Zhruba polovina mužů má problém s prostatou. Většinou je lečitelný

12. květen 2014
Rodinný lékař

Zvětšení prostaty postihuje zhruba 50 % mužů. Počet onemocnění roste se vzrůstajícím věkem. Pokud je podchyceno včas, dá se léčit. S rakovinou je to horší.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Klidné dopoledne, vážení a milí. Možná už slyšíte jak proti mě pokašlává pan profesor Marek Babjuk, za chviličku otevřeme Zdravotnickou pordnu. Než to udělám, tak vás ještě pozvu, abyste si poslechli ve třičtvrtě na 11 Slovo nad zlato, dozvíte se, co to je černá niť. Táhlo se to jako černá niť celým příběhem kde vzniklo tohle rčení? No, a po 11 hodině bude mým hostem Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu. Připomeneme si výročí rozhlasu 91. od založení od prvního vysílání. Jestli se chcete pana generálního ředitele na něco zeptat, využijte náš e-mail jejakaje@rozhlas.cz. A teď už otevírám slibovanou Zdravotnickou poradnu, dnes budeme mít téma typicky mužské onemocněné prostaty. Pan profesor Marek Babjuk je přednostou Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha a také je předsedou České urologické společnosti. Dobrý den přeji.

Čtěte také

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
Dobrý den.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
No, a jak jako žena málo vzdělaná se nejprve zeptám, k čemu vlastně prostat je, k čemu slouží?

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
Prostata je mužský pohlavní orgán. Je to součást mužského pohlavního ústrojí a její funkce spočívá v tom, že produkuje významnou část spermatu. Tu část, která zajišťuje přežití spermií jak nejdéle, tudíž je pro existenci nejen mužů, ale i celého lidstva nezbytná.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
No, a čím může prostata onemocnět?

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
Prostata může onemocnět více onemocněními, víte, že se často říká, že muž říká, že má prostatu, myslí tím, že má potíže, ale ono samozřejmě to není úplně smysluplné rčení. Nejčastějším onemocněním prostaty je to nezhoubné zvětšení. Prostata se u většiny mužů ve vyšších věkových skupinách začne zvětšovat, což vyvolává určité potíže jako je slabší proud moči nebo častější nucení na močení, to jsou ty potíže, o kterých si muži často vyprávějí. A druhá, druhé nejzávažnější onemocnění, asi to závažnější, které skutečně ohrožuje muže i na životě potenciálně, je rakovina prostaty.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdy začínají ty potíže, je tam nějaká věková hranice, kdy muži vyprávějí o svých problémech si daleko víc?

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
No, tak ony na to jsou celkem jasné statistiky. My víme, že zhruba 50 % mužů po 50 má zvětšenou prostatu, ono to ne musí vždycky způsobit potíže, ale odhaduje se, že mužů, kteří s tím začnou mít nějaké potíže, ty, které jsem zmiňoval, je tak zhruba polovina nebo něco přes polovinu, a to číslo se se stoupajícím věkem dále zvyšuje.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte nějaké potíže, ale ještě to nemusí být to nejhorší, tedy rakovina, může to být jenom nezhoubné zvětšení?

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
Ano, ono to dokonce většinou bývá nezhoubné zvětšení. Rakovin a prostaty je onemocnění, které s tím nezhoubným zvětšením nesouvisí a v podstatě má tu nebezpečnou vlastnost, že se obvykle sama o sobě neprojeví. Ve chvíli, kdy se projeví, tak ten pacient obvykle má už pokročilé onemocnění, a to je samozřejmě něco, co neradi vidíme. Takže naším cílem je zachytit tu rakovinu pokud možno včas.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se to dá udělat, pane profesore?

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
V zásadě část mužů, kteří k nám přicházejí, vlastně přicházejí s těmi potížemi danými tím nezhoubným zvětšením, a my vlastně náhodou zjistíme rakovinu prostaty, ale dnes můžeme tu včasnou diagnostiku nějakým způsobem ještě dále vylepšit tím, že máme velmi dobrý test, který se označuje jako prostatický specifický antigen nebo PSA ve zkratce, což je test, který nám umožní odhadnout riziko toho muže, že má rakovinu prostaty a podle toho vlastně začít s nějakou diagnostikou, snahou zjistit, jestli skutečně má rakovinu nebo nemá už ve fázi, kdy to onemocnění nevyvolává ani žádné příznaky, není vlastně jiným způsobem zjistitelné.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Není bolestivé tedy?

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
Není bolestivé a je v tu chvíli ještě ohraničené na prostatu a tudíž vyléčitelné.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vyléčitelné poměrně dobře? To chceme slyšet jako pacienti.

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
V zásadě se dá říct, když se nám podaří zachytit onemocnění ještě v době, kdy skutečně je ohraničené na prostatu, tak ta léčba spočívá obvykle v operační léčbě, ta operace se označuje jako radikální prostatektomie. Je to složitější operace než je ta běžná operace prostaty, pro to nezhoubné zvětšení, ale dnes je to výkon, který většina těch velkých pracovišť dělá pravidelně a s velmi dobrými výsledky. Jestliže ten muž je starší a není schopen operace, může být ozařován například. A v tuto chvíli, jestliže ten nádor skutečně je ohraničený na prostatu a my jej nějakým tímto způsobem léčíme, tak má ten muž skutečně reálnou šanci na vyléčení. Jestliže onemocnění zachytíme ve fázi, kdy už se rozšíří mimo prostatu, kdy vytvoří metastázy, pak už vyléčitelné není. Je léčitelné, ale jsou celá řada možností od hormonální léčby přes další, v poslední době se objevila celá řada nových přípravků, které zlepšují prognózu těch pacientů, ale ten nádor už není úplně vyléčitelný.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
A pane profesore, měl byste nějakou radu jak postupovat v prevenci, existuje vůbec nějaká?

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
My neznáme příčinu rakovinu prostaty, takže prevenci úplně, takovou tu primární prevenci doporučovat nemůžeme. To, co doporučujeme mužům, je taková ta sekundární prevence, tedy snaha to onemocnění, pakliže je muž jeho nositelem, aby ho zachytil pokud možno včas. Dnes neexistuje nějaký státní program jako screening, který by toto prováděl z různých důvodů a my to jako odborná společnost ani nedoporujeme. To, co doporučujeme je, aby muž, který má zájem se starat o svůj zdravotní stav někdy kolem věku 50 až 55 let by měl navštívit urologa, který mu vysvětlí všechny aspekty, odeberu mu ten zmiňovaný test, vyšetří ho a na základě toho odhadne, zda ten muž má riziko rakoviny prostaty nebo nemá. Samozřejmě muž by měl navštívit urologa vždycky tehdy, když má nějaké potíže.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dodává profesor Marek Babjuk, je to předseda České urologické společnosti a také přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha. Jestli se ho chcete na něco zeptat během písničky, vytočte 221552525 a nebo 2424 na konci.

/ Písnička /

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
Ve Zdravotnické poradně probíráme onemocnění prostaty s panem profesorem doktorem Markem Babjukem, který je předsedou České urologické společnosti. Dobrý den přejeme, můžete se ptát.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady posluchač z Ostrova a chtěl bych se zeptat pana přednosty, jaké mám, prosím, ještě možnosti, abych měl normální erekci, normální ztopoření ejakulaci, když již je mi 67 let, jsem prostě sledován urologem, mám zvětšenou prostatu, jsem léčen, a ta prostat v podstatě se nemění, je jenom zvětšená. Jsou nějaké možnosti léčby k tomu, aby se zlepšilo to, co jsem v podstatě uvedl? Děkuji.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme, pane profesore, jaká bude odpověď?

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
No, prostat primárně s erekcí nesouvisí. Samozřejmě jsou to orgány, které nějak oba souvisejí s mužským pohlavním ústrojím, ale erekce může souviset například s léčbou tam, kde pacient má rakovinu a ta je operována, což ale asi není ten váš případ. Tam v podstatě pokračujeme standardním způsobem v léčbě erekce, to jsou určité vyšetřovací postupy a dnes i účinné léky typu nebo těch přípravků je celá řada, které jsou dneska, to váš urolog jistě zná.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže poradit se s ním konkrétně?

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
Určitě, určitě.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslechneme si další telefonický dotaz. Dobrý den, Poradna, Dvojka.

osoba
--------------------
Tady je Novák, dobrý den. Pane primáři, já bych měl takový dotaz, já jsem viděl na urologii pacienty, které si šetřili jejich urologové 10 a více let a když se dostali na operaci prostaty, tak už byli o těch 12 let starší, ale zřejmě se ta nemoc rozeběhla, a výsledek byl, že vím o 4, který se prostě, operace se povedla, ale pacient zemřel. Já mám dojem, že zcela zbytečně, ten příslušný urolog těch 10, 12 ale i víc let šetřil, aby jako měl z tý nemocenský pojišťovny snadnej příjem. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli se to výsada jenom pražských nemocnic a nebo některých urologických, některých urologů a nebo jestli je to prostě běžná praxe. Prostě jak dlouho by měl chodit pacient k urologovi, který zjistí, ano, tady je zbytněná prostata, měla by se provésti nejlépe laparoskopicky operace. Já vám děkuji.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Nějaká léčba, nechme reagovat pana profesora.

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
No, tak otázka je, já samozřejmě těžko se mohu vyjadřovat k nějakým konkrétním případům, myslím si, že to určitě není běžná situace a ono samozřejmě záleží na tom, z jakého důvodu ta operace byla prováděna nebo proč byla ta prostata operována. Jedna věc je indikace pro potíže, které pacient má u toho nezhoubného zvětšení, kde se ten výkon dělá obvykle endoskopicky a přes močovou trubici, to je samozřejmě jednodušší výkon a ta indikace je taková, že do značné míry záleží i na preferencích pacienta. Samozřejmě jsou situace, kdy už operovat musíme, ale je to menšina spíš. Druhá věc je operace pro tu rakovinu, které jsou složitější, tam samozřejmě je-li ta operace indikována, tak by měla být provedena v nějaké dohledné době, tedy v řádu několika měsíců a nemyslím si, že by bylo reálnou praxí, že by pacient čekal roky než by šel na tu operaci, to se určitě neděje.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dodává pan profesor Marek Babjuk. Poslechneme si další dotaz, dobrý den přejeme.

osoba
--------------------
Dobrý den, mohu já?

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete.

osoba
--------------------
Dobrý den, pane profesore, tady je pacient Emil z Karviné ze severní Moravy. V roce 2006 jsem byl operován z části resekci, zčásti ledviny, od té doby mám kontrolovaly u urologa, poslední rok mám ty testy PSA, to mi paní doktorka provádí a v lednu 2013 4,43, v červenci 2013 4,6, 14. ledna zvýšení na 6,44.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Nevím tedy, jestli nevkládáte velkou naději příliš do léčení přes rozhlasové vlny, ale možná by pan profesor mohl říci k těm testům PSA jak jsou přesné a jak jsou kvalitní?

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
No, tak já myslím, že v tomto směru mohu říci, že samozřejmě ty hodnoty, které pacient uvádí, nebo které uvádí, které jsou určitě zvýšené a určitě je to důvod k zamyšlení. Jistě to nesouvisí s tím onemocním ledviny, co jste měl kdysi operováno. Ta hodnota jistě už dává důvod k nějakému zamyšlení se nad otázkou, zda skutečně v prostatě nemůže být nějaké rakovinné onemocnění, byť to jistota není. Další krok zřejmě by mělo být odběr vzorků z té prostaty, tedy biopsie. Samozřejmě záleží na konkrétní situaci, to vám úplně říct nemůžu, ale určitě zamyslet nad tím bychom se měli.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dodává pan profesor Marek Babjuk. Poslechneme si poslední telefonický dotaz. Dobrý den přejeme.

osoba
--------------------
Dobrý den, dobrý den. Tady posluchačka z jižních Čech, a já bych neměla dotaz, já bych měla takovou malou připomínku a radu pro toho staršího pána, aby si v jeho letech našel třeba nějakého jiného smysluplného koníčka. Děkuji, na shledanou.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme za vaši poznámku. Je pravda, že ženy se starají o zdraví svých partnerů a často je možná doženou v uvozovkách k lékaři?

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
Je to tak, ano, a my samozřejmě myslím si, že bychom měli komunikovat s tím mužem, případně i s jeho partnerkou, pakliže ten muž samozřejmě s tím souhlasí a pakliže oba si to přejí, myslím si, že to je jenom k dobrému, jenom dobré tedy.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dodává profesor Marek Babjuk přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Praze Motole a také předseda České urologické společnosti. Pan profesor vám bude teď k dispozici asi 15 nebo 20 minut na webu 2.rozhlas.cz, bude odpovídat na vaše dotazy, tak sedněte a pište, protože téma onemocnění prostaty, myslím, je intimní téma a stojí za to probrat ho s odborníkem. Děkuji, pane profesore, přeji krásný den.

prof. MUDr. Marek BABJUK, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha, předseda České urologické společnosti
--------------------
Hezký den.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Na slyšenou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Daniela Brůhová
Spustit audio