David Storch: Co říká prezident Zeman, je úplný nesmysl. Státy dávno nemůžou volně zacházet s vlastními zdroji

Může Evropská unie mluvit členským zemím do boje s kůrovcovou kalamitou? „Příroda nezná hranice,“ upozorňuje ekolog.

V polském Bělověžském pralese skončilo problematické kácení kvůli kůrovcové kalamitě. „Celkem ale nevěřím, že tam skončila i ta kalamita,“ říká David Storch. „Bylo to vynucené Evropskou unií, což mnozí lidé v Polsku nesou těžce a i pro spoustu Čechů je taková představa nepříjemná, že Evropa si něco vynucuje.“

„Z členství v EU ale plynou i nějaké společné závazky,“ upozorňuje. „Jsou nějaké přírodní celoevropské hodnoty, o jejichž ochraně je potřeba se domluvit v rámci celé Evropy. Proto vznikla tzv. síť Natura 2000, chránící ptáky i biotopy významné v celoevropském měřítku. Bělověžský prales je poslední velký nížinný les. Unikátní místo v Evropě. A proto do toho má Evropa co mluvit.“

Zeman to odmítá

Prezident ČR Miloš Zeman, který Bělověžský prales nedávno navštívil, si ale myslí, že každá země má mít právo nakládat se svými surovinovými zdroji. „To určitě platí třeba v případě Severní Koreje, která je úplně odřízlá od zbytku světa,“ odmítá biolog Storch.

„Země mají vůči sobě všelijaké závazky plynoucí primárně už z dávného uvědomění, to není nic nového, že spousta problémů a jevů přesahuje hranice. Nejnápadnější příklad je klimatická změna. A totéž se týká přírody. Příroda o hranicích neví. A v takovém případě existují mezinárodní dohody.“

Protesty Greenpeace v Bělověžském pralese

Země se sama nesmí zplundrovat

„To, co říká prezident Zeman, je úplný nesmysl. Nic takového dávno neplatí. Země nemůžou volně zacházet s vlastními zdroji. Přeloženo: Nemůžou si zplundrovat úplně libovolně vlastní zdroje, protože ty zdroje nejsou vlastní. Případ Bělověžského pralesa je docela dobrý. Je to jediný nížinný les, který v Evropě zbyl, a jeho velká část je v Bělorusku. Není to něco, o čem by mohla rozhodnout jedna země.“

„A taky aspoň z hlediska rétoriky Poláků nejde o to, že by potřebovali vytěžit dřevo pro svoje účely. Poláci se opravdu oháněli kůrovcem. Nejde o to, jestli země může využívat svoje zdroje. Tenhle výrok je opravdu totálně nesmyslný,“ uzavírá Storch.