Přepis: Jak to vidí Josef Baxa – 24. října 2016

24. říjen 2016

Hostem byl Josef Baxa.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den přeje Zita Senková. Hostem dnešního Jak to vidí je doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Dobrý den.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co všechno jsme v boji s teroristy ochotni a schopni obětovat? Rezignovat na svobodu? Je správné obětovat život jedince ve prospěch společnosti? Koho lze označit za elitu národa a jaká je vůbec její role? Jen zlomek otázek, poslechněte si odpovědi, dobrý poslech. Co říkáte, pane doktore, tomu, jak buddhistický mnich rozvířil českou politickou scénu a vůbec i společnost?

Čtěte také

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, co tomu říkám? Moc to nepovznáší, moc to nepovznáší, protože ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle ministra kultury Daniela Hermana je to do jisté míry hra o páteř naší země.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
S tím bych souhlasil, s tím bych souhlasil. Já si myslím, že jestli o sobě tvrdíme, že jsme svobodný demokratický stát, tak bychom se také měli podle toho chovat a každý z nás, zejména ti, kteří jsou hodně vidět, kteří jsou ve veřejném prostoru a kteří třeba mohou být i vzory pro ty ostatní.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Například podle rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka byl překročen rubikon. Reakce na setkání politiků s dalajlámou, což je ono memorandum, které podepsali 4 nejvyšší ústavní činitelé tohoto státu, zesměšnila Česko, něco takového tu podle rektora Beka nebylo od normalizace.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, ono o tom bylo řečeno, napsáno dost. Já bych to, takže nechci přidávat jaksi další zbytečné věty, jenom trošku snad z jiné strany. Podívejte, je to o svobodě, je to o svobodě, kterou bychom měli považovat za jednu z nejcennějších hodnot, bránit ji a chránit ji, ale to by předkládalo, že jsme si ji nějak vybojovali, že jsme ji získali a že budeme velmi citliví na to, jestli tu svobodu nám bude chtít někdo brát nebo omezovat a jestli dokážeme prostě mít tu vztyčenou hlavu a být suverénní, anebo jestli se před někým budeme sklánět. Je to, jsou to každodenní otázky, otázky pro běžného člověka, stejně jako pro nejvyšší činitele.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když se ohlédneme, před 26 lety vešel tibetský duchovní vůdce na Pražský hrad jaksi po červeném koberci nebo otevřenými dveřmi, vítal ho tehdejší prezident Václav Havel. Co se změnilo za těch 26 let ve společnosti, v politice podle vašeho pohledu, pane Baxo?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, myslím si, že to je dobré připomenutí. Myslím si, že tu svobodu pomalu ztrácíme, aniž bychom si to možná nějak zřetelně každodenně uvědomovali, je to takové nenápadné plíživé, ale je to pořád o tom, že si jí příliš nevážíme, protože jsme moc jaksi energie nevěnovali, myslím teď většinově, abychom ji získali, abychom ji chránili, no.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že jsme k ní, tedy, jestli vám správně rozumím, přišli poměrně lehce nebo ...?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ano, spadla nám do klína, spadla nám do klína. Něco jako, víte, jak se vždycky říká, něco, co je zadarmo, toho si moc nevážíme. Přece Jeho svátost dalajláma jezdí po celém světě, schází se s různými lidmi, jezdí v zemích, po zemích, které jsou samozřejmě mnohem významnější než my a nakonec byl vedle na Slovensku, kde se setkal s prezidentem Andrejem Kiskou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kiskou, který čelí ale docela ostré kritice.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ale jistěže, jistěže, ale to k tomu patří, ale já si myslím, že je to věc diskuse pochopitelně. Prostě vedle, vedle státníků jsou tady velmi významné osobnosti právě kulturního nebo duchovního života. Někdy přijede Svatý otec, jindy přijede Jeho svátost dalajláma, někdy někdo třetí. No, ale přece tohle by neměla společnost, zejména tak liberální společnost jako je naše, by neměla nějak rozdělovat a neměli bychom tady slyšet v tom veřejném prostoru tolik, tolik takových ostrých slov, někdy až jaksi nenávistných, prostě jseš s ním nebo jseš proti němu. To přece sem nepatří. My musíme být schopni tohle zvládat a asi nám to nejde.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Není to svým způsobem paradox, že muž, tedy Jeho svatost dalajláma, který by rád spojoval, tak vlastně rozděluje, protože mnozí politici i ve světě se třeba obávají schůzky s ním, nebo se s ním ani nesetkají nebo se setkají soukromě jako třeba americký prezident Barack Obama.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Samozřejmě ty formy, jak se setkat, jak mluvit nebo jak si vyměňovat názory, těch forem je celá řada, to každý zvolí podle toho, jak se mu to jeví jako vhodné nebo přijatelné, ale mimochodem zmíněný Andrej Kiska měl nedávno tady v Praze velmi zajímavý projev, kde právě mluvil o síle slova, že by tedy ti, kteří pronášejí veřejné projevy, si měli uvědomit, jakou sílu má slovo a že nakonec on to řekl, všechny hrůzy tohoto světa nejprve začaly slovy, až pak přišly ty činy, ale i když ta slova byla neuváženě pronesena, tak pochopitelně vzbudila emoce, vzbudila, pak za nimi následovala nenávist a xenofobie a tak podobně. Takže to je vlastně odpovědnost lidí, kteří se ve veřejném prostoru projevují, aby volili taková slova, která budou lidi spíš nutit k zamyšlení, spojovat je. Aby to prostě nebyly ty vyhraněné nenávistné projevy ať už z té nebo oné strany.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Chovají se politici takto zodpovědně, jak jste popsal asi ideál?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, tak já asi nemůžu tady si hrát na nějakého kazatele, kazatele nebo někoho, kdo by mohl hodnotit také, jistě by mohl hodnotit někdo mé projevy nebo moje slova, ale myslím si, že je tady ještě hodně práce před námi, že politici na to, a nejen oni, ale prostě často se na to zapomíná. Je to dáno také inflací těch slov. Těch slov je, ať už ústně pronesených nebo v těch textech všech možných, v tom prostoru, který tady je, že v mediálním prostoru, všechno je v médiích, všechno se všude někde otiskne, píše, vlastně to, co se někde řekne, napíše je okamžitě k dispozici všem ostatním. Nedávné Václav Bělohradský řekl na toto téma něco o vlastně globální vesnici a uniklých sděleních, to, co by se dřív málokdo dozvěděl tři kilometry od místa, kde se, kde k tomu projevu došlo, tak dneska v tom mžiku je ta informace k dispozici všem po celém světě a nabalí se na to další a další reakce a reakce na reakce a až je z toho úplný mišmaš.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co vůbec pro konkrétně naši společnost podle vás znamená dodržování lidských práv nebo vůbec, jaký je vztah k lidským právům?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak já jsem přesvědčen o tom, přesvědčen o tom, že lidská práva, proto se jim říká lidská, že patří každému člověku, že jsou opravdu jaksi nescizitelná, že se s nimi rodíme, že nejde o to, že nám je někdo propůjčí nebo že nám dovolí, abychom tato práva měli, takže tohle, řekl bych, je jeden z fundamentů našeho bytí, našeho žití ve světě, no, a to ostatní pak, řekl bych, z toho musí vycházet.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V poslední době jsme mohli zaznamenat řadu výroků takových odevzdaných o rozpadu státu, práva, o civilizaci, vy sdílíte, pane doktore Baxo, tyto skeptické a možná někdy až apokalyptické názory?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Rozhodně ne. Přes všechno to, co jsem před chvílí řekl, tak si myslím, že žijeme v asi nejlepším období na tomto kontinentu, v naší zemi, myslím, že žádná generace nepamatuje, ani ta nejstarší generace nepamatuje, že bychom žili v tak dobré době, přes, jak říkám, přes všechny takové ty věci, které nás otravují, se nám nic zlého neděje, a to nemyslím jenom jaksi plné supermarkety zboží, vůbec ne. Ale ..., takže mluvit o tom, že se tady něco rozpadá, že vlastně jsme před jaksi nějakou apokalypsou. Já si myslím, že to je opravdu zbytečné strašení, zejména, pokud to používají zase lidé, kteří jsou nositeli nějakých funkcí nebo prostě mají nějaké, nějaký prostor v tom veřejném životě, že co si z toho ten obyčejný člověk potom má vzít, když slyší takové ty, takové to šíření těch poplašných zpráv jako šíření panika, šíření takového toho defétismu. Přece od nás by ti lidé měli slyšet úplně jiná sdělení.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Navzdory i například uprchlické krizi, myslíte si to?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, samozřejmě, protože zase my tady mluvíme o uprchlické krizi, ale rozhlédněte se kolem, jestli tady je vidět ta uprchlická krize. Prostě není, není. To je opravdu velké a zbytečné strašení. A zase už to bude možná nějaká moje obsese, ale vracím se k pojetí svobody. Ti, co to říkají, říkají ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké hranice má tedy podle vás svoboda?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Říkají - no, pozor, naše svoboda je ohrožena, musíme tady zajistit velké jako, musíme tady zajistit bezpečnost, nesmíme sem nikoho pustit, musíme mít prostředky, abychom všechno sledovalo, zjišťovali, uchovávali a tak dále, zaznamenávali. No, ale je to adekvátní v tom, v čem žijeme? Já myslím, že vůbec ne a my bychom asi měli, měli bychom jaksi mluvit jasně. Chceme-li, abysme takzvaně měli jaksi větší bezpečí, je jasné, že se musíme vzdát části své svobody. Chceme to? Je to cena, kterou dáme, že tady prostě budou větší pravomoci, vznik sledovacích a dalších složek, že všechno se bude moci nahrávat, zaznamenávat, získávat údaje z různých evidencí, tajemství budou prolamováno, je to opravdu jako nezbytné vzhledem k tomu, v jaké situaci se Česká republika nachází? A to tak nepodceňuji tu situaci z hlediska třeba celoevropského. No, ale nevím, jestli tyhle ty otázky padají, myslím si, že spíš ne.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že by snad mělo dojít k nějaké redefinici, co jsou vůbec ty naše základní svobody v souvislosti právě třeba s uprchlickou krizí, která je obrovským problémem určitě v sousedním Německu, kde přišlo přes milion utečenců, také evropské země mnohé se potýkají už desetiletí vlastně s migranty, s přistěhovalci, teď nemám na mysli tu aktuální vlnu z loňsku, pak tady máme několik teroristických útoků, které se uskutečnily na území Evropy a tak dále.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ano, to je pravda. Ty země, o kterých jste mluvila, mají samozřejmě úplně jinou zkušenost s cizinci nebo s pohybem lidí ze světa a také mají jinou historii. Jistě, že Francie, která měla velkou jaksi koloniální říši, se nemůže divit, že ti obyvatelé z bývalých kolonií mají nejblíž v podstatě do té metropole takzvané, ale zase podobný problém třeba není v Británii nebo není ve Spojených státech, kde ta migrace je přirozenou součástí v podstatě jejich společenského uspořádání. Německo nebo Švédsko, Norsko, to jsou zase země, které jsou známé tím, že jsou bohaté, že jsou vyspělé, takže logicky lákají, lákají prostě některé ty osoby, které si myslí, a ještě je zajímavé, to samozřejmě, že na rozdíl od té migrace, jaká byla, je a bude odjakživa, nakonec i od nás v minulosti, tak chodilo se za prací, chodilo se za zkušenostmi. Dneska bohužel část těch lidí jde za takovým jako rájem bez práce, to znamená, za sociálním systémem, a to asi není dobře, s tím se musí něco udělat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nedávno německá kancléřka Angela Merkelová hovořila s renomovaným týdeníkem Die Zeit a tam vlastně vysvětlovala tu svoji politiku, tu svoji pozici a řekla, že ona nejedná ze soucitu. A mimo jiné vlastně ta její vize spočívá v tom, že pro nás je důležité pro Evropu, to jsou její slova, když to parafrázuji, dívat se i to, co se děje třeba u Čadského jezera, protože, pokud lidé někde v Africe nebo v jiné části světa se ocitnou v nějakých velkých problémech, tak se to může projevit právě třeba na nějaké další vlně uprchlíků, která postihne Evropu, protože Evropa je na tom coby kontinent mnohem lépe, než jiné části země, Blízký východ, Střední východ a podobně.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ano, nedá se nic dělat, nemůžeme se jako se dívat jenom tak kolem sebe v té naší kotlině a nezajímat nás, co se děje ve světě v blízkém nebo vzdáleném, protože vzhledem ke globalizaci toho současného světa ty věci opravdu mohou přijít velmi, velmi rychle, problém se může prostě překulit prostě někam do jiné části světa, takže to globální uvažování, hledání vlastně té globální rovnováhy je velmi důležité, jako nedá se nic dělat, nevytvoříme si tady nějakou pevnost, nepostavíme třímetrové zdi kolem hranic a abychom si mohli říct a zbytek se nás netýká, to ne.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to vysvětlit lidem, proč by nás třeba Evropany měla zajímat situace někde na úplně jiném kontinentu, ale ne ta naše evropská?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Protože jsme součástí toho světa. Prostě nedá se nic dělat, kupujeme si růže, které se vypěstují v Africe, tak to je rub a líc téhož, jsme součástí světa. A takže musíme dokonce přemýšlet i o tom, jak a to je naše zase historická povinnost a odpovědnost, rádi o sobě říkáme, že západní civilizace je ta nejvyspělejší, takže je to naše povinnost a odpovědnost starat se i o ty méně vyspělé části světa a vnímat jejich problémy, takže se můžeme podílet na jejich řešení, především samozřejmě tam v těch místech, kde ty problémy vznikají a po odhalení příčin. To Evropa vždycky přece tuhle roli hrála a určitý pokrok nebo vzestup jiných částí světa v tom nejlepším slova smyslu Evropa zařídila, no, a také samozřejmě z těch jiných částí světa čerpala dlouhodobě, i část toho bohatství našeho je právě získaná, získaná v jiných částech světa, takže nedá se nic dělat, prostě je to i naše věc.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan posluchač Kamil by s vám, pane doktore, polemizoval. Napsal v e-mailu - nevím, nevím, jestli žijeme v té nejlepší době. Myslím si, že kdysi se stát více zajímal o rodinu. Lidé měli jasnou perspektivu. Žijeme v době překrucování informací, zbytečné strašení. Viděl jste záběry z Paříže? Ale sledování stejně nic nezachrání. Disciplína a morálka, tolik citace z e-mailu.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Vůbec nemám problém s tímhle názor, já říkám jenom, že záleží prostě na jaksi úhlu pohledu. Mohli bychom vyjmenovat 20 věcí, které nás nesmírně otravují a které by jistě mohly být a měly být řešeny, ale když se na to podíváme opravdu s velkým odstupem historicky, tak si myslím, že lepší dobu než ta dnešní jako nemůžeme pamatovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Koho lze, pane Baxo, označit za elitu národa, co si nebo koho si pod tím představit a jaká je vůbec role elit ve společnosti?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, jako elita je ta část společnost nebo každý jednotlivec, kdo se jaksi počítá k elitě nebo je považován za elitu třeba těmi druhými, je člověk, který si uvědomuje, který je odpovědný a uvědomuje si, že tu odpovědnost nemá jenom sám za sebe a za svoji rodinu, ale v širším slova smyslu i za společenský vývoj a je to, někdy se hovoří o elitách, ale myslí se spíš tím elitáři nebo elitářství, to je něco úplně jiného, to je jaksi vydělování z té společnosti jako, že my jsme něco víc a tak dále. Ne, elita znamená závazek, povinnost a odpovědnost.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Četla jsem jednoho amerického futurologa, který říká, že vize je upřednostňovaná budoucnost. Máme podle vás vůbec představu, v jakém světě chceme žít?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Myslím si, že ne, myslím si, že ne, a to je to, co mě asi nejvíc v té veřejné diskusi chybí, že naše společnost nemá vlastně nějak definovaný nebo nějak vydiskutovaný ani směr, ani cíl, čím bychom chtěli být, čím bychom chtěli být, kde bychom chtěli vidět společnost, Českou republiku za 10, 20, 30 let. Tyhle vize, myslím, že byly, třeba, když vznikla republika před 98 lety, a za těmi vizemi následovaly i nějaké ty prostě velkorysé plány a skutky, bohužel pak přišla válka v tom poválečném období ta kormidla se úplně otočila. Ale přece jenom dneska už od toho roku 90 je taky nějaký čas, tohle už tady mělo být na stole a není.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V Německu rozvířil debatu televizní film Teror, což je aktuální justiční drama, které pro divadlo napsal mnohonásobně ocenění německý spisovatel a také právník Ferdinand von Schirach. Řeší morální dilema v případu, kdy vojenský pilot Luftwafe byl obžalován za to, že sestřelil dopravní letadlo se 164 cestujícími na palubě, protože se jej zmocnili teroristé, kteří s ním chtěli vletět do Allianz Areny, kde na 70 tisíc diváků sledovalo fotbalový zápas. A otázka, o které interaktivně diváci v několika zemích rozhodovali, mimochodem také na divadle, znělo, zda šlo o hrdinský čin nebo o zločin, byl pilot hrdinou nebo vrahem, pane doktore?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Je to velmi těžká otázka. Já možná ještě vás doplním, ten film byl vysílán paralelně v těch německy mluvících zemích, tedy v Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku, vedle toho také u nás v České republice a na Slovensku. Bohužel u nás tedy to nemělo tu interaktivní dohru, že by tedy diváci mohli nějak dělat, třeba hlasovat, jaký chtějí mít konec toho, toho filmu, ale bylo vidět, že v těch zemích německy jazyčných, už nějaká konkrétní zkušenost s terorismem je mnohem větší než u nás a ti lidé opravdu velmi uvážlivě to posuzovali. Mimochodem ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vy byste odpověděl, je přípustné obětovat plné letadlo lidí, když víte, že tím zachráníte jiné životy?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Nejsou to samozřejmě kupecké počty, nemůžeme to dát na ty váhy a říct - 70 tisíc váží víc než 164, nabízelo se to. Nakonec ti lidé v těch německy mluvících zemích tohle rozhodli, oni řekli v nějakých 85, 86 %, že ten pilot má být zproštěn toho obvinění, zproštěn obžaloby a jenom v tom nepatrném zlomku, že by měl být uznán vinným, tedy tou vraždou, ale já bych k tomu dal ještě dvě poznámky, tohle je typicky to není otázka jenom jako ryze právní, ale to je otázka velmi hodnotová a také v tom dramatu vlastně tam zasedal takzvaný porotní soud, to znamená, to je přesně role pro laický projev soudnictví, kde se musí zvážit všechny ty věci, které stojí jako mimo právo nebo ne mimo právo, ale v tom nejširším slova smyslu. A ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak by hlasoval doktor Josef Baxa?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, jak by hlasoval? A představte si, že by tam letěla moje rodina, jak bych takové rozhodnutí dělal?

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Bylo by to těžké. Mně se ... Já v zásadě si myslím, že ten pilot se rozhodl správně, ale má to mnohá ale, na která asi nemáme teď čas tady je dopovídat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zprostil byste ho viny?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Myslím, že bych ho, myslím, že bych ho zprostil, ale asi bych na to nebyl sám, zase bych měl k ruce nějakou porotu, která by mně pomohla nebo nějaké další kolegy. Mě na tom zaujalo, že ten pilot vlastně to rozhodnutí vzal na sebe, i když tam měli nějaký jako mechanismus, kdo to mohl povolit a kdo to nemohl povolit a jak Ústavní soud tam něco řekl o té právní úpravě, která tohle to, tak prostě on v rozhodující chvíli to vzal na sebe se všemi důsledky a já vždycky obdivuji lidi, kteří se za někoho neschovávají, kteří si svoji odpovědnost uvědomí a naplní ji, a to byl ten případ tady myslím, no.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem v Německu se tato původně divadelní hra hrála na scénách tamních zatím 400krát. Hrála se 4krát v Japonsku, a tam, představte si, pokaždé diváci hlasovali, nezprostili ho tedy.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Nezprostili.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nepovažovali to za hrdinský čin, nýbrž za zločin.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tam, jak jsem to sledoval ten film, tak tam samozřejmě také ty otázky, když jste věděli, že to letadlo s těmi teroristy míří do té Allianz Areny, kde 70 tisíc lidí fandí nějakému fotbalovému zápasu, a byl na to čas, proč jste nevyklidili ten stadion, že? A tak dále. No, takže tam těch faktorů bylo mnohem víc. To nebylo jenom prostě počítačově 1:0 černobílé, ale přesto si myslím, že ten pilot zaslouží spíš jaksi uznání než odsouzení.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co všechno jsme pane doktore jsme ochotni v boji s terorismem jaksi obětovat, co jsme schopni a ochotni? Vracíme se vlastně k tomu fenoménu nebo motivu svobody, o které jste hovořil na začátku?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Hlavně se nesmíme nechat zastrašit, hlavně se nesmíme nechat zastrašit. Prostě musíme si uvědomovat svoji svobodu, svoje základní svobody, svoje hodnoty, na kterých stojíme a historicky stojíme a musíme je prostě bránit a chránit. A je jasné, že ta obrana někdy vyžaduje razantní prostředky, že to není jenom prostě chodit s nějakou olivovou ratolestí a někdy to jistě bude třeba, ale pořád si musíme jaksi uvědomit, že nakonec možná o to těm teroristům jde, abychom se vystrašili a začali se chovat tak, jak oni chtějí, jinak, než jsme zvyklí, prostě sebevědomě, svobodně. No, a takže při všech těch krocích, které ty vlády nebo ti politici vždycky plánují, nakonec ale vidíte také, že, a to platí jak v každé zemi, tak i třeba o celé Evropě, respektive Unii, že my nemáme ten krizový management, že my máme všechny ty struktury a ty osoby v těch, v čele těch různých institucí na dobu hlubokého klidu a míru, ale najednou si neumíme poradit, když něco opravdu výjimečného se stane, tak nevíme, co s tím.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To si myslí doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Já vám děkuji za vaše názory a přeji vám hezký den.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Rádo se stalo. Na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na shledanou. Zítra se můžete těšit na spisovatele Ivana Krause. Dobrý den přeje Zita Senková.

Text z Newtonu

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autoři: zis , Josef Baxa
Spustit audio