Jak to vidí Přemysl Sobotka - 20. prosince

20. prosinec 2012

Čtvrtek byl v čase mezi 8:30 a 9:00 hodinou vyhrazen pro Přemysla Sobotku, dalšího prezidentského kandidáta. Hosty jsou totiž postupně všichni kandidáti přímé prezidentské volby.

Co by naordinoval na blbou náladu české společnosti? Jak si představuje komunikaci s politickými stranami? Kudy by se měla ubírat cesta České republiky? A jak např. hodnotí současnou důchodovou reformu? Nejen to zajímalo Zitu Senkovou.

MUDr. Přemysl Sobotka
  • se narodil 18. května 1944 v Mladé Boleslavi.
  • Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze nastoupil v roce 1968 na chirurgické oddělení liberecké nemocnice, odkud po dvou letech přestoupil na rentgenologii. Od roku 1991 byl primářem. Od listopadu 1989 byl aktivní v OF. V roce 1991 vstoupil do ODS, v letech 1990 - 1996 byl radním Města Liberce a členem vedení liberecké nemocnice.
  • Do roku 1989 se politicky nikdy neangažoval, nebyl členem žádné politické strany.
  • MUDr. Přemysl Sobotka je senátorem za liberecký volební obvod č. 34, za který byl zvolen již počtvrté (1996, 1998, 2004, 2010). Po celé volební období je ve funkci místopředsedy Senátu, s výjimkou let 2004 – 2010, kdy byl zvolen předsedou Senátu Parlamentu České republiky.
  • Z prvního manželství má 2 dcery Věru a Martinu, v druhém manželství nevlastního syna Prokopa. Manželka Radmila pracovala jako zdravotní sestra.
    zdroj: www.premyslsobotka.cz

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny.

Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.
Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den. U poslechu speciálního vydání pořadu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. I dnes se v této půlhodině budu ptát kandidáta přímé volby prezidenta a ve studiu vítám pana Přemysla Sobotku. Dobrý den.

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Dobrý den a děkuji za pozvání.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Váš soupeř Karel Schwarzenberg mi včera řekl, jak si kampaň užívá. Jak je tomu u vás, pane Sobotko?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Tak, ne, že bych byl úplně nadšený, že ráno vstávám za tmy, vracím se hluboko v noci, ale vzhledem k tomu, že to je jenom styl politiky, kterej dělám celá léta, akorát teď je to o trošku nakumulované, tak ani nenadávám, ani si neužívám, ale považuji to za standardní předvolební akce.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli si neříkáte, že bylo někdy hezčí být třeba na běžkách, na horách, možná na Liberecku. Ačkoliv nevím, letos toho sněhu moc zatím není.

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Tak já mám ten svůj milovaný Harrachov a tam sníh je a minimálně na Štědrý den doufám pevně, že budu bez jakékoliv akce, takže na ty běžky nebo sjezdovky se dostanu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Připomenu několik klíčových údajů z vašeho životopisu. Absolvoval jste Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, v roce 1968 jste nastoupil na chirurgické oddělení liberecké nemocnice, odtud jste po dvou letech přestoupil na rentgenologii, toto oddělení jste jako primář vedl v letech 1991-2000. Do roku 89 jste se politicky neangažoval, nebyl jste ani členem žádné politické strany. Od listopadu 89 jste byl aktivní v Občanském fóru, v roce 1991 jste vstoupil do ODS, v letech 1990-96 jste byl radním města Liberec a členem vedení liberecké nemocnice. Jste senátorem za Liberecký volební obvod, za který jste byl zvolen již počtvrté. Po celé volební období jste byl ve funkci místopředsedy Senátu s výjimku let 2004-2010, kdy jste Senátu předsedal.

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Tak, máte úplnou pravdu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jste ženatý podruhé a máte tři děti.

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
V součtu ano, 4 vnoučata.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vidíte. Měl byste pro nás, pro naše posluchače případně ještě nějakou informaci, co by nám nemělo zůstat jaksi utajeno?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Tak z těch osobních údajů je to v podstatě všechno a já si myslím, že ta moje historie je celkem jasná a každý si ji může v klidu přečíst.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Politiku považujete za službu občanům, vnímáte jako povinnost 7 krát 24 hodin týdně. To mi tedy, kdybych vzala ten lékařský slovník, zní trošičku jako pohotovost.

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
A tak je to s nadsázkou samozřejmě, ale v té politické funkci a i v té funkci senátora jsem vždycky měl tendenci bez rozdílu kteréhokoliv dne tak být v pohotovosti, jak vy říkáte a účastnit se akcí anebo jednání, která patří k politice.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vyžaduje si ten současný stav, řekněme ten pohotovostní režim? Vy jste lékař, bývalý primář rentgenologie. Kdybyste si vzal nějaký ten RTG snímek české společnosti, politiky, co byste vyčetl, co byste napsal do toho popisku?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Tak do toho popisu bych napsal, že plíce jsou zdravé, ale že v periferii jsou jakési stíny a ty já s nadsázkou říkám, že to je ta blbá nálada, kterou máme, ale protože ten základ je strašně pěkný, tak bych řekl, ano, koukejte přestat mít blbou náladu a budete úplně zdravý.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je vlastně jeden z vašich cílů do roku 2018, kdy vyprší novému prezidentovi, třeba to budete vy, mandát pětiletý, tak byste chtěl, aby ze společnosti zmizela ta blbá nálada. Co byste jí teda naordinoval?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Já jak jezdím hodně po té republice, tak vidím, jak se měnily naše vesnice a města, jak je v podstatě najednou ten život úplně jiný a když se setkávám s lidmi, tak oni nemají tak blbou náladu. Ono spíš zvenku, z médií se na ně valí jedna tragédie za druhou, ale to není výtka, to je konstatování, to je svět v té rychlosti informační. My přesně víme, co se stalo v Tokiu nebo na Havaji a já si myslím, že bylo by lépe soustředit se trošku na tu svoji rodinu a na tu svoji obec. A najednou by člověk viděl, jak je to, ten život, jak je krásný.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakou máte představu o výkonu funkce, jste v létě ve Studiu Česko formuloval těmito slovy.

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Může být nadstranický a dokonce by měl být nadstranický. V momentě, kdy je v pozici prezidenta, ale měl by mít vždycky nějaký názor a měl by být i určitým moderátorem té situace, ať už povolební, když se ustanovuje vláda, podle mého názoru by měl daleko častěji, a to myslím, že je taková drobná výtka oboum prezidentům, ať už Havlovi nebo Václavu Klausovi. Oni ani do sněmovny ani do Senátu moc nechodili. A je dobře tam chodit, protože tam se tvoří ta politika.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak často byste, pane Sobotko, navštěvoval parlament a sněmovnu, pokud byste se stal hlavou státu?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
No, tak určitě by to nebylo každý týden, to je zbytečné, ale po dohodě samozřejmě s předsedy bych se tam objevil v momentě, kdy bych potřeboval něco sdělit ze svých názorů anebo, kdyby se tam projednávala věc, která je zásadní pro osud České republiky. Protože prezident České republiky je opravdu prezidentem České republiky a měl by její zájmy do maxima zastávat, takže neumím říct, jestli jednou za půl roku, ale v každém případě v momentě, kdy je situace nějakým způsobem nervózní, háklivá, dramaticky měnící, tak prezident by měl být účasten a říct svůj názor.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak byste si tedy představoval tu komunikaci s politiky, s politickými stranami? Byl by to intenzivní dialog?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
No záleží na tom, v které fázi. Těsně po volbách do sněmovny, když před sestavováním vlády, tak ten dialog by určitě byl velmi intenzivní a vždycky bych se snažil, aby ten půdorys demokratických politických stran byl zachován, aby Česká republika pokračovala v tom nádherném demokratickém prostředí, kam jsme se vrátili v tom roce 89. A potom je to spíše komunikace s tou exekutivou, to znamená s vládou a s oběma komorami našeho parlamentu, ale samozřejmě také s občany této země a otevírání témat, a to znamená semináře, konference a podobně, protože společnost se často zabývá věcmi, které možná ani není potřeba řešit a naopak věcmi, které by bylo potřeba řešit, tak jde jakoby okrajově.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaká témata byste chtěl jako hlava státu otevřít? Co byste považoval za priority?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
No, tak vždycky je to zájem České republiky. To znamená tam, kde bysme se dostávali do situace, že Česká republika a její suverenita by se dostávala do ouzkých, tak tam by v podstatě bylo potřeba to téma zvednout. Nežijeme ve vzduchoprázdnu, žijeme v Evropské unii a jsem rád, že jsme v Evropské unii, ale ta Evropská unie se nám posunuje někam, kde ta cesta z mého pohledu není dobrá. Teď se bavím o federacích, kterou někteří berou jako řešení současných problémů. Takže to jsou ta zásadní témata.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co si mimochodem představujete vy osobně pod pojmem národní suverenita?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Národní suverenita to je maximum pravomocí, které nám umožňuje Lisabonská smlouva, tak si ji uchovat a v poslední době vidíme, jak si v podstatě na podkladě mezivládních dohod, což v podstatě je něco, co nebývalo tak zvykem, tak se předávají najednou pravomoce do Bruselu a tady je potřeba právě ty naše pravomoce chránit a podle mého názoru maximum se dá řešit právě v těch jednotlivých zemích. A pokud se to tam vyřeší, no, tak bude samozřejmě Evropská unie jako celek na tom daleko lépe než dneska.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli tomu rozumím správně, tak vlastně váš vztah k Evropské unii bychom mohl říct nebo formulovat, ano - ale. Tam jsou určité výhrady. Kudy teda by se měla ubírat ta cesta České republiky?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
No, my v tom nejsme sami, jak už jsem říkal a je potřeba přesvědčovat kolegy z ostatních zemí a mohu říct, že těch 6 let, kdy jsem byl předsedou Senátu, tak jsem velmi intenzivně v té zahraniční politice se pohyboval, tak v podstatě rychle začít řešit věci, které odebírají ty pravomoce jednotlivým státům, nasmlouvávat si většinu tímhle směrem, protože to selhání a přiznávají to i politici z Bruselu při řešení krize v roce 2008/2009, tak to se nám dneska v podstatě odráží a jít směrem k federaci, kdy v podstatě těch 27 a zanedlouho 28 států není na to připraveno, možná za 100 let, ale to tady já už osobně nebudu a pevně věřím, že ono se to nikdy nestane, že Evropa se vrátí k těm svým 4 svobodám, krásným svobodám, na kterých to vzniklo.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže nemáte obavu, že by se Česko jaksi negováním některých věcí vyčleňovalo a vlastně z té Unie a ten náš vliv by klesl nebo poklesl?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Ale určitě ne, v žádném případě. Naopak. Já mám zkušenosti, že když jsem podobná slova, jako jsem řekl teď vám, říkal ve své, ve svých projevech na shromáždění předsedů parlamentů, tak v podstatě v zákulisí mi říkali, to jste řekl dobře, to já myslím taky a já říkám, proč to neřeknete taky podobnou větu a oni říkali, no víte, to my ještě nesmíme. A já jsem se začal smát a říkal, a kdy to budete moct říkat?

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vzpomenul byste si, který předpis vás, co se týče té Evropské legislativy unie zvedl ze židle? Nařízení nebo nějakýzákon.

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Tak já nebudu vzpomínat ani na bezdotykové baterie, protože tam jsme si to předali bohužel v rámci naší byrokracie, ale v poslední době těch 40 % žen ve vrcholovém managementu, to je pro mě opravdu degradace žen a také po diskusích s podnikatelky a s ostatními jsem jasně slyšel: My to nechceme, protože my se dokážeme prosadit bez jakýchkoliv kvót a jakýchkoliv směrných čísel a to, co se teď objevuje, a je to informace ze včerejška, já jsem kuřák, takže teď jsem trošku podujatý, že budou krabičky takové, makové, tak ať Evropská unie není falešná. Na jednu stranu dotuje pěstování tabáku a na druhou stranu, a je to správně, straší, že kouření škodí, ale zase je to přeci pravomoc každého státu a ne aby nám centrálně se nám tady objevila taková nařízení.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jsme u zahraniční politiky, jak hodnotíte, pane Sobotko, rozdílný přístup Česka v hlasování pro samostatnost Kosova, pro uznání Kosova a proti lepšímu diplomatickému postavení Palestiny v OSN?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Tak, když vezmeme Kosovo, tak mnozí známe tu rozbouřenou bývalou Jugoslávii a jak to tam všechno vypadalo i s tím válečným konfliktem. Já nevím, jestli ten projekt Kosova je dobrý projekt, protože to jsou v podstatě tři náboženství, tři etnika a v daném okamžiku Kosovo část zemí uznalo, část ne. Jiná úplně věc je otázka Palestiny. Evropská unie a celý svět demokratický řekl, že Hamás jsou teroristé a s terorismem všichni víme, že v současnosti civilizovaný svět vede válku, protože to je něco nepatří do civilizovaného světa no a došlo k hlasování. Česká republika z mého pohledu se zachovala správně. To znamená, že hlasovala proti, až se vyřeší vnitřní problém v Palestině. Protože Hamás v podstatě není schopen komunikovat ani s člověkem, který je zvolený a vede Palestinu, tak pak ať to vyřeší také bilaterálně s Izraelí. Jakékoliv nařízení ze shora v této chvíli je podle mého názoru zbytečné, je to gesto.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaká kritéria by podle vás, pane Sobotko, měla být rozhodující při utváření zahraniční politiky a i ta role prezidenta, jakou vy byste si představoval?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Tak dominantním z hlediska zahraniční politiky je samozřejmě vláda, ministr zahraničí, premiér, ale prezident je velkou součástí zahraniční politiky a k tomu nesmíme zapomínat na tu parlamentní diplomacii, to znamená na dva předsedy obou komor a podle mého názoru je potřeba sednou si vždycky ke stolu, prodiskutovat to téma a najít pokud možno společnou notu. Já v té druhé ústavní funkci jsem vždycky vyjížděl ven a nepomlouval jsem Českou republiku i když jsem si zažil premiéra Grosse, Paroubka, Topolánka, Fischera, ti všichni nějakým způsobem byli za té mé 6leté éry, ale vždycky to byl dres České republiky, který jsem na sobě a ten stranický dres jsem měl úplně vespod.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy byste, mimochodem, jel na předávání Nobelovy ceny míru Evropské unii?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Budete se divit, nejel. A důvod je prozaický. Protože ta Nobelova cena míru patří jedincům nebo skupinkám a ne státům a mír v Evropě vlastně zajistilo NATO, to si musíme uvědomit a byla to i součást v podstatě v tom bipolárním světě s Američany, kteří tady měli poměrně silné posádky, takže podle mě je to trošku divném, že vůbec ta cena, ale nechci polemizovat dál. Já bych tam nejel.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A měl byste, když říkáte, že by to měl být spíše jedinec z nějakého světového státníka, politika, kterému byste tu Nobelovu cenu míru udělil?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Tak určitě by se našel v té střední a východní Evropě někdo. Bohužel Václav Havel to nedostal v době, kdy žil, protože nedává se to in memoriam, takže tady tenkrát měli spíše uvažovat buď Václav Havel nebo někdo z polského disentu a tak dále.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prezident České republiky je podle vás, pane Sobotko, funkce politická. Podle vás nestranický kandidát v podstatě neexistuje. Je to tak?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Je to můj názor a není jenom můj. Opravdu je to politická funkce, protože role prezidenta je politickou záležitostí, musí jednat, musí znát to prostředí, musí mít zkušenosti, jak to vypadá a takzvaná nepolitická politika, já dost dobře nechápu, co to je, protože každý máme určitý názor na věc a v tu chvíli se stáváme politiky. A to, že někdo je kandidátem stranickým a z té sestavy nás kandidátů pouze dva nemají za sebou žádnou politickou stranu, všichni ostatní máme za sebou buď jednu nebo několik a někteří i předlistopadovou politickou stranu komunistickou. Takže já v daném okamžiku vím, věřím a myslím si, že prezident má být politik.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A nadstranický?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
To je samozřejmě pravda, ale jestliže prezident nemá názor, no, tak co to je za prezidenta?

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vaše zkušenosti by, z politiky, byly teda jistou výhodou nebo určitě výhodou?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Já to považuji za velkou výhodu, protože jsem se v tom prostředí pohyboval opravdu 6 let velmi intenzivně, ať už v evropském prostředí nebo i směrem na východ.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jako lékař i politik jste přísahal, že budete lidem pomáhat, ne škodit. To je ostatně vaše známé životní krédo. Čemu byste chtěl pomoci z Pražského hradu, pokud byste tam měl pracovnu?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
No, tak co se týče Pražského hradu, tak já ten chod neznám, čili něco uvnitř Pražského hradu, to zatím je úplně mimo moji rozlišovací schopnost, ale je potřeba tu společnost opravdu pokusit se svým příkladem svým jednáním dostat z té takzvané blbé nálady, už jsem se o tom bavil. To já bych viděl jako jeden ze základních úkolů. Vrátit důvěru politice jako takové, protože v momentě, kdy přestanou existovat a některé signály se objevují politické strany, no tak v podstatě zmizí parlamentní demokracie, která je na tomto principu založená, takže já vrátit důvěru obecně. Jeden ve druhého.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Měl byste jako hlava stát recept na boj s korupcí, nebo jak byste mohl vzhledem k těm pravomocem přispět?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Tak prezident nemá exekutivní pravomoce, takže nemůže zasahovat, ale prezident by za sebou měl mít tu osobní historii, nejenom tu politickou a tam by se mělo ukázat, jestli někdy byl nebo nebyl v konfliktu a jestli tam byl nějaký náznak, že se kolem něj objevují lidé, kteří opravdu buď jsou odsouzeni nebo jsou v podezření. Korupce je boj, který trvá tisíciletí a bude nás pravděpodobně a bohužel provázet dál. Je potřeba a teď ty signály už vidíme, že policie a státní zástupci už opravdu otevírají kauzy politiků. Vzpomeňme si na pana Ratha, vzpomeňme si na pana Pekárka a je dobře, že tenhle směr jde, ale ono, aby to nemělo náhodou ten druhý efekt, že bude-li jeden, dva poslanci nebo politici, budou-li ve vazbě, takže všichni jsou špatní. Není to pravda.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak byste nakládal, coby hlava státu, s milostmi, s tímto nástrojem, s touto možností? Vím, že byste docela šetřil.

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Tak určitě bych s tím šetřil. Do vězení za trestný čin se lidi dostávají v podstatě podle vlastního rozhodnutí. Oni to spáchali. Tak podle mého názoru, ať si ten trest odsedí, takže milosti výjimečně ze sociálních a zdravotních důvodů.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak hodnotíte nebo se díváte na současnou důchodovou reformu? Doporučil byste ji? Spoření na důchod ...

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Já bych ji doporučil ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
... v těch ...

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
... já bych ji doporučil, já jsem pro to také hlasoval a navíc to je málo slyšet. My jsme jako politici to špatně vysvětlovali. Ona ta řada vývojová za 10, za 20, za 30 let se dostává do problémů, protože je kvalitní zdravotnictví, žijeme déle a i Evropská unie po nás požaduje další kroky z hlediska důchodové reformy. Takže ten krok je hotový, aspoň ten první a já si myslím, že sociální demokracie, která straší, že to zruší, tak nic takového neudělá.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Položím vám další otázku shodně jako všem našim hostům, kandidátům na prezidenta v přímé volbě. Mnoho zákonů u nás prochází s minimálním rozdílem. Jak byste se zachoval, na kterou stranu byste se přiklonil v církevních restitucích?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Opět mám na to pozitivní stanovisko, hlasoval jsem v Senátu pro restituce církevní. Ale ono to nejsou restituce, ono to je vrácení majetku, který byl ukraden po roce 48 a dojde-li k dohodě těch 16 nebo 17 církví, tak já to považuji za unikát a ten závěr, který je vynikající, to znamená odluka církve od státu a mezi tím uvolnění pro obce, možnost hospodařit s majetkem, který je dneska zablokován na katastru. Takže to je pro mě velmi, velmi dobrý signál a tím vlastně by mohla se udělat ta tečka.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V čem byste se lišil od předchozích dvou polistopadových, porevolučních prezidentů? Jaké jejich myšlenky a vize byste rozvíjel nebo naopak?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
No, tak Václav Havel, to je pro mě obrovský symbol návratu do demokratického světa. Václav Klaus je symbolem transformace ekonomiky ze socialistické na tržní, ale já bych ani jednoho z nich nekopíroval. Já bych zůstal Přemyslem Sobotkou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jako Přemysl Sobotka, jaký by byl váš styl? Jestli ...

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
A zase, protože já si na tom dost zakládám, já bych neměnil své názory a já jsem pravicový politik, to jsem nikdy nezastíral, ale v této chvíli bych chtěl být prezidentem České republiky a teprve potom součástí jakési mezi, mezi nebo zahraniční politiky. Takže prezident České republiky má být symbolem, protože ono to tak v naší zemi je. Je tradicí od Tomáše Garrigue Masaryka.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to první tričko, jak jste říkal, by byla ...

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Czech Republik, nebo Česká republika.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Sobotko, všem hostům dávám možnost 60 vteřin na osobní zamyšlení bez konkrétní otázky. Takže máte také možnost toho využít.

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
No, tak já bych začal tím, že jsme v čase adventu a všem bych chtěl popřát krásné svátky a aby zmizel ten ďábelský shon, který se dneska odehrává, kdy lidé se dostávají do stresu, běží nakupovat. Ono to není jenom o těch nákupech a o jídlech, ale je to o tom si posedět a vytvořit si to hezké prostředí doma. Protože rodina je základ v podstatě jakékoliv další, dalšího úspěchu. A podle mého názoru tahle přímá volba, která přišla, tak je trošku mediální hrou a je to trošku mediálně, mediální obraz a já pevně věřím, že v daném okamžiku lidé nebudou rozhodovat podle toho, jestli je někdo takový nebo makový, ale otočí se na názory toho dotyčného, budou hledat tu názorovou hladinu a podívají se na tu osobní i politickou historii, protože bez ní v podstatě to bude soutěž o superstar.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Povídáme si 20. prosince. Blíží se vánoční svátky. Máte vůbec chvilku nějak vychutnat si tu atmosféru ještě teda adventní? Co vůbec pro vás tyto křesťanské svátky znamenají?

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Tak samozřejmě svátky jsou pro děti a já jako dítě jsem si to užíval. Já vůbec nevím, kde naši sehnali vždycky peníze na to, že nám nějaké vybavení na lyže koupili a ty dětské oči, to je to krásné, co to provází. No a my dospěláci, když tam děti nejsou, no tak, hlavně, abysme ten den prožili hezky a pro mě to znamená, že manželka udělá, a já jí možná pomohu, s bramborovým salátem, ale určitě kapr, to je moje téma, to znamená stáhnout, vykostit, naporcovat a pak už se těšit na ten hezký večer a doufám pevně, že bude hezká pohádka, protože já pohádky na Štědrý den miluju.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte oblíbenou nějakou, nebo oblíbené? Asi jich bude víc.

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Těch je opravdu, opravdu hodně. A co si budeme namlouvat, některé jsou klasické a má to jednu výhodu, že u té pohádky můžete myslet na cokoliv jiného, ale pokud možno pozitivního.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan Přemysl Sobotka byl hostem speciálního vydání pořadu Jak to vidí, ve kterém představujeme názory a vize všech kandidátů a kandidátek přímé volby prezidenta. Pane Sobotko, děkuji, že jste byl naším hostem na Dvojce a děkuji za rozhovor. Mějte se hezky.

Přemysl SOBOTKA, senátor, kandidát na prezidenta /ODS/
--------------------
Díky a hezké Vánoce všem.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji. Vám také. Zítra se dozvíme proč a s čím jde do přímé volby prezidenta Miloš Zeman. Příjemný den všem přeje Zita Senková. Na slyšenou.

autor: zis
Spustit audio