Klokan – rychlý běžec na pružinách

19. duben 2016

Až 10 metrů do dálky a 3 metry do výšky doskočí klokaní rekordmani. Co se týče rychlosti a vytrvalosti pohybu, klokani směle konkurují jiným vyhlášeným běžcům. Rozhodně to nejsou nemotorná zvířata. V čem spočívá tajemství klokaního pohybu?


Příspěvky Meteoru 16. 4. 2016
01:12 Model a selský rozum.
08:43 Co je umělého na umělé buňce.
21:22 Porážka člověka počítačem.
26:21 Záhadná hvězda.
36:04 Ticho nepřítelem člověka.
45:43 Proč klokan tak divně skáče.

„Klokan má v dolních končetinách pružné šlachy, které fungují jako pružiny. Při dopadu se pružiny stlačí a při jejich opětovném rozepnutí pomohou klokanovi k dalšímu výskoku,“ uvedl v Meteoru Zdeněk Bochníček z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

My, lidé, se takto odpružit neumíme. Trochu podobně u nás funguje Achillova šlacha, která nám také pomáhá při odrazu, ale její efekt je nesrovnatelně menší než u klokana. Skákání snožmo, jako to dělají klokani, by pro nás bylo velice unavující.

Srovnání s lidmi ani zvířaty ale není na místě. Připodobnění mechanismu klokaních skoků hledejme v úplně jiné oblasti: u natažených hodinek nebo u pingpongového míčku.

Jako když natáhneme hodinky

Natažením hodinek nahromadíme energii do zkroucené pružinky uvnitř hodinek. „Hodinový mechanismus postupně uždibuje kousky z této energie. Podobně klokan využívá akumulace elastické energie ve svých šlachách,“ vysvětlil Bochníček.

Jako pingpongový míček

„Když pustíte na stůl pingpongový míček, dopadne na něj a odrazí se. Platí při tom zákon zachování mechanické energie. Dá se říct, že energie se na chvíli schová do elastické pružné deformace míčku a po vzpružení míčku ho odrazí zpět,“ řekl Bochníček.

Nezastavitelný klokan?

Jak se vlastně klokan dokáže zastavit? „Musí udělat něco podobného jako člověk u doskoku, když si nechce ublížit. Musí dolní končetiny propružit, a tím dopad ztlumit,“ řekl Zdeněk Bochníček a dodal: „Šlacha je pasivním prvkem, který funguje jako pružina. Klokan zapojuje do práce i svaly. Ty umožňují odraz a zároveň pomáhají tlumit doskok.“

To, jak rychle klokan zastaví, záleží i na rychlosti jeho pohybu. „Pokud běží rychle, tak potřebuje doskákat podobně jako pingpongový míček v několika skocích. Při pomalé rychlosti zastaví naráz, s tím, že se předkloní a dotkne země předními končetinami,“ doplnil Bochníček.

Ocas jako pátá noha

Mohutný ocas slouží klokanovi jako stabilizační prvek, například aby se neroztočil do kotoulu. „Ocas ale používá i při opírání se o zem, když chodí. Někdy se mluví o pětinožním pohybu,“ vysvětlil Bochníček.

klokan používá mohutný ocas k opoře

Zdatný atlet

Klokan má nezaslouženou pověst nemotorného těžkopádného zvířete. Ve skutečnosti se však jedná spíše o velmi zdatného atleta. „Záleží na druhu a velikosti klokana. Ti velcí skočí do dálky 5 až 7 metrů a do výšky 2 metry. Byly ale zaznamenány výskoky kolem 10 metrů délky a 3 metrů výšky,“ řekl Bochníček.

„Klokan je velmi rychlý a vytrvalý běžec, pokud tedy můžeme jeho skákavý pohyb nazvat během. Třeba pštros je vytrvalý běžec a gepard je rychlý, ale málo vytrvalý. Klokan umí být rychlý i vytrvalý, jeho pohyb je velmi energeticky efektivní,“ uzavřel Bochníček.

Tento i ostatní záznamy pořadu Meteor najdete v našem Archivu pořadů.

autoři: Petr Sobotka , Leona Matušková
Spustit audio