Přepis: Jak to vidí Josef Baxa – 19. června

19. červen 2017

Hostem byl Josef Baxa.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Hostem dnešního "Jak to vidí" je doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Dobrý den, vítejte.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na co se zaměříme? Odkaz Helmuta Kohla. Osobnostní výbavu politiků i limity nasazení odposlechů a riziko rybaření. Dobrý poslech. Jako velkého kancléře a Evropana, i otce německého znovusjednocení připomínají shodně německá média Helmuta Kohla, bývalého spolkového kancléře, který zemřel v pátek ve věku 87 let. Shodují se na tom, že i přes finanční aféru, která hořce poznamenala konec jeho politické kariéry, se nesmazatelně zapsal do německých dějin. Co vy, pane doktore, považujete za největší zásluhu státníka, který 16 let stál v čele německé vlády a byl také dlouholetým předsedou Křesťanskodemokratické unie CDU?

Čtěte také

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak říkají to, říkají to všichni. Je zajímavé sledovat teď vlastně reakce, nebo nekrology na smrt Helmuta Kohla a prakticky nezáleží na světové straně a ty komentáře se velmi shodují. Oceňují tohoto muže. On patřil vlastně mezi ..., je to taková ta zase odcházející generace lidí, kteří určovali evropskou i světovou politiku už od těch 80. let, 80. a 90. letech. Pro nás je to zajímavé, protože vlastně do roku 89 patřil v těch komentářích dobových našich novin, mezi takové ty, ty jaksi politiky z těch zemí se záporným znaménkem z kapitalistického světa.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Západní Německo.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Západní Německo, přesně tak. Takže byl v kontrastu právě s těmi východoněmeckými politiky, nicméně ta jeho velikost, nikoli jenom fyzická, jak známo, myslím, že už tehdy byla, byla zřetelná. Myslím, že ta jeho hlavní zásluha je na sjednocení Německa, což byl projekt, který, na to, jak byl složitý, tak se podařil vlastně v rekordně krátké době a také jistě jeho vliv na sjednocování Evropy, na zavedení eura, na, na vlastně připravení přístupu těch nových zemí střední a východní Evropy. To jsou všechno, to jsou všechno věci, ve kterých je vidět i jeho, i jeho rukopis.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Napadá mě, a omlouvám se, asi nejste tím vlastně nejsprávnějším adresátem, přesto se zeptám, proč vlastně politik typu, konkrétně Helmut Kohl nezískal Nobelovu cenu míru?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Těžko říct, možná, že až s odstupem času historie některé ty jeho činy třeba docení. On je opravdu z té generace těch politiků, kteří ještě nebyli tak jaksi navoněni a česáni těmi různými PR manažery a podobně, různými marketéry. On byl velmi jaksi zemitý, velmi svý, dělal si, co chtěl, říkal si, co chtěl. Prostě i v tom byla ta jeho originalita a protože měl vlastně jako jeden z těch posledních politiků i tu vlastní německou válečnou zkušenost, tak možná i to ho velmi zformovalo právě pro ty věci, které pak dál, dál dělal. A když si to uvědomíme, on byl vlastně, on se pohyboval ve stejné době jako, jako Ronald Reagan nebo Margarete Thatcherová, papež Jan Pavel II., Michael Gorbačov, prostě tihle lidé, kteří opravdu v tom, v těch letech 80., 90. se ten svět zásadně tehdy, bych řekl, v tom dobrém slova smyslu přeskládával a on v tom hrál jednu z důležitých, důležitých rolí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Byla to vlastně svým způsobem taková šťastná konstelace?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Určitě ano. Přiznám se, už jsem to zapomněl, ale četl jsem někde v novinách, že on také mimo jiné ještě v roce, nebo už v roce 1988 navštívil tehdejší Československo a jako první německý kancléř byl v Lidicích. To už je skoro zapomenuto. Takže myslím si, že i ten vztah k naší, k naší zemi také, jak říkám, byl poznamenán tím, že on měl, byť jako 15letý chlapec, zkušenost z konce války, kdy vlastně musel narukovat a pomáhat, pomáhat v armádě, takže to, to, myslím, že mu dalo takovou lekci, že potom jaksi bylo jasné, že se bude chovat jako politik úplně, úplně jinak.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Německý deník Süddeutsche Zeitung mimo jiné připomněl, nebo si všímá fakt, že Helmut Kohl možná nebyl primárně vizionářem, ale byl především manažerem, který si je jist svými instinkty, že tvořil dějiny nejenom ty německé, ale také kus dějin světových, včetně ostatně i těch našich. Kolik Helmuta Kohla, pane doktore, má v sobě současná politická garnitura v Evropě, ve světě?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, to je právě to, co jsem říkal. Obávám se, že ta dnešní politika příliš jaksi ne, nepřeje těmhle těm výrazným osobnostem, kteří třeba, které právě například tím instinktem se rozhodují v těch, v těch důležitých okamžicích a přesto se rozhodnout, se rozhodnou dobře.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přitom je tady celá řada výzev, problémů, které lze řešit, stejně jako byla situace jiná v době, v éře, ať už to byl Willy Brandt, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle a další politici, Helmut Kohl.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ano, ta situace, ta situace ani tehdy nebyla jednoduchá. Myslím si, že lidé, které jste jmenovala jako v rolích těch skutečně vůdců, v tom dobrém slova smyslu, že by tu dnešní situaci zvládli, že by ji zvládli lépe, než ji zvládají ti současní představitelé a je jedno, ve kterých zemích, nebo z jakých, z jakých stran či hnutí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké předpoklady, řekněme osobnostní, charakterové podle vás potřebuje politik, aby se zapsal do dějin tak jako Helmut Kohl?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Myslím si, že musí mít pevný, pevný základ v sobě, velkou vůli, velkou houževnatost, velkou vizi. Tohle to všechno, tohle to všechno, bych řekl, je taková povinná výbava a když mají ještě něco navíc, jistě jsou to lidé také vzdělaní, tak ... lidé, kteří dokážou komunikovat, kteří dokážou na jedné straně vyhledávat a vyjednávat kompromisy, na druhé straně, když je potřeba, mají tu sílu parního válce a táhnou, nebo tlačí prostě věci tak, aby se, aby se hýbaly směrem kupředu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
"Černý obr" se říkalo v Německu Helmutu Kohlovi.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ano,"Černý obr", ano, "Černý obr".

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V narážce teda na jeho mohutnou postavu a také ...

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ano, on říkal pan Hruška, ... ale to bylo zajímavé, že opravdu on se nijak nestylizoval. On, asi bychom těžko řekli, že to byl nějaký v tom našem slova smyslu "papaláš". On žil docela takovým tím normálním obyčejným životem a možná i proto mu Němci rozuměli a přesto, že ta jeho kariéra nebyla prosta také nějakých negativ, tak si myslím, že to celkové vyznění a celkový jeho odkaz je velmi, velmi pozitivní a že Němci, a umí to, oni to umí právě, že budou i na něj vzpomínat s velkou jaksi úctou a s velkou vděčností.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Helmut Kohl do konce svého života nepochyboval o tom, že sjednocení a soudržnost Evropy je vlastně velmi důležitá, že pro ni udělal to nejlepší, co mohl a spolu s bývalým francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem výrazně přispěl k evropskému sjednocení, tak mě napadá, čím se asi podle vás, pane doktore, zapíše do dějin nová hlava francouzské republiky, Emmanuel Macron? Jeho politické hnutí, které vzniklo teprve před rokem, ve včerejších parlamentních volbách získalo absolutní většinu, takže by měl být dobře vybaven pro realizaci reforem, které ohlásil.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, to je otázka, je to, je to odvážné srovnání.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakou výbavu má třeba tento politik, mladý politik?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tento politik, promiňte, nejsem expert, budu to, budu to jaksi komentovat jako opravdu jenom takový člověk, kterého to možná trošku zaujalo nebo ho zajímá. Tak především si myslím, že tento politik využil takové, takové té všeobecné deziluze, všeobecné frustrace, všeobecného zklamání z toho, jak se chovaly nebo chovají ty tradiční politické strany, a když říkám tradiční, tak rozumím tím strany, které ve Franciii jsou, vlastně se nějakým způsobem střídají, nebo společně působí už vlastně od války a on vlastně využil toho, že s nimi je všeobecná nespokojenost, takže, dalo by se říci, že on si vybral ze všech těch nespokojených proudů to, co řekl: "A to já teď změním." Takže ten jeho, to jeho voličstvo si myslím, že je velice pestré, že ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
I samotná strana.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, jistě, on, on může z nějakých důvodů oslovit lidi i na levé straně, i na pravé straně, takže toto se všechno teprve uvidí. On teď samozřejmě může zažívat chvíle velkého opojení, protože po úspěchu v prezidentských volbách, i parlamentní volby dopadly tak, že má většinu, prostě on může vládnout, on může, parlament, Francouzské národní shromáždění může přijímat zákony jak na běžícím pásu, může vládnout. Ale, pozor! Zrovna Francie, myslím, že je pověstná tím, že dokáže, lidé, že dokážou dát dosti, dosti výrazně hlasitě najevo nespokojenost s vládní politikou, nevím, jestli v Evropě je jiná země, která by byla tak pověstná různými demonstracemi, stávkami a tak dále, a tak dále. Prostě s malou nadsázkou řečeno, Marseillaisa se dá zpívat každou chvíli na ulici. Takže je otázka, jestli ty věci, které, ať je nějak jako naznačil, jestli opravdu bude hladce, hladce prosazovat, v souladu s tou společností, protože nezapomínejme na to, i když teď tedy ten, ten parlamentní úspěch se zdá být výrazný, že takovou tu pravou tvář Francie si myslím, že spíš ukázaly prezidentské volby. Že to nebylo ani půl na půl, ale že to bylo v podstatě na čtvrtiny, na čtvrtiny a ty rozdíly nezmizely a nezmizí tím, že by si teď ti lidé řekli: "No, jo, tak vlastně volby dopadly jednoznačně, tak teď se bude myslet jenom to jedno správné, a to ostatní vytěsníme. Ne, ne, ne! Já si myslím, že ta diferenciace zůstává a že pan prezident Macron bude muset vynaložit velkou, velkou energii a aby, aby jaksi, nejenom prosadil to, co chce, ale aby zejména jaksi ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Stmelil možná?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Uklidnil, stmelil, prostě společnost, aby, aby tam, přece jenom ty problémy, které tam léta jsou, které, které vyhřezly, tak aby alespoň začal nějakým způsobem řešit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že, nechci vás tlačit do role zahraničně politického analytiky ...

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
To nejsem opravdu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane doktore, jsou strany ve Francii, u nás, v Německu, jinde, ty tradiční, které prožívají, řekněme, krizi, schopny sebereflexe? Pozorujete něco, že se odehrává v těch stranách, které se třeba vracejí k jádru své politiky?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, tak asi je to trochu jiné u nás a jiné v Evropě, protože ty naše v uvozovkách "tradiční" strany jsou pořád jaksi jepice. Ty žijí přece nebo existují několik let, to zase těch 20, 25 let není dohromady nic, to nemá nic společného a ani ty strany, které by si mohly říkat: "my máme nějakou meziválečnou, předválečnou evropskou, nebo já nevím jakou tradici, tak ta, ta její denní praktická činnost tomu vůbec nenasvědčuje, ale ona je to ještě, ono to jde ještě dál. My vlastně ..., ani tady společnost není jaksi identifikována, myslím každý jednotlivec, málokdo je identifikován, myslím, nějak dlouhodobě s nějakým programem, jehož nositelem je, je ztráta, jako jsme třeba za první republiky viděli, že venkov volil Agrární stranu, jaksi zaměstnanci, úředníci volili sociální demokracii, Svobodná volání volila zase někoho ... Takhle to třeba vypadalo i, že ti lidé četli určitý typ novin nebo měli určité, měli určité jaksi názory, určité aktivity ve svém osobním životě. Tohle dneska, tohle dneska není a je to i proto, že ty strany nedokážou právě dlouhodobě prosazovat nějaké idee, vize, programy. Je to všechno takové, takové těkání, takové skákání. Zase, když se podíváme, za chviličku přijdou ty programy všechny volební a pak nějaká ta prohlášení programová, když bychom to jenom srovnali v těch trendech, co bylo před rokem, před pěti, deseti, dvaceti lety, tak tam vůbec nevidíme nějakou linii, kterou by někdo dlouhodobě prosazoval a uskutečňoval ji tu snadněji, protože by byl vítězem voleb, třeba tu trošku složitěji, ale aspoň by ji deklaroval jako v opozici, že jsou to věci, na které se nesmí zapomínat a tak dále. To tady nevidíme.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké důsledky může mít a bude mít tento vývoj, který jste právě popsal, co vy jste řekl?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Takovou celkovou, v lepším případě dezorientaci, v horším případě takové to, takové to zhnusení nebo opovržení tou, tou praktickou politikou, což je, což já, což není obře, protože ne, že by si lidé měli té, té politiky všímat každodenně, určitě ne, ale měli by mít v sobě pocit, že je tady někdo, kdo tyhle ty jaksi myšlenky nese a že to je pak samozřejmě otázka sledovat to, sledovat sliby, sledovat jejich plnění, sledovat programy, sledovat výsledky té činnosti ve společnosti, ve veřejném, soukromém životě a podle toho pak jaksi dát kontinuitu anebo, anebo požadovat nějakou změnu, no, ale těžko se v tom vyznat, opravdu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná se ta jistá únava voličstva projevila, když se vrátím zpět k Francii, i na velmi nízké volební účasti v tom druhém kole do Národního shromáždění. Dokonce to někdo nazval stávkou voličstva.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, tak Francouzi se šli koupat, no, tak jako, protože bylo hezky. Ano, je to, tuším, kolem nějakých 44 %, což je, říká se asi 60 let zpátky nejnižší volební účast. Ale ti voliči už si řekli: "No, tak už je nějak rozhodnuto, tak už tam prostě nemusíme nějak chodit. Tak to, nálady voličstva přece jsou nevyzpytatelné, tom svědčí i to, že jejich zkoumáním se živí kdekdo a je a také se často, často jaksi netrefí nebo zmýlí v těch odhadech, co voliči udělají, nebo v těch analýzách, proč voliči něco udělali. To přece víme.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nejvyšší soud v Brně nedávno rozhodl o tom, že odposlechy v kauze Davida Ratha platí. Jaká je to podle vás zpráva pro spravedlnost v Česku. Ve zpochybnění zákonnosti odposlechů spočívala strategie obhajoby v celé rozsáhlé kauze. Mě by zajímalo zejména to, jaký dopad bude mít toto rozhodnutí na všechny budoucí trestní případy vlastně nás všech obyvatel u soudu všech stupňů?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ta já myslím, že tohle rozhodnutí je opravdu velmi důležité, protože často máme klíčové otázky v různých procesech. Bez jejich zodpovězení prostě není jasné, kudy se má vést nějaké další trestní stíhání, co je a co není jako důkaz použitelné, co je a co není trestné a často čekáme dlouho na takovou tu v uvozovkách "definitivní" odpověď nebo takové, prostě ten silný názor, k jehož zaujetí jsou právě určeny vysoké soudy. Tady Nejvyšší soud, myslím, takový názor vyslovil, vyslovil ho jednoznačně, přesvědčivě, včas a zvlášť bych chtěl vyzdvihnout, že srozumitelným způsobem, ne s nějakým odstupem, to znamená, prostor pro nějaké spekulace, dohady, tady nebyl. Bylo to, myslím, i velmi dobře i prezentováno, to rozhodnutí srozumitelně, nejenom pro odborníky. Co bude dál? No, to je, to je zase otázka, o kterou se jistě budou odborníci ještě přít. Je jasné, že to je probíhající řízení, takže obhajoba na to bude mít jiný názor, než obžaloba. To nakonec bylo vidět i z těch prvních reakcí. Ale v každém případě i z těch prvních reakcí jasně platí, že ačkoli nejsme v precedenčním systému, to znamená, ta rozhodnutí Nejvyššího soudu nejsou formálně závazná jako zákon, tak jejich vliv na tu praxi je nesporný a že v těch probíhajících řízeních si neumím představit, že by, že by prostě jakýkoli orgán činný v trestním řízení nebo jakýkoli soud, takovýhle názor nevzal, nevzal v úvahu a neřídil se jím.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že jsou v tomto konkrétním případě zástupci justice jednotní? Protože se poukazuje také na to, že podle vlastní zprávy Nejvyšší soud ve skutečnosti rozhodl tak, že všechny podobné příkazy vydané v rozporu se zákonem za podobných okolností jsou v souladu se zákonem.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ne, to je jedna zase, to je zase jedna z interpretací, ale podívejte ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nehrozí, pane doktore, rozhodnutí tohoto soudu, že by došlo k rybaření, tedy nasazování plošných odposlechů a sledování lidí bez podezření?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak to myslím, že ne. To je jistě fenomén. Rybaření asi musíme vysvětlit, že to je opravdu jako, nasazení, je to krásný příměr, je to nasazení odposlechů. Prostě někoho posloucháme a on asi něco řekne, co nás bude zajímat. To nejde, to samozřejmě nejde. Tam vždycky musí být ty, ty podmínky jsou přísné a musí zůstat přísné, protože nakonec jde o zásah do jedné, jedné ze základních svobod, prostě do, do, ochrany, do naší svobody, do naší integrity, do našeho soukromí. To znamená, to nemůže jen tak jako kdekdo to odposlechnout jako nějaká zvědavá sousedka, ale, ale přesto si myslím, že jsou věci tak jako společnost se změnila z hlediska komunikace. Přece dneska se většina komunikace odehrává pomocí nějakých těch zdrojů, to znamená pomocí přístrojů, telefonů, počítačů a tak dále, a tak dále, je jasné, že asi, že asi se nevrátíme do doby rady Vacátka, kdy prostě nějaké to "očko" bude někoho sledovat a bude mít natažené ucho, co si, co si říká, anebo ten slavný detektiv Bretschneider ve Švejkovi, který poslechl, co říkal, co říkal hostinský Palivec. Takže to, to všechno pochopitelně doba vyžaduje, aby, aby i orgány činné v trestním řízení se tomu přizpůsobily, ale nesmí, nesmí to pochopitelně být paušální, nesmí to být jako, jako nemohou být všude kamery a nemůžou být všude štěnice. Pořád bude muset to vázat tomu konkrétnímu případu a těm podmínkám v něm existujícím. Prostě nejde to jinak, nebo jinak získat takové informace, je velmi obtížné, ztížené, prakticky nemožné. Pak tyto, tyto prostředky mohou přijít na řadu, ale ne jen tak, když jsem pohodlný nebo, nebo líný, tak prostě nasadím někam odposlech a budu čekat, až prostě ten splávek se pohne, tedy, až ta ryba, až ta ryba začne okusovat tu návnadu. To by asi byla cesta do pekla.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Budou mít, nebo mají policisté a žalobci k dispozici dostatečně silné nástroje pro dokazování korupce mafiánských praktik podle vás?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Je to velmi obecná otázka. Obecně odpovím. Vždycky ten zločin, vždycky zločin bude mít víc prostředků, bude pro něj bavit méně pravidel, prakticky žádné hranice. Takže na rozdíl od státu, orgánů veřejné moci, které vždycky budou svázány pravidly, velmi přísnými normami právě pro to, co jsem před chvílí řekl, někdy i hranicemi, také někdy i prostředky finančními a dalšími, ale jde o to,jde o to, že ten zločin by neměl mít pocit, že utekl na míle daleko, že, že vždycky mu bude prostě někdo dýchat na, dýchat na záda a to by mělo, myslím, stačit. No, takže já si myslím, že tak, jak se, jak se doba změní, i zločin se proměňuje, tak jistě i, i orgány prosazující spravedlnost, se také učí novým věcem, poučují se z dosavadních třeba některých neúspěchů nebo chyb a myslím si, že ta efektivita práce se určitě, určitě zvyšuje. Takže nemám obavu, že by jaksi policie nějak jako rezignovala, nebo že bychom s jako občané měli říci: "No, tak policie na některé věci vůbec neuvidí, nebo nedosáhne." To tak určitě není.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebude tím nástrojem jenom ta udice?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Jistě, že ne, jistě, že ne. Já myslím, že policie má i jiné metody, jak, jak se dobrat prostě těm zjištěním, která, která jsou důležitá pro odhalení trestných činů a jejich pachatelů.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Květnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění odhalil nebo zkoumal nálady v obyvatelstvu - nesouhlas s trestem smrti je podle ankety v Česku nejsilnější za posledních 25 let. Proti zavedení poprav se staví 38 % lidí. Pro většinu lidí je vážnou námitkou proti zavedení poprav riziko justičního omylu nebo také, že by trest smrti mohl být zneužit. Co tomu říkáte, pane doktore?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, tak já si myslím, že to je velmi dobrá zpráva. Tady ani, přiznám se, neznám ty údaje nebo nečetl jsem o nich, ale považuji to za velmi dobrou zprávu, protože takové to volání po krvi nebo naopak zdrženlivost, v tom je jeden z takových těch indikátorů vyspělosti nebo stavu společnosti a i když je to velmi populární pochopitelně, jako aby lidé se popravovali za něco, co provedli, tak, tak tady jaksi určitá, určitá zdrženlivost, nebo jaksi uvědomění si, že trest smrti má také svá rizika, také své nevratné, nevratné důsledky, například z hlediska justičního omylu nebo i jinak, tak i myslím, že, že je asi dobrá, opravdu dobrá zpráva, dobré svědectví o stavu společnosti, no.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nevím, jestli jde odpovědět na otázku, jak často třeba docházelo nebo dochází v zemích, kde existuje tento trest, k justičním omylům?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak legendární jsou zprávy ze Spojených států, to je země, kde se, nechám ..., myslím z těch demokratických zemí, kde se ukládá určitě nejvíce trestů smrti a také často bývá odstup mez uložením a mezi výkonem a často také nebo občas se také objeví zpráva, že šlo o justiční omyl. Nechme stranou takové ty země, jako je Čína nebo Rusko, ale tyhle ty, tyhle ty demokratické země. Myslím si, že ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Děkuji a přeji vám hezký den.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Hezký den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mým zítřejším hostem bude teolog, profesor Tomáš Halík. Dobrý den všem přeje Zita Senková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.