Kláštery na kolečkách

Na cestě

Veronika Miriam patří do Kongregace Malých sester Ježíšových. Žije v maringotce a prodává palačinky na poutích v jižní Francii. Kongregace vznikla po vzoru Malých bratří Ježíšových Charlese de Foucald, který působil počátkem minulého století mezi muslimskými kočovnými kmeny na Sahaře. Cílem tohoto hnutí je sdílet obyčejný život lidí i v kulturně velice vzdálených oblastech či prostředích.