Přepis: Jak to vidí Dominik Duka – 27. října

27. říjen 2017

Hostem byl kardinál Dominik Duka.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den tentokrát z Arcibiskupského paláce přeje Zita Senková. Dnešním hostem i hostitelem je kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Dobrý den.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co je pro Česko pojistkou demokracie? Kdo ji ohrožuje? Z čeho pramení touha po protestní volbě a proč není od věci opakovaně se číst ústavu? To jsou hlavní motivy dnešního rozhovoru. Inspirativní poslech. Proč, pane kardinále, dopadly volby tak, jak dopadly? Lze číst například výsledky jako zúčtování s klasickými polistopadovými stranami? Minulé volby skončily 4:6 v neprospěch takzvaných antisystémových stran. Ty nyní získaly většinu. Jaký je váš pohled?

Čtěte také

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Tak můj pohled bude určitě trochu originální v tom smyslu. Politickým stranám nevděčíme za svobodu v roce 1989, svobodu nám vybojovali ti, kteří se nesehnuli pod diktaturou nacismu a komunismu a vytvářeli tady onu celkovou páteř národa a nesli tedy břemeno poměrně velké. Kdybychom spočítal počty let, které odseděli ve vězeních, šikany těch, kteří byli takto věznění, jejich rodin, tak myslím, že bychom museli říci, že o tom politické strany nerozhodovaly, protože jistým způsobem politické strany nedokázaly vyřešit otázku puče 1948. Rozhodovali o nich občané, jejich rodiny, rozhodovala o nich tehdá i mladá generace a víme také, že první státní úřady nevznikají na základě politických stran, ale Občanského fóra, do kterého byly některé politické strany určitým způsobem jaksi přizváni. Pak vznikají první svobodné volby, které toto Občanské fórum vyhrálo. Čili tady je zapotřebí si říci, že ta politická síla, která se zasloužila o návrat demokracie a suverenity, nebyla záležitostí politických stran. Ani těch, které se pak později vyvinuly z dalších parlamentních voleb a ani jaksi svobodě nevděčíme a nezaručí nám ji politické strany, které vyhrály či prohrály volby v tomto roce.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co tedy ukázaly ty letošní parlamentní volby?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Tak já myslím, že tyto volby ukázaly jednu věc, ukázaly, že není radno lidi strašit, ale ze všech stran, protože jedinou pojistkou, kterou občan má, je Ústava České republiky.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste si dokonce, co vím, pane kardinále, ústavu opět prolistoval díky předvolební kampani.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
No, já jsem si ji dokonce po posledním mítinku televizním celou přečetl.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nezabudovaly ale právě strany, které chtějí obecné referendum, přímou volbu starosty, zrušení Senátu, ozývalo se volání po větší míře přímé demokracie.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
V ústavě máme referendum. Otázka přímé demokracie je tak trošku revoluční ve smyslu reakční návrat do dob, kdy se rod sešel a jeho bojovníci, kteří měli právo rozhodovat, tak nevím, jak tento návrat a do těch raných dob uskutečníme, schvalovali, rozhodovali se. Koneckonců můžeme se vrátit, ale to už určitě nebyla přímá demokracie, do dob před svatým Václavem a před křstem Bořivoje a Ludmily. Přímá demokracie, jak víme, funguje v určitých momentech, kdy se vyhlašuje referendum o záležitostech, které se dotýkají skutečně každého občana země, nikoli, aby o každé záležitosti už za předpokladu, kdy polovinu nezajímají parlamentní volby, překročili jsme tento limit o 3, možná o 4 %, tak asi není přímá demokracie cestou k demokratickému vládnutí. Jestliže vezmeme švýcarské kantony, tak si musíme ovšem uvědomit, jaké je celostátní uspořádání švýcarské konfederace. To by znamenalo ne jenom změnit nějaký bod ústavy, ale znamenalo by to vlastně celou ústavu zrušit a vytvořit nový stát, protože ani jedna ani druhá strana nemá parlamentní většinu předepisovanou, to kvórum pro takovéto rozhodnutí, tak myslím, že si dovolím našim občanům říci - buďme trochu klidní, přemejšlejme s chladnou hlavou a máme na to určitou dobu. To, jak volby dopadly, zcela jistě by měli posuzovat politologové, sociologové, nedával bych hlas politikům, protože politici budou buď, bych řekl, oslavovat své vítězství, anebo budou odůvodňovat svoji porážku. Zda budou objektivní ve výjimečném případě, protože přirozeně člověk jaksi má tu tendenci, kterou známe ze zahrady eden, to já ne, to Eva vzala to jablko, že jo, svedeme to na toho druhého a musíme si to svést sami na sebe.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nějakou sebereflexi byste očekával.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Přesně tak. Ta sebereflexe spočívá v tom, zdali se jako občané ta země skutečně, protože nám není tak zle, jak nám mnohé politické strany říkají, vlastně o tu budoucnost nestaráme a jistým způsobem víme, že díky bohu v demokratické svobodné společnosti se na rozvoji státu nepodílí stát. Není to on, kdo ho řídí, nejsou to politické strany, ale jsou to občané, kteří odevzdávají svojí poctivou prací a jsou zodpovědní. A stát přijímá daně, tyto částky, které mu poskytli tedy jednotliví občané a jednotlivé instituce, by měl rozdělovat spravedlivě a podle rozumného uvážení s přihlédnutím ovšem ke společnému dobru. Žádné politické straně na žádném politickém programu se o společném dobru nehovoří. Všichni občané, a to díky hospodaření i státu, ale i našich neuvážených žádostí, které vysíláme ke státu, jsme stát zadlužili a víme, že to je pěkná suma. Kdyby tedy přišel na nás exekutor, tak myslím, že bychom skutečně pak měli důvod být smutní a plakat. Problémem, kde utrácíme mnoho peněz, jsou rozbité rodiny. Každý rozvod stojí statisíce korun ve své podstatě, a to se tak přičítá k dluhům rodin, ale také i k určitému, bych řekl, velké zátěži, která má dopad na společnost. Čili otázka rodiny, která se občas ozvala, je pravdivá. Myslím, že současné volby ukázaly, že velká část politiky Evropské unie, která zavazuje, a když jsme vstupovali a bylo referendum, tak jsem byl všemi přesvědčován, že rozhodnutí Evropského parlamentu a nařízení komisí Evropské unie musí projít legislativními procesy suverénních států. To se neděje, toto se změnilo i Lisabonskou smlouvou. Rovněž tak určitý nedomyšlený přístup, jak řešit migrantskou krizi, to jsou důsledky toho, jak volby dopadly. A jednotlivé strany si musí uvědomit, do jaké míry až demagogicky využily tohoto problému, a na druhé straně strany, které ho vědomě podceňovaly. Volič jako nám ukázal, že není xenofobní. Slyšel jsem po letech politický vtip. Dovolím si tedy i posluchače pobavit. Čeští xenofobové zvolili Slováka, Japonce, Piráta. To je vtip, nad kterým se musí každý zamyslet.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je realita.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Položit si otázku, jakým způsobem přistupujeme a tady vidíme, že všichni tito lidé tedy nemohou být zařeni do situace šovinistických nacionalistů ne-li nácků a fašistů. A toto si dovolily i některé tradiční strany v rámci toho boje použít. Čili tady je jedna z těch základních chyb, která se stala. Místo, aby se o problému diskutovalo, tak se dva, ne-li tři roky vedly neužitečné hádky a osočování.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Andrej Babiš získal 48 tisíc preferenčních hlasů. Myslíte, že to třeba odráží fakt, že český národ vždy jaksi toužil po nějaké silné vůdčí osobnosti?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Nemyslím si. Já myslím, že tady český občan řekl - ten způsob, kterým byla vedena volební kampaň nepřijímáme ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Antibabiš máte na mysli?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Nepřijímáme ho, protože vám plně nevěříme. Já ani neodsuzuju, ale nezbavuji viny pana Babiše, to je skutečně záležitostí nezávislého soudu, ale musíme skutečně předjímat presumpci neviny, protože my v celém státě vlastně nedodržujeme tyto zásady. Já jsem všude, nemyslím já jako Duka, ale jako občan okamžitě podezříván, že podvádím, proto musím mít na všechno legitimaci. Já musím všechno 10krát dokazovat. Došli jsme k tomuto systému, který je obecný v současné moderní společnosti, že vlastně každý občan je ten, který je od počátku podezříván a nakonec, když justice rozhoduje, tak je lepší být viníkem než nevinným. Tady musíme opravdu změnit a vrátit lidem jistotu, to není vina jako konkrétních soudců, to je vina skutečného systému, který se vyvinul po 2 světové válce a my jsme ho jako přejímali. Zcela jistě, že plně vládnul v době komunismu, protože tam už myslet něco, co je proti potenciálnímu zákonu, byl trestný čin a my se s tím setkáváme na této rovině.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co kdybychom se na to podívali z jiného úhlu pohledu, že vlastně v posledních letech jsme svědky různých procesů, nikdy předtím se tolik nehovořilo o korupčních kauzách, že se začínají tyto věci vyšetřovat.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Víte, ono se mohou vyšetřovat, ale ten občan, ten chce vidět výsledek. Ten musí vidět. Jestliže tady máme celou řadu soukromých rolníků, kterým stát dodneška protizákoně na základě zákona o částečném odškodnění dluží cirka 160 tisíc hektarů a není schopen tuto kauzu dořešit, jak budete věřit, že tento stát má skutečně zájem a jeho nástroje řešit 50milionováý problém pana Babiše a na druhé straně, když si propočteme v dnešních cenách 160 tisíc hektarů, tak vidíme teda, že je tady absolutní disproporce, kterou znám, když přijdete do věznice, jak vám každý druhý vězeň, který má teda určité nečestné jednání a tedy ukradl mnohé věci, no, ale když on to porovná s těmito sumami, tak potom má, zcela jistě je to sporné, ale má pocit křivdy a nespravedlnosti. A to je podle mého názoru reakce našich občanů.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme od justice, která si mimochodem také stěžuje sama nebo soudy samotné na velkou přetíženost, těch sporů je obrovské množství, zpět ještě k výsledkům těch voleb. Myslíte si, že roste role emocí vůbec v politice, jakéhosi charismatu v přesvědčování těch potenciálních voličů, a je to dobře?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Určitě to dobře není. Všichni demagogové využívali emocí. To nazýváme populismem, který musí dělat každý politik, protože si musí získat voliče, to je určitá forma populismu, a pak je míra, kdy překročím. Ale my jsme svědky často demagogie. My jsme svědky toho, že nejsme schopni se vyrovnat s některými rozhodnutími a i když fotbalové klání skončilo vítězstvím toho nebo onoho, pak jsme svědky, že fanoušci rowdies prohraného zápasu ničí auta, rozbíjejí okna, lidí, kteří nemají nic společného s vítězstvím s prohrou. A kolik toto teda stojí teda financí? A nikomu toto nevadí. Nikdo z politiků nemá odvahu razantně odpovědět a vyslovit proč. Protože si myslím, že ten základní problém spočívá v takzvaných měkkých vědeckých oborech, které nám definují člověka jako bytost schopnou emocí. Ano, člověk je schopen emocí, ale člověk je člověkem proto, že má rozum a může používat svobodnou vůli.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A kde se bere, pane kardinále, touha po protestní volbě? Dohnal Česko ten trend okolních zemí, když se podíváme na zisk Strany svobodných FPÖ, nejspíš partnera lidovců v Rakousku, nebo Alternativa pro Německo, která bodovala u sousedů.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Tak já myslím, že to má dva důvody. Zcela jistě, že je to důvod selhání výchovy, a to jak v rodině, tak i ve škole, protože museli bychom vést jako děcko i mladého člověka nejenom k projevům svobody, ale i také zodpovědnosti a vědomím tedy, že existuje určitá spravedlnost, podle které se se mnou jedná. Druhý moment, který myslím, že je důležitý, ono jaksi ovládat člověka pomocí emocí je mnohem snadnější, než ho rozumově přesvědčit. Jestliže postmoderní filozofie nám říká, že pravda neexistuje a já se dívám na přenos z parlamentu, kde tedy jeden z pánů poslanců nebetyčně lže a jeho obhájce používá toho termínu, který je jako bych řekl obligátní v naší společnosti, řekne on nelže, to je jiný úhel pohledu. My jsme ztratili to, co jsme ztratili v předmluvě Lisabonské smlouvy, antiku židovství a křesťanství. Jejich duchovní vklad, kteří vybudovali systém společně, systém demokracie, který není dokonalý, ale teď jsme svědky, že jaksi ta cesta předělávání této demokracie, dávání různých přívlastků jenom je cesta k otevírání nadvlády určitých zájmových skupin.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je jenom jedna demokracie pro vás?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Pro mě je jenom jedna demokracie.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co je pojistkou, pane kardinále Duko, demokracie pro nás, pro Česko?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
To už říká slovo, význam řecký, démus je lid. To je lid, který je svobodným, který je zodpovědný. My bychom měli otevřít skutečně diskurs, jak je to tedy s určitými právy v případě, kdy jednotlivec nebo skupiny odmítají plnit svoji odpovědnost vůči celku. To je pravdou. Ale neexistuje například křesťanská demokracie. Neexistuje křesťanská politika. Můj jeden z velkých, bych řekl, učitelů politologie, já jsem jenom fanoušek, nejsem odborník, byl kardinál Journet a jeho základní kniha zní Křesťanské požadavky na politiku. Sociální demokracie je podobný, bych řekl, bonmot. To by mělo znít sociální požadavky na politiku nebo na demokracii. To je uplatňování určitých hledisek, ale principy rovnost občana před zákonem.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jaké máme požadavky nebo měli bychom mít požadavky na politiky, na politiku?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Úkolem politiky není vládnout, úkolem politiky je sloužit a prosazovat hodnoty. Politik, který touží pouze po moci, by nikdy neměl být připuštěn k vládě. Ovšem jak toto zařídit, to nevím, ve smyslu, že vládne a ovládá. Pokud chápe, že jeho úkolem bude sloužit celé společnosti a hájit legitimně a legitimními demokratickými zákonnými prostředky zájmy určitých skupin, které ho jaksi delegovaly, pak je to skutečně politik, který je na místě. Rovněž tak politik by měl být jaksi odrazem, odleskem těch základních občanských ctností, které požadujeme od občanů, ovšem staré maďarské přísloví říká, že všichni budeme mít takovou vládu, jakou si zasloužíme. A že tedy to, co se děje ve společnosti, se pak zcela nutně promítá do všech státních institucí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Strany si vzaly bezpečnost jako jedno z nejdůležitějších témat své kampaně. Přitom jsme šestou nejbezpečnější zemí v Evropě, nepotýkáme se s migrací. Co si o tom myslíte, pane kardinále? Neohrožuje naši bezpečnost právě třeba euroskepticismus, návrhy na vystoupení z Evropské unie, ze Severoatlantické aliance?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Stále jsem svědkem tomu, že ve volební kampani, ale i v povolebních kampaních hovoříme o různých nebezpečí. Každý je vidí někde jinde. Zcela mě teda zaráží, že takové hnutí jako Ne základnám má problém s postavením Mariánského sloupu, ale nemá problém se severokorejskou vodíkovou bombou. Tak to je, myslím, jedno z největších nebezpečí. Pak je tady skutečně problém militantního džihádistického islámu, který je, jak vidíme, podobný problém jako by mor ve středověku, no a pak můžeme tedy říct, že máme problém na východní hranici rusko-ukrajinské. A mluvíme o bezpečnosti. Vy jste to řekla dobře tu otázku. Jestliže se cítím ohrožen, tak bych se snažil, abych ty 2 % okamžitě odevzdal, aby ta Severoatlantická aliance mohla být opravdu účinnou a ne, že budu stále chtít, aby druhý platil za moji bezpečnost. A to jsou, myslím, největší problémy. Určitě vystoupení z Evropské unie by nám nepomohlo ani bezpečnostně, ani ekonomicky, ale na druhé straně si musíme říct proč ale demagogicky tvrdíme, že Evropská unie udržela mír po celou dobu světové války. Unie nebyla vůbec vojenským uskupením původně. My musíme vděčit právě Severoatlantické alianci za to, že politikou odstrašování nedošlo k přechodu od studené k horké válce. A teď ty země, které neplatí požadovaný, odhlasovaný příspěvek, chtějí zakládat evropskou armádu. To znamená to ještě sníží příspěvky do NATO? Anebo je to jenom vytváření pocitů bezpečí a emocionálně přednesené projevy nás uklidní a my budeme říkat všechno je v pořádku? Není v pořádku. A to je také i důsledek voleb tak, jak dopadly. Pak může někdo skutečně manipulovat a zatracovat i instituce, které jsou k našemu životu důležité, ale také i politické vedení Evropské unie musí plnit svoji chartu a ne udělat z Evropské unie nástroj pro politické určité skupiny, které chtějí rozhodovat podle svých představ, ne podle demokracie.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Papež František a biskupové, Komise biskupských konferencí evropského společenství v těchto dnech pořádají ve Vatikánu evropské setkání zástupců politiky a církve. A to v době, kdy mnozí Evropané přestali věřit v ten evropský projekt. Podle vás, pane kardinále, jak Evropa může znovu získat své sebevědomí?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Musí být Evropou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co je Evropa?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Evropa není, Evropa není společenství uhlí a železa. Evropa vznikla jako koncept velké vize z doby po pádu římské říše, kdy po několika staletích velké migrace se vytváří pojem římské říše, jejímž císařem se stává Karel Veliký a v této vizi pracuje tedy Otec vlasti Karel IV., a v této vizi také vzniká i Evropská unie. Ale byla to unie suverénních států, kde otázka společného blaha, otázka míru nebyla otázkou jednotlivých skupin, ale byl to poklad, společné bohatství, ke kterému všichni museli přiložit ruku k dílu. A tady myslím, že toto se vytratilo. Evropa je velký úkol.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná proto, že je tak rozdrobená? Vidíme i tady takzvanou visegrádskou skupinu, jádro Paříž, Berlín, jih, sever.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Já se domnívám, že nejprve vznikla osa Berlín - Paříž, teď se trochu obrací, teprve visegrádská čtyřka vznikla z jednoho důvodu, protože Brusel hovořil o dvourychlostní Evropě, o vícerychlostní Evropě. To všechno jsou projekty, které jsou přímo proti duchu zakladatelů Unie. Jistě, že to není dobře. Ale myslím, že tady je zapotřebí, aby doopravdy Evropská unie byla tím, čím má být. A tím také i naši občané tak jako v referendu se rozhodli vstoupit do Evropské unie, tak věřím tomu, že od tohoto okamžiku nikdo nebude mít pocit, že jeho hlas byl zneužit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A čím by tedy měla konkrétně být?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Evropská unie by měla být, bych řekl, střešní organizací, která pomáhá k vytváření rovnoprávné spolupráce v duchu přátelství jednotlivých států, jednotlivých národů, jednotlivých etnických a dalších legitimních skupin a rovněž tak tedy i s podporou regionů, protože ty regiony a mikroregiony vytvářejí ten základní potenciál a požadovaný konsensus. Ale stalo se jedno, že Evropa hovoří pouze Evropská unie o solidaritě a úplně zapomíná na subsidiaritu. Vidíme to na desítkách směrnic, které mohou být úsměvné, ale když se vás pak dotknou, tak vás dostatečně emocionálně rozžhaví.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, a jeho názory. Já vám za to děkuji, mějte se pěkně.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Také děkuji. Na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na slyšenou se těší Zita Senková, přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio