Expedice za tajemstvím mozku

18. březen 2023

Evropský den mozku se slaví 11. března už od roku 1998 a ihned poté byl rozšířen na Evropský týden mozku. Co všechno vydrží a dokáže náš mozek, jak ho ovlivňuje činnost srdce, jak dlouho vydrží bez kyslíku, jak třídí informace a co se v něm děje během bezvědomí, snů a spánku? Lidský mozek funguje na principu přenosu elektrických a chemických signálů, které jsou přítomny v našich neuronech, tedy nervových buňkách. Těch máme v mozku zhruba 50 až 100 miliard.

Pokaždé, když chceme něco udělat nebo se pohnout, vyšlou neurony z mozku signály. Ty jsou velice krátké a trvají v řádu milisekund. Přenos signálu z neuronu na neuron, tedy přenos nervového vzruchu, zajišťuje specializovaný funkční kontakt zvaný synapse. A právě počty těchto synapsí výrazně ovlivňují míru inteligence.

Když se lidé hádají, má mozek víc práce

Lidský mozek váží cca 1,5 kg a ten mužský bývá větší než ženský. Má zhruba o 4 % více buněk a je asi o 100 g těžší. Ženy ale zase mají větší limbický systém, který je zodpovědný za řízení emočních pochodů a chování.

V případě, že se lidé hádají, má mozek mnohem více práce. Experimentem bylo zjištěno, že když spolu debatují lidé se stejným či podobným názorem, vykazují jejich mozky nápadnou synchronicitu. V případě, že se diskutéři hádají, mozky již synchronizované nejsou a také se zapojují jiné oblasti. Proto máme tendemci obklopovat se jedinci s podobným smýšlením a názory.

Lze ze snů určit, zda nás postihne demence?

Často se říkávalo, že náš mozek funguje jen na třetinu nebo polovinu výkonu, ale není to pravda. Mozek pracuje i v noci a dokonce i ve stavu bezvědomí. Co všechno si poté pamatuje, co se děje v mozku během spánku a jak lze ze snů určit, zda nás nepostihne demence nebo jiné neurodegenerativní onemocněmí?

Expedici povedou neuroložka MUDr. Dagmar Součková z cerebrovaskulárního centra Sonolab, prof. MUDr. Karel Šonka z Centra pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky VFN v Praze a neurovědec a psycholog doc. RNDr. Petr Bob Ph.D. z Centra pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...