Václav Malý: Podle papeže je Evropa stará babička

5. prosinec 2014

Papež František poradil evropským politickým špičkám, jak se správně chovat. Evropa by podle něj mohla ujít ještě kus cesty, aby se polepšila. Co je potřeba změnit?

V Evropském parlamentu promluvil po 26 letech papež. Hlava křesťanské církve varovala představitele EU, aby věnovali více pozornosti lidským právům. „Projev byl přijat velmi příznivě. I těmi poslanci, kteří nejsou křesťané. To o něčem svědčí,“ tvrdí biskup Václav Malý.

Evropský parlament kdysi navštívil i papež Jan Pavel II. a prohlásil, že Evropa je majákem civilizace. To František volil jiná slova. Řekl, že Evropa je stárnoucí, unavená, ustrašená, shrbená babička a je potřeba z toho stavu vyjít.

„Jsou to slova trefná a laskavá. Papež nemoralizoval, ale snažil se ukázat na jádro věci,“ myslí si Malý.

Důstojnost a jedinečnost

„Vychází z toho, že veškeré plánování a vize by měly vycházet od člověka a jeho důstojnosti. Každý jedinec je neopakovatelný a má nezadatelná práva,“ vysvětluje světící biskup pražský.

Čtěte také

Papež mluvil také o nízké kultuře a individualizaci lidských práv. Jenom chci! Jenom mám právo! Nemám zodpovědnost!

„Člověk ale není zboží. Je to bytost vztahová. Žije a sdílí společný prostor s těmi druhými. Je třeba respektovat jeho důstojnost, ale má zároveň povinnosti vůči celku,“ říká Malý.

Ekologie člověka

Podle Malého je důležité, aby si člověk v této vypjaté době individualismu uvědomil svou zodpovědnost. Ta se nedá nařídit žádnými zákony. Souvisí pouze s kulturou lidí.

František také hovořil o lidské ekologii. Tím není myšleno životní prostředí. „Je potřeba očistit sám sebe, své rozhodování a vztahy. To je východisko pro fungování Evropské unie,“ dodává.

Co papež myslel skartací? Jak nahlíží na samotu? Jaké jsou další duchovní ideály? Poslechněte si ze záznamu v iRadiu.

autoři: Václav Malý , zis , jra
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...