Obezita u psů a koček

12. červen 2014

Jaký pán, takový pes. I u domácích mazlíčků křivka obezity neúprosně stoupá. A stejně jako u lidí je spojena se zdravotními riziky.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Na Dvojce právě začíná Veterinární poradna. Mým hostem je doktor Michal Beneš z Veterinární nemocnice AA-Vet. Přeji dobrý den.

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Dobrý den.

Obezita zvířat přináší mnohá zdravotní rizika

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Obezita u psů a koček, to je naše dnešní téma. Možná hned v úvodu se vás zeptám, pane doktore, jestli to je jako u lidí, že spíš ta křívka stoupá směrem nahoru, že psi a kočky jsou obéznější než byli dříve?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Bohužel, ano, určitě ta incidence stoupá. Minimálně se uvádí literaturách nebo i takto v našich interních statistikách, že ta jedna čtvrtina 25 % našich pacientů psů nebo koček jsou obézní, ale je to číslo i vyšší, u těch psů až určitě přes 30 % se určitě dostáváme.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
A chybou je nebo chyba je na straně chovatelů, to znamená, že jsou ta zvířata překrmována, mají nedostatek pohybu, nebo to je, že třeba určitý druh rasy má třeba k tomu větší dispozici?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Určitě je to spíš ten první důvod, to překrmování a málo pohybu je ten majoritní důvod.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě kočky chované v domácím prostředí jsou jenom doma, neloví, nechodí za tou potravou, mají to všechno pěkně v těch miskách, je jim stále přidáváno, tak ony zpohodlní a potom teda ta kila narůstají nebo deka v jejich případě.

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Samozřejmě u koček držených jenom v bytě, je ta pravděpodobnost, že budou obézní, určitě četnější. Tam je právě potřeba ohlídat tu krmnou dávku.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
A u psů, můžeme tím, že jak se s nimi chodí pravidelně ven, pravidelně se s nimi nějakým způsobem pohybujeme, tak i tím, že je nutíme k nějakému pohybu, že trošku přece jenom můžeme ovlivňovat i tu jejich hmotnost?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Tak určitě, to je jeden z těch základů, dostat je k pohybu a správná krmná dávka.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak poznáme, kolik má vlastně to naše zvíře vážit, jsou nějaké k dispozici tabulky a statistiky?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Tak, u koček je to jednodušší v tom, že tam ta plemenná rozdílnost je menší, jo, takže ta kočka by měla vážit v drtivé většině mezi 3,5 až 5 kily, je tam samozřejmě zase individuální rozdílnost, že můžeme mít drobnou kočičku nebo pořádnýho kocoura. Pak máme plemena mainská, mývalí, kde prostě ta váha je vyšší normálně. Takže u těch koček můžeme si říct takového pravidlo. U těch psů rozdíl mezi nejmenším a největším plemenem může být až 100 násobný, takže tam samozřejmě úplně jednoduchá tabulka není. Na to pak máme nějaké systémy, kde hodnotíme siluetu psa, kontury, jestli dokážeme nahmatat nebo vidíme nějaké kostní výběžky, žebra, podle toho pak máme nějaké stupnice třeba jedna až devět nebo pětistupňová, kdy pak rozlišujeme optimálně stav, anebo naopak obezitu a nebo na druhém konci stupnice úplnou jakoby kachexii vyhublost až přílišnou.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Může tím signálem třeba být také to, že to zvíře je línější?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Tak samozřejmě to je jako u lidí, když bude mít někdo velkou nadváhu, tak bude lenivější, nebude se tak dobře pohybovat, určitě.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď k té dispozici, protože možná jenom i některé typy psů mají určitou predispozici k tomu, že nabírají kila víc než ostatní, která to jsou nebo které to jsou typy?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Tak, jednak jsou to v určitých obdobích života toho psa, jsou to samozřejmě starší zvířata, která už se méně pohybují, tak k tomu mají větší predispozici, pak to můžou být kastrovaná zvířata.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Obecně i kočky a psi dohromady?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Obecně, psi, kočky, kocouři, feny, tam tím, že se snižuje jakoby ten metabolismus ovlivněný těmi pohlavními hormony, které tam pak nejsou v určitých koncentracích, tak se zvyšuje pak ukládání tukových zásob té přijaté energie, když se nezohlední ta krmná dávka.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Může přece jenom i ta obezita být důsledkem nějakého onemocnění, to zvíře je normálně krmeno, má normální pohyb, přesto tloustne, tak jestli to není i důvod nějakého skrytého onemocnění?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Samozřejmě je to zhruba ale jenom 5 % zhruba obézních psů, kde je příčinou nějaké onemocnění. Jsou to třeba hormonální poruchy jako snížená funkce štítné žlázy, nebo naopak nadměrná funkce nadledvinek, nadledvin, může to být i podávanými léky, jo, třeba u epileptiků fenobarbitely a nebo jiné onemocnění, kde se podávají kortikoidy způsobují zvýšené ukládání tuků. Takže tam samozřejmě zase je potřeba, to zvíře má zvýšený apetitek, v uvozovkách nedávat pořád a pořád a pořád, je to potřeba nějaký způsobem také ovlivnit.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Je docela těžké, pokud teda je to způsobeno tím, tou přemírou potravy a nedostatkem pohybu to zvíře přesvědčit o tom, že prostě bude v těch miskách méně než bylo dříve, tak je to i také na té disciplíně toho chovatele, tak co byste třeba doporučil v těchto případech?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Já bych řekl, že to je zejména problém chovatelů, že to není problém toho zvířete, jako toho majitele samotného. Tam vždycky je potřeba zapojení všech členů domácnosti nebo všech lidí, kteří přicházejí se zvířetem do styku. Pakliže jeden člověk nebude respektovat nastavená pravidla, tak nemůže být úspěšný ten redukční pak program.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili je potřeba být důslední v tomto případě?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Absolutně.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké jsou důsledky obezity u psů a koček, jaká zdravotní rizika tam postupně mohou vznikat?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Je jich mnoho tak jako u lidí, je to dneska velmi známé, že obezita způsobuje prakticky všechny možné orgánové soustavy ovlivňuje, tak u těch psů a koček je to obdobné. Může tam být věší náchylnost k infekcím, u psů tam problémy s kardiovaskulárním systémem, s respiračním systémem, můžou tam být komplikace při chirurgických výkonech tak jako u lidí, při hojení jizev, ale nebo také samotné už ty anesteziologické komplikace, když to zvíře je nadměrně obézní.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Mají třeba kočky svá specifická onemocnění a psi také v souvislosti s nadváhou?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Určitě tam vždycky nějaké tendence se dají vidět, ale není to zase úplně tak striktní.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, a co potom, když teda vlastně veterinární lékař diagnostikuje určité onemocnění, které tedy bylo vzniklé pravděpodobně tou nadváhou, tak co v takových případech, tak léčí se samozřejmě ten problém, ale současně se také snižuje i příjem potravy, jak to potom v praxi funguje?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Samozřejmě říkám, když třeba pes dostává kortikoidy nebo nějaké antikonvulziva kvůli tomu, kvůli té své chorobě, které a způsobují ten zvýšený apetit toho zvířete, tu polyfágii, tak tam mu samozřejmě nemůžeme pořád přidávat do misky, protože ten pes by jedl furt, jo, takže tam pak se nám někdy stane, že do ordinace po měsíci přijde pes, který už by tam skoro se přikutálel. Takže tam je potřeba jednak tímto způsobem. A samozřejmě třeba u některých onemocnění tím, že se léčí, tak se podaří vyřešit i tento problém typicky třeba právě u psů s hypoteriózou, s nedostatečnou funkcí štítné žlázy. Tam je to úplně typické.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Je i ta nadváha skutečně tak závažná, že může zkracovat život zvířatům?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Určitě, určitě, jsou na to jisté studie, kde je doloženo, že psi, kteří byli krmeni méně a tudíž nebyli obézní, se dožívali v průměru vyššího věku, určitě je to významný faktor.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď možná váš postřeh, třeba z ordinace. Většinou, když mají třeba ti chovatelé nadváhu, mívají nadváhu i zvířata jejich, je to tak? Je taková určitá přímé úměrnost v tomto případě?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Bohužel ano, a pak je těžké vysvětlit majiteli, že má hubnout zvíře, když by měl hubnout i sám majitel. Jsou i takové, to je jakoby tendence, ale do toho bych nechtěl úplně zase tak osobně zabíhat.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená tedy by v té stavě měl být určitý řád, nepřidávat asi nějaké pamlsky a tak průběžně když lidé třeba jedí, psi loudí, dokáží to tedy velice úspěšně u stolu se s těma očima, oni to umí prostě, tak tam je možná i ten problém, nejenom v tom, že by se třeba více přidávalo do těch misek, ale že se přidává to jídlo v průběhu jakoby celého dne, že se pořád něco nabízí.

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Přesně tak, a pakliže používané různé ty odměny, tak musíme zohlednit kolik těch odměn dostane za den a potom mu pak dát míň při tom běžném krmení.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakou roli v tom všem sehrává voda, pití, pitný režim zvířat?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Tak, tím, že ty zvířata mají neomezený přístup k vodě nebo by měli mít celý den neomezený přístup k vodě, tak tím pádem úplně to jakoby není nějak důležité. Samozřejmě pak tím, že třeba můžeme dát vlhčenou stavu, tímto krmivo nabude na objemu a můžeme to zvíře zase lépe zasytit.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili třeba dejme tomu u koček, u koček máme dvě možnosti, také buď dáme takové to suché a nebo to mokré, dejme tomu, tak z hlediska tedy nebezpečí té nadváhy je lepší jakou stravu vůbec nabízet, tedy nejenom kočkám, ale i těm psům, jak byste to viděl?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Mezi suchým a vlhkým bych neviděl asi takový problém, spíš bych viděl problém v tom, že více obézních psů po krmení domácí stravou, která je jednak méně variabilní a nebo méně kvalitní, takže ti psi krmení na kvalitních komerčních dietách a nebo i kočky trpí nadváhou obecně méně, ale není to pravidlem.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili to, co, takto máme dvě možnosti stravování, buď tedy budeme dávat něco uvaříme a nabídneme a nebo teda využijeme to, co se nabízí v obchodech. Tak co z toho hlediska tedy je lepší, abychom udrželi správnou hmotnost u zvířete?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Co je lepší, jednodušší pro majitele je ta komerční dieta, která by měla být nějakým způsobem standardizovaná, vyvážená, ale tím nechci říct, že je to obecně lepší. Spousta civilizačních dneska takzvaných chorob, jak je známe u lidí, se vyskytuje už u zvířat a jsou takové tendence už to svádět na to, že se krmí těma komerčníma dietama. Takže nechci jakoby být zastáncem jenom komerčních diet, ale je to snazší pro toho chovatele pak udržení té váhy, pakliže dodržuje dávkování samozřejmě.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, já připomenu posluchačům, že mají telefonní číslo 221552525 k dispozici, mohou volat, pan doktor Michal Beneš z Veterinární nemocnice AA-Vet je se mnou ve studiu a určitě rád odpoví.

/ Písnička /

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ve Veterinární poradně je dnes pan doktor Michal Beneš a také vy s vašimi otázkami, dobrý den.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady posluchačka Jana z Prahy a chtěla bych se zeptat, mám velikýho, pětiletýho kastrovanýho kocoura a chtěla bych se zeptat na množství té stravy. On běžně dostává třikrát denně půlku kapsičky a když odcházím na dýl, tak mu dám granule a není tlustej, no, ale není taky ani hubenej, ale on skoro nepije, nebo skoro vlastně vůbec nepije. Co s tím? Váží 5 kilo.

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Tak, dobrý den. Já se přiznám, že jsem první polovinu dotazu neslyšel, takže jestli byste mi mohla krátce zopakovat.

osoba
--------------------
Jo, no mám pětiletýko kastrovanýho kocoura, který sice není tlustej, ale jde mně o to kolik mu mám dávat? Takovou tu lidskou stravu, tu má v neděli, co si vyškemrá, ale minimálně, jinak ho krmím kapsičkama a sní za den ve třech dávkách jednu a půl kapsičku, někdy dvě a když odcházím na delší dobu, tak mu dám ty granule, ale on nepije, v podstatě nepije, co s tím?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Dobře, u těch koček je opravdu problém o proti psům se zvýšením toho pohybu, to je jasný, že jo, takže tam pak si můžeme vypomáhat nějakými hrami s nějakýma myškama nebo na provázku, můžeme do toho interiéru zabudovat nějaká šplhadla, kde by prostě ta kočka měla větší pohyb, ale je to obecně u těch koček trošku svízelnější. Co se týká toho krmení, v podstatě jestli ten kocourek jakoby přibírá nebo je tlustej a nedaří se vám to snížit, tak prostě dostává toho krmiva moc obecně. Takže snížit krmnou dávku. Samozřejmě ale nějak citlivě, u těch koček je samozřejmě problém, protože kočka není pes, má úplně jiný metabolismus než pes, tak musíme snižovat tu váhu postupně, maximálně tak půl až 1 % váhy za týden a asi takto bych odpověděl.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Další otázka, dobrý den.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady je Věra, zdravím vás. Pane doktore, prosím vás pěkně, chci se zeptat, mám pětiletou, bude ji teda 5 let fenka jezevčice, a takhle od narození jako ji dávám žrádlo Hill´s, chtěla jsem se zeptat jakej vy máte názor na tuto značku Hill´s, říkají teda, že to má být jako nejkvalitnější žrádlo.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní posluchačko, právě trošku problém je v tom, že my tady nemůžeme moc prezentovat značky, to jako bohužel, to nemůžeme.

osoba
--------------------
Tak já nevím, tohle mi vadí, no, tak prostě taky mi začla tloustnout, má 8 kilo, víte, já nevím, no, tak jsem se vás chtěla zeptat prostě jakej máte na to názor? Já vím, že nejlepší strava by byla psovi vařit, to je mi jasný, tak nějak, určitě si myslím, no, ale taky málo pije, taky, když ty granulky jako sežere, tak taky docela i málo pije a jinak je čilá a všechno, jako, jo, je nekastrovaná, ale trochu se mi jako zpravuje z toho. Tak já nevím, jestli bych nějakou tu dietku této značky, jak už jsem se zmínila. Děkuji.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak pan doktor zkusí poradit. Nemáte zač, na shledanou.

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Komerčních krmiv je na trhu spousta a nelze prostě jednoznačně říct, která je nejlepší, která je nejhorší, vždycky samozřejmě existují nějaké zahraniční třeba webové stránky, kde je vždycky hodnocení, ale vždycky záleží na tom složení vhodném pro konkrétní zvíře a pak na individualitě. Některému psovi vyhovuje velmi drahá značka a tahle drahá značka pak jinému psovi prostě absolutně nevyhovuje a při přechodu na něco levnější třeba pytel granulí, na tom funguje úplně ideálně. Takže vždycky je potřeba jak to zvíře na to funguje. Vždycky to doporučené množství na tom pytli je tam vždycky nějaká tolerance. Některému psovi, kdybyste krmila tím množstvím udávaným pro určitou váhu, tak bude vychrtlý na kost a naopak jiný už je tlustý. Takže vždycky musíte zohlednit jak to zvíře na ty konkrétní granule reaguje.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Reaguje, ano. Další otázka, dobrý den, už jste v Poradně, můžete se ptát.

osoba
--------------------
No, dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, tady Petra, a chtěla jsem se zeptat, náš pejsek labrador jako se mu špatně dejchá, no, a ...

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
A čím to je, to vás zajímá? A má nadváhu?

osoba
--------------------
No, to právě, že nevíme, no.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
A má nadváhu nebo myslíte, že je v normě?

osoba
--------------------
Má nadváhu, má nadváhu trochu.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak možná to s tím bude souviset, pan doktor poradí.

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Tak, když je pes takový dušný nebo špatně dýchá, tak těch příčin je tam prostě velmi mnoho. Jsou to příčiny, které mohou být jednak v samotném respiračním traktu, jsou to příčiny třeba srdeční, ale pak jsou tam těch příčin ovlivňují celková různá onemocnění. Samozřejmě nadváha může být také tou příčinou, ale bylo by jakoby lehkomyslné to svádět jenom na nadváhu, když to zvíře samozřejmě nevidíme. Ale je pravdou, že nadváha samozřejmě zhoršuje právě zmiňovaná onemocnění, třeba kardio-respiračního aparátu vždycky významně a při snaze korekci jakoby tady těchto onemocnění naopak u obézních zvířat snížení váhy má vždycky významnou roli. Takže nelze v uvozovkách léčit třeba například, když bych řekl například srdce a pořád mít obézního psa, tam samozřejmě vždycky je důležité pak tu váhu postupně snižovat.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tady psala posluchačka, má pravděpodobně 14letou kočku, která byla nemocná, přestala jíst, zhubla, tak ji vařila stravu domácí libové maso, mrkev, rýži a podobně, když se uzdravila a dosáhla své normální váhy, už nechtěla konzumovat právě granule, které vždycky normálně jedla. Asi se zmlsala, píše tady, tak teď neví, jestli ji má nechat vyhládnout a počkat, až tedy z nouze sní aspoň ty granule. Nechce, aby zbytečně přibrala. S kočkami je to těžké, málokdy si dají říct.

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Přesně tak, s kočkama je to těžké, jsou vybíravé a tady tohle je typické, a když má být někdy naordinovaná nějaká dieta vařená při různých onemocněních, tak pak už třeba tu komerční nechtějí. Pak je potřeba zkusit je nějak oblafnout, přidat třeba nějaký nesolený vývar do těch komerčních diet a zkusit zase je na to navyknout. To hladovění u těch koček musíme opravdu vždycky uvážlivě.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ony se urazí většinou.

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Taky, ale prostě nemůžeme je nechat hladovět 14 dní, to už není pes.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tady je otázka teda mimo dnešní téma, týká se použití přípravku proti klíšťatům, blechám a podobně, pětiletou kočičku stříká podle podpisu, podle popisu, pardon, určitým přípravkem a vtírá do kůže, jenomže ona to všechno olíže, tak se ptá, jestli nemůže z toho onemocnět?

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
To je vždycky na tom konkrétním přípravku, to olizování většinou není ideální a musí to být přípravek pro kočky vhodný.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
A který se dává na ten hřbet, právě na to jedno jediné místo, kam si snad kočka nemůže, pokud vím.

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Tak, to jsou ty spot-ony, tady majitelka asi používá sprej, tak tam je to trošku jiné.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
A je to riskantní.

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Musí to být přípravek pro kočky, nemůžeme používat hlavně přípravky, které jsou určené pro psy.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, tak já vám děkuju za dnešní setkání ve Veterinární poradně. Mým hostem byl pan doktor Michal Beneš z Veterinární nemocnice AA-Vet. Děkuji za návštěvu.

MVDr. Michal BENEŠ, Veterinární nemocnice AA-Vet
--------------------
Nemáte zač, na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio