Před exekucí má dlužník hned několik možností, jak dluh splatit. Hlavně ale nedělejte mrtvého brouka

25. březen 2015

Pokud váš čeká exekuce, asi máte docela problém. Vše se ale dá řešit, a hlavně, i exekuce musí probíhat podle zákona.

K tomu, aby exekutor mohl přijít k vám domů, musí předcházet řada jednání soudu, věřitele a exekutora. Každý věřitel musí mít u sebe takzvaný exekuční titul. Tím je obvykle pravomocný platební rozkaz, nebo rozsudek. Jeho vydání přechází soudní jednání.

Hlavně se braňte, jednejte aktivně

A tady je velký prostor pro dlužníka. Věřitel se obrátí na soud s žádostí o vydání platebního rozkazu nebo se žalobou. V rámci soudního řízení se musí dlužník bránit.

Pokud nesouhlasí s dluhem, musí říct: „Namítám promlčení, neexistenci dluhu nebo dluh už byl zaplacený.“ říká Lukáš Zelený, právník časopisu dTest.

Pokud se nebrání a dělá mrtvého brouka, soud rozhodne. Ten následně nabude právní moci a ještě dá dlužníkovi lhůtu, do kdy může zaplatit. Teprve až když nezaplatí, tak se věřitel obrátí na nějakého exekutora. Toho si vybere úplně sám.

Čtěte také

Pak začíná pracovat exekutor, který jde k soudu, požádá o pověření o přidělení exekuce a od toho okamžiku má pak exekutor 30 dnů, aby se obrátil na dlužníka. Ten pak dostane dopis, kde je naposledy napsáno: „Zaplaťte v této lhůtě, pokud to neuděláte, začneme exekuci vymáhat.“

Kdo vlastně může být exekutorem?

Podle Lukáše Zeleného to je vlastně podnikatel, kterému stát svěřil moc, má oprávnění k vymáhání peněz. „Musí to být člověk s vysokoškolským právnickým vzděláním, musí mít složenou exekutorskou zkoušku. Do úřadu je jmenovaný ministrem spravedlnosti.“ K ruce má pak své pracovníky, vykonavatelé.

A co vám exekutor může a nesmí zabavit?

Exekutor musí vydat exekuční příkaz, kde je soupis věcí, které se zabavují. Tento soupis dostane i dlužník. Věci, které odveze, se prodávají ve veřejné dražbě. Výsledek dražby opět dostane dlužník, a to včetně informace, kolik z této částky bylo uhrazeno dluhu.

Jak se můžu bránit?

„Pokud exekutor nejedná v souladu s právem, obraťte se na Exekutorskou komoru, případně na soud, který ho pověří,“ říká Zelený.

Dotazy posluchačů:

osoba
--------------------
Dobrý den, já jsem v roce 2013 vydražila v nedobrovolné dražbě byt. Byt jsem dostala do osobního vlastnictví a teď, v roce 2015, mi začaly chodit z katastru na Listu vlastnictví, že bylo zahájeno řízení o povolení vkladu. Je tam napsáno zástavní právo exekutorské. Co to znamená?

Lukáš ZELENÝ, vedoucí právního oddělení časopisu dTest
--------------------
Zajděte na katastrální úřad a požádejte o informace, kdo provádí zmiňovaný návrh na vklad, o kterého exekutora se jedná. Pak ho kontaktujte a zjistěte důvod. Jaké tam jsou pohledávky, v jaké výši, čeho se týkají. Je potřeba ale jednat! Jestli jde o vklad práva nebo výmaz ze zápisu! Exekutor totiž nemůže jednat sám od sebe.

osoba
--------------------
Dobrý den, syn staví rodinný domek, má na stavbu hypotéku. My mu s manželem ručíme naším rodinným domem. A odhadce u nás provedl odhad a ten podhodnotil zhruba o 50 %. V případě, když by došlo k tomu, že by syn nemohl splácet a exekutor by přišel k nám, dalo by se u soudu domáhat toho, že ten odhad je podhodnocený?

Lukáš ZELENÝ, vedoucí právního oddělení časopisu dTest
--------------------
V případě, že by došlo k tomu, že by hypotéka nebyla splácena a banka se rozhodla podat žalobu, tak se bude dělat nový znalecký posudek a cena se bude úplně lišit. Je to spíše pro potřeby banky. Ale jinak, kdybyste s posudkem nesouhlasila, můžete se bránit už teď. To pak ale komplikuje poskytnutí hypotéky.

osoba
--------------------
Může vůbec exekutor vstupovat do domu?

Lukáš ZELENÝ, vedoucí právního oddělení časopisu dTest -
-------------------
Může vstupovat do domu. Má k tomu zákonné oprávnění. Exekutor a jím pověření zaměstnanci mohou ze zákona vstoupit do obydlí, a to bez souhlasu majitele či osob zde žijících.

Ostatní záznamy poraden najdete v iRadiu v Dopoledni s Dvojkou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s.

autor: ČRo Dvojka
Spustit audio