Host: Vojtěch Sedláček, patron projektu na pomoc lidem bez domova Nejdřív střecha

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy sestra Angelika - Ivana Pintířová

Co si máme představit pod pojmem sociální podnikatel? Jakou pomoc potřebují lidé bez domova? V čem spočívá projekt Nejen střecha? Jak se společnosti vrátí, když otázku bezdomovectví nepomine? Moderuje sestra Angelika.