Jiřina Šiklová: "V budoucnosti budou šedesátníci rozhodující skupinou"

7. listopad 2013

Hostem pořadu byla socioložka Jiřina Šiklová. Zajímalo nás např., jak vidí naší budoucnost. Hovořili jsme o budoucí populaci a jejích vyhlídkách. Dotkli jsme se také současné politické situace.

O budoucnosti
Hovořili jsme o rozhlasovém projektu Česko 2023 a zajímalo nás, v jakých barvách vidí Jiřina Šiklová naší budoucnost. „Myslím, že černá ani růžová barva není správná. Vývoj už je určen, protože za 10 let se nic podstatného nezmění. Už tady je populace, která v té době bude vstupovat do práce. Čili bude tady málo děti a málo vysokoškoláků a tak budou mít skoro všichni možnost studovat. Bude více rozvodů a skoro třetina lidí bude starších 60 let. Bude rozhodující skupina. Mnohem více, než mladí.“

O mezigeneračním dialogu
Bude mezi těmito dvěma skupinami probíhat dialog? Jakým způsobem? „Budou si mnohem vzdálenější, protože znalosti, které budou oceňovány, se budou výrazně měnit, stejně jako životní styl. Mladí lidé budou déle zůstávat v rodinách a jejich ochota se osamostatnit bude menší. Budou si tím prodlužovat mládí. Stejně, jako se bude prodlužovat fáze stáří, bude se prodlužovat fáze mládí. Rozumět si tyto dvě skupiny mohou.“ Položili jsme si také otázku, co může sociologie opravdu odhadnout. „Např. demografické změny či ekonomický postup. Zasahují do toho ovšem nepředvídatelné změny, které se nedají odhadnout. Ale celkový trend jistě.“

O politických stranách
Dotkli jsme se také současné povolební situace a ptali se, jestli politické strany znají přání voličů. „Mohli by ho znát na základě výzkumů veřejného mínění. Ale oni se snaží především zalíbit. Tyto předčasné volby byly zbytečné a mohlo se s nimi počkat až do března. Bylo by to levnější.“

PhDr. Jiřina Šiklová
V letech tzv. normalizace zprostředkovávala, spolu s dalšími, spojení s exilem a zasílala tam rukopisy našich autorů a zpětně vydané knížky. Za tuto činnost byla v letech l981 - 1982 uvězněna. Od začátku let 90. opětně působila na FFUK, kde založila katedru sociální práce a paralelně knihovnu Gender studies o.p.s. Nevstoupila do politiky ale komentuje současné politické události a angažuje se v nevládních, občanských iniciativách, v Kontu Bariéry, Vize 97, ČSDS, Amnesty International apod. Je členkou několika redakcí odborných časopisů v zahraničí.

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny.
(Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.)

autor: Jiřina Šiklová
Spustit audio