Internet jako nástroj rozvoje myšlení, nebo demence?

20. prosinec 2014

Centrální mozek lidstva. Trochu se zapomíná, jak to všechno vzniklo. Co bylo na začátku rozvoje počítačů, jaké byly vize lidí, kteří je vytvářeli? A jak se je podařilo naplnit?

„Na počátku byla s rozvojem internetu spojena nejrůznější očekávání,“ vysvětluje Petr Lupač z Katedry sociologie FF UK, který se ve svém výzkumu věnuje rozvoji počítačů a internetu a současnému dopadu na lidské chování. „Například představa počítače jako nástroje zlepšení intelektu.“

Počítač měl za lidský mozek přebrat mechanickou část myšlení. Lidé by se potom mohli věnovat jen tvůrčí činnosti a kráse. Počítačová síť potom představovala technologii, která spojí všechny národy a lidstvo.

Kdo za tím stál

Za těmito myšlenkami byli samozřejmě konkrétní lidé. Douglas Engelbart byl vůdčí postavou vytváření technik ke zvýšení lidského intelektu. Vynalezl editovatelný text na obrazovce, myš, videokonferenci a vlastně způsob, jakým i my reagujeme na informace na obrazovce.

Druhou postavou byl americký informační vědec Joseph Licklider, vizionář propojení počítačů. Se šéfem sekce vládní agentury pro pokročilý výzkum nastínil vizi budoucnosti, kde nebude nezaměstnaných, protože všichni budou spolu volně kooperovat díky zábavným počítačům.

War games

Na tyto myšlenky se navazovalo i v 70. a 80. letech. V té době vznikli dnes obávaní hackeři. Ti počítačovou síť chápali jako svůj prostor k realizaci sociální revoluce. K tomu také přispěla tvorba televizní a literární v oblasti sci-fi.

Ve filmu Walta Disneyho War games se kluk náhodou přihlásí do počítače, který řídí hlavní americký jaderný arzenál. Hraje si přitom hru na jadernou válku.

Po zhlédnutí tohoto filmu neuvěřitelné množství dětí zatoužilo po modemu. A mělo to určitě vliv i na větší rozšíření počítačů v domácnostech.

Jaký to mělo vliv na lidi?

Počátkem 90. let se intenzivně začali vlivem počítačů a internetu zabývat sociologové. Ukázalo se, že původní představy se nenaplňují. Například v oblasti mezilidských vztahů.

Izolovaných lidí je stále stejně. Virtuální vztah jde navázat sice snáz a ve větší míře, ale do reálného života se nepromítne tím, že by zvyšoval jeho kvalitu. Takže internet neinternet, náš skutečný život si žije svým životem i bez něj.

Digitální demence

Poslední sociologická data ukazují, že místo rozvoje myšlení časté používání internetu vede spíše k demenci. Tu způsobuje roztěkanost, neschopnost se soustředit, zvláště v mladém věku.

Takže to, co se zdálo jako obdivuhodné, že teenager s počítačem zvládá několik věcí najednou, je z fyziologického hlediska nemožné. Mozek se vždy soustředí plně jen na jednu aktivitu.

Tuto schopnost se člověk učí právě v období dospívání. Pokud má narušené podmínky k tomu, aby se učil koncentraci, kdy neustále mezi něčím přepíná, tak se tato schopnost nemůže rozvinout.

Zhoršuje se potom paměť, schopnost myslet a podobně. Zkrátka dochází k demenci tak, jak to známe u starých lidí.

Poslechněte si záznam pořadu v iRadiu.

autor: Petr Sobotka
Spustit audio