Přepis: Jak to vidí Josef Baxa – 22. ledna 2018

22. leden 2018

Hostem byl Josef Baxa.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den přeje Zita Senková. Hostem Jak to vidí, je doktor Josef Baxa. Dobrý den, vítejte.

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaká témata bude glosovat předseda Nejvyššího správního soudu? Lze si v Česku objednat trestní stíhání na zakázku, jak tvrdí, premiér Andrej Babiš? Kdo má vyšetřit kauzu Čapí hnízdo? Česko anebo OLAF? A je legitimita vlády bez důvěry stejná, jako legitimita vlády s důvěrou? Inspirativní poslech. Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek byli vydáni k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Co to, pane doktore, znamená z pohledu fungování právního státu? Jak to vidíte?

Čtěte také

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Zatím to neznamená nic víc, než že překážka, která by jinak bránila ve stíhání, to znamená imunita poslance, byla tady odstraněna, takže trestní stíhání může probíhat tak jako u každého běžného občana.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle premiéra Andreje Babiše si lze v naší zemi objednat trestní stíhání na zakázku a dostat někoho do vězení. To řekl v pátek před poslanci. Co si o tom myslíte? O čem to vypovídá, pokud premiér a šéf hnutí ANO nevěří nezávislosti soudu a policie poté, co byl 4 roky ve vládě a hnutí ANO vedlo resort spravedlnosti.

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Tak v té vaší otázce vlastně je ta odpověď. Já, já to považuji za opravdu velmi špatný výrok, ať ho pronesl předseda vlády, je to ještě horší, než kdyby to přednesl nějaký strejc u piva. To je přece odpovědný funkcionář, který by měl vážit, co řekne i ve své osobní věci a prostě vědět, co jeho výrok může způsobit, co může způsobit mezi běžnými lidmi, mezi, mezi osobami, které jsou třeba i trestně stíhány nebo v minulosti byly trestně stíhány a odsouzeny. A takový výrok může samozřejmě poškodit mnohem víc věcí, i navenek. Umím si představit, že takový argument třeba použije někdo, kdo se bude soudit u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a bude říkat: "Víte, v České republice není zajištěn spravedlivý proces. Já jsem byl stíhán a odsouzen na objednávku a byť vlastně o tom se mluví i v parlamentu, hovoří o tom úplně vážně předseda vlády." To je opravdu výrok, který může ne jednorázově, ale dlouhodobě třeba poškozovat, poškozovat i obraz země jako něco, co bychom čekali někde, někde v Burundi nebo v nějaké takové zemi, ale ve středoevropském prostoru, kde jaksi říkáme, že jsme demokratickým právním státem, že orgány fungují tak, jak mají, opravdu, to je výrok, který, proti kterému se musím ostře ohradit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Doložil vůbec premiér Babiš svá tvrzení něčím konkrétním?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Ale vůbec ne, vůbec ne. Já chápu frustraci člověka, který je trestně stíhán v době, kdy se mu to moc nehodí, ale já si myslím, že trestní stíhání se v podstatě nehodí nikdy nikomu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vůči Babišovým slovům se ohradil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, podle kterého nepodložená politická prohlášení o vyšetřování podrývají důvěryhodnost justice, která nemá možnost se bránit. V podobném duchu se vyslovilo také Policejní prezidium. Dodal navíc slovy své mluvčí: "Jestliže má kdokoli konkrétní informace o narušení nezávislosti policie ..." nebo také justice, můžeme dodat, "neměl by takové závažné podezření vlastně sdělit příslušným orgánům."? Otazník.

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Ale samozřejmě, samozřejmě, prostě musím vážit slova. Jestliže, jak říkám opakovaně, za každým slovem má být čin a slovo dělá muže. Jestliže něco tak vážného řeknu, namísto toho, abych se zdrženlivě podíval jak na tu svoji záležitost, tak i na celkovou situaci, vy jste správně připomněla, že tady vlády, jejímž byl pan premiér členem, prostě za čtyři roky měla řadu možností, jak posílit důvěru, nebo jak třeba ty věci, které nejsou v pořádku v orgánech činných v trestním řízení nebo v justiční soustavě, jak začít pracovat na nějaké nápravě, je-li to zapotřebí. Ale ty výsledky nejsou žádné a nic ... jsme nezaznamenali, takže o to, o to horší je teď ostrý výrok v té současné situaci.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Očekával jste vy, pane doktore, Baxo, třeba nějakou reakci od staronového ministra spravedlnosti, pana Pelikána?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
No, jistě, jistě. To bylo zcela namístě přece ohradit se a ujistit právě, že nic takového tady nehrozí. Takhle to vypadá, že vlastně na každém šprochu je pravdy trochu. Jistě, že nemůžeme vyloučit nějaké chyby, přešlapy, nedostatečnosti v činnosti těchto systémů, ale takové prostě generální, generální odsouzení ..., já se potom můžu zeptat, co kdybych, co kdybych řekl, v tomhle, v tomhle státě si je možné objednat třeba daňovou kontrolu, vydání zajišťovacího příkazu, prostě takovéhle věci. To by asi bývalý ministr financí také nerad slyšel. Ale já se nechci dostávat do těchhle těch ostrých proklamací aktivně. Bohužel justice často je předmětem takových ostrých odsudků a protože je a musí zůstat zdrženlivá ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Není to poprvé, co slyším takové výroky i od politiků.

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Tak prostě ty výroky, tak prostě ty výroky, tak ty výroky justiční nebo představitelů justice tomu musí odpovídat, ale věřte tomu, že, věřte tomu, že samozřejmě to nikoho netěší a velmi to demotivuje, velmi to demotivuje v té práci, protože naše práce je založena na důvěře a tu důvěru činitelé, kteří mají vysokou odpovědnost mají spíše posilovat. Tím neříkám, že nemůže být předmětem kritiky ta naše práce, ale obecně já si myslím, že je úlohou všech ústavních činitelů posilovat důvěru v právní stát a v jeho instituce.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan Babiš před poslanci opakovaně zdůraznil, že jde v souvislosti s Čapím hnízdem i vylhanou politickou kauzu. Je, pane doktore, justice v Česku schopna zasáhnout do vlastních řad?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Teď nerozumím:

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli je justice schopna zasáhnout do vlastních řad, pokud se objeví podezření z nějakých nekalých praktik, třeba až z korupce a podobně?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
No, samozřejmě, přece ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli můžeme věřit v právní stát v Česku?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Můžeme věřit v právní stát. Jistě jako každá lidská činnost, prostě není to bez chyb, není to bez nedostatků, ale podívejme se zpátky, kolik soudců nebo státních zástupců neslo konkrétní odpovědnost, ať už jde o nečinnost nebo nějaké přešlapy a konkrétní odpovědnost, mám tím namysli, jak kárnou odpovědnost, tak i trestní odpovědnost. Přece jsou soudci, kteří byli odsouzeni, i státní zástupci, i policisté jsou stíháni. Takže jakýsi vnitřní mechanismus kontrolní tady, tady existuje.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dodržují justice rovnost občanů před zákonem?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Tak jsem o tom přesvědčen, jsem o tom přesvědčen a mělo by to být respektováno i ze strany těch mocných, protože to, že mám moc, mám vliv, ještě neznamená, že jsem nějaký, občanem exkluzivní kategorie a že pro mě platí jiná pravidla než pro běžného člověka.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ve sněmovně zaznívaly v pátek nejenom expresivní, ba až vulgární výroky, ale třeba i tvrzení, že poslanecká imunita "je mrtvá". Jaký je váš názor právě na imunitu poslanců? Měla by se zrušit? Co hovoří v této chvíli pro a co proti? Má stále své místo?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Má místo, ale velmi omezeně, velmi omezeně, velmi omezeně. Skutečně na tu činnost, ty výroky, prostě ty projevy, kde skutečně jde o ryzí uskutečňování té ústavní funkce, tedy poslance anebo senátora, ale takové to širší, širší vnímání imunity, že to je vlastně taková jaksi ochrana vlastně před vším a pokud možno, co nejdéle, to si myslím, že v už moderní, v moderní společnosti a v podmínkách demokratického právního státu by místo mít nemělo a mělo být opravdu velmi, velmi omezováno.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Komisař Evropské unie pro rozpočet Günther Oettinger by zítra měl předložit kontrolnímu výboru Evropského parlamentu poznatky z vyšetřování Čapího hnízda evropským úřadem OLAF. Mělo by z toho vzejít například doporučení pro Evropskou komisi i členské státy Unie, aby se v budoucnu taková situace neopakovala. Tady se nabízí otázka, která také koluje prostorem, kdo by měl řešit kauzu Čapí hnízdo? Jestli Česká republika a zdejší soudy, justice, policie nebo Evropský úřad pro boj proti podvodům zvaný OLAF?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Já si myslím, že to není otázka, jestli jeden nebo druhý. Oba, protože nemůžeme asi říci České republiky se to netýká, protože ty peníze přitekly z Evropské unie, na druhé ..., ať si to vyřeší Unie a její orgány. Na druhé straně asi nemůžeme se postavit do situace, že evropským orgánům do toho nic není, protože tady přece platí české zákony, česká pravidla a české orgány činné v trestním řízení. Jestliže, jestliže jde tady o čin, jehož podstatou je vlastně zneužití prostředků, nebo, řekněme, nějaké vylákání prostředků z obou těchto zdrojů, z obou těchto rozpočtů, tak je zcela namístě, že ti, kteří prostředky poskytli, respektive jejich kontrolní orgány, se starají o tom, jak s těmi prostředky bylo naloženo a jestli, jestli vůbec získání těch prostředků bylo v souladu s pravidly, jestli použití těch prostředků bylo v souladu s pravidly, takže myslím si, že je zcela namístě, aby se tou věcí zabývaly jak evropské orgány, tak i naše orgány. Je docela logické, že když někdo někomu poskytuje dotaci a dotace je, velmi nepřesně řečeno, je to vlastně dar, je to vzácný statek také. Není pro každého, není na všechno a není v neomezené výši. Takže jestliže tady někdo, kdo tu dotaci poskytuje, stanoví podmínky a řekne, jenom někomu to dám, jenom na něco to dám, jenom v nějakém limitu to dám, tak logicky, logicky pak má právo a povinnost kontrolovat, jestli tyto podmínky jsou splněny po celou dobu. To si myslím, že je úplně normální.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prezident Miloš Zeman pozítří přijme demisi menšinové vlády hnutí ANO, které poslanci nevyslovili důvěru. Už se ozvaly hlasy volající po tom, aby vláda v demisi nečinila žádná zásadní rozhodnutí a dělala jenom nezbytné, neodkladné kroky. Je podle vás legitimita vlády bez důvěry stejná jako legitimita vlády s důvěrou?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Vláda musí vládnout. Náš ústavní systém je na tom postaven, že tady vlastně ani vteřinu nemůžeme být bez vlády. Jsou tady různé ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústava to vlastně, pane doktore, nějak nerozlišuje.

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
No, dobře, tak na to, na to nepotřebujeme mít nějaký třístránkový text v ústavě. Z toho se přece dá docela dobře z ústavy vyložit, byť ne vyčíst přímo, ale vyložit. Jestliže tyto ústavní orgány jsou založeny vlastně na střídání, je tady vláda na čas, tak je jasné, že vždycky musí přijít období, kdy někdo končí a někdo jiný zase přichází, ať je to Poslanecká sněmovna, nebo je to vláda nebo je to prostě ... jiné orgány. A protože ten proces není úplně jednoduchý, vyžaduje určité kroky, procedury a také nějaký čas, tak je jasné, že tady nějakou dobu vždycky budeme mít vládu, která bude bez důvěry nebo bude v demisi. A to období prostě musí nějakou dobu trvat, ale jenom po nezbytnou dobu. Ale právě při vědomí, že je to na čas a že buď končím, nebo ještě nemám důvěru a podobně, tak by tady měla nastoupit taková ta, bych řekl, obecná zásada výkonu všech obecných soudcí ..., funkcí. To znamená, zdrženlivost, zdrženlivost. Já prostě vidím, že to mám nějak limitováno, protože ještě nemám důvěru, nebo už moje období pomalu končí, jsem v demisi, předávám agendu příští vládě a podobně. Takže to je na jedné straně povinnost spravovat zemi, nevykašlat se na všechno, zjednodušeně řečeno a na druhé straně nepřijímat taková úplně zásadní rozhodnutí, která by třeba ovlivnila život země na, nejenom nejbližší měsíce nebo roky, ale třeba na celou generaci. Nevím, jestli bychom si dokázali například ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale je stanoveno, právě o to jde, jestli je někde explicitně stanoveno, co by taková vláda, čemu by už se neměla věnovat, jaká rozhodnutí by neměla přijímat, třeba v oblasti zahraniční politiky, nebo v jiné agendě?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
No, není to, není to výslovně stanoveno, ale říkám, záleží to na tom, prostě přístupu k výkonu ústavní funkce, že já vím, že ještě nemám důvěru, nebo já vím, že končím, tak nebudu dělat zásadní rozhodnutí typu uzavřít nějakou jaksi významnou smlouvu, nebo, já nevím, prolomit těžební limity uhlí, nebo rozhodnout o dostavbě nějaké elektrárny, o přijetí nějakých zvláštních závazků, nějaká zásadní personální rozhodnutí, která snesou odkladu. To bych prostě dělat neměl. To bych měl počkat, protože přece to vládnutí v našem systému, vláda se musí těšit důvěře Poslanecké sněmovny. Odtud je ta její legitimita, nejenom od výsledku voleb, ale od, od získání důvěry Poslanecké sněmovny. To znamená, jestliže už můj čas skončil a mám jenom nějak spravovat, uklízet, než převezme agendu někdo jiný, anebo jestli ještě nemám tu důvěru, to znamená, nejsem, nejsem nadán prostě tou plnou exekutivní mocí, mám se podle toho chovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A bylo by třeba prospěšné, rozumné, pane Baxo, zformulovat to třeba nějakým dodatkem, nebo něčím podobným? Slovenská ústava například po novelizaci v roce 2011 výslovně vyloučila z kompetencí vlády v demisi například rozhodování o zásadních opatřeních na zabezpečení hospodářské a sociální politiky a rozhodnutí o zásadních otázkách vnitřní a zahraniční politiky.

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Možná, že ta slovenská zkušenost je odrazem tamější reality, ale víte, já nejsem, krom toho, že nejsem příznivec nějakých ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nových a nových zákonů ...

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Nových a nových zákonů a tady by to musela být jistě nějaká ústavní úprava, změna ústavy, tak vůbec nejsem příznivec nějakých výčtů, protože každý výčet vždycky vám ukáže vzápětí, že jste na něco zapomněla a i ta formula..., i ty formulace by musely být natolik obecné, že by zase bylo věcí nějaké interpretace, jestli je to zásadní opatření, nebo to není zásadní opatření a podobně. Myslím si, že by to řešení nepřineslo.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Otázka pro vás od paní Mileny Svobodové. "To, co pan Babiš řekl při své obhajobě ve sněmovně, je možná nešťastné, ale já jsme to pochopila tak, že nezpochybnil celé trestní řízení, jen některé vyšetřovatele a státní zástupce. O soudech řekl, že z velké části nakonec rozhodují ve prospěch obviněných politiků ...," promiňte: "myslím v 70 %. Co kauza paní Vitáskové? Ta nebyla vykonstruovaná? Vypadá to, že byla solárními barony a za pět let ... trvalo, než soud ukončil její trápení." Tolik citace z e-mailu paní Svobodové.

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
No, nemůžeme asi, nemůžeme jenom na základě nějaké zjednodušené statistiky říkat, jak soudy rozhodují. Podívejte, kdyby soudy hypoteticky, kdyby soudy 100 % osob, na které byla podána obžaloba, odsoudily, tak bychom možná začali trošku pochybovat o tom, jestli jsou to opravdu soudy, jestli to nejsou jenom nějaká razítkovací místa pro to, co jim předloží policie a státní zastupitelství. Takže připusťme, že určité procento osob, a jsou to jednotky procent, nejsou to desítky procent, které jsou trestně stíhány a na které je podána obžaloba, nakonec jsou soudem tyto osoby zproštěny, ale to neznamená, že je-li někdo zproštěn viny, nebo zproštěn obžaloby, že všechno, co bylo předtím, je nějaká prostě mizerná práce. To tak vůbec nemusí být. Role jednotlivých orgánů činných v trestním řízení je odlišná. Policie má trochu jiné postavení, státní zástupce má trochu jiné postavení a soud má trochu jiné postavení a to, co stačí třeba na zahájení trestního stíhání, protože je důvodné podezření, to, co stačí na podání obžaloby, nestačí, není-li to, nestačí soudu pro odsouzení. Prostě skutečně ta jistota o tom, že věci se staly tak, jak, tak jak z důkazu vyplývá nebo i z hodnocení. Takže prostě, já vím, že to je nepříjemné, já vím, že by to jistě nemělo trvat dlouhou dobu, ale také ty případy nejsou vůbec jednoduché. Tak, prosím, vnímejme tohle, že jestliže někdo je zproštěn obžaloby, přestože se o něm předtím mluvilo nebo psalo, že je stíhán, že je obžalován, tak to nemusí být nějaká prostě vada systému nebo prostě nějaká mizerná práce těch jednotlivých článků. Nedá se nic dělat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Rychlé odsouzení obnažené ukrajinské aktivistky z hnutí Femen, která se ve volební místnosti vrhla na prezidenta Miloše Zemana, vyvolalo diskuse na sociálních sítích. Kdyby prý tak rychle řešily soudy všechny zločince. Aktivistku na místě zadržela policie, o dva dny později byla odsouzena na tři měsíce podmíněně a vyhoštěna z Česka. Jakých deliktů se rychlé odsuzování v trestných záležitostech, takzvané zkrácené řízení?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Říká se jim, říká se jim bagatelní delikty nebo bagatelní trestné činy. Je to vyjádřeno trestní sazbou a dneska je to tak, že téměř polovina trestných činů, v nichž je někdo trestně stíhán, se dá takto vyřešit, ale je to v případech, kdy ty věci jsou jasné - skutkové i právní jasné, jednoznačné. Také se někdy hovoří o flagrantních trestných činech. Někoho inflagranti přistihnete a to byl asi ten případ. To, co se stalo, myslím, že bylo více než dost zdokumentováno ze všech stran, takže nebylo zapotřebí tam vést asi nějaká složitá několikaměsíční vyšetřování. Naopak bylo to, byl to přesně ten případ pro zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem a ty věci, takto, znovu říkám, to není žádná výjimka, ale na druhé straně asi nemůžeme očekávat, že nějaké vraždy nebo nějaká rozsáhlá majetková trestná činnost bude, bude v takovémhle zjednodušeném a zkráceném režimu vyřizována. Ale znovu říká, je to institut, toto zkrácené řízení, který se velmi ujal a nějakých 40, 45 %, někde možná i víc případů, v krátké době trestní soudy, okresní soudy, takto, takto řeší.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakých případů, nebo deliktů se týká, nebo se vztahuje na ně právě tento instrument?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Většinou jsou to majetkové delikty, prostě takové to opravdu, když chytíte někoho za límec, jak krade kožich v obchodním domě a vidí ho pokladní a ostraha a tři zákazníci, tak asi není důvod, prostě něco, jak říkám, měsíce, měsíce vyšetřovat, no. Takže, a protože té majetkové kriminality je největší množství, tak je asi jisté, že v tomhle směru hodně, hodně věcí se takto velmi rychle vyřeší.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co by pomohlo justici, pane doktore, v tom rychlejším postupu? Ta délka těch řízení patří docela k rekordním v Česku.

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
No, jak se to vezme. Ano, jsou řízení, která jsou zbytečně dlouhá, mimo jiné i proto, že stav procesního prostředí není úplně utěšený. Česká justice a ne, ne justice sama pro sebe, kvůli tomu, aby se soudcům dobře soudilo, ale myslím, že každý člověk, který se před soudem v nějaké roli může ocitnout, by potřeboval mobilní procesní předpisy tak, aby byl na jedné straně zajištěn spravedlivý proces a na druhé straně, aby to řízení nebylo zatěžování zbytečnými obstrukcemi, aby ten proces nebyl koulí, koulí na noze, ale aby to byly ty koleje, ta cesta, ten ..., prostě k tomu spravedlivému výsledku toho řízení. O to jde přece. Nikdo se nesoudí proto, že se mu líbí soudit se, ale, že, že chce ten konflikt, právní konflikt vyřešit a chce slyšet, co je po právu, nebo jaká je jeho povinnost, nebo povinnost někoho druhého. A to procesní prostředí ..., tady máme procesní předpisy z první poloviny 60. let a víte, že se léta mluví o tom, že mají být přijaty nové předpisy, ale zatím ten pokrok není nějak moc veliký vidět.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, už máme rok 2018!

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
No, máme už rok 2018. To snad ani nemá smysl komentovat. Máme tady už od roku 2009 nový trestní zákoník, od roku 2012 nový občanský zákoník a v roce 18 není zatím na obzoru ani nový trestní řád, ani civilní, civilní soudní řád. No, nějak se na tom pracuje, ale to tempo ..., kdyby soudy takhle "rychle soudily", v uvozovkách, jak se, jak se připravují tyhle předpisy, byly by předmětem mnohem větší kritiky, než jsou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
No a nejsou to právě spojené nádoby? Když říkáte, že nejsou moderní procesní předpisy, tak to souvisí také s prací soudů přímo?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
No, jistě, že, ale to je věc, to je věc pro ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Není to ...

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
To je věc pro vládu a pro parlament, aby takové předpisy připravily, samozřejmě diskutovaly s nimi i se soudy a aby je předložil, aby byly schváleny, aby se podle nich postupovalo. Myslím si, že není to jediná, není to jediný lék na délku řízení, ale myslím si, že by to velmi podstatně přispělo ke zlepšení.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mohou soudy, soudci nějak více třeba zatlačit na ministerstvo spravedlnosti, iniciovat třeba nějaké opravdu rozumné změny, doplňky, konkrétně právě i ty předpisy, o kterých mluvíme?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
A tak, myslím si, že názory soudců jsou všeobecně známy. Jistě i analýzou našich rozsudků je leccos možné vyčíst. Soudci se aktivně účastní různých diskusí, soudci přednášejí, soudci píšou. Takže ty názory nebo taková ta, ta bolavá místa, nebo taková ta úzká hrdla v těch předpisech jsou všeobecně známa. Teď jde jenom o to, aby se toho někdo ujal a, a skutečně systematicky na tom pracoval a vedlo to k nějakému výsledku, no.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co je to "nejbolavější místo" v justici?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
To je asi těžko říci v nějakém, v nějaké zkratce, ale myslím si, že soudci by vám potvrdili a myslím, že i účastníci řízení by vám potvrdili, že některé kroky nebo některé úkony procesní se dělají jenom pro to, aby se dělaly a nevedou, nevedou jako k výsledku.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak chce, nebo by měla podle vás justice nyní zareagovat na výroky Andreje Babiše, na adresu toho, že si lze v naší zemi prý objednat trestní stíhání na zakázku?

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Jak jsem říkal, justice není aktérem tady těch politických debat, takže prostě justice bude mlčet a bude ..., soudy budou dál soudit bez ohledu na to, o koho se jedná a budou si o tom myslet své.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a jeho názory. Děkuji za ně. Mějte se pěkně.

Josef BAXA, právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
--------------------
Rádo se stalo, na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zítřejším hostem bude politoložka Vladimíra Dvořáková. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio