Profesor Vladimír Beneš je jednou z nejvýraznějších osobností medicíny. Zaměřuje se na neurovědy

12. květen 2024

Ve speciálním dílu se setkáme s jednou nejvýraznějších osobností současné medicíny. Pozvání Šárky Volemanové přijal prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta Ústavu klinických neurooborů Ústřední vojenské nemocnice Praha. I on si mohl zvolit a k rozhovoru přizvat člověka jemu z nejbližších. V jednom studiu společně s ním usedne i jeho syn, doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D., přednosta Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.

Spustit audio

Související