Přepis: Jak to vidí Josef Baxa – 3. října

3. listopad 2014

Hostem byl Josef Baxa.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnešním hostem je doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Dobrý den.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co očekávat od nejvyšší rady soudnictví, s jejíž přípravou se konečně začne? Co si myslet o zveřejňování platů zaměstnanců placených z veřejných peněz? Nenaráží zde svobodný přístup informací na ochranu soukromí? Odpovědi i na tyto otázky uslyšíte v dnešním vydání. Vraťme se ale nejdříve ke státnímu svátku, 28. říjnu. Slavnostního ceremoniálu ve Vladislavském sále jste se i letos, pane doktore, pokud se nemýlím, zúčastnil, přihlížel jste mu. Jak vnímáte vůbec tu debatu kolem oceněných?

Čtěte také

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak mám pravda možnost jistého srovnání, protože vzhledem ke své funkci bývám pravidelně hostem tohoto slavnostního aktu. Byl jsem tam už asi po patnácté a jistě se člověk neubrání srovnání. Prostředí velkolepé, místo, kudy jistě procházely dějiny a já jsem si kolikrát říkal, kdyby ty zdi mohly mluvit, co by nám všechno řekly, kdo tam byl a proč tam byl a co tam říkal, co tam dělal. Okruh vyznamenaných je vždycky pochopitelně odrazem názoru společnosti prezentované těmi, kteří panu prezidentovi navrhují vyznamenávané osoby. Pan prezident z nich vybírá. Bylo to za všech předešlých prezidentů, i nyní. Vždycky je to, vždycky je to soubor osobností, o kterých nejsou vůbec žádné pochybnosti. S některými jinými, o které právě vzbuzují diskusi, jestli si ten člověk to zaslouží, jestli to není příliš brzo, a tak dále a tak dále. A spolu s tím se objevují úvahy, kdo také tam vlastně nebyl a měl tam být. Je to vždycky nakonec jako vše..., veškerá lidská činnost, kde se rozhoduje, je to tak trochu subjektivní záležitost a tak tomu bylo i letos.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A když se ohlédnete, pane doktore, abyste mi neutekl, vlastně z otázky, kterou i sám sobě si kladete za těch 15 let, kdybyste to zhodnotil, nechci vám podsouvat, nejsou nyní, ale ty diskuse přece jenom o něco živější?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Jsou. Víte ono postupně ubývá těch, o jejichž vyznamenání nejsou vůbec žádné společenské pochyby, protože pro..., protože prostě vy..., vyznamenáváme lidi, kteří opravdu mají za sebou hrdinské skutky ve prospěch této země a oni prostě postupně odcházejí. A na jejich místa není zrovna velká tlačenice. Těch hrdinských skutků, jsou, ano jsou, ale jsou spíš ojedinělé, než, že by jich nějak bylo mnoho a odtud ty rozpaky možná, koho a za co vyznamenat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na základě jakých kritérií by se mělo postupovat? Na základě čeho by se měli podle vás vybírat laureáti? Také se, promiňte, ještě to možná doplním, debatuje o tom, jestli, zda by se měli mladí umělci také vlastně dostávat medaili Za zásluhy?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, někdo moudrý v minulosti řekl, no, teď mně dali vyznamenání, to znamená, že vlastně mi říkají, už nic nedělej, už to máš to celoživotní dílo, už jdi někam do důchodu. Já myslím dostat vyznamenání, teď nechme stranou vopravdu ty hrdinské skutky našich vojáků, nebo třeba v minulosti to byli stateční policisté, hasiči, nebo lidé, kteří zachránili někomu život, tady věk absolutně nehraje roli, ale pokud jde o osobu, která řekněme, a to je jedno, jestli je to v umění, nebo ve sportu, nebo jinde, je zkrátka, řekněme, je uprostřed nějaké tvorby, nebo nějaké kariéry, tak si myslím, že to vyznamenání přichází přece jenom příliš brzo. Tam jsou, tam přece máme celou řadu různých cen, profesních, anketních a tak dále, ale vyznamenání, státní vyznamenání, to je něco, to je něco úplně mimořádného, to by mělo bejt naprosto nesporné a skutečně spíše za to celoživotní dílo, než za nějaký momentální úspěch.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
O skandál se postarala fleesová mikina oceněného režiséra Roberta Sedláčka. Jak se nechal sám slyšet, tak touto volbou oblečení chtěl ceremoniál tak trochu znesvětit. Co na to říkáte, jak to na vás působilo?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, zcela nepatřičně. Já si myslím, že on si to dodatečně uvědomil, že to byl z jeho strany totální úlet, a nikoliv nějaký program a i z toho je vidět, že možná to vyznamenání přišlo příliš brzy, i když tohoto režiséra já sleduji a jeho díla jsou, bych řekl, velmi dobrá, ale to ještě neznamená, že patří do té kategorie, o které mluvíme.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prohřešek proti etiketě vyvolal vlnu pobouření, kterou nejspíš přebila včerejší některá slova prezident v Hovorech z Lán.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Co na to říct? No, obecný jazyk používáme k dorozumění, k porozumění, chceme něco sdělit a vybíráme slova, o kterých si myslíme, že tu podstatu co nejlépe vystihnou a vybíráme slova proto taky, aby nám ti, kteří, kterým to říkáme, rozuměli, no. To je tak všechno, co bych k tomu řekl.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Úřady, kraje, obce a veřejné instituce musí poskytovat informace o platech a odměnách svých zaměstnanců a dalších osob placených z veřejných peněz. Rozhodl o tom rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Na základě čeho jste tak rozhodli, pane předsedo, jaké případy jste posuzovali?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, posuzujeme, a není to první případ, posuzujeme případy žadatelů o informace, kteří se obracejí na ty takzvané povinné subjekty, na různé instituce s žádostí o poskytnutí informací a často bývají odmítnuti. Proto se obracejí na správní soudy a v konečném stupni i na náš soud a to byl zrovna ten případ, který jsme, který jsme řešili. Ono to vždycky vyvolává velkou debatu, protože my nejsme nastaveni na úplně transparentní veřejný život, na transparentní používání veřejných prostředků, přesto, že tohle by mělo být a je vlastně nějak, tak nějak zakódováno, nebo zakotveno v celé podstatě demokracie a demokratického rozhodování, transparentnost k těm procesům patří. A proto z toho vlastně vznikly soudní spory, kde na jedné straně byla, bylo právo na informace, ústavní právo, základní politické právo, na druhé straně právo na soukromí, také základní právo a poměřování těchhle práv jistě není jednoduché a není možné dát nějaký univerzální recept o přednosti toho, nebo onoho práva. Proto jsme vlastně tomu věnovali takovou, takovou diskusi, takovou pozornost a ten výsledek je, myslím, všeobecně, všeobecně znám.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Převážil tedy svobodný přístup k informacím nad ochranou soukromí?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A je to správně?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Já si myslím, že to je jednoznačně správně, protože, víte, z toho, jak někdo hospodaří s veřejnými prostředky, nemůžeme vyjímat třeba prostředky, které se vynakládají na odměny, jiných teda platy a další, další věci. Jistě, tady byl ten akcent, že zasahujeme do soukromí příliš, ale ten ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A není to, promiňte, zásah do soukromí?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Je to zásah do soukromí, ale je to legitimní zásah do soukromí. Právě proto, že ..., podívejte, přece informace o platu není samo o sobě vůbec nic pohoršlivého nebo, nebo negativního. To nastává tehdy, když ten plat je takový nějaký nepatřičný a tam, a o ..., tam je právě zaměřena pozornost, že se vlastně ti žadatelé setkávali se situacemi, že se utajovaly informace, které by běžně měly být k dispozici, a to vyvolávalo jistá, jistá podezření, že se zakrývá pravý stav věcí, že se vynakládají prostředky nehospodárně a, a zpravidla také, když si ti lidé třeba vysoudili ty informace, tak toto zjištění se, se potvrdilo a myslím si, že ti, kteří to utajovali, měli tak trošku, ne bych řekl na prvním místě zájem na ochraně soukromí, ale spíš tak trochu černé svědomí, no. Ono je to, já jsem si vždycky kladl v duchu otázku, jestli ten, kdo rozhoduje o nějakém přemrštěném platu někoho jiného z veřejných prostředků, jestli by stejným způsobem postupoval, kdyby to platil, jak se říká, ze svého. To by bylo něco jiného. Pořád platí taková ta stará věta ze Švejka: To se nám to hoduje, když nám jiní půjčují. Ono, víte, rozhodovat o cizích penězích je vždycky lehčí než o vlastních.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nemůže to ale, paní, pane doktore, nějak poškodit to zveřejňování informací zaměstnance ve veřejné sféře?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Myslím si, že ne, pokud ty platy, vždyť plat je v podstatě, je to cena, je to cena, je to cena pracovní síly na trhu práce. A máme k dispozici informaci i o jiných cenách, tak proč, proč ne o tomhle. Jestli potom jaksi reakce na to bude: aha, ta cena je příliš nízká, za ty peníze bych nedělal, nebo ta cena je příliš vysoká, to vůbec neodpovídá té kvalitě té práce ve veřejném sektoru, to je věcí veřejné diskuse, určité kritiky, určité sebereflexe, také těch, kteří o tom rozhodují, protože, podívejte pohybujeme se v prostředí veřejné moci, každá moc, každá moc korumpuje a to prostředí kontroly musí být i, nebo ten požadavek kontroly, přítomnost kontroly, to musí být trvalé. Ono to je dobrou, dobrou brzdou, dobrou sebereflexí právě pro rozhodování o, o těch věcech, které by bez kontroly se jistě rozhodovaly mnohem pohodlněji a, a rychleji.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Bude se zveřejňování platů zaměstnanců ve veřejné sféře týkat všech zaměstnanců? Četla jsem, že bude existovat snad katalog profesí a u některých to nemusí platit.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ne, vždycky je to otázka, že vždycky je to otázka individuálního posouzení případu. Jistě jsou kategorie a my jsme je vymezili v tom našem rozhodnutí, takových těch naprosto nesporných, nesporných funkcí, nebo pozic, kde vůbec není třeba přemýšlet o zásahu do soukromí, protože to jsou tak exponovaná místa spojená s takovou pravomocí, že ten požadavek, požadavek na jaksi tuto informaci je nesporný. No a pak je ta druhá, taková ta šedá zóna, která ale samozřejmě mnohem užší, já bych pracovně řekl, takový ten podezřelý zahradník. Jistě se nebude nikdo ptát, tím totiž nejvíce ti ochránci soukromí argumentovali, že se bude ptát kde kdo na plat kdejaké uklízečky. Samozřejmě se nikdo neptal na takové platy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte, abyste se neptali na toho zahradníka, kolik vydělává, ale spíše třeba vedoucí pracovník?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, jistě a ty informace bylo zajímavé, že ten náš první rozsudek, asi tři roky tady existoval a nikdo se neptal na platy těch zahradníků a uklízeček, ale na ty platy právě úplně jiné.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak jenom paragrafy, pane doktore, zabrání zneužívání moci, veřejné moci?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Určitě, určitě ne. To, to, je to všechno o jaksi o společenské diskusi, o společenské kritice, o samozřejmě úrovni té diskuse, o zájmu, o zájmu lidí o věci veřejné, to, to není, to nesmí být soustředěno jenom na platy, na platy těch druhých jaksi ať už je to motivováno jakkoliv, nějakou zvědavostí, nebo závistí, to už je úplně jedno, ale to, ta, ta nezájem o věci veřejné měly být širší než je.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď jste použil to slůvko - závist. To by třeba mohlo vyvolat také to zveřejnění platů?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, to jistě může vyvolat, ale my jsme, i když to možná není úplně obvyklé, ale v tom rozhodnutí jsme i jeden odstavec věnovali lidské závisti a konstatovali jsme, že to je něco, čemu se právními prostředky prostě nedá čelit, to je stav té malost lidské duše a, a ten, kdo závistí trpí, tomu musí čelit nějakým větším mravním úsilí a ten, kdo je předmětem té závisti, zase musí najít nějakou, nějaký vnitřní klid, musí být jistě statečný a, a neměl by, neměl by jenom proto, že je předmětem závisti, třeba změnit chování, pokud je přesvědčen, že se chová mravně a v souladu s pravidly.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na to nemáme paragraf.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Na to nemáme paragraf a ani nebudeme, doufám, mít nikdy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem podle průzkumu CVVM je polovina Čechů nespokojena s demokracií, 30 % dotázaných by ji dokonce považovalo za lepší způsob vlády autoritativní režim. Podle některých expertů Češi demokracii nepochopili. Co tomu říkáte, pane doktore?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Myslím, že jsem četl ten, ten výzkum, také myslím, že tam je uvedeno, že v sousedním Německu asi dvě třetiny lidí zase spíše věří té demokracii, tak někde, někde udělal chybu. Co tomu říkám? No, je to stav společnosti po 25 letech nabytí svobody, ta svoboda možná přišla příliš lehce, spadla do klína a až, až tolik jsme si ji nevybojovali, takže si ji možná ani tolik nevážíme a demokracii, demokracii vnímáme bohužel prostřednictvím té denní reality. A ta, ta je občas někdy tristní a my možná nejsme, nemáme tolik nadhledu, abychom viděli trochu do budoucna, abychom uměli srovnávat a abychom zkrátka ty věci, které jsou z hlediska medicínského spíše chřipkou, anebo angínou, nepovažovali hned za nějakou rakovinu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Řešením, aby se Česko dál rozvíjelo, by mělo být občanské vzdělávání, zejména mladé generace. Vidíte i vy v tom pozitivum, přínos, možná se můžeme po..., podívat opravdu do Německa, nebo do Švýcarska, kde existuje?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Občanské vzdělávání to je mimořádně důležitá věc, ale já doufám, že to někoho nenapadne zase hned uzákoňovat. Víte, to, to je, já si myslím, že je dů..., z hlediska vzdělávání my pořád přemýšlíme o vzdělávacích systémech a jistě budou, budeme vymýšlet někdo nějaký projekt a bude na to žádat nějaké peníze. Já myslím, že základ vzdělávání, je mít vzory. Základ vzdělávání začíná v rodině a od malička. Mít vzory v rodině, v okolí, ve škole, ve veřejném životě, ale třeba i ve, ve firmě. Víte, nakonec tím vzorem by mohl být třeba i nadřízený. My jsme tady mluvili o tom jazyku, ale vzpomeňme si, kolikrát o svých nadřízených mluvíme těmi zvířecími názvy, podle toho, jestli jde o muže nebo ženu a taky je o dodržování běžných pravidel. Ale nikoliv tak, že pravidla dodržuji jenom když musím, nebo když to někdo kontroluje, ale jenom proto, že chci, nebudu nic odhazovat na zem, i když se nikdo nedívá, nepojedu, nebo nepůjdu na červenou, i když nic nejede. Ne proto, že bych dostal pokutu, ale proto, že vím, že něco je a něco není, není správné. Také s tím asi souvisí všímat si těch druhých a třeba je i upozornit na porušování pravidel, i to je občanská angažovanost. Ono jistě se hned někdo řekne, no, to je takové to udavačství v komunistické, ne, není to tak, není to tak. Prostě nelho..., nelhostejnost a všímání si věcí kolem sebe, to je možná základ dodržování, dodržování pravidel. A v té škole, do školy to patří od malička, pravda, ale bohužel zase, máme nějakou zprofanovou..., zprofanovanou tu občanskou nauku z minulosti a já myslím, že nemusíme hned vykládat dětem podrobnosti volebního systému, nebo, nebo výčet nějakých ministerstev, ale právě akcent na pravidla, na takové ty mechani..., základní mechanismy fungování společnosti, ale ukazovat to na těch konkrétních příkladech, třeba i těch politiků, diskutovat o jejich slovech, o jejich skutcích a na tom, na tom dokumentovat, jak věci mají být a jak, jak jsou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Asi právě je to ta otázka, jak to pojmout, tu výchovu k občanství, aby se to nezvrhlo v nějakou propagandu?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, lidé, kteří jsou, žijeme v mediálním čase, v mediálním prostoru, co je v médiích, to všichni sledují, co není, jakoby nebylo. To znamená ti, kteří mají tento prostor, ať jsou, ať už zajímají, oni mají jakoukoliv pozici společenskou, by si toho měli být vědomi, že v dobrém i ve zlém se stanou vzory pro ty ostatní. A podle toho přizpůsobit své chování.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministryně spravedlnosti, paní Válková vás jmenovala předsedou komise pro přípravu nejvyšší rady soudnictví. Co si slibovat, pane doktore Baxo, od této instituce, co má být jejím přínosem?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, jestli ta instituce vznikne, v jaké podobě, to je ještě velmi dlouhá, velmi dlouhá cesta, ale budiž, snad začne. Já si myslím, že tato instituce a dodám rovnou, musí být na ústavní úrovni, by měla být takovým logickým zastřešením jedné ze tří mocí, tedy tady moci soudní, v jejím řízení a v její správě. A rovnou říkám, že by to vlastně mělo být něco trochu jiného, než je to dosavadní uspořádání, kdy justice je řízena a spravována exekutivou, ministerstvem spravedlnosti, nechť to nebere nikdo osobně, ale přes všechny možné osoby ministrů a ministryň spravedlnosti ukazuje se, že soudy nemohou být tímto způsobem řízeny a spravovány prostě proto, že tam dochází k příliš častému střídání, změn, změnám v osobách a není dost času na to, aby, aby někdo se těmi věcmi zabýval kontinuálně, kompetentně, dlouhodobě. Takže je to jiný způsob správy soudnictví, ve kterém by soudci ne, že by měli moc, ale měli by víc odpovědnosti, ta soud..., ta část, řekněme, té rady, která by byla tvořena zvolenými soudci, by měla více odpovědnosti za stav soudnictví a jistě to musí být orgán, který bude složen i z nesoudců, v nějaké rovnováze tak, aby ten orgán měl, jak vnitřní legitimitu, tak i legitimitu vnější, aby i veřejnost věděla, že to není nějaké pře..., přelakované ministerstvo spravedlnosti, ale že to je něco úplně, úplně jiného.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumím tomu správně, pane doktore, že ministerstvu spravedlnosti tím pádem ubyde těch pravomocí?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Myslím si, že ano ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebo kompetencí?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Myslím si, že ano, zejména v těch věcech personálních, tam určitě ano, ale jsou to i, jsou to i kompetence další. Justice je příliš složitý, příliš nákladný systém a velmi důležitý systém než, aby měl být nějak předmětem nějakého jaksi amatérského řízení, nebo nějakého takového, takových občasných experimentů a reforem. Je to, je to jedna, bych řekl, z kotev, jedna z kotev našeho ústavního systému a řekl bych pro občana mnohem důležitější, důležitější kotva, než, než cokoliv jiného.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Bude to něco, jako soudcovská samospráva?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ono se o tom takhle mluví, ale tohle opravdu by neměl být nějaký ochranářský spolek, nějaké justiční odbory, nebo něco takového. To by mělo být velmi kompetentní těleso, které bude dlouhodobě působit a které bude na tom, řekněme ústavním poli partnerem vládě, parlamentu, prezidentu republiky, v tak, aby, aby ty věci byly skutečně uspořádány, uspořádány způsobem, který dojde k funkční justici ve všech jejích článcích, což dneska není. Ta justice trpí pořád nějakými poruchami, tu v agendách, tu v nějakých regionech, pořád přichází politici s různými nápady, jak to vyře..., jak to vyřešit, ale málokdo má dost času to udělat, málokdo to dotáhne a pak přijde zas někdo jiný a zas to mění a nikam to, nikam to nevede. Vedle toho pochopitelně jaksi zběsilá, zběsilá doba spočívající v takové té legislativní posedlosti, kdy se pořád přijímají nějaké zákony aniž by někdo přemýšlel o tom, jestli z nich budou generovány soudní spory, jestli ta justiční kapacita tomu odpovídá a podobně. Pak jistě je snadné na závěr kritizovat soudce, oni jsou ti, kteří tam povalují ty spisy, oni jsou ti líní, oni jsou ti, kteří těm věcem nerozumí. Já neza..., nezakrývám, že jednotlivosti takové, takto můžou vypadat, ale jako systém, bych se rozhodně justic, bych justici rozhodně bránil, ona neselhala za celých těch 25 let. To, že jsme s ní třeba nespokojeni, nebo lidé jsou s ní nespokojeni z hlediska délky řízení někdy, kvality rozhodování, nepředvídatelnosti, to jsou fakta, ale to jsou příznaky, to nejsou příčiny. Příčiny jsou jinde a na těch se musí začít pracovat, na jejich odstraňování.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Soudcovská unie tedy nestačí?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Soudcovská unie nestačí. Při vší úctě, udělala a dělá velký kus práce, je to, je to pořád profesní zájmové sdružení soudců, to není, není orgán, který by měl ústavní odpovědnost za to, že soudy soudí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm. Znamená to tedy, že bude soudce, a ačkoliv jste říkal, že tam budou i nesoudci, kontrolovat soudci? Je to správné?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, myslím si, že justice musí být předmětem nějakého sledování, kontroly dohledu, ale otázka je, kdo to dělá a jakými prostředky.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě, mám teď na mysli, že bude vlastně kontrolovat sama sebe.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, ale ona nebude sa..., ona nebude sama, protože ta Nejvyšší rada soudnictví, znovu říkám, to, to, to není žádná od..., nebo neměla by být žádná odborová organizace, ale měl by to být ústavní orgán smíšeně složený, na jehož vzniku se budou podílet, myslím, i jiné moci, tedy i, i parlament, i, i vláda, takže to by mělo být zárukou toho, že nebude nikdo kontrolovat sám sebe.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Povede to k větší nezávislosti justice? Třeba na politicích, jak jsme o tom hovořili posledně.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
To by mělo být. Ale zase připomenu a zdůrazním, nezávislost je, je, to není cíl, nezávislost je nezbytný předpoklad pro to, aby soudy mohly soudit nestranně, nikdo nesmí zasahovat do soudcovského rozhodování, zevnitř, ani zvenku. O tohle tady jde.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm. Mimochodem soudce pan Sváček, v nedávném rozhovoru pro server Lidovky.cz uvedl mimo jiné, cituji: "Předsedové soudů jsou vystaveni mnoha tlakům. Jsem rád, že se nyní budu moci věnovat jen souzení," konec citace. Je justice nezávislá, pane doktore?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Jistě, že je, ale to, co, to, co říkal doktor Sváček, je náznak toho, kde může být to slabé místo. Je to právě v osobách soudních funkcionářů, kteří jsou dnes prostě jsou jmenováni, někteří ministrem, někteří prezidentem republiky, no prostě politiky v politickém prostoru, podle politických měřítek, prostě ta politika tam je. A teď jde o to, z politiky neodstíníte politiku, jde o to, tyhle ty rozhodovací procesy přece jenom od..., odsunout, odejmout je z té politické sféry a dostat je trochu na více na odborný, odborný základ.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste v dubnu, pokud se nepletu, odmítl účast v pracovní skupině ministryně Válkové, která měla narýsovat strategii pro obnovení důvěry. Bude příprava té Nejvyšší rady soudnictví krůčkem právě k tomuto?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ano, já si myslím, že tahle moje práce, kterou jsem byl paní ministryní pověřen, je něco jiného než tedy v tom tričku ministerstva spravedlnosti vymýšlet co s justicí, nebo jak na justici. Tady já jsem tu svoji roli pojal jako opravdu přípravu kvalitativní, kvalitativní změny. Taky proto vlastně bych si představoval svoji práci, jistě nebude to jenom moje osobní práce, ale chci, chci vytvořit nějakou skupinu, řekněme, konzultantů, kteří budou, kteří se budou podílet na té, na té tvorbě.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Na slyšenou.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Děkuji, na slyšenou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zítra se můžete těšit na ekonoma Richarda Hindlse. Dobrý den přeje Zita Senková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová