Přepis: Jak to vidí Erik Best – 14. ledna

14. leden 2015

Hostem byl americký novinář a vydavatel Erik Best.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den a dobrý poslech u pořadu Jak to vidí přeje Zita Senková. Ve studiu vítám Erika Besta, novináře a vydavatele. Dobrý den vám přeji.

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co je to svoboda slova? Nakolik svobodná je v tomto smyslu Evropa a Amerika? Kde jsou či mají být její hranice? Jaký vzkaz vyslali světu politici, kteří v Paříži masivně demonstrovali jednotu? Projeví se dopady masakru v pařížské redakci třeba na české zahraniční politice? I na to se budu ptát. Pane Beste, je plačící muslimský Prorok Mohamed na obálce nového vydání časopisu Charlie Hebdo, který dnes vychází, výrazem svobody slova?

Čtěte také

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Svým způsobem určitě ano, protože nikdo nediktoval, co tam má být. Ti, kteří to vyráběli, se mohli svobodně rozhodovat, co tam dají a spíš otázka je, komu je tu určeno a co to má znamenat a, a co vlastně tím chtějí říci.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na té titulce jenom, abychom v rozhlase tedy vysvětlili, je zřejmě tedy Prorok, který pláče a drží transparent "Jsem Charlie" a pod tím, pod tou kresbou je vlastně titulek "Vše je odpuštěno". Jak tomu rozumíte?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Já jsem to vlastně nepochopil ani tomu nerozumím. Nevím, kdo komu odpouští co a jestli to má znamenat, že Prorok Mohamed nám odpouští našim hříchům, tak nevím, jak může to vědět v tom časopise. Jestli naopak my jsme, nebo západní svět jim, to znamená radikálním muslimům, nebo jak, jak chceme to říkat, my jim něco odpouštíme, tak si myslím, že to příliš ani pravda není. Takže já jsem očekával, že když vystoupil včera autor té korepetury, tak mně bude jasněji, co to má znamenat, ale stále jsem to, jsem to nepochopil.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Objevila se už první kritika té nové obálky časopisu. Za rasistický projev ji označil egyptský muftí a karikatura se nelíbí ani nejvyšší palestinské islámské autoritě. Shledáte tady jisté nebezpečí, že by to mohlo vyvolat nové provokace?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Nevím. Nebezpečí? Myslím si spíš, že je to svým způsobem provokace, protože možná jsme všichni nevěděli před tím, že nelze zobrazovat Proroka Mohameda v tom náboženství, ale myslím si, že jsme to teď všichni pochopili a když v tom schválení pokračujeme, tak si myslím, že svým způsobem stejně jak to říká pan Halík, tak svým způsobem si myslím, že je to provokace a trošku zbytečné. To neznamená, že, že na to nemáme právo, samozřejmě každý může dělat co chce, ale nejsem si jistý, že je to nutné ani žádoucí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
/francouzský text/, vy jste Charlie? To je ta věta, která se stala symbolem solidarity s oběťmi útoku na pařížskou redakci.

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Já nejsem v tom smyslu, jak je to míněno, ale taky bych musel přidat, že nejsem ani opakem. To znamená, že nejsem zastáncem těch, kdo říkají, nebo nejsem jedním z těch, kdo řekne, že nejsem Charlie. Já jsem, pokud si pamatuji, nikdy žádnou petici, žádnou výzvu nepodepsal, i když jsem někde označen jako víc, věčný patentn na nějakým seznamu a já neprotestuji aspoň veřejně. To je moje politika. To neznamená, že nemám pevné názory. Ale myslím si, že když něco podepíšeme, tak to znamená, že akceptujeme svým způsobem skoro všechno, co tam je a já můžu akceptovat to, co je míněno tím Je suis Charlie jenom částečně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co pane Beste, považujete za svobodu slova?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Svoboda slova, to samozřejmě znamená, že můžeme říkat, psát, co chceme, vydávat co chceme a znamená to, že máme plnou svobodu a myslím si, že na Západě máme tu svobodu jenom částečnou. A já jsem si přečetl různé komentáře, které reagovaly na tu událost a myslím si, že je asi pravdou, když říkají, že ten čin byl útok na svobodu slova. Takže s tím asi bych souhlasil. Ale pak nesouhlasím s tím, jak politici a další to prezentují. Protože si myslím, že když bude pochod za svobodu slova, tak si myslím, že by to mělo být správně pochod za omezenou svobodu, svobodu slova, protože my máme fakticky velice, velice omezenou svobodu slova. To znamená, že my sice můžeme psát a říkat, co chceme, ale taky my musíme nést odpovědnost za to a jsou příklady, kde za to lidi jsou trestaný, potrestaný, vyloučený ze společnosti, ostrakizováno a myslím si, že bychom měli si na to taky pamatovat a neříkat jenom obecně, že máme svobodu slova. Není to pravda. Máme omezenou svobodu slova.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď máte na mysli, pane Beste, spíše Evropu nebo Spojené státy?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Já mám na mysli Evropu, Spojený státy má, můžou dávat, můžu dát různé příklady. Byl jeden velice zajímavý článek v New York Times, napsal to David, David Bruks a jmenoval některý případy, kde ta svoboda slova je velice omezená v Americe a kde například profesoři byli vyloučeni z univerzity, propuštěný kvůli tomu, že například jeden říkal, nebo jedna univerzita říkala, že klub křesťanů nemůže mít jako podmínka předsednictví toho klubu, že ten člověk bude křesťan. Takže nekřesťan může vést klub křesťanů a dobře, tak klub může mít pravidla jak chce, ale pak když někdo to kritizuje a je pak vyloučen nebo propuštěn, tak to je problém na to, na to poukazuje David Bruks v tom New York Times. Dalším, další věci jsou, když třeba někdo kritizuje, nebo naopak podporuje asociaci těch, kteří drží střelné zbraně v Americe. Před 20 lety byl jeden postup, přístup spíš povolen, povolen a teď je to spíš tak, že ten, kdo je pro přístup ke zbraním, je kritizován. Takže to, ta, ta volnost v tom projevu se mění v čase a myslím si, že i v České republice máme omezenou svobodu slova.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co ji omezuje konkrétně u nás?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Jedna věc jsou zákony. Já dneska si budu hrát trošku na ďábelského advokáta. A ale taky se o tom mluví ve zprávách v Americe. Například ve Francii není možné popírat holocaust, v České republice, pokud si pamatuji dobře, tak musí být vysvětlivky, když se vydává knihy Adolfa Hitlera. Dobře, nemusíme souhlasit s tím, že se takové knihy vydávají, nemusíme samozřejmě souhlasit s obsahem, ale když není to povoleno, tak musíme přiznat, že nemáme svobodu slovu úplnou a také když někdo pracuje pro mediálního barona a chce psát o jednom podniku toho oligarchy a nesmí, no, tak to je taky omezení svoboda, svobody slova.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Který z těch kontinentů nebo společností je svobodnější, pane Beste, Evropa nebo Spojené státy?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
To nevím, to je, to je těžká otázka. Spíš si myslím, že něčím je, v něčem je Amerika svobodnější, i když teď je paradoxní, že máme prezidenta Obamu, který se vyznačuje, označuje za, za bojovníka za svobodu, přitom je to prezident, který stíhá nejvíce novinářů. Někdo napsal, někdo řekl, že, že administrativa současná stíhá více novinářů než všichni prezidenti před tím dohromady a to znamená, že když novinář napíše něco o tom, co dělá NSA, tak je stíhán kvůli tomu, že neprozrazuje například svůj zdroj. V Evropě máme ten, jsme blíž k holocaustu, takže tam je více omezená svoboda slova než v Americe. V Americe můžete popírat holocaust jak chcete, můžete vydávat co chcete. Samozřejmě s tím, že můžete být vyloučený ze společnosti, ale není to proti zákonu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když říkáte, že je novinář, nebo novináři ve Spojených státech jsou stíháni. Co to pak dál znamená? Putují do vězení?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Zatím ne. Zatím a zdá se, že, že asi nikdo do vězení nepůjde, ale to znamená, že jsou pod tlakem, to znamená, že administrativa dává najevo, že, že se musí omezit v tom, co píšou, nebo nebudou mít přístup k dalším informacím a je to taky součást toho obecného boju, boje proti terorismu. Pokaždý, když je další útok, tak vlády to používají, využívají k tomu, aby omezily přístup k informacím, omezily svobodu slova.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké by tedy měly být hranice toho, co je a co už není vhodné? I v souvislosti tedy se svobodou slova, projevu, vyjadřování.

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
No to je otázka, která směřuje k tomu, co říkal pan Halík, myslím, který tento týden napsal proč není Charlie. Nejsem si jistý, že ten titulek je od něj, to občas není úplně jasné, ale my můžeme víceméně psát a říkat, co chceme, ale to neznamená, že je to přijatelné, neznamená to, že to není urážející a pan Pavlát to říkal hezky včera v rádiu, že skoro všechno je povoleno, pokud, pokud je to politický. Když kritizujeme politiky, tak je větší, volnější hranice než když kritizujeme jenom někoho nebo když někoho pomlouváme. Takže když je to v zájmu voličů například, tak si myslím, že novinář nebo, nebo host v rozhlase smí více kritizovat než když je to obvyklý normální člověk a tam je to spíš zbytečná urážka.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že nám v západní kultuře, takzvané, není nic svaté? Na to narážel ostatně profesor Halík.

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Myslím si, že posouváme, ano, ty, ty hranice. Ale to je v rámci každého, když si přečtu, co se píše na Internetu, tak občas mám pocit, že opravdu žádné hranice nejsou. Ale to neznamená, že ná, že na to přistoupím já a já jsem v tom smyslu velice zdrženlivý, pokud si pamatuji, tak jsem skoro nikdy nikoho na Internetu nekritizoval nebo neurážel. Samozřejmě politiky, to je něco jiného, to, to dennodenně, ale ne zbytečně jenom kvůli tomu, že jsem s nějakým názorem nesouhlasil. Tak rád slyším názor někoho jiného a neurážím se, když někdo se mnou nesouhlasí. Ale my máme spíš tendenci, myslím, kritizovat, aniž bychom vysvětlovali proč s něčím nesouhlasíme. A to je sice taky svoboda slova, ale myslím si, že je to skoro, skoro k ničemu, když jsme kritický, kritičtí jenom, abychom kritizovali, tak to nikomu nepomůže.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokračujeme v našem rozhovoru. Francouzský prezident Hollande označil Paříž za hlavní město boje proti náboženskému terorismu. Co bude dál? Co by mělo následovat, pane Beste?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Co bude dál? Myslím si, že politici zprivatizovali tu...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ten pochod?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Ten pochod, tu akci a je to pozoruhodné, protože jestli vůbec je nějaký problém a já říkám, že jestli existuje nějaký problém, tak asi za to právě můžou politici a tím, že přišli, přišlo 50 evropských vůdců, tak to znamená, že chtěli dávat najevo, že ani, oni za to nemůžou. Myslím si, že uvidíme v Evropě, a to začne samozřejmě ve Francii, totéž, co jsme zažili v Americe. Každý Američan ví, co to znamená omezování pohybu, svoboda slova, do určité míry a více kompetencí pro zpravodajské služby a Američani to zažili. Myslím si, že ta akce ve Francii bude zneužitá k tomu, aby se to taky stalo v Evropě a samozřejmě začneme ve Francii.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě bych se zastavila právě u toho pochodu politiků. Proč chyběl vysoký zástupce Spojených států?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Nejsem si úplně jistý proč nepřijel...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Barack Obama, John Kerry...

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Barack Obama například...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Biden ...

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Nejsem si jistý proč, ale teď přiznávají, že, že bylo to chyba, ale taky jsem si všiml, že ti, kteří to kritizují, jsou převážně republikáni. Mě osobně neuráží, že nepřijel Obama. Jak jsem říkal, já si myslím, že politici zprivatizovali ten pochod, takže mně vůbec není líto, že nepřijel můj prezident. I když mně je trošku líto, jak potom to vysvětloval a říkal, že vlastně měl přijet.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
7. leden, ten den masakru v Paříži se často interpretuje jako "11. září pro Francii". Myslíte si, že by to třeba brzy mohl pocítit Jemen, tamní odnož Al Kaidy, i Islámský stát se přihlásily k těm útokům?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Nevím, co to má znamenat přesně. Myslím si, že Jemen to už cítí, protože už několik let americké bezpilot..., americká bezpilotní letadla bombardují Jemen a takže z tohoto hlediska je to, není to nic nového. A spíš si myslím, že my můžeme očekávat, že budou využité ty činy pro to, aby uplatňovali dál tu, tu politiku proti terorismu a, a myslím si, že nejvíc nebo nejvíc mně vadí na, na tom, co se stalo, je, jak politici na to reagovali a já stále si nejsem jistý, co to bylo za teroristický čin. Mně se zdá, že byli to spíš chuligáni, muslim, muslimové, kteří se naštvali a hodlali se pomstít. Ale francouzský premiér tvrdí, že nevěří, že nebyli osamělí, osamělými vlci, vlky, to znamená, že politici nám vnucují to, že to byla organizovaná skupina. A tam si nejsem jistý. A ten rozdíl je opravdu významný, protože v Americe máme desítky opravdu desítky takových útoků v různých, v různ..., na různých univerzitách, ve školách a pokaždý je debata o tom, jestli je to osamělý člověk, který byl, měl psychologický problémy, nebo jestli je to terorista v tom smyslu, že má napojení na nějakou skupinu v Sýrii nebo v Libyi nebo tak dále a zatím skoro, pokud si pamatuji dobře, tak pokaždý se rozhodlo, že, že ten člověk byl jenom, jenom, zdůrazňuji, že samozřejmě to jsou ohavné činy, ale že byl jenom šílený a myslím si, že bychom měli taky uvažovat o tom, že taky to bylo v Paříži. Že nejsou to členové teroristické skupiny a že nemá to aspoň zatím žádný další obrovský význam pro ten boj proti terorismu, ale samozřejmě politici nám budou chtít, nás budou chtít přesvědčovat o opaku.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak závažná je podle vás situace kolem Židů? Protože jen za loňský rok odešlo z Francie údajně asi 7 tisíc francouzských Židů a jak včera třeba řekl izraelský prezident, tak není možné, aby 70 let po válce se Židé báli vyjít do ulic.

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Já zase si budu trošku hrát na toho ďábelského advokáta. Já jsem jako křesťan, i když nejsem praktikující, nejsem Žid, nejsem muslim, takže asi jsem křesťan v tom smyslu a myslím si, že to byl spíš útok na nás, protože když spočítám, kolik tam zemřelo lidí, tak jestli se nemýlím, tak valná většina byla křesťanů. Takže mně se zdá, že to je spíš útok na křesťanství a taky to znamená, jestli bychom neměli hledat částečně příčiny v tom křesťanství a jestli, a jestli, a to já už říkám několik let, že křesťanství je využití k tomu, abychom my válčili a dělali další /nesrozumitelné/ věci. A myslím si, že bychom měli uvažovat o tom, že, že to co vadí nejvíc muslimové je právě to, co udělali křesťané, a ne to, co udělali Židé anebo další muslimové.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přijme Česká republika syrské uprchlíky?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Zdá se, že ano. Pokud si, jsem to pochopil správně, tak se dneska vláda rozhodne a pokud to napsali správně včera, tak přijme 70 uprchlíků a je to významné, protože vláda, pan Sobotka tvrdil dlouho, že nehodlá akceptovat takový uprchlíky a místo toho bude dávat přednost Ukrajincům. Takže je evidentní, že to je rychlý obrat a...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co k tomu obratu přispělo?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Myslím si, že to je jasné, že ta politika nebyla realistická od začátku. Každý, kdo chápe směr Evropy, prostě ví, že my přijmeme více uprchlíků nebo jestli chceme nebo ne. Pan Vladimír Špidla to říkal před 12, 14 lety, že prostě tak to bude a měl pravdu a myslím si, že my každý můžeme mít vlastní názor, nemusíme s tím akceptovat, ale je to jak říká Cimrman: Evropa se rozhodne a Spojený státy samozřejmě se rozhodnou, že my přijmeme uprchlíky a my je přijmeme.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Česko se přibližuje deflaci. Koruna se vůči euru a dolaru propadla na nejnižší úroveň za posledních několik let. Co je podle vás za pádem české koruny, pane Beste, má k tomu důvod?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Je k tomu důvod. Já nejsem expert, ale zabývám se tím, studoval jsem ekonomii a mně se zdá, že za to může kvantitativního uvolňování v Americe, to je takové technické slovo. To znamená, že centrální banka tiskne, tiskne peníze na to, aby kupovala státní obligace a další finanční nástroje. Ta politika pokračovala několik let, přibližně od roku 2008 a nedávno centrální banka Spojených států tu politiku ukončila a kvůli tomu investoři očekávají, že úrokové sazby půjdou nahoru v Americe a je evidentní, že půjdou nahoru, to znamená, že investoři, to znamená ti, kteří vydělávají na, na, na úrocích, stáhnou svoje peníze z eura, částečně, ne úplně samozřejmě a tím pádem také částečně z koruny. Takže tam vidím přímou souvislost. Jsou, jsou další faktory, taky možná nej, nej, nej, druhý nejvýznamnější faktor je, že 5. února bude schůze rady Česká, České národní banky a spekulanti, JV fondy očekávaly, že bude nějaké rozhodnutí a měly strach, že Česká národní banka se rozhodne posunout tu, tu devol..., devalvační kurz z 27 na 28, na 28, 29 a kvůli tomu taky stáhli svoje peníze a kvůli tomu teď koruna klesá vůči euru, tak samozřejmě klesá taky kvůli dolaru, ale ten kvůli dolaru je spíš kvůli tomu, jak, jak je ukončená ta politika v Americe a taky, že s tím očekává větší, větší ekonomický růst v Americe než v Evropě. A další faktor je, že Evropa asi začne s tím tisknutím peněz, s tím kvantitativním uvolňováním a to znamená, že úrokové sazby zůstanou nízké a pro vkladatele bude zajímavější být v Americe než v Evropě.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže ten další vývoj se bude odvíjet od vývoje ve Spojených státech.

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Částečně ano, ale taky částečně na základě toho, jak se rozhodne Česká národní banka. Včera těsně před šestou hodinou pan guvernér vydal zprávu, blog, kde napsal, že neočekává, že, že ČNB bude muset přistoupit k, k další, k další, k dalšímu využití měnové politiky. To znamená víceméně, že říkal, že nehodlá dál devalvovat. Já říkám schválně to slovo devalvovat tu korunu a že kvůli tomu spekulanti přestali prodávat a nebo začli kupovat víc korun a trošku se té, ta koruna upevnila včera večer.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dovážíme deflaci s levnou ropou, pane Beste?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Ano, ale to je takzvaná dobrá deflace. To je, to je něco, co závisí na poptávce a nabídce a spíš si myslím, že otázka je, do jaké míry Česká národní banka chce, aby Česká republika byla, jaký je správné slovo, pracovní pro německé firmy, to asi není správné slovo...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Konkurenceschopná?

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Ne, výroba, výrobní, byla výrobna, výrobnou pro Česko, pro německé firmy, to znamená, že je v zájmu německých investorů, aby koruna byla levnější, aby pracovní síla byla levnější, aby jejich zisky byly vyšší.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Erik Best, novinář a vydavatel byl hostem dnešního vydání Jak to vidí. Děkuji vám za to a za měsíc se těším na slyšenou.

Erik BEST, novinář, vydavatel
--------------------
Děkuji. Na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zítra, milí posluchači, přivítám vědce Jiřího Drahoše. Zita Senková se těší na slyšenou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio