Přepis: Jak to vidí Josef Baxa – 18. ledna

18. leden 2016

Hostem byl soudce Josef Baxa.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den přeje Zita Senková. Mým prvním hostem v tomto týdnu pořadu "Jak to vidí" je doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Dobrý den, vítejte.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Smějí firmy číst e-maily svým zaměstnancům? Mohou mít i politici soukromí? Je protektivní výchova pro dítě to nejlepší? Zeptám se. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl o případu propuštěného rumunského technika, který se domáhal práva na ochranu soukromého a rodinného života. Zaměstnanec soukromé firmy si přes služební účel psal ..., účet psal i s příbuznými a snoubenkou o osobních záležitostech. Myslíte, že tento verdikt, ten zaměstnanec neuspěl u toho soudu, by mohl být v jistém smyslu určitým precedensem?

Čtěte také

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Myslím si, že ano. Ostatně rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva musí být brána se vší vážností. Jsou to často precedenční rozhodnutí. Tenhle případ toho pana Barbulescu, myslím, se jmenoval, je zajímavý proto, že se dotýká věcí, které jsou obecně asi, pěstovány, bych tak řekl, skoro každý z nás. Je to dáno, je to dáno těmi všemi novými moderními formami komunikace a střetem toho soukromého a toho ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pracovního.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Pracovního v tomto případě, ne veřejného, ale pracovního. No a já si myslím, že tady je třeba rozlišovat to opravdové soukromí, na které jistě má každý z nás právo kdykoli, i třeba v tom zaměstnání a to ostatní. To první, jestliže na pracovišti se musím třeba převléci, nebo musím vykonávat nějaké potřeby a tak dále, tak je jasné, že ten zaměstnavatel soukromí musí respektovat, nemůže tam všude dávat nějaké kamery do šaten nebo do sprch a na toalety a tak podobně. Na druhé straně, na druhé straně je jasné, že zaměstnavatel má jistě právo kontrolovat, jestli ten zaměstnanec pracuje podle pokynů, v rozsahu a tak dále a jestliže někdy k té práci zaměstnanci svěří různé pomůcky, prostředky, tak má jistě právo kontrolovat, jak se s nimi nakládá. Když dostanete auto k výkonu práce, tak dneska nikoho asi nepřekvapí, že se do těch aut instalují různá zařízení, která umožní sledovat, kudy se s tím autem jezdilo, podobně, když dostanete k dispozici nějaké nářadí nebo, nebo třeba i počítač a další, tak je jasné, že jsou to prostředky především pracovní činnosti a zaměstnavatel má právo je kontrolovat, jejich využívání. A jestli ten zaměstnanec je používá k ryze soukromým účelům, já netvrdím, že to nesmí dělat, ale prostě musí se asi smířit s tím, že to může být předmětem kontroly. Ne tedy samoúčelné, ale prostě kontroly.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Měl by tedy zaměstnavatel mít právo monitorovat tu internetovou komunikaci svých zaměstnanců? Ono, ten štrasburský soud říká, že firma neporušila práva zaměstnance, protože směla zjišťovat, jak je pracovník plní, plní své pracovní povinnosti.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Přesně tak, já si myslím, že ten zaměstnavatel nemůže apriori zaměřit svou kontrolní činnost, aby zjistil, co si soukromého třeba vyřizuje ten zaměstnanec, ale na druhé straně ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale že používá ten ...

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Pokud, pokud prostě kontroluje, jak ten zaměstnanec pracuje, jak používá svěřené prostředky a při tom to zjistí, tak asi nemůže v tu chvíli zavřít oči a zapomenout na to.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono vlastně svým způsobem to není novinka, protože možná to mnozí nevědí, ale číst zaměstnancovi e-maily nebo také dopisování přes Facebook, Zákoník práce umožňuje.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ano. Ono, víte, je to zase jeden z těch rysů dnešní doby. My jsme si to své soukromí přenesli, někdy si ho přenášíme do úplně veřejného prostoru, říkáme o sobě věci na různých sociálních sítích, vystavuje své obrázky, prostě říkáme, kde jsme, co děláme a podobně. Takže toho soukromí se do jisté míry sami vzdáváme dobrovolně, vědomě, no a taky třeba i trávíme víc času v těch různých zaměstnáních, no, tak to soukromé a pracovní se tak jako směšuje. Těžko to, těžko se to odděluje, ale to je věc naše, tedy myslím teď zaměstnanců, abychom to oddělili. Pokud to neoddělujeme, pokud to mícháme, pokud prostě během toho zaměstnání nebo nějaké té činnosti děláme si i věci, které s tím nesouvisejí, nebo tam nepatří, tak asi musíme vzít na vědomí, že si toho může někdo všimnout.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm, potřebuje i politika soukromí? Má i politik na to soukromí nárok? Teď narážím na ukradené e-maily českého premiéra z jeho soukromého účtu.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak na obecnou otázku, jistě, i politik potřebuje mít nějaké soukromí. Na druhé straně je jasné, že politici jsou veřejné, veřejně činné osoby a že musí asi strpět, že to jejich soukromí bude, řekněme, více omezeno, respektive, že se bude veřejnost více zajímat o to, co všechno dělá, jak se chová a že bude tedy zvědavější, ale pořád nějaké to soukromí jistě i každý politik musí mít.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono neutichá nejenom mediální debata o tom, zda ty soukromé e-maily předsedy vlády mají, či nemají být publikovány. Kde podle vás, pane doktore, začíná a končí ten veřejný zájem v případě soukromí vrcholného politika? A komu to vlastně slouží?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Veřejný zájem, no, já zatím, já teď nechci, nechci jaksi vyjadřovat nějaký nadšen souhlas nad tím, co je zveřejňováno, nebo naopak se jaksi pohoršovat nad tím, že to bylo zveřejňováno, ale z toho, co jsem třeba i mohl se podívat, viděl, nebo, co jsem si přečetl v novinách, nemám ten pocit, že by se zveřejňovaly věci z nějakého opravdu soukromí. Takové té, takové té sféry, které, kterou asi každý má někde uvnitř a nechce, nechce o tom s nikým, s nikým mluvit, respektive nechce, aby to někdo bez jeho souhlasu zveřejňoval. To, co, to, co bylo publikováno, jsou takové ty, takový ten politický provoz, abych tak řekl. Tam se můžeme jistě lišit v tom, v tom názoru na rozsah, co, co z toho asi nutného politického provozu má, má, nebo nemá mít k dispozici, ale podívejte, i tohle to je zase jev dnešní doby. Tu a tam si přečteme, že se někdo někam vboural. Samozřejmě to ..., je to nedovolené jednání, je to nedovolené jednání a můžeme si z toho udělat obrázek o kvalitě politického provozu, o těch skutečných třeba záměrech těch aktérů, o tom, do jaké míry ti čelní politici jsou skutečně aktéry těch události, nebo naopak ten, takové to houští těch různých bezejmenných lidí v zákulisí je těmi skutečnými aktéry a ti politici jsou jenom tak trošku posunováni jimi. To je vždycky samozřejmě velmi zajímavé tohle to sledovat, kdo koho vlastně ovlivňuje a kdo tu reálnou politiku dělá, ale ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaký tady vidíte záměr zveřejnění této korespondence českého premiéra?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak tady je, samozřejmě zvláštností je to, že to vyšlo na serveru, který má nějaké zaměření, zaměření zvláštní a také podstatná část té korespondence se týkala právě věcí, věcí s určitým rasovým podtextem, takže tady bych vůbec jaksi nepřeceňoval ty osoby, které, které to zveřejnily, že chtějí, chtěli udělat něco pro veřejný zájem, anebo pro veřejné blaho. To bych opravdu nepřeceňoval.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že se premiér kvůli krádeži svých dat a vyhrůžkám neonacistů stal vydíratelným?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Nevíme, nevíme určitě, co všechno bylo v té korespondenci, protože zdá se, že ta zveřejněná část není všechno a zatím ale z toho, co, z toho, co bylo zveřejněno, znovu říkám, nepřečetl jsem to ani já asi kompletně, ale nezdá se mi, že z toho, co bylo zveřejněno, že by byl premiér nějak vydíratelný.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak poznáme, že to, co bylo, nebo můžeme vědět, že to, co bylo zveřejněno není třeba nějaký falzifikát?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, tak to je, to je téma pro odborníky, to nikdo z nás asi není schopen rozpoznat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se chovat, nebo možná i vy osobně, pane doktore, ostatně jste předsedou Nejvyššího správního soudu, jak vy zajišťujete své e-maily nebo vůbec, jak se chovat v internetovém prostředí, abychom si uchránili soukromí?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak jedna věc je, jedna věc je čelit těm skutečným bezpečnostním rizikům, to znamená, to jsou i od technických věcí, že třeba ty sítě můžou být napadeny různými škodlivými, škodlivými viry a tak podobně, takže také máme jistě velmi přísnou bezpečnostní politiku našeho soudu, která vychází z politiky celého, celé justice, takže ty různé brány a tak dále nám nepouštějí všechno, to, co nám pošle, nedovolí nám otevřít kteroukoli internetovou stránku, někdy nás, někdy nás to trochu pobuzuje, nám to vadí, ale musíme asi pochopit, že to, že to jakousi bezpečnostní stránku má. Vedle toho, vedle toho, pokud šlo o takové ty free maily nebo takovou tu korespondenci, tak my jsme před časem sami přijali určité opatření u našeho soudu, kde tyhle věci jdou úplně mimo, nejsou součástí tedy té sítě, sítě justiční a ať soudci, nebo další zaměstnanci prostě nemůžou na těch svých služebních počítačích svoji třeba soukromou poštu, nějakých soukromých e-mailech, jak říkám, free mailech používat. Bylo to opatření, které nevzbudilo samozřejmě velkou, velké nadšení, ale podle mého názoru bylo, bylo nutné a měli jsme i konkrétní příklady třeba nějakých těch bezpečnostních incidentů, takže si myslím, že to je zcela namístě a už to nikdy nemůže být měkčí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Evu zajímá, pane doktore, jaký je rozdíl mezi vykrádáním e-mailů a odposlechy?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
/smích/ ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Těžká otázka?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, ne, tak vykrádání mailů a odposlechy. Vždycky, ať už to je o tajemství dopravovaných zpráv, ať jsou to zprávy, zprávy zvukové nebo, nebo hlasové, nebo prostě psané texty, vždycky je to něco, co požívá ústavní ochrany a pokud to někdo chce používat, někdo jiný, než kdo s tím jaksi zachází, komu je to určeno, kdo to někam posílá, tak potom musí být zákonný důvod. Odposlech nemůže bez vašeho souhlasu, nemůže bez zákonného důvodu vás někdo odposlouchávat a podobně to bude asi s tou jinou korespondencí, otevírání zásilek poštovních i těchto třeba mailů. Vždycky pro to musí být zákonný důvod.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr vnitra Chovanec přišel se strategií rozvoje policie. Navrhuje její posílení v příštích 5 letech o 4 tisíce příslušníků, což by mělo spolknout asi 11 miliard korun. Jak vy to hodnotíte, pane doktore? Jenom dodám, že Česko dlouhodobě patří mezi země s nejvyšším počtem policistů.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, já velmi, velmi střízlivě, já nemám samozřejmě informace o ... o potřebách, skutečných potřebách České republiky v oblasti zajištění tedy těch úkolů, které policie plní, ale přeci jenom tak jako na první pohled nebo poslech se mi to zdá, že to je opravdu velké posílení. Když si vezmeme, že to, co policie klíčově dělá, třeba vyhledává trestné činy, objasňuje, stíhá je, kriminalita dlouhodobě neroste, rozhodně ne takovým tempem nebo v takovém objemu, jak by tomu napovídalo toto zvýšení a ani si nemyslím, že by ty jiné oblasti činnosti policie, že by zkrátka Česká republika se octla tady v nějakém zvýšeném nebezpečí, že by to bylo potřeba. Já si myslím, těch policistů máme hodně. Máme ještě také, nezapomínejme na to, máme, máme obecní policii, to je nějakých 8, 8,5 tisíce třeba těch strážníků. Ti také zajišťují některé úkoly třeba v oblasti dopravy nebo veřejného pořádku. Takže otázka je, tak velké těleso samozřejmě musí být pak dobře vycvičeno a musí pracovat efektivně a musí být také dobře kontrolováno. A tohle to jsou otázky ..., já, já si nejsem jist, nebo respektive nemám takové informace, abysem mohl říci: Naše policie pracuje velmi efektivně, nicméně těch úkolů má tolik , že potřebuje ještě posílení. Možná tomu tak je, já, já nevím. Ale tyhle otázky by asi se měly klást a odpovědi na ně by měly být, měly by být dány.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr Chovanec chce například zvýšit stav cizinecké policie o celkem 700 lidí a důvodem je migrační vlna velkého rozsahu, jak to formuloval. A možná z tohoto úhlu pohledu?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak zase těžko říct. Jenom všeobecně je známo, že zatím Českou republiku žádná migrační vlna nezasáhla.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Máme momentálně 101 osobu na našem území, co se týče utečenců, ale možná je to prozíravé rozhodnutí.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No ..., možná je to prozíraví, možná je to prozíravé, ale zase samozřejmě, každá legrace něco stojí, takže otázka je, jestli, jestli musíme tak, takové prostředky vynakládat. Jak vím, je to nějak rozloženo do více let, respektive, jestli jsme schopni potom, když třeba to, ty předpoklady se nenaplní, tak, jestli jsme schopni říci: "Dobře, není potřeba tolik." A dát tam takovou to trochu zpátečku. To je otázka. Anebo jestli už prostě v té setrvačnosti to necháme, necháme být a těch policistů bude víc a víc. Jistě, všichni chceme mít více bezpečno, každý chceme mít více policistů, více lékařů, více učitelů, možná i více soudců, ale něco to stojí, tak asi i stát přece musí umět efektivně uvažovat, jestli je to opravdu nezbytné.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem, podobně, co se týče tedy těch financí, má názor i ministr tohoto resortu Andrej Babiš. Je ale otázkou, pane doktore, o kolik posílí policie, nebo kam by tedy směřovali konkrétní policisté, do jakých oblastí, do jaké agendy třeba by mohl posílit tým Kobra? Nevím. Jenom příklad.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
To opravdu já nemůžu komentovat. Můžu třeba jako uživatel dopravy, tak můžu si říkat: Tak, těch dopravních policistů, kdyby bylo víc, tak by třeba ta kázeň a úroveň chování řidičů v dopravě by tomu, by tomu odpovídala, ale to je jenom taková opravdu laická úvaha, nic, nic víc.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nevím, jestli se budete moci vyjádřit k e-mailu, který přišel od pana Josefa z Jihlavy. Jak se díváte, pane doktore, na kauzu paní Vitáskové? Pan posluchač má dojem, cituji, že: "Klan státních zástupců si bere právo do svých rukou."

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak to opravdu zase nemůžete čekat, že bych, že bych komentoval. Je to problém, který bude jistě mít ještě nějaké další pokračování, možná není vyloučeno, ani, ani to pokračování soudní, takže to opravdu nechci komentovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud se zastal otce dvou dětí sražených na přechodu. Podle verdiktu brněnských soudů nesl otec 50% zodpovědnost za těžké následky, protože zanedbal dohled a nevedl děti za ruku. Proto justice zkrátila na polovinu ten nárůst za odškodnění za řidiče. Podle ústavních soudců je však právem rodičů vychovávat děti k samostatnosti a požadavky na míru dohledu nemohou být přehnaně přísné. Tolik tedy citace z verdiktu. Kauza se vrací k Městskému soudu v Brně. Jaký je váš pohled, pane doktore?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak je to jedno z těch rozhodnutí. Mně se velmi líbí, to musím říct, velmi se mi líbí, protože je to jedno z těch rozhodnutí, které řeší opravdu reálnou, reálnou otázku, v podstatě každodenní věc většiny rodičů, do jaké míry mají v rámci jaksi ochrany svých dětí, jejich výchovy, zvolit ten takzvaný protektivní způsob nebo naopak pěstovat v těch dětech svobodné občany, ale samozřejmě i s tím dovětkem, kde svoboda musí být odpovědnost. Já jsem příznivcem spíše tohoto řešení a je to jedno z těch rozhodnutí, které opravdu, i jak bylo komentováno, jak bylo vysvětleno, myslím si, že mu rozumí prakticky každý a kéž by takových rozhodnutí bylo víc, myslím, které by byly, která by byla tak srozumitelná a tak jasná.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle soudkyně, zpravodajky Kateřiny Šimáčkové, protektivní výchova nemusí být vždycky to nejlepší pro ochranu dětí. Sdílíte tedy i tento názor?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Sdílím, sdílím, protože naše generace a více generací, prostě my jsme vyrostli v tom, že se o nás někdo stará, za nás někdo odpovídá, to je jedno, jestli to byl stát neb někdo další a taková ta, takové to, tokový to pootočení přeci jenom k jedinci, k individualitě, k tomu, že každý odpovídá za svůj osud všemi kroky, je potřeba od malička k tomu to dítě třeba vést. Já si myslím, že je velmi, velmi prospěšné, protože, protože to snad odnese takové ty nánosy toho, že i za moje problémy prostě pak bude odpovídat někdo jiný a já pořád hledám někoho nebo něco, na koho bych, nebo na co bych ukázal a nehledám tu příčinu v sobě. A to si myslím, že třeba tohle rozhodnutí je taková, taková malá vlastně jiskřička, která k tomu může napomoci, k takovému tomu, k té změně, k změně toho nazírání. Já si myslím, že ty děti, dneska, když vidíme, jak jsme sami vyrůstali a jak dnes děti vyrůstají, jak v podstatě půl národa taxikaří, protože děti pořád odněkud přiváží, odváží a jako pustit dítě, aby jelo někam samo, ať už jde do obchodu nebo nějakým dopravním prostředkem, tak se zdá, jakože rodiče, kteří by to udělali, že snad šíleně hazardují. Tak snad, snad tohle rozhodnutí je povzbudí k tomu, aby se, aby se nebáli třeba tomu dítěti dát určitou odpovědnost.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jenom dodám, pokud se nepletu, dívenky, byly a přechodě, když se stalo to neštěstí, už pět vteřin. Takže nešlo o případ, že by skočily nějak nečekaně do vozovky.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Myslím, že to takhle bylo, ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik volnosti tedy, pane doktore, dát dětem? Kolik ochrany? Absolutní ochrana neexistuje?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ne, tak jistě, nesmí se to, nesmí se to přehánět, ale znovu říkám, zatím vidím, zatím, když se rozhlédnu kolem sebe, tak spíš vidím to, že prostě těm dětem s prominutím utíráme nos ještě v patnácti letech, protože se sami asi dobře nevysmrkají a to by trochu možná se mohlo změnit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm, pan Ladislava mimo jiné zajímá, vrací se k předchozímu tématu: "Nárok politika, politik vůbec na soukromí nesouhlasí s tím, že politik nemá právo na soukromí. Jiná věc je už obsah sdělení a nakládání s ním a nemyslím si, že každý novinář je schopen pochopit hloubku a význam soukromého sdělení a týkajícího se obsahu sdělení." Tolik výňatek z e-mailu, děkuji za něj. Jestli byste ještě něco dodal k tomu tématu, ochrana soukromí, politici, vrcholní činitelé?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ne, o tom bychom mohli diskutovat celé dopoledne, ale, samozřejmě nepodezírejme všechny novináře, že pokud zveřejní určité věci, takže sledují tedy to veřejné blaho. Určitě ne. Na druhé straně, je to možná zase ... zase možná takové to rozkývané, rozkývané, ještě rozkývané kyvadlo. Často jsme byli svědky úplně zbytečného utajování věcí, které měly být dávno veřejné a tam, kde to utajování je přehnané, tak o to je větší jakási nedůvěra, podezřívání, co se tam vlastně děje, co tam kde kdo peče. Takže ta, ta poptávka po tom, po tom šeru, prostě po tom, po těch zavřených dveřích a tak dále, je větší, než by, než by normálně byla. A já doufám, že to kyvadlo se zase navrátí, že politika bude přiměřeně veřejná a transparentní a podobně i ta poptávka po ještě větší veřejnosti, že, že, tak nám přirozeně pomine. Ono také ..., někdo mi položil někde otázku: Tak a proč vlastně vy nezveřejňujete vlastně svoje porady, soudcovských senátů, soudních senátů? Tak jsem tak jako s troškou nadsázky říkal: Buďte rádi, že nevíte, co všechno hraje roli v hlavách soudců, když rozhodujou o nějaké věci." Říkám to neutrálně, ale prostě jsou to činnosti, které, které jako, kde to nasvícení úplně, kde to největší nasvícení možná nepřinese to, co ti, kteří po těch světlech volají ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná by to bylo nesmírně zajímavé, pane doktore.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Určitě ano, ale ať si každý trošku, trošku sáhne sám do svědomí. Prostě jsou věci které, kde máme různé motivace pro určité kroky neb úkony, možná je ani racionálně nedokážeme vysvětlit a přesto to není špatně, přesto to není špatně. Takže ponechme, ponechme určitou míru soukromí, nebo soukromí, ono to není soukromí, ale zkrátka, nepátrejme po tom všem až do úplné poslední nitky, abychom pak třeba nebyli zklamáni.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ostatně český premiér nebyl prvním politikem, jehož soukromé e-maily byly zveřejněny. Vzpomínám si vlastně i na ministryni práce a sociálních věcí, paní Marxovou-Tominovou.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak i v Americe Hillary Clintonová a tak dále, prostě to je ..., víte co, od té doby, od té doby, co tyhle ty moderní prostředky komunikační jsou na světě, tak je jesné, že ..., všichni je používáme úplně rutinně, naprosto zapomínáme na to, že to má taky nějaké bezpečnostní zásady nebo, nebo prostě to ignorujeme, a pak se divíme, no. Tak, to je průvodní v době. Já bych to nepřeceňoval. Pokud tam samozřejmě nebudou nějaké věci, které, které by byly dokladem toho, že se děje něco nepravého a to zatím, to jsem si nevšiml.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokusíme zodpovědět ještě poslední e-mail od pan Březiny. Cituji: "Váš cech soudcovský si dokáže razantně vybojovat práva, například výši platů a jejich valorizaci. Který však je o povinnosti, pak je na tom hůře. Jak je možné, že soudkyně vyřkla ortel v kauze Nagyová-Nečasová, nedodala odůvodnění a odjela na dovolenou, kde zřejmě to odůvodnění teprve začala psát? Vypadá takto služba zemi, která si justici vydržuje a královsky platí?" Tolik otázka pana posluchače. Děkuji.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, je ..., co, k tomu, co k tomu říci? Mohl bych říci, že je 3 tisíce soudců a že justice pracuje v zásadě dobře a že věci, které nejsou dobré, jsou předmětem příslušných řízení, třeba i kárných. Něco, něco o tom vím, protože náš soud je kárným soudem. Takže vím, že řada soudů prostě opravdu je volána k odpovědnosti a ta odpovědnost je vyvolená, prostě jaksi dovozená a i někteří soudci třeba byli odvoláni ze svých funkcí. O všechno funguje, to všechno funguje. Ten případ soudkyně, o které pan posluchač psal, ano, ona neodůvodnila své rozhodnutí odjela na dovolenou, ale ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to běžné?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Je to běžné, běžné, záleží na tom ..., samozřejmě tu dovolenou mohla mít dávno naplánovanou a to jednání prostě mohlo proběhnout před dovolenou. Zákon připouští, že ta lhůta pro vyhotovení rozhodnutí může třeba být i prodloužena z těchto důvodů, což se stalo. Takže bych to, myslím, nechal tak, jak už to bylo.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Pane doktore, děkuji za váš čas a těším se za měsíc na slyšenou.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Na slyšenou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zítra se můžete těšit na názory Erika Besta. Na slyšenou se těší Zita Senková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio