Expedice do světa vody v krajině

18. únor 2023

V Expedici se vydáme za vodou v krajině. Tedy vodou v řekách a potocích, v podzemí i v umělých nádržích. Voda je základem života na Zemi. Zatímco na jiných planetách Sluneční soustavy se vyskytuje většinou jen velmi málo; na Venuši dokonce není vůbec, na planetě Zemi pokrývá voda více než sedmdesát procent povrchu. Právě díky vodě je naše planeta při pohledu z vesmíru modrobílá. Modré jsou oceány a moře, bílá oblaka tvořená vodními parami.

Zdůrazňovat, že na vodě je závislá naše existence, je asi zbytečné. Ubývání vody v krajině, kterého jsme v posledních desetiletích svědky, je tedy velmi závažná věc.

Čím to? Objem srážek, které dopadají na území naší země je stále zhruba stejný. Proč tedy voda chybí? Jak v Expedici vysvětluje Martin Neruda, z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, problém je v tom, že přívalové deště střídají dlouhá sucha a voda se nestačí do vyschlé půdy vsáknout. Vedle toho jsou také vyšší teploty a s nimi i vyšší výpar vody. Sucho zejména na jaře je zase spojeno s tím, že v zimě prší, místo aby sněžilo.

Pomoci může i zatápění bývalých dolů

Pomáhat může revitalizace a renaturace vybetonovaných a napřímených koryt vodních toků, obnova mokřadů a tůní. Zajímavým projektem je také zatápění vodou bývalých hnědouhelných dolů. Jak uvedl Martin Neruda, nejen že se s nimi vrací voda a živá příroda do vytěžené krajiny, ale také mají pozitivní vliv na mikroklima v okolí.

O tom, jak se vlastně měří průtoky vodních toků a hladiny podzemních vod, v Expedici vysvětluje hydrolog z ČHMÚ Jan Šrejber. Ten také představí historii měření a význam historických záznamů o hydrologické situaci pro přítomnost.

autoři: Michaela Kindlová , Josef Kluge
Spustit audio

Související