Výroční zpráva Fóra proti antisemitismu

23. květen 2010

Při Federaci židovských obcí, která u nás sdružuje 10 existujících židovských obcí i některé další židovské organizace, působí již pátý rok Fórum proti antisemitismu. Bylo založeno jako centrální místo pro evidenci antisemitských projevů zaznamenaných židovskými organizacemi v České republice. Při příležitosti „Pochodu dobré vůle" a shromáždění „Všichni jsme lidi“, které minulý měsíc zorganizovalo v Praze Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, byla zveřejněna i každoroční zpráva Fóra proti antisemitismu o situaci u nás v roce 2009.

Zdrojem pro informace Fóra proti antisemitismu jsou média, internet a jednotliví členové Federace židovských obcí. N tomto základě bylo v roce 2009 evidováno 28 antisemitských incidentů.

Jakkoli jednotlivé případy vyvolají velké emoce, a to nejen v řadách židovské komunity, výroční zpráva vyznívá v celku pro Českou republiku spíše příznivě. Celkový počet zaznamenaných incidentů se oproti roku 2008 v loňském roce výrazně snížil. V roce 2008 bylo evidováno 44 útoků, v roce 2009 pak Fórum proti antisemitismu zaznamenalo 28 případů. Přestože i tyto údaje možno považovat za alarmující, je dobré, že k poklesu antisemitských projevů došlo ve všech sledovaných kategoriích. Tak například k fyzickému útoku na osobu v loňském roce nedošlo vůbec, o rok předtím byl zaznamenán jeden takový případ. K vyhrožování došlo v roce 2009 v jednom případě oproti dvěma v roce předcházejícím. Bylo zaznamenáno i méně antisemitských písemných projevů včetně internetu, a to z 24 na 17. Markantní je rovněž úbytek obtěžujícího chování, kdy bylo v roce 2009 zaznamenáno 6 případů oproti 14 v roce 2008. Meziroční nárůst byl zaznamenán pouze v případě útoků na majetek, kdy v roce 2009 došlo k šesti případům vandalismu na židovských hřbitovech a památnících obětí šoa oproti třem kauzám v období předcházejícím.

Některé zaznamenané protižidovské projevy lze upřesnit jako projevy antiizraelismu. Jak úzce přitom spolu tyto jevy souvisejí, lze doložit na dnes dobře známém případu plzeňského pochodu. Ten se konal pod heslem „Proti sionismu“, ale dodnes neznámý pachatel při něm vykřikoval „Židi do plynu“.

Čerstvá zpráva Fóra proti antisemitismu nicméně potvrzuje trend, který byl zaznamenán i v případě nedávno zveřejněného průzkumu veřejného mínění či analýzy českých médií, prezentované v polovině dubna: Antisemitismus je v české společnosti marginálním fenoménem a nenachází větší odezvu. Sympatie k židovské komunitě a k Izraeli jsou zřejmé. S tím ostře kontrastuje nedávná zpráva o projevech antisemitismu v Evropě, kde zejména v její západní části byl loňském roce zaznamenán rapidní nárůst těchto incidentů.

autor: Tomáš Kraus
Spustit audio

Více z pořadu