Životní šíráníčko Ladislava Laška

29. duben 2012

Příběh středoškolského profesora, který půl století učil tak, že třída byla jeho rodina a studenti jeho děti. Dokument Miroslava Buriánka. Dramaturgie Lenka Svobodová, mistr zvuku Roman Špála.

Ladislav Lašek, středoškolský profesor, aprobace český jazyka a literatura, narozen 1930. V roce 1948 začal učit na střední škole v Sokolově, pokračoval ve Stříbře (sedm let) a poté od poloviny šedesátých let učil v Plzni. Učil padesát let 1948 – 1998.

Na poslední své profesorské štaci na Masarykově gymnáziu v Plzni zavedl Ladislav Lašek ve své poslední třídě tzv. odpolední šíráníčka. Studenti se scházeli mimo vyučovací hodiny ve školní budově, debatovali o literatuře a připravovali poezii, prózu a divadelní dramata ke scénickému provedení.

Profesor Ladislav Lašek výrazně ovlivnil život mnoha svých studentů tím, že v nich probudil intenzivní zájem o literaturu, o umění a kulturu vůbec.

Autor pořadu je Laškovým žákem, učil ho v letech 1969 – 1971 na tehdejší SVVŠ Julia Fučíka na Náměstí Odborářů v Plzni, nyní Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 23. Nahrávky se svým profesorem pořídil v jeho bytě a v interiérech plzeňského gymnázia.

Miroslav Buriánek, žák profesora Laška, ve své gymnaziální třídě

Dokument Životní šíráníčko Ladislava Laška je o dobré vůli kantora chovat se a jednat tak, aby třída byla jeho rodina a studenti byli jeho děti.

autor: Miroslav Buriánek
Spustit audio