Jak to vidí Josef Baxa - 13. února

V pondělí byl hostem pořadu Jak to vidí předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Pokud vám jeho názory utekly, nabízíme jeho přepis.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem pořadu Jak to vidí je dnes Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu, dobrý den.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Dobrý den.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Jak se díváte na schválenou přímou volbu prezidenta, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský zákon označil za špatný a kromě jiného proto, že neřeší problematické kompetence hlavy státu.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak to jistě, s tím se jistě dá souhlasit, ale možná zůstaňme o patro výš, zůstaňme vůbec u toho institutu, který teď najednou po deseti letech přešlapování velmi narychlo se stal součástí naší ústavy.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Překvapuje vás to, že narychlo, když se o tom mluví, jak říkáte 10 let?
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, asi odpovídá to současnému stylu politiky, je vcelku jasné, myslím, že ti někteří politici se tím ani netajili, že vlastně přivádějí na svět dítě, které tak úplně nechtějí. Takže hledali takové důvody, proč vlastně a jednou se odvolávali na trendy jinde po Evropě, jindy zdůrazňovali, že si to lidé přejí, ale přesvědčivý důvod proč a proč právě teď, jsem neslyšel.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ono to zní skoro tak, teď to máte, když jste to chtěli.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, jistě, mně to trošku připomíná, jak prostě tomu psu, který se po vás sápe, tak vezmete klacek a hodíte ho někam, aby ten pes zase na chvíli odběhl a s tím klackem si hrál.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
To je nelichotivý příměr tedy.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Evidentně lidé nejsou spokojeni se stavem věcí veřejných, abych nemluvil jenom o politice, se stavem věcí veřejných, takže zase dostali, zase dostali nějaký ten klacek prostě, se kterým si budou chvilku hrát a budou žít v takové té báječné iluzi, že zvolí prezidenta a ten vyřeší za ně, za každého z nás, za instituce, za politiky, všechny problémy světa.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Komentátor Petr Holub vysvětluje, že jsme přebrali francouzský model de facto, kde je na základě takových těch revolučních tradic prezident zástupcem lidu a má ale velké pravomoci. V té umírněnější podobě převzaly model Rakousko, Slovensko a Polsko. To by nás možná mohlo uklidňovat, že už kolem je to vyzkoušené.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Já opravdu velice nerad slyším slovo, že přebíráme nějaké modely, protože jak známo, i ty nejlepší modely my dokážeme úžasně pokazit. A já se obávám, že tomu může být i v tomhle případě. Ten princip sice není, není k zahození, ale možná bychom mohli začít trošku přízemně odspodu, proč nevolíme přímo své starosty, primátory, hejtmany, proč musíme tedy tu přímou volbu začít zrovna v tom nejvyšším patře. A navíc velmi se mi líbilo vyjádření, jedno z vyjádření Petra Pitharta, který naši ústavu přirovnal k Orloji a on opravdu je to velmi složitý stroj a tím, že tam jako jedno kolečko nahradíme jiným, to opravdu není zárukou toho, že všechna ostatní kolečka budou fungovat tak, jako doposud. A toho já se trochu obávám, že tady prostě trochu neuváženě jsme sáhli do systému, aniž bychom věděli, co ten systém udělá.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Prezident má zase, zjednodušeně řečeno, čtyři hlavní kompetence, jmenování bankovní rady, ta by měla být tedy opravdu apolitická. Člen Ústavního soudu, tak tady asi taky by to mělo být apolitické, potom vztah k vládě a zahraniční politiku. Jak se dá podle vás docílit, aby Hrad koordinoval právě zahraniční politiku s vládou, to je velkej otazník asi v současné době.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, víte, ústava je instituce a její aktéři v těch institucích jaksi mají ve svém postavení zakódováno, že budou především spolupracovat pro blaho země, pro blaho každého jednotlivce. Jistě při tom dochází k různým názorovým rozdílům, někdy k nějakým střetům, ale prostě ten, ten nejvyšší společný jmenovatel by vždycky měla být spolupráce. Tam nemůžete mít za každým paragrafem hned nějakou sankci, hned nějaký mechanismus, co se stane, když... a jestli tomu tak není, no, tak znovu říkám, pak sebelepší ústava tohle to asi nevyřeší. Takže koordinace zahraniční politiky, promiňte, není to moje téma, takže nechci tady být za nějakého vševěda, je dnes věc rozložená mezi prezidenta a vládu a myslím, že to je odpovědností obou, aby zahraniční politika České republiky byla jedna.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Teď možná trošku odbočím, ale zajímal by mě váš názor, proč si myslíte, že obecně Češi tak milují ten úřad, že v podstatě mi připadá, že není tak důležité, kdo na Hradě sedí, ale my prostě máme prezidenta rádi.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak o tom už bylo řečeno mnohé a napsáno. Prostě pořád tady převládá taková ta setrvačnost toho mocnářství a že ten prezident zařídí všechno a stačí, když jaksi na někoho ukáže nebo něco prosloví, tak všichni hned. A na druhé straně je o nás známo, že příliš, všichni jaksi neoplýváme úctami, úctou k autoritám, všimněte si, že málokdo v České republice má takovou autoritu, aniž by zastával nějakou funkci, že když něco řekne, tak že by se nad tím ti ostatní přinejmenším zamysleli, nedej Bože, že by se třeba tím pak řídili. Takže ani prezident to nakonec není a nebude. Na to je příliš aktérem té denní, denní politiky, než aby si vytvořil takovou tu prostě tu pózu trochu nadvěcno a nadčasovo.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Kdybychom se pozastavili u dosavadní praxe jmenování soudců Ústavního soudu, naposledy parlamentem neprošel kandidát Václava Klause Jan Sváček. Co myslíte, mohlo to být, taky se o tom psalo, na just prezidentovi ze strany Senátu?
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Já nevím, já nevím, ale zase to ukazuje určitou krizi, my vlastně nedokážeme vybírat, my nedokážeme vybírat, někteří říkají, že vlastně není z koho vybírat. To si určitě nemyslím. Ukázalo se nakonec, jak obrovsky je vzdálen svět práva a institucí, tedy justice, a svět politiky. Ti, kteří, ti, kteří vybírali a teď nechci hovořit o kvalitách nebo nekvalitách doktora Sváčka. Já jsem tam viděl určitou bezradnost, vždyť přece tak důležitý akt, jako je vyslovení souhlasu s jmenováním ústavního soudce by, on prošel bez rozpravy, on kdyby tam nepromluvil doktor Sváček sám, tak vlastně ten bod bylo jenom hlasování a to si myslím, že je dost velká bída.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Po odchodu místopředsedkyně Ústavního soudu Elišky Wagnerové, které tedy v březnu vyprší mandát, bude muset soud vystačit se 12 soudy, soudci, promiňte, příští rok, pokud vím, tak vyprší mandát dalším 8 soudcům Ústavního soudu, včetně předsedy Pavla Rychetského. A právě ten varoval před možnými průtahy s přímou volbou prezidenta. Proč to teď spojuji, kvůli tomu chybějícímu prováděcímu zákonu by teoreticky, protože nebude jasné, kdo může napadnout a zpochybnit petici a u kterého soudu, se mohla oddalovat ta volba. Co by to znamenalo, co by se dělo pak, kdyby byl ochromen vlastně Ústavní soud.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak nemůžeme ještě mluvit určitě o ochromení. Ústavních soudců je 15, odchodem doktorky Wagnerové jich bude 14.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A já mluvím teď, promiňte, že vám skáču do řeči, o těch 8 dalších příští rok.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, dobře, ale to je příští rok, až postupem roku, až v létě, v druhém pololetí a já pevně věřím, že mezitím pan prezident navrhne nějakého kandidáta a Senát vysloví souhlas, takže se nedostaneme do toho stavu, který tady mimochodem už jednou byl. Ale pořád Ústavní soud i ve sníženém počtu soudců může, může pracovat. To, co je podstatné, že se prodlouží řízení před ním, že budeme déle čekat na jeho nálezy, ale jako fungovat může i s menším počtem soudců.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ale teď, když je to vlastně půl na půl, tak může teoreticky dojít k patové situaci, protože předseda nemá jakoby rozhodující slovo. Je to půl na půl zkrátka. Je to tak?
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ale předseda, předseda nemá nikdy rozhodující slovo, předseda je jeden z 15, jedním z 15 soudců a i jaksi sudé složení, nebo sudý počet rozhodujících členů nemusí znamenat pat. To naopak zase při velké odpovědnosti, při velké odpovědnosti těchto činitelů se prostě to řešení musí najít, musí se tak dlouho diskutovat, musí se tak dlouho přesvědčovat, až se najde většinové, většinový názor a vydá se většinové rozhodnutí. To, ta naše odpovědnost je příliš velká, než abychom řekli, je to nerozhodně, končíme, jdeme domů. To nejde.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ještě zpátky k té, k tomu novému ústavnímu zákonu, přímé volbě prezidenta. Právě to, co namítal Pavel Rychetský, jak to vidíte vy, že skutečně se to může protahovat ta přímá volba.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak především ještě nemáme, ten prováděcí zákon nemá svůj pevný tvar. Není schválen, takže spekulovat nad ním, protahovat se dá jistě leccos, ale to je zase odpovědností těch, kteří deset let přešlapovali a teď narychlo, honem, honem tady přijali změnu ústavy a kde je pevně dané datum a tudíž ten prováděcí zákon bude muset jít, muset být přijímán velmi rychle. Není čas na to, aby se to promyslelo, aby se ty věci trochu usadily. Víte, to je, zase je to, dovolím si to říci, já si myslím, že rozhodující nakonec, rozhodujícím impulsem, proto byly zkušenosti z poslední volby prezidenta parlamentem. No, jo, ale byli jsme svědky možná nějakého porušování pravidel, ale kdybychom obecně, jakmile zjistím, že jsou pravidla porušována, tak je změníme, aniž bychom se zamysleli nad tím, proč jsou porušována a jestli nemáme spíš pracovat na tom, jak je dodržovat, tak to by vlastně žádná pravidla příliš dlouho nevydržela. Každé pravidlo se občas poruší, ale hned ho nahrazovat jiným, to je cesta do pekla.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Myslím, že jste zaznamenal také slova senátora Kubery, že se zkřížilo brambora s rajčetem, nebo něco na ten způsob a tvrdí, že vlastně teď už by se mohl zrušit senát. Vidíte to takto kategoricky?
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, ne, on to jistě, jak pana senátora Kuberu jsem měl možnost mnohokrát vidět a slyšet, on je velmi expresivní ve svém vyjadřování, nicméně to jádro tam vždycky je. A to i v tomto případě. Ano, jestliže, jestliže vychýlíme tu ústavu jedním směrem, tak logicky někde zase prostě bude nějaký deficit. A Senát jistě nemá jedinou funkci, ale je to jedna z klíčových funkcí volba prezidenta. A může to být počátek nějakého procesu, kde se začnou lidé ptát, a k čemu vlastně taková horní komora parlamentu je dobrá. Je to ta pojistka, jak se často jako říká, nebo ta pojistka selhává.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A jak na takovou otázku by odpověděl Josef Baxa. K čemu je horní komora parlamentu dobrá?
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Obecně je velmi dobrá právě proto, aby takovou tu někdy Pavlač v Poslanecké sněmovně trochu zklidnila, ale já se obávám, že zase ne vždycky a proto je také jinak, jinak kreován ten Senát, jsou tam jiní lidé, mají jiná funkční období a tak dále, aby to nebyly dvě stejné komory. Ale v těch klíčových věcech bohužel v poslední době, příklad byl třeba, příklad bylo schvalování občanského zákoníku, prostě klíčový kodex, největší změna v právu a za mnoho desítek let zpátky a výsledek byl v podstatě, že skoro třetina senátorů nehlasovala a ti zbylí hlasovali půl na půl, půl pro, půl proti, je to taková, takové trošku fiasko, mi to přišlo, tohle se, takhle bych si nepředstavoval hlasování o tak důležitém kodexu.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Může být podle vás ta příští hlava státu apolitická, ptám se proto, že kvůli omezeným prostředkům na kampaň bude chtě, nechtě mít podporu nějaké politické strany.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak, jsou dvě možnosti, buď to bude skutečně někdo, koho budou generovat politické strany, protože ony mají peníze. Mimochodem to bude zajímavé, zajímavé, koho a proč vlastně budou podporovat, protože na rozdíl od klasicky parlamentních voleb, kdy za ty hlasy pak vlastně dostávají příslušný příspěvek ze státního rozpočtu a umožňuje jim to dál žít a působit, tady vlastně ne. Takže pokud vlastně do někoho investují ty peníze, pak vzniká otázka, co za to budou chtít. A to je vlastně odpověď na tu otázku, jestli ten prezident bude apolitický, určitě nebude. A druhý, ten druhý scénář je, že se do té kampaně pustí někdo, kdo ty peníze od nikoho jiného nepotřebuje a má jich dost, pak zase jistě nemůžeme vyloučit nějakého velkého filantropa, který si řekne, a teď už po zbytek života se svými penězi budu dělat jenom dobré věci a potřebuji k tomu úřad prezidenta. No, uvidíme.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ta hrozba, že si zvolíme nějakého populistu, jak je velká podle vás?
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak, populismus je součástí politiky, my přece posloucháme politiky a čekáme, až od nich uslyšíme to, co chceme slyšet a oni zase se chovají tak, že nám říkají ne, to co je správné, ale to, co ví, že budeme chtít slyšet a pro co tu ruku zvedneme.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Naším dnešním hostem je předseda Nejvyššího správního soudu, doktor Josef Baxa. Vím, že to následující téma pro vás je citlivé, protože jste v něm osobně zainteresován. Ministerská komise navrhl neobnovit Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni akreditaci na magisterské studium. Jak to vidí člověk, který školu kdysi spoluzakládat a celou dobu na níé působí.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak smutně, velice to bolí, a přesto pevně doufám, že ta škola ještě se bude bránit, že se ubrání, že prokáže svoje opodstatnění a že těch 20 let, které vlastně příště, příští rok by měla od svého, zahájení své činnosti, že nějak si, ne, že oslaví ohňostrojem, ale nějak důstojně připomene.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Takže vy jste optimista. Studenti podali ústavní stížnost, může jim třeba tahle ta cesta pomoci?
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ne, myslím si, že ne. Rozhodně ne v tento okamžik, je třeba připomenout, že to stanovisko akreditační komise je pouze podkladovým dokumentem pro rozhodování ministerstva školství ve správním řízení v prvním stupni, pak ještě je jistě představitelný opravný prostředek, kterým je rozklad k ministrovi školství, žaloba ke správnímu soudu, a tak dále. Takže to myslím, že Ústavní soud vždycky je až ten, až ten skoro poslední v řadě.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Existují různé spekulace, že může jít o zájem pražské právnické lobby, která nechce tolik právníkům na trhu, nebo že ve hře je lukrativní budova v Sadech Pětatřicatníků, která by byla volná, pokud by byla právnická fakulta zrušena. Popřípadě že jde o zametání stop toho, co všechno se na právnické fakultě dělo. Já nevím, jestli se k tomu můžete vyjádřit, jestli na to máte nějaký názor.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Nebudu ty spekulace rozšiřovat. Já si spíš myslím, víte, že ta škola dostala teď takový ten definitivní úder, který znovu říkám, pevně doufám, nebude definitivní, za tu svoji minulost, ale ten úder, obávám se, že dostane někdo, kdo si ho nezasloužil. Za vlastně činy jednotlivců a jsou to skutečně činy jednotlivců z těch předešlých let, je tady odpovědná, činěna odpovědnou instituce, ale ti jednotlivci už tam nepůsobí a zejména ty důsledky dopadají na ty, kteří absolutně nějak se nepodíleli ani na porušování pravidel, ani na ničem, na ničem dalším. A také už je skoro zapomenuto, že škola sama vlastně prokázala v určité chvíli sebereflexi, což taky nebývá zvykem, že ty změny vlastně odstartovali učitelé uvnitř školy, kteří poukázali na to, co se tam dělo. Jistě pak za vydatné podpory médií, ale tady už zase musím říct, že ty vedlejší škody, které ta mediální kampaň dlouhé měsíce trvající způsobila, jsou obrovské. Jestliže za této situace v té neustálé masáži, kterou jsme zažívali všichni a zažíváme, ta škola přece jen po nějakých vlastně peripetiích a zvratech nastoupila, nastoupila zdravý vývoj, tak si myslím, že si nezaslouží být jaksi odstraněna z toho systému veřejných vysokých škol.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane doktore, já se na to musím zeptat, vy jste neměl dřív, než se ta aféra provalila, sebemenší poznatky o tom rychlostudiu a plagiátorství, o koupených titulech?
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak v takovém rozsahu určitě ne. Víte, to je, ono takové věci, dovolím si říci, provázejí řadu škol. Řadu škol, možná ty jaksi, jaksi zkušenější školy to dělají třeba nebo někteří jednotlivci to dělají trošku profesionálněji, tady to bylo takové trochu i amatérsky dělané. Ale, ale že bychom mohli říci, že žádná jiná právnická fakulta v České republice nikdy neumožnila nikomu rychleji vystudovat, nepřiznala mu rychleji nějaký titul, to bych si určitě nedovolil říci, to bych si nedovolil říci. Takže o tom, co kdo věděl a co nevěděl, víte, ta situace byla taková tehdy do toho roku 2009, že řada těch kompetencí prostě byla vyvedena až k samotnému vedení té fakulty. To znamená, to s tím jaksi řadoví učitelé, tím spíše externí učitelé opravdu neměli co společného. Já za sebe mohu říci, že za každý svůj podpis v indexu ručím a mohu komukoliv jaksi se zodpovědět, že v tomhle osobně problém, problém nemám. Ale právě když, když ty informace se dostaly do širšího povědomí učitelů, tak odtud vlastně pak to odstartovaly ty, startovaly ty změny.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Bývalý student Martin Marek tvrdí, že 99 procent učitelů musela vědět, co se na právnické fakultě děje.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak já nevím, co ví Martin Marek. Martin Marek je takový, bych řekl, skoro zkrachovalý student, který tou školou sám moc neprošel. Přesto je neustále komentátorem toho, co se na škole dělo, děje a bude dít. Já bych byl moc rád, kdyby se věnoval něčemu jinému, než neustálému komentování situace na právnické fakultě, kde on sám většinou povinností, které jako student měl, nikdy nesplnil.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Akreditační komise už ve zprávě z června 2008 upozorňovala mimo jiné na nedostatky s personálním zabezpečením výuky a odborné a vědecké činnosti. Není to tak, že škola dostala dost času na nápravu a koneckonců na podzim přišlo takové to varování odebrání možnosti udělovat titul JUDr., čili proč se nepodařilo podniknout nějaké účinnější kroky.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak, těch kroků se podniklo celá řada. Tam samozřejmě nemůžeme to, nemůžeme jaksi to vidět v nějakém zjednodušení, že od roku 2009 se na té škole nic nedělo nebo že se tam děly věci jenom k horšímu. Jak jsem říkal, ta škola procházela různými peripetiemi, mimochodem před tím také akreditační komise říkala, že je přezaměstnaná, takže část učitelů také, ať už nuceně, nebo dobrovolně, ze školy odešla. Přišli zase jiní. Existuje o tom celá řada různých klišé, jako například, že odešlo 30 skvělých akademiků a od té doby, že vlastně na té škole nemá kdo učit. Kdybychom si rozebrali ten seznam těch 30, tak tam nevidíme jenom skvělé akademiky, ale také takové ty, dovolím si říci, úplné akademické nuly nebo prostě naprosto nezkušené, nezkušené mladé učitele. Takže to je jedno z klišé, které říká, když tam tihle nejsou, tak na té škole nemá kdo učit. Kdybychom srovnali ten učitelský sbor s jinými právnickými fakultami a to nechci se teď jich dotýkat, tak si myslím, že bychom nedopadli, že by ta plzeňská fakulta nedopadla nejhůř a to trochu mám za zlé akreditační komisi, že, že vlastně použila trochu jiné brýle nebo jiný metr na plzeňskou fakultu než na ty fakulty, fakulty ostatní. Já bych od takového odborného tělesa čekal větší objektivitu, větší zdrženlivost, ale tady jsme, tady jsme byli svědky, tady jsme byli svědky takové, takové až jaksi nedočkavosti, kdy už konečně ta škola bude, bude jaksi takto popravena a včetně takového toho mediálního, takové té mediální, mediální vlny jaksi té popravy, no, to mě mrzí, já bych očekával od orgánu, který je zřízen zákonem, trochu větší, větší zdrženlivost a objektivitu. A doufám, že ještě na tohle taky v nějakých těch dalších řízeních přijde řeč.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Vy jste byl zastáncem Květoslava Růžičky. To se asi neukázalo jako dobrá volba.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Podívejte, ne zastáncem, ale já jako učitel na té škole jsem, prostě ten pan profesor Růžička byl řádně zvolen. A pak je mojí věcí být loajální ke svému děkanovi, ke svému vedoucímu katedry, prostě být loajální ke škole. On tam nepřišel nějakým pučem, on byl řádně zvolen, když byl zvolen někdo jiný, byl jsem loajální k němu.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Já to myslel tak, že vy jste byl jeden z těch, kteří ho, tuším, prosazovali jako budoucího děkana.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Já jsem nikoho neprosazoval, tam, prosím, jako tohle to nechť.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Já se na to ptám.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ne, nikoho jsem určitě neprosazoval, jenom když prostě jsem slyšel takové ty, takové ty řeči a byly velice vypjaté ty kampaně, ať už kampaně jaksi, když se volil děkan, nebo potom kampaň, když se volil akademický senát, byly ze strany oponentů profesora Růžičky neuvěřitelně vyhrocené, neuvěřitelně vyhrocené do osobní roviny a prostě byly, byly jaksi malované takové ty katastrofické scénáře, že když bude tento děkan, tak to bude špatně a my odejdeme a škola padne, a tak dále. To mám za zlé těm a je to otázka jejich svědomí, kteří toto takto rozpoutali a kteří tu školu vlastně tak jaksi zevnitř, zevnitř začali likvidovat tím, že neustále pomlouvali stav a vývoj té školy a neustále hrozili odchodem a pak odešli a i po tom odchodu neustále tu školu dál pomlouvali. A myslím si, že většina z nich na té škole vyrostla a tu školu vystudovala, jenom díky té škole možná získala to postavení, které nyní má. Takže mě to trochu mrzí, že ta škola v poslední řadě nebyla až tak předmětem kritiky z vnějšku, ale některých neuspokojených akademiků, kteří nezískali ty exekutivní funkce uvnitř školy. Taková určitá netrpělivost, víte, to nic proti odbornosti, ale, ale obávám se, že těm lidem trochu chyběla sociální inteligence, trochu jim chyběly zkušenosti a trošku moc se jim zatočila hlava z toho, že mohli najednou rozhodovat o jiných a když jaksi ta škola jim pak řekla, ne, tenhle styl nechceme, tak to nějak neunesli a demonstrativně odešli.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Vy jste ale řekl, že nepovažujete ten příběh za ukončený a že věříte tomu, že tedy akreditace ještě prodloužena být může.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Věřím tomu, věřím tomu, věřím tomu, že ta škola se bude bránit. Myslím si, že je důležité také, že je plnohodnotnou součástí Západočeské univerzity, že jaksi i renomé univerzity, osobně rektorky univerzity, že by měly být dostatečnou zárukou, že ta škola potřebuje mít určitý čas. Víte, ono není úplně jednoduché vyčítat teď, nemáte tam prostě hvězdnou sestavu profesorů, no, řekněte mi, jestli by někdo, není úplně jednoduché za této situace, za této situace, kdy ta škola je pořád plná různých úsměšků v různých estrádách, chachacha, máš diplom z Plzně, chachacha, učíš v Plzni, za této situace, když někdo jaksi kvalitní učitel na té škole začne, začne působit, tak je to malý zázrak. Ta škola, myslím, že má teď zdravé vedení, zdravý vývoj a potřebuje jenom určitý čas, aby se dostala do úplně perfektní kondice, jako byla kdysi.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Často je právě to, co vypršelo pro náš dnešní rozhovor, to byl v pořadu Jak to vidí předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Díky, mějte se hezky, na shledanou.
Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Na shledanou.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.