Jak to vidí Peter Duhan - 26.3.

Peter Duhan - Delegate Programming Director and Director of Czech Radio 6
Peter Duhan - Delegate Programming Director and Director of Czech Radio 6
Mimořádným pátečním hostem pořadu Jak to vidí (po 8:30 hodině) byl pověřený (prozatimní) generální ředitel Českého rozhlasu Peter DUHAN. V Poděbradech totiž probíhala Programová konference, která se věnovala budoucnosti ČRo, tedy veřejnoprávního média. V článku nabízíme needitovaný a neautorizovaný přepis pořadu. (Tento pořad ZDE na také najdete ve zvukové podobě.)

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
V Poděbradech probíhá programová konference Českého rozhlasu, a tak teď prostřednictvím rozhlasových linek zdravím do místa konání prozatímního generálního ředitele Českého rozhlasu Petera Duhana. Dobrý den.

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Dobré ráno z Poděbrad všem posluchačům Prahy a, Vladimíre, také vám.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Povězte, co vás vedlo ke svolání této konference, jaké má cíle?

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Tak ten motiv je jednoduchý. Od začátku existence samostatného Českého rozhlasu, nebo novodobého Českého rozhlasu uplynulo 17 let, a to je taky se trošku podívat dozadu, jakou cestu rozhlas prošel, jak se měnil, proměňoval v čase, ale ten hlavní motiv je ten, že si uvědomujeme naléhavě, že se proměnila za těch 17 let neuvěřitelným způsobem česká společnost. Česká společnost prodělala závratné proměny. Česká společnost upevnila svoji střední třídu. Upevnila se a etablovala se občanská společnost. Na vývoji těch posledních 17 let je hodně pozitivního, ale hodně negativního také. Přibývá nezaměstnanost, mladí lidé, který končí vysoké, kteří končí vysoké školy, mají problémy s umístěním a tak dále a tak dále. Je tady hospodářská krize, ekonomická krize. To je také důvod se zeptat, zda Český rozhlas tyto proměny je schopen v nynější své programové struktuře nějakým způsobem reflektovat.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Tak jistě musí být schopen. Otázka zní, jestli už to jednání naznačilo, kam, nebo ten směr, kam by se Český rozhlas měl ubírat v příštích letech? To je asi to rozhodující.

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Takto, včera jsme jenom začali, dneska budeme pokračovat. Já bych chtěl možná posluchače seznámit s tím, jaké jsou ty diskusní témata. Včera jsme se zabývali dlouho, nad mé očekávání velmi dlouho pojetím veřejnoprávnosti, jak ji vlastně vnímat, jak ji chápat právě v tom proměňujícím se rytmu. Pak jsme se zabývali redefinicí obsahu celoplošných stanic. To je nesmírně důležité téma a otázka zní, zda Radiožurnál plní své úkoly stoprocentně, zda Praha plní své úkoly stoprocentně, zda Vltava plní své úkoly stoprocentně, zda jsou dobře naprogramovány, zda vyhovují požadavkům doby, požadavkům našich posluchačů. Vedlo nás k tomu to, že Český rozhlas si uvědomuje, že za uplynulé období tak trošku zanedbal mladou generaci. My jsme přišli vlastně o dvě generace, a to byl ten hlavní důvod, abychom se nad redefinicí obsahu celoplošných stanic také zamysleli. Dneska budeme jednat o regionálním vysílání, protože regionální vysílání tvoří velkou součást Českého rozhlasu. A poslech posluchačů regionálních v součtu, regionálních stanic v součtu tvoří asi to samé číslo jak sám Radiožurnál, což je tedy hodně. Budeme se zabývat Internetem, novými technologiemi a speciálními stanicemi. Budeme se také zabývat vztahem programu a marketingu a budeme probírat dneska neméně důležitou věc, náklady na program. A nechali jsme si na závěr jakési uvažování o tom, zda rozhlas je národní kulturní instituce a jak ji máme chápat, jak ji máme posilovat a jak vlastně u našich posluchačů upevňovat tento pocit, že rozhlas je, anebo měl být národní kulturní institucí.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pojďme se tedy věnovat tomu prvnímu tématu, o kterém jste se zmínil, a to je, jakým způsobem se mění chápání pojmu veřejná služba?

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Tak víte, my jsme měli obrovskou nevýhodu, dalo by se říct, protože po listopadu 1989 až do konce roku 1992 byl Československý rozhlas tehdejší ještě státní rozhlas, i když politický vliv na tento státní rozhlas byl skutečně minimální. Po vzniku Českého rozhlasu my jsme vlastně jenom jaksi de jure změnili charakter rozhlasu. My jsme přestali říkat státní rozhlas a začali jsme říkat veřejnoprávní rozhlas. To de facto, to znamená ten obsah té veřejnoprávnosti, to byla strašně klopotná cesta. To jsme prostě v průběhu let, 90. let nějakým způsobem nacházeli, sami sebe jsme nacházeli v tom pojmu a hledali jsme vnitřek toho pojmenování veřejnoprávnost, protože my máme jakési zákonné normy, my víme, jak by měl veřejnoprávní rozhlas vypadat. My známe legislativu, víme, jaké jsou pilíře veřejnoprávní služby, nicméně jsou to pilíře a ty zákonné normy velice obecného charakteru. To znamená, museli jsme v průběhu let hledat vnitřní smysl veřejné služby. Ona se těžko definuje, ale chtěl bych vám, protože zní to trošku pateticky, on ten vnitřní obsah má nějaký, v sobě nějaký vnitřní étos a ten jsme hledali a hledáme ho dál, protože ten vnitřní obsah, ten se proměňuje tak, jak se mění společnost, jak se mění instituce, tak se proměňuje i ten vnitřní obsah. Je to velice složitý proces, velice namáhavý proces a já si myslím, že v součtu, když se naši posluchači nad tím zamyslí, co nabízíme, co vysíláme, tak tu veřejnou službu nějakým způsobem naplňujeme. Ono se tak zjednodušeně má říkat, že veřejnoprávní služba je to, co nemůže nabídnout komerční vysílání. Je to pravda, ale jenom částečná.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ruku v ruce s veřejnou službou jdou koncesionářské poplatky, a to určitě zajímá naše posluchače, jak vidíte v blízké i v té vzdálenější budoucnosti jejich výši?

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Tak já si myslím, že výše 45 korun měsíčně za poplatek, za tedy koncesionářský poplatek, to není nijak závratná suma pro jednotlivce. Samozřejmě v součtu to pro nás představuje necelé dvě miliardy korun českých a za dvě miliardy korun českých my dnes provozujeme 21 rozhlasových stanic. Každá z těch stanic je jiná. Nabízíme pestrou nabídku programovou a domnívám se, že každý z posluchačů si v té pestré nabídce může najít to svoje. Já vím z posledních průzkumů, že 66 procent občanů České republiky, nebo poplatníků koncesionářských poplatků se domnívá, že rozhlas by měl být hrazen ze státní pokladny. Nevím, zda si uvědomují, co to všechno znamená, že vlastně ta platba 45 korun je, co všechno nabízí Český rozhlas od zpravodajství, sportu, kulturní stanice Vltava. Kulturní stanice Vltava se dostane tam, kde mnozí posluchači mají daleko třeba do divadla. Takže ta nabídka za 45 korun, když to řeknu, je strašně masivní a strašně velká. Já si myslím, že toto si je nutné uvědomit, to, že za 45 korun, to jsou možná dvě piva, dostává český posluchač, anebo čeští posluchači obrovskou paletu programů.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Poznamenávám prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan, náš dnešní host v pořadu Jak to vidí. Tady je Český rozhlas 2 Praha, Host do domu, pořad Jak to vidí, dnes s Peterem Duhanem, generálním ředitelem Českého rozhlasu. Povídáme si v souvislosti s programovou konferencí Českého rozhlasu v Poděbradech. Jsme tedy společně ve vysílání právě díky rozhlasovým linkám. A mě by zajímalo, když už jste se zmínil o tom druhém tématu, nad kterým jste se zamýšleli včera, a to je, kam jste tedy došli, co se týče vyprofilování, nenapadá mě lepší slovo, těch celoplošných stanic, vymezení vlastně jejich působnosti?

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Tak zatím jsme nedospěli k žádnému konkrétnímu závěru. Byla to velice otevřená diskuse. Já jsem byl překvapen, kolik v Českém rozhlase pracuje vlastně nadšených a kreativních lidí. Diskutovali jsme bez zábran, diskutovali jsme skutečně svobodně. Nedospěli jsme ke konkrétnímu závěru. My jsme nastínili jakési tři, čtyři alternativy. O těch třech, čtyřech alternativách se mluvilo. Závěry se budou zpracovávat dneska odpoledne a se závěry pak předstoupíme na tiskové konference před novináře. Já bych tedy nerad zatím mluvil, protože je to skutečně pracovní záležitost, žádné konkrétní závěry nepadly. Samozřejmě to stabilné, to pevné, to znamená Radiožurnál, Praha, Vltava zůstává. Nevylučuji ovšem, že projdou některé stanice vnitřními proměnami, pokud jde o programovou strukturu.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Mám tady jinou otázku, obecnější. Obecně klesá poslechovost všech rádií, nejenom těch veřejné služby, nejenom Českého rozhlasu, ale obecně. A ono to platí vlastně i o televizních stanicích, jejich sledovanosti a i o čtenosti novin. Jak tedy ale v případě Českého rozhlasu tomu hodláte čelit?

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Podívejte se, co hrozí. Já to řeknu na příkladu televize. Dneska když máte kabelovou televizi, tak si můžete veřejnoprávní program vyskládat sám podle nabídek jednotlivých kanálů. Já nevím, máte rád dokumenty, tak se budete dívat na Viasat History. Máte rád zpravodajství a jste jazykově zdatný, tak budete se dívat na CNN, BBC a tak dále. Chcete hudbu, je specializovaný hudební kanál. To znamená, že veřejnoprávní média obě, i Český rozhlas i Česká televize, jsou v jistém ohrožení a digitalizace, která nás nemine a která nás vlastně čeká, zvýší vlastně konkurenční schopnost, zvýší takhle, ne konkurenční schopnost, ale zvýší konkurenční prostředí v České republice. My se musíme na tento moment připravit a už dneska se zamyslet nad tím, jaký program budeme nabízet v éře digitalizace. My máme jistou výhodu proti televizi. Ten deadline, kdy má být rozhlasová digitalizace spuštěna a nějakým způsobem pak dokončena, ten zatím nepadl. U toho rozhlasu je to trošičku, řekněme, složitější, ale jednou padne. A tento prostor, který ještě máme, je nutné využít na to, abysme byli ofenzívní a především programově přemýšleli s pohledem na 21. století a nedívali se dozadu na století 20., ve kterém je rozhlas velice pevně ukotven, tam koneckonců vznikl. Ale čekají nás mnohem, mnohem závažnější, především v programech, ani ne v tý technice, ale především v programu nás čekají velice, velice závažné výzvy.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Aby tedy rozhlas mohl být i médiem budoucnosti, tak musí zavádět nové technologie. Už jste se o tom zmínil. Jak jsme na tom v tomto ohledu, tedy myslím Český rozhlas?

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Český rozhlas momentálně vysílá, pokud jde o, máte na mysli digitální vysílání především?

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ano.

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Český rozhlas samozřejmě vysílá přes satelity, to je ta nejzákladnější jakási digitální forma. A vysílá v systému DVBT, to znamená je společně s Českou televizí i v multiplexu veřejnoprávním, tak si možno naladit i stanice Českého rozhlasu. Myslím, teďka je neumím zpaměti vyjmenovat, ale jich je sedm, nebo osm. Ta, jak bych to řekl, ta cesta, která je na Západě jaksi rozvinutější, to je takzvané vysílání systémem DAB, to u nás ještě, žel bohu, je v plenkách, neproběhlo a zřejmě nás taky tato éra čeká, ale neumím odhadnout. Já jsem se ptal i našich techniků. Sami nevědí, kdy se to odstartuje.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Není zbytí, než být kamarád s Internetem. Měl by to být takový kolega a vlastně další prostředek, jak šířit právě rozhlasové vysílání. I v tomto ohledu už na tom samozřejmě Český rozhlas pracuje, ale právě Internet, zdá se, je takovým tím médiem mladé generace.

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Víte co, já si to nemyslím, že je to prostě médium mladé generace. Já mám zkušenost i se staršími posluchači, kteří komunikují přes Internet a bez problémů komunikují.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Promiňte, že vám skáču do řeči, ale já jsem nemyslel jenom mladé, ale zejména. Tak jsem to měl říct asi.

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Ano, je to, takhle, internetové prostředí je konkurenčně mimořádně složité a mimořádně náročné, protože pokud myslíte konkrétně na mladé posluchače, tak oni si mohou dneska naladit, anebo najít na Internetu snad deset tisíc rozhlasů, které lze na Internetu nějakým způsobem naladit. Jestli chtějí poslouchat hudbu z Austrálie, tak budou poslouchat hudbu z Austrálie. Internet pro nás, pro Český rozhlas, já ho vnímám jako integrující činitel všech, anebo prostředek všech činností, které Český rozhlas produkuje, pokud jde o program. A nástupem nového ředitele Českého rozhlasu 8, to znamená našeho online, nebo rozhlasového Internetu Alexandra Píchy se mnohé proměňuje a ta cesta integrovat a poskytovat internetovou službu v komplexu, ta je teďka nastartovaná a už dneska jsou patrné výsledky. Takže já Internetu samozřejmě fandím a bez Internetu si dnes vůbec nelze představit žádnou komunikaci. Ale stále ta naše síla je v analogu, v analogovém vysílání, to znamená pozemním vysílání, terestrickém vysílání, a ještě nějakou dobu zůstane.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Konstatuje v pořadu Jak to vidí z programové konference Českého rozhlasu v Poděbradech prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. Páteční vydání pořadu Jak to vidí, dnes s Peterem Duhanem, generálním ředitelem Českého rozhlasu. Když se budeme bavit o hodnocení vysílání, jak významným kritériem hodnocení rozhlasu by měla být podle vás poslechovost?

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
No, víte, já jsem to včera ve svém úvodním vystoupení řekl. Samozřejmě já chci jaksi vytknout před závorku, že hodnocení poslechovosti je významným ukazatelem a pochopitelně nějakým způsobem nás k programové práci orientuje. Není nám lhostejné, zda nás poslouchá, já nevím, 800 tisíc posluchačů a ne 35 tisíc posluchačů. To jsou značné rozdíly a musíme se těma rozdíly i nějakým způsobem zabývat. Ale ta poslechovost jako sama o sobě ještě nevypovídá absolutně nic o důvěryhodnosti, o kvalitě těch pořadů. My jenom víme, že ten pořad je poslouchaný, ale jaký má dopad, jak ho posluchači skutečně vnímají, co je pro ně z toho vysílání užitečné a podstatné, to se my nějakým způsobem nedovídáme. Tato poslechovost sama o sobě je naprosto vyhovující pro komerční stanice, který..., jejich účelem je totiž vydělávat peníze a prodávat reklamní čas a pochopitelně reklamní agentury prodávají čas, anebo nakupují reklamní čas u těch rozhlasů, které mají vysokou poslechovost. My máme za den snad pět minut reklamy na každé stanici, tak my s tímto problém nemáme. Myslím si, že je čas zamyslet se nad jiným způsobem, anebo dalším způsobem měření, a to měření tedy kvality a důvěryhodnosti jakožto dalším ukazatelem. Na západ od našich hranic ve veřejnoprávních rozhlasech německých, rakouských, dánských a tak dále toto měření kvality, které je mimořádně obtížné a finančně náročné pochopitelně, probíhá, protože jenom když pak sečtete tu poslechovost jako jeden bod a pak sečtete měření kvality, abych to všechno zjednodušil, jako druhý bod, až tam na základě těchto dvou ukazatelů dostanete nějaký komplexní obrázek toho, proč ten posluchač vlastně ten veřejnoprávní produkt vnímá a akceptuje. Toto my zatím nemáme a budeme to muset zavést.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A jaké by měly být ty kvalitativní ukazatele, podle nichž je možno hodnotit?

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Já vám v tuhle chvíli o kvalitativních ukazatelech, takhle, je to dost náročný proces. Teďka se, v tomto období se zabývá tímto procesem pan doktor Hradecký, který vede naše výzkumné oddělení, ale my stále hledáme klíč, abych to velice zjednodušil, hledáme klíč, jak změřit důvěryhodnost. A to je ten, a to je ten klíčový problém.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
To je asi to nejtěžší.

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
To je to nejtěžší a to musíme změřit.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Souvisí to s mojí další otázkou. I když se to nemusí na první pohled zdát, tak když spolu mluvíme, tak mi nedá, abych se nezeptal, jak má vypadat, nebo jak už vypadá v současné době vysílání Českého rozhlasu, jednotlivých stanic v předvolebním čase?

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Ach jo, to je taková ta záležitost docela nepříjemná. V předvolebním období největší zátěž ponese vysílání Radiožurnálu, protože to je stanice, která je typově určena pro tento typ vysílání. Máme přesné, přesná pravidla, kterými se budeme řídit. Máme výzkumnou agenturu, která nám na základě průzkumu bude určovat vlastně výběr hostí do jednotlivých besed. Těch besed bude 14, budou v úterý a ve čtvrtek, myslím, že ano, přesně startujeme 6. dubna v Karlových Varech. Témata narozdíl od televize nebudou regionální, ale budou to témata národní, jako bych řekl celospolečenská. To je ten posun od televizního pojetí těch jednotlivých výjezdů Václava Moravce. My to budeme dělat trošku jinak.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Měli bychom podtrhnout, že Český rozhlas obecně úzkostlivě dbá na vyváženost, ale i tak nám čas od času posluchači vytýkají, mají pocit, že ten, či onen redaktor je zaujatý pro toho, či onoho a mnohdy to bývá vlastně ze všech stran. Čili jakým způsobem hlídáte, aby opravdu nedošlo k tomu, že by se někde mohli protěžovat jedna, či jiná strana?

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Myslíte si konkrétně v tom předvolebním vysílání?

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Přesně tak, ano.

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
No, jediný možný klíč, který existuje, je výzkum veřejného mínění, výzkum stranických preferencí a tam se spoléháme na profesionální výzkumné agentury. Jinou možnost nevidíme. Nemůžeme si to dělat my pochopitelně. To by bylo asi, no, abych to řekl, nevyvážené. Musíme mít zdroj zvenčí, který je, já nevím, svým působením na českém trhu, se etabloval, má své kvality, tak proto jsme sáhli po tomto prostředku, který se nám zdá jako nejvýhodnější.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Kdybychom se vrátili zpátky tedy k programu oné programové konference Českého rozhlasu, která právě probíhá v Poděbradech. Zeptám se vás osobně, co vám zatím, protože vy jste ji svolal ještě jako programový ředitel, pokud vím, tak jak pro sebe si zatím hodnotíte její průběh? Co vám osobně ty informace, které tam zazněly, přinesly? Objevil jste pro sebe i něco nového?

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Ano. Já jsem to už zmínil v úvodě. Já jsem nadšen především tou uvolněnou atmosférou, tou věcností a otevřeností tý konference. Já jsem s obrovským potěšením, je nás tady 100, abyste měl představu. Já jsem s obrovským potěšením zjistil, kolik jsou lidi schopni generovat skvělých nápadů. Samozřejmě ne všechny nápady jsou použitelné. My vždy jsme nějakým způsobem limitováni, limitováni třema celoplošnými stanicemi, frekvencemi, na kterých vysíláme, limitovaný financemi. To znamená, musíme velice pečlivě vybírat z té spousty vynikajících a skvělých nápadů. Víte, já jsem tu konferenci, když jsem ji svolával, já jsem si naléhavě uvědomoval, když jsem pronikl do problematiky programu, jak je to nesmírně důležité těm lidem dát prostor a jak si na celorozhlasové bázi, ne mluvit o programu jenom na jednotlivých stanicích, ne na programových radách, což jsou oficiální instituty řízení, ale otevřít to, skutečně otevřít to pokud možno co největšímu počtu kreativců z Českého rozhlasu. Samozřejmě i trošku jsem se obával, že se to může vymknout z rukou, protože tento typ jednání nebyl 17 let. Umíte si představit, kolik věcí se jaksi nashromáždilo, kolik i křivd samozřejmě, normálních osobních, lidských křivd, a tady se to nádherně čistí a nacházíme, to je to pozitivní, nacházíme jakousi společnou platformu. Nacházíme zase mezi sebou porozumění, učíme se chápat, že nejsou jenom stanice, ale především je celý Český rozhlas jako to základní důležité médium.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Než se rozloučíme, dnes, v pátek 26. nás v Českém rozhlase 2 Praha čeká pětihodinový pohádkový maratón nazvaný Česko-slovenská noc s Andersenem. My se mu budeme hodně věnovat, ale když tedy teď mluvíme s prozatímním generálním ředitelem Českého rozhlasu, neodpustím si, abych se nezeptal, zda máte vůbec čas ještě číst, sáhnout po knize? A pokud ano, tak prozraďte po jaké.

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Vladimíre, to jste mě teďka zaskočil.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Nerad.

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Ale skutečně vy jste to tak nějak řekl a vlastně jste formuloval moji odpověď. Věřte mi, nemám času, skutečně nemám. Dokonce nic jsem nezačal číst, nemám na nočním stolku. Tedy mám, knížky, které jsem nepřečetl a které na mě čekají, nevím kdy. Teď se zabývám pouze věcmi, které souvisejí s rozhlasem. Čtu si spíše materiály, které souvisejí s marketingem, které souvisejí se strukturou stanic a tak dále. Věřte mi, nemám. Jsem pouze odkázán na noviny, i ty velice, řekl bych, telegraficky si přečtu noviny. To, co mě zaujme, to si přečtu, a samozřejmě spoléhám na to, co přinesou stanice Českého rozhlasu, to je můj informační zdroj. A když si chci oddechnout, skutečně oddechnout, tak poslouchám Vltavu.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
No, a dnes od devatenácté hodiny až do půlnoci budeme vysílat pro děti, pro jejich rodiče, vlastně pro všechny spoustu zajímavostí právě o té noci s Andersenem, tak třeba cestou, pojedete-li už z Poděbrad, tak si můžete naladit Český rozhlas 2 Praha.

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Určitě budu poslouchat. Dokonce jsem byl zván, ale s lítostí jsem musel odřeknout, protože konference končí pozdě večer a ještě ráno budeme dodělávat nějaké věci, ale poslouchat, Vladimíre, budu, to slibuju.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pozdravujte účastníky a ať se daří. Bylo slyšet, že vás naplnila optimismem zatím...

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Ano, je tomu tak.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
...programová konference Českého rozhlasu v Poděbradech. To byl prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan v pořadu Jak to vidí. Děkujeme a přejeme hezký den, na shledanou.

Peter DUHAN, prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu
--------------------
Já děkuji za pozvání, na shledanou.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ještě připomenu, že přepis rozhovoru najdete na Internetu na www.rozhlas.cz/praha.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.