Klinické studie: Vznik a testování nových léků i léčebných postupů pohledem pacientů i lékaře

13. září 2022

Jak vznikají nové léky vedoucí mnohdy k záchraně života? Kdo se do klinické studie dostane? Jak probíhají a jaká je jejich úspěšnost? Anebo jak dlouhá cesta je od objevení nového léku k jeho registraci a léčbě? Svůj příběh budou vyprávět dva pacienti, kteří jsou do klinických studií zařazeni, a také lékař, který se těchto studií účastní a léčí v jejich rámci své pacienty, MUDr. Martin Šmakal, klinický onkolog, vedoucí lékař Onkologického stacionáře Nemocnice Hořovice.

Spustit audio

Související