Odcházení a návraty: neobyčejný příběh vily Čerych

9. listopad 2014

Tak jako lidé, i domy a zahrady mají své osudy. Vila Čerych v České Skalice je už téměř 90 let němým svědkem politických i společenských poměrů našeho státu. Její příběh vám odvypráví Ladislav Čerych, Jacques Rupnik, Hana Šilhánová, Vladimíra Dvořáková a další.

V duchu rondokubismu navrhl vilu ve 20. letech 19. století architekt Otakar Novotný, známý stavbou budovy Mánesu v Praze. V roce 1925 se do domu nastěhovali novomanželé Čerychovi. V té době panovala v Československu tvořivá a nadějná atmosféra.

Textilní továrník a mecenáš Jiří Čerych tu s manželkou a dvěma syny prožili poklidnou dobu až do začátku 2. světové války. Válečné poměry byly těžké. Ale skutečnou pohromou byl pro rodinu vývoj poválečný.

Nejhůř bylo po válce

V roce 1945/46 byly jeho textilní závody zestátněny a po únoru 1948 jim byl zabaven i zbývající majetek. Ve vile se po nějaké době usídlilo zdravotní středisko (ÚNZ).

Oba synové Ladislav i Jiří ještě legálně odcestovali z Československa. Rodiče se dostali ven dramatickým útěkem přes zelenou hranici na Šumavě a se syny se setkali ve Švýcarsku. Tam se také usadili.


Ladislav Čerych vystudoval v Paříži. S Pavlem Tigridem zakládal rádio Svobodná Evropa. Pracoval v organizaci OECD nebo v Institutu pro vzdělávání a sociální politiku v Paříži. Byl průkopníkem výzkumu vysokého školství v Evropě. Stal se tak poradcem pro zřízení studentského programu Erasmus. Velkou část svého života zasvětil evropské integraci. V roce 1990 po návratu do ČR se významně angažoval při modernizaci vysokého školství.

Rodinná tradice mecenášství pokračuje

Po navrácení rodinného majetku se Ladislav a Jiří Čerých rozhodli věnovat rodinnou vilu, která je kulturní památkou, Nadaci rozvoje občanské společnosti, aby ji využívala k neziskovým a vzdělávacím cílům a k rozvoji evropské spolupráce. Toto přání se zvolna od roku 2001 naplňuje.

V domě působí Regionální informační centrum a Centrum rozvoje České Skalice. To pořádá vzdělávací kurzy, přednášky, konference i setkání na mezinárodní, evropské úrovni.

Havel i Schwarzenberg

Vilu tak navštívili politolog Jacques Rupnik, politik Karel Schwarzenberg nebo vedoucí delegace Evropské komise Ramiro Cibrian. Vila začala žít novým životem a potkalo ji další neobyčejné setkání.

V roce 2010 si ji vybral filmový štáb v čele s exprezidentem Václavem Havlem k natáčení jeho filmu Odcházení.

Proč zvolili právě tento dům, vysvětlil Václav Havel: „Vila Čerych a její park jsou unikátní křižovatkou 20. století. Genius loci naplňovaný pohnutými lidskými osudy, naděje, úpadek a opět naděje. Když jsme vybírali místo pro natáčení filmu, architekt nám nabídnul několik možností k posouzení. Naše rozhodnutí bylo jednoznačné a okamžité. A byla to šťastná volba. Tehdy jsem ještě neznal ani historii vily, ani osudy jejích majitelů, až postupně jsem se dozvídal podrobnosti.“

autor: Daniela Brůhová
Spustit audio