Zde je tvé místo

00680349.jpeg

Don Bosco, zakladatel salesiánů, katolického řeholního společenství, se v polovině 19. století v severní Itálii věnoval bezprizorní mládeži. Zejména mladí chlapci se tehdy za prací stahovali do rostoucích průmyslových měst, aby ze svých velmi skromných příjmů podporovali početné venkovské příbuzenstvo. Zůstávali sami, vydáni napospas osudu. Zázemí - materiální i duchovní - nacházeli u Dona Bosca a jeho salesiánů.

Za jejich následovníky, kteří se snaží pomáhat mladým lidem, se do Salesiánského střediska v pražských Kobylisích vydáme v našem pořadu. Tamní nízkoprahový klub je jediným zařízením svého druhu v celé Praze 8. Naším průvodcem bude ředitel střediska páter Antonín Nevola. Režie Yvona Žertová, technická spolupráce Milan Křivohlavý.

Svoje náměty a připomínky k pořadům o lidech dobré vůle nám posílejte pod heslem Dobrá vůle na známou adresu Českého rozhlasu: Vinohradská 12, Praha 2, 129 00, nebo e-mailem na adresu: dobravule@rozhlas.cz.

Horolezecká stěna