Přepis: Jak to vidí Dominik Duka – 14. prosince

14. prosinec 2016

Hostem byl kardinál Dominik Duka.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den a dobrý poslech u pořadu Jak to vidí přeje Zita Senková. Hostem vydání je kardinál Dominik Duka. Dobrý den.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co by arcibiskup pražský a primas český odpověděl frustrovaným lidem, jejichž očekávání nejsou naplněna? Jak čelit zlu a jak prožít advent? Seznamte se s pohledem dnešního hosta. Ocenění v letošním ročníku soutěže Český slavík pro hudební skupinu Ortel, která se netají svými docela extremistickými postoji, vyvolala velké vášně. Po druhém místu v kategorii skupin získal stříbro i zpěvák Tomáš Ortel a hudebník Radek Banga z Gipsy.cz kapelu vypískal a na protest odešel ze sálu. Nebyl jediný. Čelí za to obrovské kritice, nadávkám i výhrůžkám. Jak se díváte, pane kardinále, na Bangovo gesto? Například vítězka Českého slavíka Lucie Bílá to považuje za gesto zbytečné. Jsou prý věci, které by se neměly veřejně říkat. Považujete to za zbytečné gesto?

Čtěte také

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Za prvé tedy nejsem znalec této hudební skupiny, takže těžko se mohu vyjadřovat. Myslím, že ta otázka některých projevů, které se objevují v našich sdělovacích prostředních, ať už je to téma rasismu, ať už je téma určité netolerance, je poměrně dost častá. A myslím také, že je určitá diskrepance, že na jedné straně některá témata jsou tabu a nemohou být vůbec zmiňována, a jiná témata mohou se stát tedy příležitostí k zesměšňování různých jako jedinců, anebo i skupin. Čili tady asi by bylo zapotřebí trošku pamatovat na školní výchovu, i na rodinou výchovu, abychom se vrátili k těm základům slušnosti a vzájemné úctě a tolerance.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaká je, kdybychom to zobecnili, pane kardinále, vůbec naše schopnost reagovat na podněty, na které bychom asi reagovat měli?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Tak myslím, že důležité je mít chladnou hlavu a vyvarovat se zbytečných emocí. Ovšem buďme upřímní, že ten celý náš rok, který byl zasažen problematikou migrace, otázkou vztahu islámu a naší evropské západní křesťanské kultury může tedy také do jisté míry i rezonovat na vlně jisté podrážděnosti.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Skupina Ortel ventiluje jistou frustraci mnohých lidí v naší společnosti, kteří se cítí zklamáni nebo jejich očekávání se nenaplnila. Co poskytnout těmto lidem, této skupině? Jaké návrhy nebo řešení? Protože je spojuje hněv.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Tak hněv patří k lidským emocím a má své místo, ale už v bibli čteme, my se tam modlíváme jeden den večer, aby slunce nezapadlo nad naším hněvem. To znamená člověk, který by chtěl žít celou svou, bych řekl, éru života jako rozhněvaný, tak dopadne opravdu špatně. To bychom se mohli zeptat lékařů a psychologů a psychiatrů. Čili je zapotřebí si uvědomit, že jsou to emoce, které skutečně reagují na jisté podněty, ale člověk není jenom bytostí emotivní, ale je také bytostí racionální. Problémem je moderní společnost, která ale s psychology a sociology nám definuje člověka jako bytost emotivní. Moje reakce je, že se domnívám, že naši domácí mazlíčci jsou někdy emotivnější než my lidé, tak bychom si měli uvědomit pozor, chceme-li tedy být tou korunou tvorstva, musíme si uvědomit, že emoce musíme také umět ovládat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co to racio, pane kardinále? Jak to by se mělo projevit?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
No, já myslím, víte, že to je otázka, která sehrává svoji roli v celé historii. A vždycky, když dojdeme do situace, že musíme pokorně vyznat, že jsme se mýlili, nebo že věci se mají jinak, tak buď reagujeme hněvivě nebo se urazíme, anebo začneme zpochybňovat lidský rozum. Tak tomu bylo v 17. století, tak tomu bylo v 19. století, koneckonců tak tomu bylo i ve 20. století, no, a my žijeme na té vlně postmoderny, která taktéž pochybuje o hodnotách pravdy a hodnotách našeho lidského poznání tím, že ho rozmělnila, že každý má svou pravdu, a tam je právě vize, nebo trošku ten kámen úrazu dnešní společnosti rozhádané a nejednotné.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Emoce ale, řekla bych, znamenají, že mi něco není lhostejné, což vlastně není tak špatné.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Tak bezesporu, že mi není lhostejné nebo nemělo by být lhostejné všechno. Na druhé straně ovšem pak se dostáváme do toho známého bonmotu - nejsem tolerantní k toleranci. A tam vidíme, že je určité jaksi zrnko pravdy, že člověk by neměl tolerovat věci, které jsou špatné a které jsou zlé. Tam bychom se dostali k tomu vyhánění zla.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v nedávném rozhovoru pro Lidové noviny varoval před xenofobními populistickými nesystémovými subjekty, které podle něj začínají být reálným ohrožením naší demokracie. Vy sdílíte jeho obavy?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Tak já bych je mohl sdílet, na druhou stranu si myslím, že jsme se dostali do určité situace jakéhosi zvláštního poločasu, protože na jedné straně varujeme lidi před pravicovým a konzervativním extrémismem, ale úplně nikomu nevadí například webové stránky Mladých komunistů, některé projevy, které můžeme číst jako projevy zasloužilých členů komunistické strany. Dokonce si i vyslouží osvobozující rozsudky od prohlášení, kdy mně běhá mráz po zádech, protože jestli mně to řekne nějaký mladistvý, teenager, který hledá své uplatnění a své ego, tak se tomu ještě mohu klidně usmát, protože on z toho může vyrůst. Ale když jsou to lidé, kteří jsou věku dospělého, zralí lidé, kteří dokonce vyučovali na našich školách, komunistické ideologii a všem jejím principům závisti a nenávisti, tak myslím, že bychom měli si uvědomit, že existuje také jistá spravedlnost a vidím nalevo i napravo, co je špatné a co je dobré.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
O čem to vypovídá, o čem to svědčí podle vás?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Já myslím, že to svědčí o jedné věci, a to je, bych řekl, velmi komplikovaná situace. Všimněte si, jak nám nesmírně vadí tunelování a rozkrádání, ale nekvalitní práce, výrobky, které se prodávají, nemají žádnou hodnotu, prakticky většina lidí nemá obrany. Když si všimneme například otázky, kdy probíhaly částečné restituce soukromníkům, bývalým příslušníkům šlechty, a koneckonců i církevní restituce, nikdo se neptal, byla to krádež, nebyla to krádež? Jedna krádež je dovolená, druhá krádež je zakázána? Tak myslím, že tady jsou důsledky té 40leté absence skutečné etické výchovy a tu si neseme tu absenci jaksi do života dál.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vidíte v tomto druhu gramotnosti ještě teda docela deficit?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
No, bezesporu. Tak jako vidíme tento deficit v obecném, vůbec ekonomickém vzdělání, zadluženost rodin je mnohem vyšší než zadluženost našeho státu. Takže si musíme uvědomit, že vlastně takovou časovanou bombu si neseme ve svých rodinách a bezesporu, že každá rodina je součástí státu. Čili ty věci jsou mnohem komplikovanější. My si stále neuvědomujeme, že stát nám nedává z nějakého zlatého pokladu, on nám dává jenom z toho, co si od nás vzal nebo chcete-li co jsme mu dali, čili musíme naučit se i v té oblasti politické, ale i v té oblasti tedy ekonomické doopravdy zase postupovat s dostatečnou mírou rozumnosti, nikoli jenom s takovou tou emocí - je to bezvadné, zase budu mít více peněz a bude více zábavy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zaznělo tady opět slovo emoce. Racio už jsme probrali. Jsou Češi, lze říct, více emotivní nebo racionální? Co byste řekl? Je to ...

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Tak to je otázka, bych řekl ---

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nechceme generalizovat, ale ...

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Víme, že ostatní slovanské národy nám říkají, že jsme studení jako psí čumák, že jsme spíše Němci než Slované. Na druhou stranu buďme zase upřímní, že ty obyvatelé západní Evropy mají ten určitý pocit. Přesto bych asi řekl, že my v Čechách budeme méně emotivní než na Moravě, už nemáme Československo, tak tedy v sousedním Slovensku budou ještě o trošku emotivnější.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jste se, pane kardinále, zmínil o zlu, tak právě nad tímto motivem vyhnání a návratu nečistého ducha se svého času zamýšlet Ivan Medek, slavný rozhlasový novinář, spisovatel, muzikolog. Myslíte, že i v současnosti bychom si mohli vlastně klidně položit tu otázku, jak si poradit se zlem, které je kolem nás a hlavně asi jak mu čelit.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Víte, toto je téma, které vlastně prostupuje dějinami západní civilizace, dějinami Evropy. Naši předci, pokud byli slovenští pohané a podobně, tak žili v takovém určitém, bych řekl, infernu, kde zlo a dobro nemělo pevné hranice. Přichází křesťanství a vyrovnává se s tímto problémem. Ovšem také víme, že ti naši předci jaksi viděli to zlo v nejrůznějších podobách. Byli ohrožování víc než my, to znamená nemocemi, nepřízní počasí, z kterých pak vyplývá hlad a další problémy. A pak to byla i otázka nedostatečné bezpečnosti. Čili oni tento boj vedou, ale díky tedy Cyrilovi a Metodějovi, našim věrozvěstům, tak najednou se mění pohled na svět a víme, že máme dostatek prostředků, abych se nemuseli bát a abychom dokázali vidět svět pozitivně a také usilovat o jeho pozitivní stránku. Můžeme říci, že v určitém období, kam patří například husitství a můžeme také říci i protestantská reforma, když lidové vrstvy byly zbaveny svěcené vody a některých obřadů, tak najednou pozorujeme i v kunsthistorii, jak ten malý gotický čertík se proměňuje v obludu, která je schopna zbořit celý chrám. Čili znovu tento strach narostl. A v naší společnosti, která debatuje o otázce, že vlastně lidský život nemá smysl, že ho musíme teprve najít, jsme obklopeni chaosem, protože nepřijímáme tedy, bych řekl, výpověď o logickém řádu světa, tak jsme svědky toho, že člověk upadá do mnohem většího strachu. A takovýto strach už je potom skutečné zlo, protože bere člověku potřebnou energii, aby se dokázal dívat na světě přímým pohledem a chcete-li aby se na něho díval srdcem.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co vy považujete osobně za největší zlo?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Já bych asi řekl, že slavná tedy kniha, báseň, která tvoří středověkou civilizaci, Danteho Božská komedie, považuje za největší zlo tak, jako antika, zradu. A protože ty jižní národy se nebojí tepla, ale bojí se zimy, mrazu, tak proto typ zrádce Jidáš odpočívá na dně ledu, kde mu není asi příjemně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jsem se zmínila o panu Medkovi, tak on zdůrazňoval, že naše civilizace vyrostla z křesťansko-judaistických tradic. Jejich základem bylo a je desatero. A abych citovala jeho slova: "Kdykoli jsme v našich dějinách udělali chyby, bylo to proto, že jsme toto desatero nebyli schopni plnit." A on neznal lepší text, podle kterého bychom se měli v budoucnosti řídit. Vy znáte lepší text?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Ale tak já bych řekl asi toto: Principy desatera najdeme i v antické etice a najdeme ji v té slavné větě, kterou zná antika, kterou zná i bible, protože symbióza antického myšlení a biblického myšlení nezačíná renesancí, ale ta začíná dávno před Kristem. A dokonce víme, že jsou i autoři, kteří se domnívají, že ne my jsme dodatečně pak přijímali antiku, ale že antika čerpala z židovství. To vše je otevřené, ale jako ona známá zásada zlatého pravidla, které říká, negativně ho má Tobiáš, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim. Kristus ho říká pozitivně, co chceš, aby jiní dělali tobě, dělej ty jim. A desatero pak dál do jednoho přikázání, které bychom řekli v dnešní řeči je to supra a to je přikázání lásky. Mějte se rádi navzájem, jako já jsem měl rád vás. Čili tam, myslím, je možné si toto uvědomit. Desatero ovšem, je to určitá i pedagogická pomůcka, poněvadž bychom ho mohli zkrátit, dvakrát se tam dotýkáme otázky zcizit, že jo, některou věc, takže v tomto smyslu je to vyjádření toho, co bychom nazvali přirozeným etickým zákonem, který ovšem má svého zákonodárce, tak jako všechny zákonodárné kodexy starověku, a tím zákonodárcem je ten, který je a který dává tedy vedle těch fyzických zákonů také i zákony etické. Ale ty počítají s lidskou svobodou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To byste možná odpověděl těm, jak jsem se ptala v úvodu, pane kardinále, frustrovaným lidem, kteří mají vztek jako řešení nebo návrh, jak změnit možná pohled na svět?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Tak víte, já myslím, že ono v tom etickém životě není úplně snadné dát recept. Ale je zapotřebí ukázat. A tady se domnívám, že právě takové to zlaté pravidlo, které ukazuje nejprve na mě a pak na druhé, je, myslím, přijatelné i pro člověka, který nemusí přijímat náboženské hodnoty nebo nepřijímá je.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na vašem facebookovém profilu jste poděkoval těm, kteří vám gratulovali k udělení státního vyznamenání Řádu Bílého lva, které jste obdržel u příležitosti státního svátku 28. října, a napsal jste, že to vnímáte jako ocenění osobní, ale jako i vyznamenání pro celou katolickou církev, uznání jejího působení, zařazení do společnosti. Nakolik se katolická církev stala běžnou součástí naší společnosti? Jak to vidíte?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Tak jestliže si zavzpomínáme a učiníme reflexi, kdy víme, že teda se říkalo, že náboženství je zcela soukromou věcí a nemá zasahovat do společného života, společenského, politického, nemyslím ve smyslu politických stran, tak tedy myslím, že ten rozdíl je, že tady existuje život církve, nejenom katolické, i ostatních církví, protože tam jsme na jako na jedné vlně, a to je kooperační model, kde jsme přítomni ve společnosti, to znamená v procesu vzdělávání, je církevní školství, je svobodná přítomnost ve školách v rámci určitých programů, je to přítomnost v té oblasti sociální péče, ať už jsou to charity, diakonie a další instituce, které vlastně se stávají těmi velkými charitativními neziskovými organizacemi v naší zemi ve spolupráci s církví nebo s církvemi, je to další přítomnost duchovních ve vězeňství, v těch sborech záchranné pomoci, je to přítomnost v armádě, je to přítomnost duchovních zdravotnických zařízeních. Čili tato přítomnost myslím, že je značně viditelná. Je to teda i současná moje přítomnost ve sdělovacím prostředku jako je Český rozhlas, a vedle toho jsou i soukromé tedy církevní a mediální prostředky jako je televize Noe či Rádio pro vlast, čili tímto způsobem myslím, že můžeme říci, že jsme se stali součástí společnosti, je to náročnější pro nás a někdy si to také zaslouží nejenom pochvalu, ale možná i kritiku.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co byste vytkl nebo kritizoval?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Ano, a sice, že ta naše přítomnost nemůže být jako bych řekl dublování toho, co dělají jiní a dělají to dobře nebo lépe, ale především, abychom vždycky byli těmi, kteří jaksi dokáží do společnosti vstoupit tam, kde je určitý prostor neobsazený, protože je náročný.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nepotřebuji k životu ani kavárnu, ani hospodu, potřebuji studovnu a doufám, že nejsem sám. To jsou vaše slova, pane kardinále, opět na sociálních sítí. Najdete si ...

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Ano, jsou to moje slova, jsou, jak to bývá u takovýchto bonmotů, vytržena z kontextu. Ten kontext hovořil o tom, že člověk jako emotivní bytost se především často projevu v hospodě, anebo v kavárně. Ale jako bytost, která ví, že současné problémy musíme řešit usilovným studiem a opravdovým dialogem, tak to patří do studovny a na univerzitní diskusi, tak z toho jsou ta slova jako vytržena.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Najdete si čas na studium nebo četbu nějaké dobré knihy právě o adventu, který je pro vás pracovně přece jenom hodně náročný?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Tak musím asi říci poctivě, na nějaké hluboké studium to už není ze dvou důvodů jak z časových, ale tak bych řekl také i z věkových, protože mohl se přiznat, že jaksi ty určité mezery paměťové potom se objevují, ale z hlediska četby a takového jako bych řekl přidatné studia, tak bez toho není možná moje práce ani zde, takže se snažím a vedu si teda i záznamy, abych také věděl, co jsem naposledy četl, poněvadž to se někdy stane, že když člověk si čte čtyři knihy najednou, že nastane takový moment, že vlastně neví, co četl a od koho to četl.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale určitě máte v čerstvé paměti nový snímek Anděl Páně, druhý díl filmové pohádky, pozval vás na něj režisér Jiří Strach, a prý jste se u jednoho místa zarazil. Prozradíte u jakého?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Prozradím vám to. To je ten moment, kdy ta holubice, či holub jaksi upustí něco, co je nepříjemné, když se nám to stane, že to spadne na náš oděv. A řekl jsem si, no, chlapče, ale pak mně vyvstal obraz, který právě díky tomu, že člověk listuje knihami a Euromedia Group připravuje velké vydání Michelangelových maleb ze Sixtinské kaple a tam také můžeme sledovat a přiznám se, že i když jsem několik dní seděl v té kapli, tak tohoto momentu jsem si nevšiml. A sice jsme svědky, jak Bůh, ten, bych řekl, vznešený starý pán se dotýká hově stvořeného člověka Adama. Ale pak je moment, kdy Adam a Eva jsou u onoho stromu poznání dobra a zla. A v tomto momentu tento vznešený stařec se otočí zády. A tak, jak se vlní teda i jeho oděv, tak nezpozorujeme jeho záda, ale jdeme ještě i dál. A tak jsem řekl, jestliže Michelangelo si mohl tváří v tvář papeži Julii II., i když to není tak docela, jak to je v tom filmu také, tak je to nadsázka, tuto nadsázku jaksi dovolit, tak jsem si řekl, no, tak si jí může Jirka dovolit taky.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle režiséra má Pánbůh nekonečný smysl pro humor. To by mě zajímalo, co jste mu na to odvětil?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Přesně tak.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Má.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Má.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kardinál ...

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Já to, víte, zažil, pardon, ve svém vlastním životě, protože když jsme byli na té jedenáctiletce, tak byla možnost výběru latina nebo deskriptivní geometrie. Pochopitelně jsem si vybral latinu. Jenže za rok a půl latinu zrušili a paní profesorka opravdu grátis nás potom měla v kroužku jazykolatinského, byla deskriptivní geometrie. My jsme jí tak sabotovali, že dodneška se stydím, poněvadž jednou se pak profesor opravdu rozplakal u tabule. Ale to není možné, že bych vás to nenaučil. A najednou jsme pochopili, že jsme lumpové a byla ta jeho situace, kdy mu umírala manželka na rakovinu, jo, čili to bylo opravdu hrozná situace, tak jsme honem se tedy snažili polepšit. No, a protože má Pánbůh jaksi smysl pro humor, tak jsem 15 let potřeboval technické kreslení a rýsování v plzeňské Škodovce, a vždycky jsem si říkal tak vidíš, hochu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak si užít tu předvánoční atmosféru, jak prožít advent, pane kardinále?

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Protože jsem dneska dával rady pánům poslancům, tak si dovolím to teda dát i nám.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je univerzální teda.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Kteří nejsme tedy, jako bych řekl, členy zákonodárných sborů. Asi těžko budeme moci popravdě říct, i já, že si mohu dovolit přerušit svoji práci, ztišit se a připravovat se v klidu, tichosti na advent. Koneckonců především ženy by mně mohly jaksi říci tak to pojďte dělat za nás. Tak buďme upřímní, že tomu tak není. Ale advent má jednu určitou výhodu. Přece jenom je dříve tma, takže je možné, abychom určitou chvíli i v tom prostředí svého života věnovali té tématice. Každý jí bude věnovat jinak, ale i dobrou přípravou je, bych řekl, veškerá ta práce, která souvisí s přípravou na Vánoce, ale co bych jako doporučil, je, nepropadnout takové té horlivosti, že nejlepší štědrovečerní kuchyně, nejlepší cukroví, nejlíp připravený byt a nejdražší dárky vytvoří nejlepší Vánoce. Naopak je potřeba, abychom právě v této době dokázali vidět okolo sebe, více si všimli jeden druhého a to je ono potřebné ztišení, které je možné. A to přeji všem tedy, kdo se připravují v adventě na Vánoce.Michelangelo

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Děkuji vám za vaše postřehy a přeji příjemné prožití adventu a Vánoc.

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský a primas český
--------------------
Já též děkuji za tuto možnost a omlouvám se za určitou hlasovou indispozici.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hezký den i vám. Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio