Petr Nováček: "Volební kampaň opouští tradiční teritoria"

18. říjen 2013

Jak hodnotí komentátor Petr Nováček verdikt švýcarského federálního soudu ve věci privatizace Mostecké uhelné společnosti? Jakou lekci jsme dostali a co to bude znamenat? Zamysleli jsme se také nad obsahem předvolebních spotů i obsahem webových stránek politických stran.

Rozdíl v práci trestních orgánů

Jak hodnotí verdikt švýcarského federálního soudu ve věci privatizace Mostecké uhelné společnosti? Jakou lekci jsme dostali a co to bude znamenat? „Pro mě z toho vyplývá, že orgány činné v trestním řízení mohou pracovat jinak, než v minulosti pracovaly ty naše. Tedy rychleji a efektivněji. Rozsudek je prý velmi jednoznačný a formulace velmi zřetelné. Ukázalo se, že i takto složité případy lze vyšetřit a v přiměřené době odsoudit. Protože verdikt soudu, který nenásleduje v přiměřené době, ztrácí účinek.“

Volby a sociální sítě

Expert české politické scény se rovněž zamyslel nad obsahem i formou předvolebních spotů i obsahem webových stránek politických stran. Umějí strany využívat sociální sítě? „Volební kampaň opouští tradiční teritoria a to je úžasná věc. S politickou stranou lze navázat rychle kontakt a ta může udržovat zpětnou vazbu se svými příznivci a dedukovat, kam by měla kampaň směřovat. Jedna věc je ale získat přátele na internetu, druhá je dokázat tuto masu postrčit do volebních místností.“

Více si poslechněte v záznamu rozhovoru na začátku článku…

Petr Nováček
V rozhlase už léta operativně komentuje vnitropolitické události související s politickými stranami (vystudoval „Zeitgeschichte“), s politickými osobnostmi, s ústavním pořádkem a institucemi, volby všeho druhu a ledacos dalšího. Za tím účelem si po nocích telefonuje s politiky a nikoli například s milenkami. Vybaven od narození špatným zrakem a prý proto slušnou pamětí, k váženým a milým posluchačům hovořívá ne „z papíru“, nýbrž „z patra“.

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. (Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.)

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: pno
Spustit audio