Esperantistická katolická společnost

Mohlo by být esperanto novým jazykem církve? Moderuje Ivana Denčevová. Hostem pořadu je Max Kašparů.