Návrat poustevníka Felixe. Příběh muže z kraje pod bájným vrchem Radhošť

Poustevníci bývali lidé, kteří se zřekli výdobytků světa a žili skromně a v souladu s přírodou. Připomeňme si příběh jednoho z nich. Jmenoval se Felix a žil v drsném kraji pod Radhoštěm. Připravil Stanislav Motl.   

Autor: Stanislav Motl
Účinkuje: Libor Vacek
Dramaturgie: Bronislava Janečková
Zvukový mistr: Tomáš Gsölhofer
Premiéra: 21. 6. 2021
V záběrech hovoří: sochař Pavel Cupák

Muži, kteří se zřekli radostí světa. Aby místo toho zvolili život v osamění, život plný odříkání a často i ústrků. Žili v souladu s přírodou. Uměli jí naslouchat, dokázali vnímat její potřeby a touhy. Říkalo se jím poustevníci. Téměř jedno tisíciletí byli součástí historie naší země. Prožívali s ní dobré i zlé. Jak skromně a tiše žili, tak skromně a tiše odcházeli. Až upadli do zapomnění. 

Nyní se jeden z nich vrací. A s ním také ožívá příběh stovek jeho druhů. Poslechněte si příběh muže, který svůj osud spojil s horským pasekářským krajem pod bájným vrchem Radhošť.

V pořadu citujeme z knihy Josefa Svátka Obrazy z kulturních dějin českých, z knihy Až na vrechol Radhoště, z knihy Svatopluka Čecha Vzpomínky z cest, z kronikářských zápisů Josefa Luciana Ondřeje Kramoliše.  

Spustit audio