Přepis: Jak to vidí Ivan Hoffman – 26. září 2016

26. září 2016

Hostem byl Ivan Hoffman.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den přeje Zita Senková. Dnes se na svět podíváme očima Ivana Hoffmana, který usedl ve zlínském studiu. Dobrý den.

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Přeji hezký den vám i posluchačům.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vidí komentátor Deníku volby nanečisto a jejich význam? Transparentnost financování politických stran či takzvaný systém řízené demokracie. Nerušený poslech. Podzimním krajským volbám opět předcházelo hlasování studentů starších 15 let. Vyzkoušet si volit nanečisto politické strany, hnutí a koalice, která reálně kandidují do krajských zastupitelstev, mohli středoškoláci v celé republice, zapojilo se 254 škol a přes 31 tisíc studentů. Tím cílem je seznámit s politickým systémem a vzbudit zájem o volby. Jak se vám, pane Ivane, zamlouvá tato myšlenka, projekt, který vznikl před 6 lety?

Čtěte také

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Tak je asi dobré říct, že tento nápad dostala humanitární a nezisková organizace, ale současně organizace, která si už při svém vzniku předsevzala také politické angažmá o osvětu Člověk v tísni, no, a když to začalo, tak samozřejmě ty začátky byly takové rozpačité, ne každému se to líbilo, ale myslím si, že dnes to má už doopravdy tradici a ukázaly se dvě takové zásadní věci, za prvé, že to není akce, která by ovlivnila volby dospělých. Ukazuje, že studenti, mladí lidé přemýšlejí úplně jinak než reální voliči potom ve volbách, to znamená, ty výsledky jsou jiné, za druhé, ukázalo se, že ti posluchači nebo ti voliči, středoškoláci, které zajímá politika, tak jsou v té své volbě ovlivněni právě tím, že žádnou nějakou velkou životní zkušenost ještě nemají za sebou, dokonce by se možná dalo říct, že nejsou postiženi nějakou životní zkušeností, a tak spíše je inspirují hodnoty těch politických stran, které už zas, řekl bych, ti dospělí ne vždy berou úplně vážně. Tady je úplně nápadné, že se v hodnocení středoškoláků velmi dobře vždy ukáže Pirátská strana, která v těch velkých volbách nemívá velké množství příznivců, dospělí se na ně dívají s jistým podezřením, ale pro ty mladé je to strana, která zdůrazňuje průhlednost, transparentnost, poctivost politiky, klade důraz na spravedlnost, to znamená, to jsou hodnoty, na které ti mladí slyší. To znamená, určitě je zajímavé pozorovat, jak ta mladá generace, ze kterých brzo budou prvovoliči, jak přemýšlí, jak uvažuje. Dospělí mají možnost se něco dozvědět o té nastupující mladé generaci a hlavně myslím, že by se asi měli těmito volbami zabývat politici a uvažovat, proč některé zavedené strany mají tak malou přízeň právě v této mladé generaci a já myslím, že asi by i měli z toho něco vyvodit, učinit nějakou i nabídku pro tento segment příštích voličů, protože jenom očekávat, že ve chvíli, když ti mladí zestárnout, tak začnou volit strany pro staré, to tak vůbec nemusí být. Může se stát, že dorůstá generace, která bude na svět pohlížet jinak.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak říkáte sám, dnes volič nanečisto, řekněme, zítra třeba ten, kdo zvrátí nebo ovlivní ten výsledek těch reálných voleb, ten hlas bude mít reálnou váhu. Řekl byste, Ivane, že volí mladí lidé nebo studenti v tomto případě, v případě studentských voleb hlavně změnu? Je to možná, nevím, nechci vám podsouvat odpověď, generační protest nebo na co všechno slyší?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Určitě ta generace se vymezuje vůči dospělým. To je asi jednoznačné. A když se vymezuje vůči dospělým, tak se vymezuje vůči stranám, které ti dospělí volí, ale neplatí to úplně. Samozřejmě my tam vnímáme, že velmi řekl bych malý úspěch nebo moc se u těchto voličů nedaří sociálním demokratům, občanským demokratům, ale například velmi dobře se daří TOP 09, která už i minule skončila velmi dobře, letos byla za Piráty jen druhá, a to je strana, která už existuje nějakou dobu na politické scéně. Může to být tím, že pro mladé lidi se stal přitažlivým charismatický lídr TOP 09 Karel Schwarzenberg a že vlastně určitě, že volí určitou eleganci anebo noblesu, kterou si spojují právě s tímto politikem, ale to znamená, není to tak, že by volili vysloveně jenom ty strany řekl bych neparlamentní, protestní a tak dále. Je to zajímavý fenomén.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Také se vlastně dostalo hlasům stran, které se vymezují migraci a podobně, takže i toto téma, které hýbe celou společností, vnímají i studenti?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Určitě ano. Tak ten mladý člověk nežije ve vzduchoprázdnu, žije v rodině, je určitě ovlivněn i názory, které slyší kolem sebe mezi nejbližšími, ale i mezi sebou, pokud asi dojde na politiku, tak vůči těmto, řekl bych, aktuálním tématům ta mladá generace není imunní a máte pravdu, že dobře si vedl v těchto volbách Tomio Okamura, který po těch různých peripetiích, které zažil ve velké politice, tak přece jenom hodně těch dospělých voličů možná odradil, ale mezi těmi mladými uspěl, ale říkám, je to proto, protože už ten mladý člověk se také prostě dívá na televizi, sleduje média, ví prostě, co se ve světě děje, to znamená, nějaké ty, nějaké ty zkušenosti byť zprostředkované už sbírá a na tato témata je pochopitelně citlivý.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Sledují nálady mezi mladými lidmi i politické strany? Už tady zaznělo, že je to projekt od roku 2010, který existuje. Mění se něco třeba v přístupu politických stran vůči vlastně prvovoličům? Jaký je jejich pak význam? Daří se zvyšovat díky třeba i tomuto projektu volební účast prvovoličů, co byste řekl?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Já bych řekl, že toto určitě je i plánem, jak Člověka v tísni, ale tak i ministerstva školství, které také se vlastně podílí a má nad tím projektem nějakou záštitu, určitý patronát, tak to bych řekl, že ne, to je vklad do budoucna, to je podchycení těch mladých lidí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co o nich vůbec víme o těch takzvaných prvovoličích, mladých voličích, o jeho, o jejich vztahu k politice? Jsou opravdu tak silnou voličskou skupinou, která zasahuje do výsledku voleb?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Já myslím, že příliš ne. Řekl bych, že nebýt těchto voleb, tak by možná jsme o nich věděli ještě méně, ale že by to nějak zásadně zvýšilo, řekl bych, prestiž politiky, zájem o politiku, to asi ne, ten se zvyšuje právě tehdy, když ve společnosti o něco jde. My si musíme uvědomit, my jsme společnost, ve které o mnoho nejde. Řekl bych, tady je ta politická situace stabilní, jsme ušetřeni dramatických všelijakým výbuchům, atentátům, sebevražedným, je tady minimum reálných migrantů, se kterými by se společnost musela nějak srovnat a tak dál, jsme zemí bezpečnou a klidnou. A to znamená, že vlastně tehdy ten zájem o politiku je daleko menší, než když se něco děje, než prostě je nějaké ohrožení vnitřní, vnější, nějaký konflikt, nějaká krize.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, aby teď voliči nezůstali doma příští dny.

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Já myslím, že by se nic moc nestalo.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale to snad ne.

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Ale já nepatřím mezi lidi, kteří vyzývají lidi k volbám, protože já jsem přesvědčen, k účasti, protože já jsem přesvědčen, že i nevolit je volba, že někteří lidé mohou svěřit rozhodnutí těm, které to zajímavé a kteří považují za důležité k těm volbám jít a klidně to svěří prostě jim, ale pak by neměli nadávat, když prostě je ten výsledek špatný a není podle jejich představ, ale jsme v zemi, kde máme ústavní právo nevolit, a to je taky nějaká hodnota.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Studentské volby si vyzkoušeli také studenti na gymnáziu v Mostu. Ti právě organizují od minulého pátku mediální týden. Zvou si zástupci médií a taky já jsem měla, přiznám se, možnost a čest besedovat s těmi studenty s kolegou z České televize Markem Wollnerem a představte si, dostala jsem mimo jiné otázku, kterému médiu věřit, co číst a také vůbec, jak se orientovat v té mediální scéně, potažmo také v politice.

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
A poradila jste jim Facebook? Ne?

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Facebook znají dobře. Řekla jsem, že vlastně čtu v podstatě všechno, protože je důležité seznámit se opravdu podle mě s co nejširším spektrem informací a pak si vybírat a samozřejmě zapojit i rozum. Kdo vlastně mladým lidem pomáhá v orientaci, když zůstaneme u politiky, u toho politického spektra? Kdo by měl třeba převzít tu roli? Co byste poradil?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Já mám, já mám pocit, že tady asi není nějaká jednoduchá rada.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
My dospělí se těžko orientujeme.

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
No, přesně tak. Já mám pocit, že to je, to je taková postupná pouť, kdy člověk ze začátku, řekl bych, je ještě taková čistá otevřená nádoba, ale postupně zjišťuje, že ten svět je komplikovaný, složitý a ten obraz si vytváří kontinuálně. Existuje extrémní názor, že chlap do 40 nemá v podstatě vůbec žádnou cenu, protože až poté dospěje k nějakému rozumu a je schopen nějak věci vyhodnocovat a už nemá takové ty strašné ambice něco vyřešit, zanechat nějakou stopu. Na druhé straně máte spoustu lidí, kteří jsou od mlada už lhostejní a nikdy je nic zajímat nebude. Těch příběhů je spousta, příkladů a nemyslím si, že je na to nějaký jednotný návod. Ale proto právě jsou dobré takovéto akce, kdy mají možnost mladí lidé vlastně udělat ten krok o trochu dřív, než je k tomu přivede jejich věk a možná je dobré začít dřív a začít dřív přemýšlet o světě, který je obklopuje.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ovlivňuje důvěru voličů v politické strany transparentnost jejich financování? Možná ještě doplním, že strany budou muset od začátku příštího roku povinně vést transparentní účty a jejich hospodaření bude kontrolovat nově řízený nezávislý úřad.

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Uvidíme. To souvisí s nově přijatým zákonem o střetu zájmů. Nicméně, když i slyším názor organizací Rekonstrukce státu a tak dál, kteří jsou spojeni s tím, že se vůbec v této oblasti něco stalo, tak nemůžu se ubránit dojmu, že jediný důvod, proč nakonec zákon o střetu zájmů mezi poslanci prošel, že tím důvodem byla snaha znechutit Andreji Babišovi politiku, jednoduše střet zájmů je vlastně neodmyslitelnou součástí politické praxe u nás už dlouhá léta. Je to prostě nešvar, který nevznikl sám od sebe, nevznikl nedopatřením, ale vznikl proto, že hodně politiků, hodně lidí do politiky přichází proto, aby pro to měli nějaké výhody, a ty výhody nemají z toho, že slouží svému voliči a dělají to, co je pro něj dobré. Ty výhody mají ze střetu zájmů, to znamená, je to, jako když si kapři vypouštějí rybník. Ale říkám, ta potřeba vymezit se vůči Andreji Babišovi byla tak silná, že nakonec přijali velmi rozumnou právní normu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hnutí ANO opakuje, že ten zákon odrazuje od vstupu do politiky ty úspěšné. Souhlasil byste tedy s tím hodnocením, které shodně alespoň tedy v médiích zaznívá, že nová verze zákona o střetu zájmů se změnila jaksi v zákon o Andreji Babišovi? Co se tedy zásadně změní? Zabrání ten zákon opakování některých situací, které jsme už v politice zažili?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
No, tak to zpřísnění zákona o střetu zájmů poslanci i přímo ve sněmovně oslavovali jako vítězství nad Babišem. Jednoduše je zlobí, že se jedná o člověka, který je bohatý, politicky vlivný a k tomu navrch ještě je populární, to je kombinace, která se neodpouští. Pokud jde o střet zájmů, tak samozřejmě ten by měl být vymýcen obecně, ale to už jsem říkal o tom, že to se až tak úplně nepodaří. Ten zákon samozřejmě není dokonalý, dá se obcházet, no, a pokud jde o to, že odradí úspěšné lidi od vstupu do politiky, je potřeba říct, že to hnutí Andreje Babiše neztrácí preference z toho důvodu, že ho volí lidé, kterým to vlastnictví podniku a médií u něj nevadí. Oligarchové zřídka vstupují do politiky tak, u nás jich teď několik je.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
K čemu tedy takový zákon bude?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Takhle, já chci k tomu říct, že jednodušší je pro lidi, kteří mají velké bohatství, velký vliv, že si politiky jednoduše koupí, že si je získají za různé služby a tak dále, kterým nabízejí výhody, to znamená, ten, ten ..., pro lidi, kteří jsou doopravdy bohatí, nemá příliš velký smysl do politiky přímo vstupovat a je vlastně zvláštní, když to občas někteří dělají, to znamená, ono je to neodradí proto, že ta politika je nějakým způsobem láká, baví, oni už si vlastně vydělali, mají dost peněz a teď ještě chtějí mít takovýto vliv, ale lidi je volí vlastně myslím si hlavně z toho důvodu, že mají takovou naději, že úspěch je nakažlivý, že když zvolíme toho boháče, tak vlastně se i mi voliči nakazíme tím jeho bohatstvím. To lze pozorovat v řadě zemí, není to úplně jenom naše specifikum, to je důvod, proč Američané mají slabost pro Donalda Trumpa nebo hodně z nich. Nakonec se vždycky ukáže, že to bohatství nakažlivé není. To mám pocit, že kdyby se rozhodli politici, že jim bude záležet na lidech, tak by se asi nestali takovou superstar, ten majetek, který mají, ten mají z úplně jiného důvodu, no, a já mám pocit, že by to měl Andrej Babiš velmi rychle spočítané, kdyby se politici rozhodli doopravdy občanům sloužit a dělat jinou politiku, než kterou dělají, to je stále hnutí protestní. Jenomže, a tím se vracím k tomu střetu zájmu, ten zákon tomu střetu zájmů nezabrání. Politici jednoduše ten střet zájmů potřebují, protože to je způsob, jakým prostě zúročí ten svůj pobyt v politice, to je způsob, jak na politice zbohatnout, tak to prostě je.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nový zákon o střetu zájmů jako média uznává jenom tisk, televizi a rozhlas. Nezapomněl tak trochu na internetová média? Ta internetová populace čítá podle odhadů 7 milionů lidí?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Internet je stále zvláštní kategorií, stále prostě si udržuje takové unikum, tak, jak vznikl na akademické půdě zcela svobodný, tak, i když dnes už je velká regulace internetu, a daleko větší než u jeho začátku, tak stále vstoupit s nějakou velkou regulací do internetu, toho se všichni obávají, protože tam se to vnímá daleko víc jako uplatnění nějaké cenzury anebo nějakého vlivu než u jiných médií, která samozřejmě, pokud jsou soukromě vlastněna, tak ty zájmy vlastníka tam vždycky budou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale na internetu jsou třeba, že vám do toho vstupuji, omlouvám se, také vlastně majitelé. Různé servery, které tam vlastně nacházíme, také to není jen tak anonymní.

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Je určitě, ale to je tak, že pokaždé, když někdo na něčem pracuje, tak má svůj nějaký názor a tak dále, ale u toho internetu je poměrně velká pluralita těch vlivů. Tam si doopravdy najde každý něco. Jestli bude někdy internet více regulován, já mám pocit, že to bude spíš z toho důvodu bezpečnostního a pak také na internetu už se dnes docela krade, a tomu je potřeba zabránit. Nemůžete mít takovou svobodu, jejímž důsledkem bude, že vám někdo vybílí bankovní konto přes internet, tak já si spíš představuju, že tam, kde hrozí nebezpečí anebo hospodářská kriminalita, tak tam ten internet určitě regulován bude a stále přísněji, ale pokud o šíření názorů, polemiku, diskusi, tak tam zřejmě si internet to svoje výsadní postavení takového úplně nejvolnějšího, nejsvobodnějšího média podle mě podrží.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ruská ústřední volební komise potvrdila výsledky parlamentních voleb. Podle úřadu bylo hlasování legitimní a transparentní i přes případy volebních podvodů. Vládní strana Jednotné Rusko potvrdila prakticky své monopolní postavení. Co to bude znamenat pro Rusko, pro politiku, pane Ivane?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Tak, i když to Jednotné Rusko nesmělo v kampani na billboardech se chlubit populárním prezidentem Putinem, který je s tím hnutím od začátku spojován, takže podle volebního zákona směli být na billboardech jenom kandidáti, kteří se ucházeli o hlasy, tak se ten výsledek voleb bere jako Putinovo vítězství, jako posílení jeho role.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A není?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
A je, určitě je. A teď je otázka, jestli to je dobře nebo špatně. Já mám pocit, že většina komentátorů, kteří se u nás specializují na Rusko, tak si to Rusko vlastně oškliví. Věčně jim na Rusku něco vadí. Já si to vysvětluju tím, že se vlastně dodatečně vymezují ještě proti Sovětskému svazu, proti komunismu, protože, když ten Sovětský svaz existoval, tak k té kritice neměli kuráž a teď vnímají Rusko jako pokračování něčeho, co si zaslouží kritiku. Výjimkou jsou analytici, kteří vlastně jenom suše zkonstatují fakta, ze kterých vyvozují, co se asi v tom Rusku děje, co se dá předpokládat do budoucna, aniž by k tomu přidávali komentář, co je podle nich dobré a žádoucí. Já myslím, že ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že nepracují současní komentátoři z fakty, ale na základě nějakých osobních emocí? To by určitě nebylo správně.

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Já je tam vždycky cítím, právě ..., vysvětluju si to tak, jak jsem řekl. Nicméně, když se teda vlastně podívám bez emocí na to, co bude, tak toho velkého vlivu, prosím?

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte. Proč zvítězila tedy strana Jednotné Rusko?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
No, já si myslím, že to bylo hlavně díky tomu, že se lidem západních sankcí ta společnost v Rusku sjednotila, uskromnila, vlastně semkla a tento pocit jakéhosi ohrožení z vnější prospěl všem těm stranám, vlastně nejen Jednotnému Rusku, ale i všem těm opozičním stranám, které s Jednotným Ruskem v parlamentu hlasují.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A proč k volbám dorazila necelá polovina elektorátu, o čem toto vypovídá?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Já mám pocit, že to je dáno buďto tím, jaký zvolili termín předčasný, bylo hezky, mnoho lidí odjelo na chaty a tak dál a neměli potřebu se zúčastnit, to je efekt jako všude jinde. No, a možná, možná i ta změna volebního systému, kterou udělali na poslední chvíli těsně předtím. Také mnoho lidí, kteří jsou oponenti současného kurzu, současného režimu, tak nahlédla díky roztříštěnosti opozice, myslím teď tu liberální marnost té své účasti, pochopili, že jsou v menšině a že nemá cenu k těm volbám jít. Těch důvodů může být víc. A myslím si, že jsou stejné jako i v jiných zemích, kde ta volební účast není příliš vysoká.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Bude v dumě nově zastoupen někdo, kdo oponuje Vladimiru Putinovi?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Z těch stran, které bychom řekli, že jsou takové jakoby prozápadní, vůbec nikdo. To je možná, to je možná zajímavé na těhle těch volbách, protože v Rusku vždy existovali lidé, kteří se spíše identifikovali se Západem, taková ta elita, která Ruskem spíše pohrdala, ale to dnes v reakci právě v reakci na ten současný vývoj se neděje. Volby ukázaly, že lidé nemají prakticky žádný politický vliv v té společnosti, jsou úplně na jejím okraji.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaká je to politika bez opozice? Měl by být parlament jednobarevný nebo vůbec, jak se díváte na, řekněme, barevnost nebo pestrost toho politického spektra?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Já jsem očekával od těchto voleb vlastně asi takový výsledek, jaký je, ale na základě toho, co si člověk jako přečetl, tak ten úspěch Jednotného Ruska neměl být až tak velký. Někteří předpokládali, že nebude ani 40 % a že získají méně hlasů než minule, nakonec se ukázalo, že získali dokonce víc. To má současně s určitými změnami toho volebního systému asi ten význam, že se dostávají trochu jiní lidé, než kteří tam byli předtím, a pro prezidenta Putina dochází k personální určité obměně, která by mu mohla pomoct změnit některé poměry v Rusku, a to poměry vnitřní.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak by měly vypadat?

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Mám pocit, že, no, já mám pocit, to já nevím, jak by měly vypadat, ale předpokládám, ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebo budou.

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Že nebude určitě křísit socialismus, ale zřejmě se pokusí regulovat kapitalismus tak, aby se stát více opíral o střední třídu a nebyl ovládán několika oligarchy. To ten, k tomu vlastně je asi potřeba dospět, protože vymezit se vůči nějakému vnějšímu nepříteli a sjednotit se, to je poměrně jednoduché. Ale na to, aby se došlo k nějaké vnitřní změně, tak je potřeba doopravdy nabídnout obyvatelstvu nějakou novou smlouvu. Ta se určitě bude opírat o konzervativní hodnoty a o vlastenectví. To je něco, na čem asi to Rusko bude stavět, ale jak říkám, bez toho, že se zapojí do toho hospodářství střední třída a bez toho,že střední třída cítí, že má před sebou nějakou perspektivu, tak se vlastně žádná nějaká vnitřní změně udělat nedá, to znamená, asi výsledkem těchto voleb bude nějaká, nějaká přeměna společnosti od toho, řekl bych, současného stavu k něčemu, co vydrží déle a asi myslím si, že každý politik, který se dostane tak vysoko a má takovou podporu jako má momentálně Putin, tak asi chce po sobě zanechat nějakou stopu, toto možná má být Putinovo dědictví.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To si myslí Ivan Hoffman, komentátor Deníku. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji vám hezký den. Na slyšenou.

Ivan HOFFMAN, komentátor Deníku
--------------------
Také na slyšenou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zítra se můžete těšit na názory klarinetisty Jiřího Hlaváček. Dobrý den všem přeje Zita Senková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autoři: iho , zis
Spustit audio