„Už na hlase poznáte, že má člověk v sobě nějaké trauma.“ Rozhovor s hlasovou terapeutkou Ivanou Vostárkovou

Ivana Vostárková
Ivana Vostárková

Jaký máš hlas, takový jsi. Podle pedagožky Ivany Vostárkové vypoví hlas o člověku téměř vše. Tvrdí, že slovy lhát můžete, ale hlasem nikoliv.

„Určitě znáte hlasy, které jsou vám příjemné nebo vás naopak odpuzují. Na nich je slyšitelné, že člověk má v sobě třeba nezpracované trauma. Nuance, které na hlase slyšíte, o něm přesně vypovídají,“ říká hlasová terapeutka a pedagožka Ivana Vostárková.

Jak úzká vazba je mezi hlasem a psychikou, dokazuje prý i to, že ve strachu nebo rozčilení člověku přeskakuje hlas. Nebo může hrůzou oněmět. Hlas vypovídá o tom, jestli se snažíte na své okolí nějak, třeba i nepravdivě, působit, nebo vystupujete upřímně a na nic si nehrajete.

S moderátory ČT24 se nestíháme

I o tom, jak zacházíte sami se sebou. „Tak, jak nakládám se sebou, tlačím na hlasivky a ty nemůžou přirozeně kmitat. Říkám tomu: Znásilňuješ sám sebe.“ K hlasu patří slova a je ideální, když jsou s ním v souladu.

„Slovo je zvukomalebným projevem a má úžasnou nabídku muzikálního prožitku. Mluva může být plastická. Když slyšíte moderátora na ČT24, je to neskutečná rychlost přísunu slov. Říkám tomu, že se nestíháme. O mnoho věcí se tím okrádáme.“

Hlavica nebo Preiss na ukázku

Ivana Vostárková „sbírá“ hlasy a pouští je svým studentům. Ve své databázi má hlasy zdeformované, ale i krásné. „Zkoumám na nich to, jak dalece je člověk schopen propustit hlas do celého těla a vzít ho jako nástroj. Se studenty jsme si pouštěli třeba Lukáše Hlavicu a bylo to krásné.“

Viktor Preiss

„U Viktora Preisse ukazuji souvislost mezi jeho muzikalitou a hlasem. Pro mě je to projev toho, jestli člověk je schopen plně se vložit do svého hlasu, nebo žije v trvalém sebeomezování.“ Pro radu za ní chodí nejen ti, kteří se hlasem živí, ale i ti, kteří hlas potřebují.

Hlas je naše mohoucnost

„Jsou to rozmanité profese. Například učitelé nebo lidé, kteří potřebují mít v týmu autoritu. Já říkám, že hlas je naše mohoucnost.“ Obzvlášť učitelům často dochází hlas. Na pedagogických fakultách se to řeší několika pravidly, které se našroubují na všechny.

„Tam je potřeba citlivý pedagog, který zjistí, jak pomoct,“ upozorňuje Ivana Vostárková. Ona sama se s citlivým sluchem se už narodila. A je to velká výhoda. „Je to to nejdůležitější, co mi pomáhá při práci s hlasem. Jaký máte sluch, takový máte i hlas.“

Ivana Vostárková a Stanislava Lekešová