste teď zcela spontánně řekl, budete spojovat ten rok 2016?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
A tak myslíte teď třeba tu občanskou rovinu? Tak s prohlubujícím se mírným nepokojem naší společnosti, ale musím říct, že nevidím tu situaci tak fatálně jako mnozí komentátoři, nebo jako komentátoři na Facebooku nebo na těch takzvaných sociálních sítích. Zdá se mi, že velice často připisujeme smysl jakéhosi celkového hlubinného trendu mnohem tenčím a mnohem rozporuplným trendům, že prostě máme tendenci jakýsi až skoro apokalyptický fatalismus připisovat tomu dění a ono přitom vůbec není jednosměrné a nechci tady připomínat obecně známé zkušenosti, že tu volby dopadnou ve prospěch kandidáta jakéhosi celosvětového proudu a o týden později vyhraje v jiné zemi kandidát, který reprezentuje zas něco jiného, čili není to celosvětový nástup, já nevím, dejme tomu nacionalismu nebo nedej bože šovinismu. Ty procesy jsou strašně složité. Co je určitě spojuje, tak velmi dynamicky rostoucí, až vlastně explozi to připomíná, role médií v té současné informační společnosti, kdy čím dál víc jsme závislí a dneska už vlastně bezbranní na těch informací z druhý ruky, na těch informacích mediálních z televize i rozhlasu, z novin, a z dalších, z internetu a z dalších zdrojů, kde většinou je to neverifikovatelné, kde musíme stavět na tom, jak argumentuje člověk, kterého jsme v životě neviděli a neznáme jeho morální profil, takže nevíme, jestli celou dobu nelže a kde vůbec máme jako velmi zúžené možnosti si ty informace vyhledat, ale to bude naším osudem asi celý zbytek života a buď se naučíme nějak se v tom orientovat, anebo budem mít fakt velkou smůlu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
O poznání méně poetické než advent, o kterém jsme hovořili, jsou okolnosti šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta. Oficiálně jsou to osobní a zdravotní důvody, spekuluje se ale, že je za tím kompromitující video, na kterém je údajně pan Forejt zachycen. Autentičnost závěru se nepodařilo ověřit. To dění kolem celé události nyní prověřuje i Národní protidrogová centrála. Jak celému tomu případu rozumíte?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
No, já bych předně teď nerad tady řekl něco, co by tomu Forejtovi ublížilo, poněvadž je v jakémsi podezření, ale zároveň se mi zdá, že to, že to není jaksi, jak to říct, nejnebezpečnější nebo nejprotivnější muž z té hradní sestavy. Já mám velký problém s panem hradním kancléřem a s tou okolností, že jak známo dlouhá léta tam funguje bez hradní prověrky a tak, čili tam jsou jiní štramáci v mých očích, které bych byl radši, kdyby se pozornost veřejnosti soustředila. Tady to má ty známé důvody, které zčásti vyplývají z té kazety a zčásti tedy z kritiky některých jeho činů v poslední době. Připomenu jenom notoricky známé skutečnosti, že je mu připisována vina za ten pozdní příjezd páně prezidentů na pohřeb slovenského prezidenta a některé dva, tři další excesy z poslední doby. Mně na tom přijde zajímavé nebo trochu úsměvné to, že se šéf hradního protokolu stává jakýmsi hrdinou dobu a přemýšlím, jak ten pan Forejt k tomu vlastně přišel, poněvadž on se názorově, pokud vím, nějak výrazně až teď teda na tu poslední dobu s panem Brodym, tak se zas tak moc neprojevoval, ani to nebylo jeho úkolem. Já jsem ho spíš vnímal jako takového snad i v dobrém slova smyslu loajálního státního úředníka, který přežije všechny režimy, on začínal vlastně za Václava Havla, vyzdvižen byl za Klause a za Zemana pokračoval, měl v plánu tam s ním být až do konce, což se teda nestalo a říkám si, jestli bych v našich dějinách vůbec nějaký jiný hradní ceremoniář, jehož jméno jsme znali, aspoň /nesrozumitelné/ jenom na toho úplně prvního, což byl, jak se vám vybaví, Jiří Gut Jarkovský úplně na začátku, který Masarykovi vymýšlel hradní ceremoniář, ale myslím si, že z Havlovy doby, o komunistických prezidentech nemluvě, jsme neměli ani důvod tuto relativně marginální funkci znát, takže zřejmě ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co to vypovídá o vůbec poměrech ať už třeba teda v kanceláři prezidentské, ale i v médiích, nutno říct?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
No, tak vypovídá to o tom, že ten Hrad postupuje, nevím, jako celek, ale některé osobnosti hradní, především tedy už zmíněný kancléř, pak na prvním místě teda samozřejmě tiskový mluvčí a zčásti prezident, tak vystupují směrem do společnosti takovým docela dráždivým způsobem, no, a ten Forejt se přitom asi svezl jako taková metafora toho všeho.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je správné, pane Kosatíku, zveřejnit tento druh fotografií, je to ve veřejném zájmu?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Neobyčejně těžkou otázku mi dáváte a bojím se, že má odpověď bude znít uhýbavě, protože zní nevím. Já jsem si v některých dřívějších podobných případech tuhle otázku kladl taky a většinou jsem byl na straně těch takzvaných hlídacích psů demokracie. Vám se vybaví před dvěma nebo třemi lety případ Petra Nečase, takzvaného pana čistého, kde byly zveřejněny odposlechy velmi soukromé, které vedl se svou tehdejší přítelkyní, pozdější manželkou, a bylo to jako hodně na hraně, on byl v tom byl prezentován jako takovej zamilovanej Romeo, kterou neví vzhledem k tomu, že má politickou funkci, vlastně, co dělá a já jsem tehdy hájil to hledisko, že i tak, že i když je to pro toho člověka velmi nepříjemný, tak je ve veřejným zájmu, aby se to zveřejnilo. Myslím si to taky. A myslel bych si to hypoteticky i u toho případu, na který se ptáte, u těch drog či čeho toho pana Forejta. Ale víte co, tam je problém, abychom se příliš neopájeli tou demokratičností toho našeho procesu, toho zveřejňování. Připomeňme si, co bývá nejčastějším důsledkem toho, když si tady ty soukromé informace dají do oběhu, většinou je výsledkem pouze zesměšnění toho člověka. Dělají z něho, udělají z něho jakéhosi tajtrlíka a já neříkám, že proto se s tím má přestat nebo že se věci nemají zveřejňovat, ale myslím si, že kdykoliv se příště objeví nějaký podobný případ, ať to bude za týden nebo za 14 dní, ta společnost je tímhle tím prolezlá, tak ten, kdo, myslím v médiích nebo v nějaké politické instituci, bude zvažovat publikaci, tak by si měl rozmyslet i další kroky, jak s tím zacházet, když teda někdo zřejmě právem polapen bude zřejmě právem očerněn, tak, aby se přesto z toho nestala taková jako štvanice na člověka. Víte, to, tam se s tím musí zacházet velice opatrně, a to naše slavná demokracie, myslím si, zatím moc propracované nemá. My tak jakoby slovně přísaháme na to, že jsme něco odhalili, a pak už dál je nám to jedno, ten požár, který někde v rodině nastává.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Autorem toho videa je kriminální, jak také zjistil Český rozhlas.

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Slyšel jsem to.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
K celé záležitosti se vyjádřil i exprezident Václav Klaus. Cituji jeho slova: "Osobní diskreditace a špiclování v soukromí jsou věci, se kterými se nesmíme smiřovat, jako s metodami řešení sporů v politické a jak je vidět teď i v úřednické sféře," tolik citace exprezidenta, který si také velmi cení práci pana Forejta jako protokoláře, jako velkého profesionála. Mimochodem měl nebo ještě stále má, nevím, našlápnuto do funkce ...

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Do toho Vatikánu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
... ambasadora ve Vatikánu.

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
To myslím bude docela těžké, no, s touhle průpravou, ale opět to nechci ironizovat. Na to, co říká bývalý prezident, zase je to podle mě složitější. Já jsem teď mluvil jakoby spíš proti tomu zveřejňování, ale znova tím bych nechtěl jaksi zpochybnit nebo zastavit. Mně jde opravdu o to, aby, když se to děje, aby se víc přemýšlelo o těch důsledcích, že prostě v tom jedou nejenom tak řečení viníci, protože vina jim zatím osobně ještě prokázána nebyla, ale jedou v tom i jejich rodiny a děti a tak dále, týká se to velmi mnoha lidí a myslím si, že je povinností systému nejen viníky odhalovat, ale opravdu taky pracovat s tím, aby ty způsobené důsledky nebyly hnusné.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Před pár dny krátce před svými sedmdesátinami zemřel po dlouhé nemoci jeden z nejvýznamnějších českých rockových hudebníků, Radim Hladík, fenomenální kytarista, skladatel. Ta jeho kariéra, mohli bychom říct, jaksi opsala ty dějiny české scény a taky je spoluvytvářela. Jak vy budete vzpomínat na tuto osobnost, pane Kosatíku?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Já tomu chci předřadit jednu takovou usměvavou drobnost. Já, když jsem si přemýšlel, jestli by se to do toho pořadu sem hodilo nebo jestli si s váma vůbec smím povídat, tak jsem si to v první chvíli sám sobě zpochybnil a říkal jsem si - jak to hodí bigbít, hodí se to, a pak jsem si řekl - vždyť ty jsi ale hloupej, vždyť přece i tomu Hladíkovi bylo bez pár dnů sedmdesát, když zemřel, posloucháš to celej člověk, ale uvědomil jsem si, že ta hudba, kterou já osobně například mám rád, poslouchám ji celej život, tak pořád v sobě má drive čehosi, čehosi trochu zakázaný nebo establishmentem neuznaného. Já jsem si to nakonec uznal a bavíme se tady o tom, jenom jsem sám sebe pobavil.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte i dnes tento žánr?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
No, tak nemám pocit, když tady někdy na chodbách čekám nebo když třeba poslouchám Dvojku, takže by rock byl, ale tak vy jste jinak strukturovaná stanice, no, ale já to teď myslím, že téma Radim Hladík je určitě téma společenské. On svým vlivem přesáhl ten svět hudby, i když se neprojevoval, dejme tomu, politicky, nedával rozhovory každej den, víte, ale on byl taková, ten termín charisma, ono se spekuluje, co to vlastně znamená a nemá to jenom jeden obsah, u každého člověka to může mít význam trochu jiný, ale on fakt jako osobnost zářil velmi specifickým způsobem. Mně vždycky připomínal buddhu a i ta velká část jeho hudby v sedmdesátých, osmdesátých letech mně připomínala buddhistickou inspiraci. Já nevím, jestli on byl praktikujícím, myslím na základě pravděpodobnosti, že možná spíš ne, ale víte, on měl i jako takový to vysoký čelo a úsměv někdy, dobrotivej úsměv, jak téměř nikdy nesestoupil z jeho tváře, tak on taky vypadal, to bylo zajímavý. No, a on byl, kromě toho, že to byl vynikající hráč, hudebník, vymyslel spoustu věcí a neskutečnou spoustu kytaristů ovlivnil, tak byl v nejlepším slova smyslu ideovým tvůrcem té hudby, on to prostě promýšlel. On, když jste ho poslouchala, tak jste se dozvídala spoustu věcí, který, i když jste třeba sama hudbu neprovozovala, tak vám mohly být užitečný. Takže ten jeho vliv je širokopásmovej a je to fakt mimořádná škoda, že takovej člověk odešel, a z mého pohledu náhle. Já jsem věděl, že má ty plicní problémy, že je nemocnej, viděl jsem fotografie, kdy vystupoval, on nahrával s hadičkama u nosu, ale hrával a tu kytaru prostě do poslední chvíle neopouštěl, tak takovej cennej člověk nenápadnej, nedostal téměř žádný ceny, asi jednu nebo dvě za život, nezvali ho do žádnejch TV show, protože to nebyl takovej /nesrozumitelné/ vypravěč, kterej, když ho posadí někam do křesla, tak sype z rukávu historky s Donutilem.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To byla doména hudba, hráčské umění.

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Ale zase, abychom z něho nedělali fakt idiota, on měl hlubokej svět, on četl knížky a byl schopnej o tom mluvit, ale zas nebyl to takový ten sypač témat, že prostě zmáčknete knoflík a on jede, no. On takový odstup od všeho, od světa si udržoval. Já takový lidi mám rád, rád je pozoruju, jak to vydržej ten odstup a přeju jim, aby se jim dařilo.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jsme u hudby nebo u tohoto druhu hudby, tak překvapuje vás, že Bob Dylan, americký písničkář, si podle posledních informací nepřijede pro převzetí Nobelovy ceny za literaturu?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Pozítří to má být, jestli se nepletu, ve Stockholmu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V sobotu.

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Já jsem to četl. Nepřekvapuje mě to ani trochu, on na to není. On celej život vystupuje na koncertech, ale koncert je něco jinýho, než když vám seberou kytaru, postaví vás k mikrofonu a chtějí, aby člověk něco moudrého povídal, a to evidentně není jeho poloha a já ho naprosto v tom respektuju a chápu. Je to už dávno, někdy na začátku nového režimu, dávali v televizi, hodně lidí si to pamatuje, proto si to tady dovoluji připomenout, dávali nějaký přenos, bylo to, myslím, předávání cen Grammy z Ameriky a on tam dostával už tehdy cenu za celoživotní dílo a dával mu to Jack Nicholson a Nicholson je jeho kamarád a věděl, že to s Dylanem bude složitý a bylo, takhle plachýho a ošívacího člověka jste, vím, že jste v životě zažila mnohé, ale toto si neumíte představit, jak on tam se prostě svíjel a nemohl odpovědět na žádnou otázku a tak, nebylo to trápení člověka, ale bylo evidentní, že ten chlap si to neužívá ani trochu a nepochybně mu to zůstalo. A já si umím představit, proč, je to citlivej umělec. A to patří k jeho zásluhám, že dokázal se dožít celkem vysokého věku a nenarostla mu přitom hroší kůže, že si ponechal ten cit, ten ..., že je polepen ..., /nesrozumitelné/ mastným papírem a rezonuje všechny divy světa. Takže tam nepřijede, nemá cenu mu to vyčítat. Víte, to je zajímavá věc, že ta společnost nebo cenu neudělila celá švédská společnost, ale to sdružení těch nobelistů, ale že spíš tak jakoby veřejnost se domnívá, že když laureát se stane laureátem, takže má být automaticky vděčný, že vzniká jakoby nárok na další chování toho laureáta.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Není tomu tak podle vás?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Já myslím, že ne, že bychom si měli promyslet, abychom toho, abychom ty nároky nevznášeli. On má právo se chovat jako svobodnej člověk, vyřešil to velice slušně, poslal za sebe Patti Smith, výbornou newyorskou hudebnici, která tam zazpívá zcela v Dylanově duchu jeho písničku a potentát bez uvozovek nebo vysoce postavený činovník švédský přečte Dylanem nastylizovanou řeč. Takže až na to, že neuvidíme jeho ksichtík, tak všechno bude v nejlepším pořádku. Já ho ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebude vlastně vůbec první a nejspíš ani poslední, kdo si pro tu cenu nepřijde.

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Určitě není první.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Třeba Jean-Paul Sartre, francouzský spisovatel, ten z principu.

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
A ten ji, myslím, vyloženě odmítl, ten ji ani nepřijal.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Odmítl.

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Takže tam to bylo až takové jakoby ideologicky, možná by se dalo říct pozérsky. Tam ještě vznikla, tam je ještě zajímavá věc, která souvisí vůbec s tím udělením, že jako velmi mnoho takových profesionálních literátů i tady u nás zpochybňovalo vůbec to, že on tu, jestli on tu cenu měl dostat, poněvadž on není, on je, kdybyste ho musela, kdyby vás tlačili a chtěli po vás, abyste jedním jediným slovem ho označila, tak by patrně zbylo to slovo písničkář a ne literát, ale mně se na tom nobelistickém výboru líbí, že, vždycky se jim to nepovede, ale občas, že jsou schopni naznačit, že literatura je fakt velmi široké pole a že funguje i tam, kde ji neočekáváme. Oni se snaží, aby to nebylo zužováno na to hájemství prudkých intelektuálů, těch několika korifejů, těch autorů ne příliš hojně čtených, byť kvalitních básnických sbírek, kterým rozumí opět nemnoho kritiků a tak, oni prostě ten vliv literární, nebo snaží se upozorňovat na to, že literatura funguje nesčetně cestami a prostředky a umím si z tohoto hlediska představit, že v dalších letech možná poznáme další nečekané laureáty z oblasti, kde bychom, nemyslím si, že to dostane reklamní textař, to asi ne, ale ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Třeba se toho také dočkáme.

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Tak zatím si neumím představit, který by to byl. O tom Dylanovi se v souvislosti s Nobelovkou mluvilo, jako že byl teda vážně navrhovanej, už od polovina devadesátých let, opravdu dlouho.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vás ta nominace a to udělení nepřekvapilo?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Já jsem z ní měl strašnou radost. Pro mě to fakt, jak říkám, znamenalo, rozšíření literatury tam, kde ji někteří nevidí, a měli by vidět.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslední dobou se čím dál více politiků nebo těch, kteří se jimi chtějí stát a stávají, vymezuje vůči takzvaným elitám. Co si pod tím představit? Otázka, která se neustále vrací, pane Kosatíku, jak vy ji vnímáte, chápe?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
No, ono to souvisí, teď naposledy jsem to registroval zase s volbami v Rakousku, a často se to objevuje s jakýmikoliv většími volbami, předtím v souvislosti s americkými prezidentskými to bylo taky, bylo to, když kandidoval prezident Zeman a tak a říká se v té souvislosti, že prostě se objevuje nová vlna politiků, ke které možná bude patřit Marine Le Pen ve Francii a tak, která jde proti tomu dosavadnímu politickému establishmentu, ať už evropskému nebo establishmentu v jednotlivých státech.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Alternativa pro Německo ve Spolkové republice například.

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Přesně tak, přesně tak a že vlastně to směřuje proti těm elitám a má to trošku háček tahle teorie v tom, že se nedostatečně to slovo elity jako definuje nebo aby bylo jasno, o čem se vlastně mluví. Velice často takový ten spodní proud té naštvanosti, kterou zčásti chápu, zčásti ne a který vyvěrá a který směřuje k tomu smetení toho, těch současných politiků, tak si ty elity představuje jako velmi přibližně, jako prostě ty, kteří jsou nahoře a kteří mi vadí. Obávám se, že složitěji ta média s tím moc nepracují nebo bloggeři nebo jako diskutéři na internetových sítích. A já tady dávám k úvaze, že skutečný smysl toho slova nebo takový ten tradiční, který vždycky platíval, byl úplně jiný. K elitě byli počítáni lidi ne ti, kteří zbohatli nebo kteří něco vykonali a začali mít o sobě vysoké mínění, ale patřili tam lidi, kteří svým životem dávali najevo, že jsou schopni nést i širší než jen svou vlastní osobní odpovědnost, že jsou ochotni unést odpovědnost i za něco jiného, než co jim velí jejich vlastní zájem. Mně můj zájem velí, abych prodával svoje knížky, a můžu celej život strávit jenom tím, anebo taky můžu najít energii v sobě, že se začnu zajímat o nějaký veřejný věci, někomu budu chtít pomáhat a když nebudu hloupej, tak se mi začne dařit. Tak tohle bývala dřív ta elita. Ono to slovo je u nás pořád ještě kontaminovaný tím koncem šedesátých let, kdy se elitáři učinili viníky za krach Pražskýho jara a Gustáv Husák a různí další jim to pak léta omazávali o čumák, takže dneska se za to slovo pořád ještě mnoho lidí stydí. Ti, kteří se k němu dychtivě hlásí, zas možná nejsou ti, kteří na to mají ten pravej etickej nárok, je to tady strašně zamotané, ale rozmotá se to podle mě jenom tím, že o tom pravém obsahu slova budeme víc přemýšlet, prostě nejsou to lidi, kteří jsou na očích nebo který v televizních zprávách vídáme každej den, že zazpívali nějakou písničku. Ten, kdo je v oběhu, každej, kdo je v oběhu, není nutně elita. Musí to být spjato s pojmem odpovědnosti a ten člověk musí dávat najevo, že mu záleží i na jiných lidech, než je on sám. Pouze pak je příslušníkem elity. A když to takhle začneme chápat, tak velká část toho vzteku k establishmentům a k těm novým politikům nám vyvane z principu, protože nebo se nám zkomplikuje, nebude to tak snadný.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Otázka na závěr od paní Ivany, která se vrací k aféře kolem pana Forejta, ptá se, zda to nepřispívá k hrubnutí společnosti, která podporována bulvárem lačně čeká na pikantnosti, jejichž zveřejnění nikomu neprospívá, jde pouze o peníze a byznys některých osob? Není to jen laciná senzace pro otupělou veřejnost?

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Nevím, tazatelka tak možná malinko předjímá odpověď. To zatím nevíme. Může to působit očistně a znovu říkám, já osobně tam nevidím podstatu v tom videozáznamu, ale spíš v těch důvodech, který uváděl Hrad. Ty důvody se týkaly profesních pochybení páně Forejtových a jestli ty důvody stály na pravdě, tak k odvolání stačily.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Názory spisovatele a publicisty Pavla Kosatíka v dnešním Jak to vidí. Děkuji vám za ně.

Pavel KOSATÍK, spisovatel, publicista
--------------------
Děkuji taky a na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na shledanou. Zita Senková se těší na slyšenou zítra, mým hostem bude geolog Václav Cílek. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio