Lau po Česku

1. červen 2014

Vietnamci. Bereme je jako součást české společnosti, ale vlastně toho o nich moc nevíme. Nahlédněte prostřednictvím dokument Radima Nejedlého do života pana Su a jeho rodiny.

Příslušníci vietnamské národnosti se začali usazovat na území Česka mezi lety 1956–1967 a dále zejména po roce 1973. Šlo o státní program přizvání obyvatel Vietnamu, jakožto země se stejným politickým přesvědčením, do tehdejší ČSSR za prací a na studia.

Tato migrace byla podporována vietnamskou vládou. Ta si dokonce pozvání svých lidí do ČSSR „naléhavě vyžádala“. Sledovala tím zlepšení pracovní kvalifikace svých občanů.

První boom v 80. letech
Počty stážistů a dělníků postupně stoupaly. V polovině 80. let už v celém Československu bylo kolem 28 000 Vietnamců. Většinou se jednalo o zasloužilé členy komunistické strany nebo zasloužilé veterány vietnamské války.

Ke konci tohoto období se projevovala snaha československé vlády o omezení „internacionální pomoci“. Takže v době ukončení mezistátní smlouvy v roce 1990 zde pobývalo kolem 10 000 vietnamských občanů.

Dnes v ČR žije kolem 60 000 Vietnamců
Po pádu komunistického režimu v Československu se mnoho Vietnamců rozhodlo zůstat. Zdejší ekonomikcá situace pro ně byla výhodnější než návrat do Vietnamu. Byla to první generace Vietnamců, kteří zde začali zakládat rodiny.

Vietnamská migrace pokračovala v průběhu 90. let a nyní, začátkem 21. století, se počet Vietnamců žijících na území ČR stále zvyšuje. V roce 2011 u nás žilo přibližně 57 tisíc Vietnamců.

Dorůstá druhá generace Vietnamců. Narodili se už v České republice. Odmala jsou vystaveni působení české/evropské kultury. A tomu odpovídá i míra jejich ovlivnění většinovou společností.

Záznam tohoto dokumentu naleznete stejně jako záznamy ostatních Dokumentů Dvojky v iRadiu.

Spustit audio