Přepis: Jak to vidí Dominik Duka – 15. prosince 2017

15. prosinec 2017

Hostem byl Dominik Duka.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den tentokrát z Arcibiskupského paláce přeje Zita Senková. Dnešním hostem i hostitelem je kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Dobrý den.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Dobrý den vám i posluchačům.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak přemýšlet o Evropě? Nakolik se vzdálila svým křesťanským hodnotám? Kdo se dnes chce angažovat? Inspirativní poslech. Nový polský premiér Mateusz Morawiecki nemá v plánu nic menšího než znovu pokřesťanštit Evropu, která se podle jeho názoru v posledních desetiletích spíše sekularizovala a vzdalovala víře. Sdílíte jeho pocity, pane kardinále, vzdálila se Evropa svým křesťanským hodnotám?

Čtěte také

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Můžeme se ptát, Evropa, obyvatel Evropy nebo Evropská unie, no, a musíme asi říci popravdě, že nejenom jsme se vzdálili křesťanským hodnotám, ale že jsme se vzdálili zcela výrazně těm lidským hodnotám, protože křesťanská civilizace, pokud hovoříme o hodnotách, vyrostla z anticko-židovsko-křesťanských kořenů. A ty kořeny tedy hovoří jako o nejvyšších hodnotách, pravda, věrnost, naděje, tak bychom mohli pokračovat. I starý Aristotelés ví, co je to láska. A říká, že to je zákon, který vlastně vynahradil všechny zákony. Takže tady musíme říci asi, když se podíváme na všechny události, které se v Evropě odehrávají, tak jsou na hony vzdáleny od těchto hodnot či můžeme také říci ideálů.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kde podle vás hledat příčiny toho vykořenění? Kdy to začalo?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
No, tak ono to začíná ne jakoby hned po druhé světové válce. Do jisté míry tyto tendence nám jdou do doby osvícenství, kde vlastně ztrácíme nebo začínáme ztrácet svoji identitu. V Bretani při likvidaci povstalců monarchistů se setkáváme poprvé s genocidou, skutečnou genocidou protivníka. A tak bychom pokračovat. Pak zde máme první světovou válku. Máme zde období mezi dvěmi válkami, diktatury, které ovládaly Evropu a na které se reagovalo a zcela jistě, že tyto reakce byly velmi často tvrdě ideologické a jistým způsobem můžeme říci, vrací se nám i po druhé světové válce, kdy dorůstá nová generace. Tato generace se musí konfrontovat. No, a přijdeme k roku 1968 v západní Evropě a víme, že západní Evropu, lépe řečeno její univerzity, ovládali trockisté a maoisté. Čili no ideologie, z kterých vyrůstají pak napětí, v kterých se teď jaksi pohybuje Evropa.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak bránit nebo možná spíše navrátit ty křesťanské hodnoty? Mimochodem již zmíněný polský premiér chce bránit hodnoty jako jedinečnost před zesvětštěním a propadnutím do hlubin konzumu, do nedostatku principu hodnot, což je bohužel podle něj převládající rys v západní Evropě. Jak se navrátit znovu k té podstatě?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Já myslím, že vždycky tomu tak bylo. Zaprvé se musíme dotknout dna a poznat, že už nelze dále klesat. Nebo že je konec.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A už jsme dosáhli toho dna?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
No, tak já se domnívám, že se toho dna dotýkáme. A občas zase něho se odrazíme a pak se zase noříme zpátky. Jenom takové dvě události. Protesty proti odhalení desky slavného spisovatele a myslitele Alexandra Solženicyna z pozice tedy komunistické mládeže, v Göteborgu pustošení židovských hřbitovů, no, a korekce nám nedovolí říct, že ten, kdo je pustošil tyto hroby, nebyl nějaký starý nebo mladý Švéd, ale že jsou to stoupenci islamismu. Těch událostí, na které si zaděláváme, protože stále jsme přesvědčeni o tom, že pravda to, co by někoho zajímalo.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nedochází v posledním období k jakémusi snad až nadužívání toho termínu křesťanské hodnoty, jestli by se to nemohlo stát až kontraproduktivní.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
My o nich téměř mnoho nevíme. A zaklínáme se jimi, protože tušíme, na jakých základech naše kultura a civilizace byla či je vybudována. A zcela jistě je tady mnoho faktorů, které ukazují na výměnu určitého stádia civilizace. Součástí toho je migrace, součástí toho je globalizace, ale migrace i globalizace idejí, no, a to přináší s sebou určité teda střety, někdy i bolestné katastrofy. To jsou fakta. Na druhé straně myslím, že kdybych použil kohokoliv z nás, aby vyjmenoval křesťanské hodnoty, a kdybych toto zopakoval třeba i v rámci Biskupské konference, těžko bych se dobral přesného výčtu. To znamená ano, my jsme děti školství, školského systému, který zcela rezignoval na hodnoty antického, židovského a křesťanského světa, protože my jsme měli jiné ideály. Pavel Morozov, tento chlapec, který udal svoje rodiče, a tak dále bych mohl jedovatě citovat. To je důsledek, proč když hovoříme o křesťanských hodnotách, tak si o nich představujeme každý trochu něco jiného a zcela jistě můžeme je potom i demagogicky využívat. I to se děje. Ale jaksi jediný recept je poznej sám sebe, starý Sókratés, anebo je zapotřebí hledat pravdu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se ale můžeme, pane kardinále, k těm křesťanským hodnotám navrátit, když je vlastně neznáme, neznáme dostatečně?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Křesťanské hodnoty, víte, to není, jako bych řekl, Mao Ce-tungova Rudá knížka, to nejsou poučky. To je skutečně, jako bych řekl, důsledek praktického rozumu, který poznává. Proto také Ježíšovy zásady nejsou "evropské". To by nebylo korektní. To bychom se my Evropané vytahovali nad ostatní světadíly. To je všelidské. Co nechceš, aby dělali jiní tobě, čiň ty jiným. Říká antika. Kristus má biblický pozitivní pohled. Co chceš, aby ti činili jiní, čiň ty jim. Otázka pravdy, věrnosti, naděje a lásky, to jsou témata, s kterými se setkáváme v celém prostoru skutečné kultury a civilizace, která je všelidská. Ten křesťanský rozměr je v tom, že křesťanství přišlo s tím, že nemůže tyto hodnoty do lidí vtloukat a dávat jim je násilím. Proto také to autentické a původní křesťanství prochází tři sta lety perzekucí a pronásledováním. Pak do jisté míry dochází k další vlně v rámci globalizace, z které se zrodilo středověké křesťanství, které už zápasí s tímto problémem, protože si říká, no, co je větší zlo, a tak pak dochází teda i do jisté míry k nucení přijetí těchto hodnot. Kostnický koncil se s tím musel vyrovnávat jedinečným způsobem. Čili tady je třeba si toto uvědomit a musíme opravdu začít poznávat historické souvislosti a z nich potom vyvozovat, jakým způsobem ty všelidské hodnoty, které se stávají křesťanskými hodnotami, protože křesťanství skutečně dalo ten největší důraz na jedinečnost a neopakovatelnost života každého z nás. S tím se nesetkáme v ostatních kulturách a civilizacích.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A cítíte, pane kardinále, konkrétně v naší společnosti vůli po křesťanských hodnotách, po jejich poznání i po tom, že je budeme praktikovat v tom každodenním životě?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Tak, víte, bezesporu je těžko najdeme při nějakých demonstracích a manifestacích, při revolučních výbuších. Ale na druhý straně musíme přiznat, že pokud vedeme skutečný dialog, o něm se hodně mluví, jenže pravý dialog se nevede. A skutečně my jsme svědky toho, že se využívá psychologických triků k manipulaci a do jisté míry až i se nesnažíme zabraňovat demagogickým krokům. A to myslím, že je největší neštěstí právě současné společnosti, kde ji nové technologické a technické vymoženosti nabízejí určité nástroje, o kterých se těm předchozím diktátorům do jisté míry nezdálo, díky bohu, že nebyli tak technologicky vyspělí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Původně nevinné zveřejnění společné fotky prvňáčků ze školy v Teplicích vzbudilo na sociálních sítích velkou nenávist, ba až výhrůžky. Ve třídě se totiž učí české, romské, vietnamské i arabské děti. Jako protireakce pak byla spuštěna kampaň "Oni je do plynu, my je do škol". Podle odborníka na politický extremismus Miroslava Mareše z brněnské Masarykovy univerzity jsou politické elity nyní k nenávistným projevům shovívavější. A mě by zajímal váš názor.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Víte, já myslím, že toto souvisí v podstatě s psychikou člověka. A pokud etika je chápaná pouze jako souhrn společenských pravidel, která se mohou různě měnit, tak potom nemáme dostatečné antidotum proti tomu, aby nedocházelo k těmto daným jevům. A buďme upřímní. Ti, kteří vytýkají tomu protivníkovi nenávist a demagogii často ale jejich slova, jejich věty, když se podíváte jim do tváře, vlastně vám říkají, že je to úplně stejná emoce, takže tady jaksi chybí, bych řekl, ten etický rozměr základní úcty k druhému a také přesvědčení, že já nemám tu jedinou pravdu. A myslím, že tento základní problém subjektivismu s vlastněním pravdy ten prochází celými lidskými dějinami a v současné době je to i, dá se říci, kultura, která opustila zmíněné kořeny, která ho velice často zdůrazňuje. Kdybychom se vrátili k antice, těžko bychom se dočetli, že jsme smyslem umění je šokovat druhého. Pokud uvedete někoho do šoku, těžko můžete od něho očekávat racionální a etickou reakci, vy vlastně ho dostanete do takové situace, jak jedná myš, když ji zaženete do kouta.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč tolik převládají emoce?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
No, protože myslím, že to je do jisté míry jeden z projevů konzumní společnosti.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte, že v poslední době sledujeme fenomén, nazvala bych to, lidé odmítají jiný názor pouze ho vyslechnout.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
No, já myslím, víte, že dávno je doba pryč, kdy jsme četli slavnou brožuru francouzského filozofa o smrti ideologií. Myslím, že se nám zrodilo takové množství ideologií a ideologů, kteří vystupují ale pod jinými názvy jako analytici, politologové, sociologové, ale i psychologové, protože velmi často podnikový psycholog vůbec neslouží teda lidské psýché, ale slouží marketingu, aby došlo k úspěšnému prodeji.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Také se hovoří v poslední době o takzvané marketingové politice.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Konkrétně v Česku. Pane kardinále, když Tomio Okamura, šéf hnutí SPD, nedávno na Facebooku zveřejnil dopis od vás, ve kterém jste mu gratuloval k úspěchu ve volbách, tak to vyvolalo velkou debatu, také kritiku mezi osobnostmi veřejného života. Vy jste napsal, cituji: "Jsem přesvědčen, že nás spojuje péče o bezpečí lidí v této zemi i řada dalších témat." Stojíte si za svými slovy i přes tu vlnu kritiky?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Budu si za nimi stát až do hrobu, protože vím, co říkám. Já neříkám, že máme stejný názor, jak zabezpečit naši společnost, ale máme starost. Ano, my si musíme uvědomit, a to určitě politické strany do dnešního dne neudělaly, aby zhodnotily, v čem spočíval jejich úspěch a jejich neúspěch. Nejsem ten, kdo přeceňuje průzkumy veřejného mínění, protože jak jsme si řekli, emoce vlastně jsou rozhodující, to znamená, jestliže někdo dva dny vysílá určitou zprávu, určitou událost a v tomto okamžiku děláme průzkum, tak si přiznejme, že nám lidé vypovídají na základě emocí, které získali při poslechu této zprávy. Ani neměli čas ji reflektovat. To je jeden problém. Druhý problém si ale musíme uvědomit, protože také čtu svodky těchto průzkumů. Co jsou největší obavy naší společnosti? Nad tím se vůbec nezamýšlí nikdo. Co říkají děti? Pro ně největší hodnotou je pevná a nerozlučná rodina. Čeho se nejvíce děti bojí? Aby se tatínek a maminka nerozešli. Podívejme se do volebních programů, co se píše o rodině. Jestli to vyřeší daně pro ty či ony, anebo zda skutečně budeme usilovat o upevnění rodiny jako takové od slova rodit, to není jenom biologie, ale to je fyzická podstata člověka, tak pak můžeme také hodnotit výsledky voleb. Jestliže víme, že lidé mají strach z migrace, ptejme se, nevyděsili jsme je tím, když čtyřiadvacet hodin ne-li celý týden se jenom zabýváme otázkou atentátu například na časopis Hebdo. Já nemyslím, že máme ten atentát schvalovat, ale jestliže ukážete, co se skutečně děje, jestliže všude vidíme ty velká opatření, která jsou spíše psychologická než realistická, tak se nedivme, že lidé potom mají obavu z migrace, z terorismu, že se bojí Evropské unie, která ve všech těchto případech, kdy měla racionálně vystoupit a stanovit určitý pevný program, tak vlastně se chovala tak, jako kdyby o nic nešlo. Tyto politické strany budou v parlamentu. Tyto politické strany budou jednat o zákonech, z nichž se mnohé budou týkat každého z nás. A úkolem i církví je, aby při těchto jednáních nestála stranou, nestrkala hlavu jako pštros do písku a v tomto momentu pak musím oslovovat také i jednotlivé strany a říct mu: Vy ale máte v programu, vy byste měl stát tímto způsobem. Ale když mně pak mnozí řeknou, že tyto programy vůbec nečtou, že je nezajímají a pak říkají své soudy, tak jsem zklamán.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V kritice na již zmíněný dopis nebo gratulaci se objevilo například to, že si pan Okamura zahrává s lacinými sliby a požadavky, které jsou živnou půdou nedůvěry vůči řádným demokratickým strukturám. To jsem citovala jednu z těch kritických výtek. Co na to říkáte? Možná se můžeme...

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Kdybych to takto hodnotil, tak bych musel se rozejít se všemi politickými stranami. A vytvářet ideální stát patří k utopiím. Já nejsem stoupenec utopií. Myslím, že je velmi zapotřebí si uvědomit, co říkají různí členové těchto stran, aniž by četli program. A také si uvědomit, jak hovoří lídři demokratických stran, aniž by studovali ústavu. To jako bych řekl, stojí za to skutečně tuto sondu udělat. Já jsem ji udělal, když končily volby, vysílání televize, rozhovory končily někdy kolem jedné hodiny, tak jsem do půl čtvrté, tedy celou noc, si znova pročítal ústavu a promítal jsem si to, co jsem slyšel. Došel jsem k velmi zajímavému závěru, že jsem řekl, že jenom jediný politický představil znal ústavu. I když je to politický představitel, kterého určitě bych nepodporoval. Poznal to.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prozradíte kdo?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
To nechám jako hádanku.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Výsledek voleb jste komentoval slovy, že je vyhrály strany a hnutí, které v posledních 25 letech nevytvářely svobodu této země. Jak budou strany, které jsou zastoupeny nyní v nové sněmovně, bránit naši svobodu, demokracii, pečovat o ni?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
No, já se domnívám, že to není hlavním úkolem stran. Strany hájí určité parciální zájmy v této zemi. To je otázka nás všech občanů. Proto máme volby. Kdo nejde k volbám, tak vlastně podkopává demokracii a svobodu v této zemi. To je třeba si uvědomit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to je asi 40 procent.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
No, přesně tak, protože nám je to potom lhostejné. Ale můžeme také ovlivňovat. Jestliže se budeme bát například vzrůstu, což je realita, pozice Ruské federace, no, tak potom musíme také něco pro to udělat. A kdo z politických stran skutečně myslí vážně? Představte si, že jsme v roce 1935, staví se obranný val. No, byl hotový? Nebyl. Byl funkční z velké části? Nebyl. A teď je to úplně stejné, když takto vyjadřujeme své obavy a přitom říkáme, no, my začneme plnit mezinárodní dohodu o plnění povinností vůči Severoatlantické alianci po roce 25 nebo 24. No, tedy myslím, že je to dobrá výzva tomu protivníkovi.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdo se chce podle vás v dnešní době angažovat?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
To souvisí s tím, co jsme říkali na začátku. Skutečně tak, jak se prezentují mluvčí občanské společnosti, skutečně stojí na té podstatě těch lidských, chcete-li antických, židovských a křesťanských hodnotách, které, jak jsem se pokusil naznačit, jsou všeobecně platné, anebo jim jde jenom o parciální práva nepatrných skupin.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Papež František navrhl změnu překladu jedné části otčenáše, protože podle něj není přesná. Nelíbí se mu věta "neuveď nás v pokušení". V této podobě totiž prý naznačuje, že Bůh lidi ponouká k hříchu. Takové znění není podle Františka dobrým překladem a měla by ho nahradit prosba "Nenech nás upadnout v pokušení". Vy byste byl pro případnou úpravu?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Víte, to je otázka mnoha biblických výroků, které vycházely z jiného prostředí a z jiných, také bych řekl, filozoficko-teologických představ, než máme dnes i my. V rámci církve. To je pravdou. A to, co papež říká, je pravdivé. Na druhé straně ovšem je třeba si uvědomit, tuto kauzu znám a o ní též debatujeme, ale není to ještě žádné úřední rozhodnutí, protože tam narazíte na jiný problém. Tam narazíte na problém překladu, který je rozšířený, který je lidem známý, a jsou to také texty, které jsou zhudebněny a používají se. Čili tam je takový určitý problém, který je velmi, velmi těžce jako řešitelný. To, co říká papež, je zcela pochopitelné. Také to ukazuje, jak my v duchu křesťanství a pozdního židovstva jsme přijali kategorie řecké filozofie, kauzality, kdežto semický člověk té staré éry viděl, že tedy Bůh je příčinou všeho. Tyto debaty mají veliké, bych řekl, důsledky i v náboženském dialogu nebo ekumenickém dialogu mezi námi a Luterány, mezi námi i kalvíny, protože je to otázka takzvaného předurčení. To jsou opravdu složité otázky. To, že papež vyslovil tuto větu, je důležité, protože si to mnozí jaksi musí uvědomit a uvědomit si také, že Bůh nebere člověku svobodu, i když je ten, který je všemohoucí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Před námi je třetí adventní neděle, prožíváme dobu, kde bychom se, jak se říká, měli pozastavit, jaksi zklidnit, možná i ty emoce, o kterých jsme se už zmínili. Dovolte otázku, nad čím letos o letošním adventu tak nejvíce přemýšlíte?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Tak víte, máme letos nevýhodu, že advent je nejkratší.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
To vždycky přijde za určitou dobu. A také náš cyklus není tím cyklem, který měla zemědělská kultura. Bylo sklizeno ve stodolách, na polích byl sníh, čili ti lidé, ta rodina a vůbec měli mnohem více času, aby se mohli zamyslet, aby mohli věnovat více času četbě. My jsme si to všechno zkomplikovali tou naší moderní průmyslovou a technologickou civilizací a máme plno pokušení teda, že jo, tam máme internet, tam máme film, tam máme televizní obrazovku. Čili je to do jisté míry velmi složité a potom musíme dělat také uzávěrky, čili mnozí vlastně do těch Vánoc téměř nemají čas se zastavit. Takže tady je ten advent velmi jako složitý. Ale přesto si myslím, že jaksi vidíme, že ta touha té civilizace zůstává v nás. Proto adventní věnce, proto v televizi mluvíme o adventě, máme adventní koncerty, jsou tedy určité programy, které nás mohou disponovat. Tak tady myslím, že musí každý z těch lidí jaksi hledat cestu. No, nelíbí se nám koledy v supermarketech, ale kdybychom jim tam dodali skutečně dobrá cédéčka s adventními písněmi, s roráty, které ukazují, jak naši předci dokázali propojit skutečnou ekumenu, protože my zpíváme písně, které měly latinský základ v době Karla IV., zpíváme písně husitů, zpíváme písně utrakvistů.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je asi proto, že neznáme ty křesťanské hodnoty, abychom se vrátili na samý úvod.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Ano, ale ti naši předci to věděli a i když občas byli také straničtí a chtěli být jednou utrakvisty, podruhé pod jednou, tak přece jenom ty základní hodnoty dokázali přijímat a domluvit se a radovat se z ní. Tak dejme si to jako adventní předsevzetí proti těmto pokušením.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A v čem vy, pane kardinále, nacházíte důvody k radosti nejenom během adventu?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
No, tak já se vám musím přiznat, že opravdu těch důvodů je poměrně dost, protože tak jak jsme to naznačili, ta určitá touha poznat křesťanské hodnoty, všelidské hodnoty, ta tady je. Takže moje úsilí o oslovení té mladé generace a školní přece jenom se projevila třicetipětiprocentním nárůstem, takže tady skutečně jsem velmi rád, no, a pak jsou to i, já mám tu nevýhodu, že stále žiji rok nebo dva roky dopředu, že ten příští rok jako máme tedy jaksi připravené některé aktivity, které se týkají jak teda seznámení s biblí a podobně, takže v tomto smyslu myslím, že i ty adventní návštěvy farnosti jsou pro mě jaksi velkou, jako bych řekl, posilou a povzbuzením, protože vidím, že církev roste, že jsou zastoupeny všechny generace na těchto bohoslužbách a lidé skutečně mají o ten život své církve zájem.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji za vaše postřehy a přeji mnoho důvodů k radosti, pane kardinále. Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, byl hostem dnešního vydání Jak to vidí.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Já děkuji za rozhovor a přeji tedy požehnaný zbytek adventu a požehnané radostné Vánoce.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zita Senková se připojuje a přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autoři: zis , Dominik Duka
Spustit audio