Z Hradešic až kam? Aneb Parníkem Lanna 2 za svým snem…

23. červen 2018

Rozhlasový lehce časosběrný dokument mapující historii nejstarší české lodi. V Hradešicích na Šumavě ji zrenovovali a na pražskou Vltavu vrátili manželé Achsovi. V dokumentu zaznívají i úryvky ze slavné mystifikační hry o parníku Lanna 8 z pera tria Hašek–Kisch-Longen.

Rod Lannů do jižních Čech přišel v 18. století ze Salzburska, tedy Rakouska. Obchodovali se solí, později i se dřevem a tuhou. Tadeáš Lanna podnikal ve stavbě lodí a lodní dopravě vůbec. On, ale i syn jeho Karl Adalbert neboli Vojtěch Lanna starší, stejně jako jeho syn Vojtěch Lanna mladší se projevovali stejně urputným a cílevědomým duchem.

Vojtěchu Lannovi st. byly svěřeny veškeré udržovací a regulační práce na Vltavě a Labi. Založil uhelný důl i slévárnu a železárny na Kladně. Jeho firma obchodovala s výše zmíněnými komoditami, které dopravovala z jižních Čech, známých Lannových loděnic v Českých Budějovicích po Vltavě a Labi až do Hamburku. Nechal postavit významné mosty (např. řetězový most císaře Františka I., Stádlecký most či Negrelliho viadukt).

Nejslavnější člen rodu

Nejslavnější člen rodu však byl Vojtěch Lanna ml. Po iniciační velice inspirativní „kavalírské“ cestě po dolech, hutích a železárnách italských, německých, belgických, nizozemských, francouzských i anglických převzal a odvážně vedl veškeré otcovy podniky. A to ve 30 letech! Poznal roli lodníka, dělníka, horníka, hutníka, skladníka, účetního, pokladníka či dílovedoucího a nakonec ho otec učinil „společníkem s podpisovým právem“.

Logo

Stal se z něho ale i prvotřídní znalec a sběratel umění, zejména užitého. Jeho sbírka tvoří základy Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, po jehož založení silně toužil, mecenášsky ho pak podporoval nejen velkými finančními prostředky, ale i darováním spousty uměleckých předmětů či ucelených kolekcí.

Konec firmy

Firma Lanna se podílela na stavbě rozličných spojovacích železničních drah, regulaci a kanalizaci řek včetně výstavby přístavů, zdymadel, vodních a pobřežních staveb i celých nábřeží (holešovický přístav, zdymadla v Klecanech, Miřejovicích, anebo Hoříně, kanál Mělník-Vraňany). Nutno podotknout, že veškeré poháněny pouze parním pohonem!

Vnuk Adalberta Lanny staršího Vojtěch František Josef Lanna pak stihl vystavět plavební komoru u Štvanice nebo nábřeží u Svatopetrské čtvrti. Část firmy však zlikvidoval, část prodal bance Bohemia, firma splynula se stavebními firmami Řehák a Nejedlý coby akciová společnost Lanna ASS. Ta zanikla v roce 1948 znárodněním, začleněna byla pak do národního podniku Československé stavební závody, jehož dnešní následovníci jsou např. firmy Hochtief CZ a Metrostav.

Parník Lanna 8 hrdinnou divadelní hry

Své vyrobené pracovní parníky pojmenovávali Lannové jen čísly. Do dnešní doby se údajně dochovala jen Lanna 8, která je hlavním dopravním prostředkem ve hře Z Karlína do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365 dní z pera Jaroslava Haška (velkého mystifikátora), Emila Artura Longena (kabaretiéra a riskujícího podnikavce v mnoha oborech své doby) a Egona Erwina Kishe (odvážného zuřivého reportéra).

V dokumentu zaznívají úryvky této hry, zpracované v roce 1989 autorsky herci Studia Ypsilon s hostujícím Josefem Kemrem a pod režijním vedením Jana Schmida. Sama hra je plná mystifikací. Už jen fakta, že loď, na které se cesta konala, byl parníček Lanna 6 (nikoliv tedy Lanna 8) a plulo se jen 292 dní, to dosvědčují.

Touha manželů Achsových znovu vzkřísila inspekční parníček Lanna 2

Parníček Lanna 2 přežil

Druhý parníček Lanna 2 se do dneška dochoval díky manželům Achsovým, kteří tuto loď zrenovovali v Hradešicích na Šumavě. Detektivně se dopátrali, kde byla uložena, a z vyhořelé garáže ji doslova vzkřísili z popela, že je to stálo 12 let práce a úsilí, poukazuje na to, že houževnatost a urputnost je jim vlastní.

Tato loď sloužila k inspekčním výjezdům při obřích stavbách a regulaci říčních koryt. Chvíli také po odepsání z Lannových loděnic brázdila vody přehrady Slapy jako přívoz i pojízdná prodejna. To vše ale vypráví Michal v pořadu samém.


Z Hradešic až kam? Parníkem Lanna 2 za svým snem?
Autor a režie: Jakub Doubrava
Mistr zvuku: Ondřej Franěk
Dramaturgie: Lenka Svobodová
Premiéra 23. 6. 2018

Jedinečný poslechový zážitek

V dokumentu se pak kolážovitě prolínají osudy obou lodí. Lanna 2 i Lanna 8 se potkávají od doby, kdy vznikaly až do času přítomného. Vzniká tak zajímavým invenčním přístupem ke střihu i využitím dramaturgického nápadu koláže unikátní poslechový zážitek.

Na jezu ve Hněvkovicích se otevřela plavební komora. V přímém přenosu Českého rozhlasu jí proplula výletní loď Vojtěch Lanna
autor: Jakub Doubrava
Spustit audio